Главная >> Курсовая работа >> Маркетинг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

Конкурентна стратегія МНК "Deere & Company"

Вступ

1 Дослідження міжнародної кон’юнктури галузі діяльності

1.1 Аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі

1.2 Аналіз ситуації на ринку

1.3 Прогнозування кон’юнктури галузі

2 Аналіз міжнародної конкурентоспроможності

2.1 Дослідження головних напрямків діяльності

2.2 Фінансовий аналіз

3 Визначення корпоративної стратегії

3.1 SWOT – аналіз досліджуваної компанії "Deere & Company"

3.2 Прогнозування конкурентної стратегії досліджуваної компанії "Deere & Company"

Висновки

Список джерел інформації

Додатки

ВСТУП

Однією з основних тенденцій, що характеризують світову економіку на сучасному етапі розвитку багатонаціональної в міжнародному бізнесі, є її глобалізація. Глобалізація світової економіки - процес дедалі більшого взаємозалежності економік різних країн світу внаслідок зростання транскордонних переміщень товарів і послуг, експорту капіталів, інтенсивного обміну інформацією і технологіями, міграції робочої сили. Головною силою у виробничих зв'язках стали мультинаціональні корпорації (МНК), які утворювали інтернаціональні виробничі комплекси, що здійснюють створення продукту, його реалізацію, розрахунки, кредитування.

Однією з провідних галузей народного господарства є сільгоспмашинобудування. У результаті розвитку агропромислової інтеграції, об'єднання і злиття порівняно самостійних ланок виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, доставки її до споживача формується агропромисловий комплекс. У сучасних умовах дедалі більшої актуальності набуває вдосконалення розміщення виробництва сільськогосподарської техніки. Світові ринки тракторів для аграріїв є одними з найбільш динамічно розвиваючимися, з щорічним приростом обсягів продажів до 30%. Сільськогосподарське машинобудування має споживчий чинник розміщення і тому зосереджено у головних сільськогосподарських регіонах світу.

Мета даної роботи - дослідити кон'юнктуру міжнародних ринків, виконати аналіз міжнародної конкурентоспроможності " Deere & Company " і прогнозувати конкурентну стратегію дослідження МНК.

У ході роботи буде виконано аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі, аналіз ситуації на ринку, аналіз фінансового стану МНК та SWOT - аналіз дослідження МНК, а також прогнозування кон'юнктури ринку і конкурентної стратегії дослідження МНК.

1. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОН'ЮНКТУРИ ГАЛУЗІ

1.1 Аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі

Розвиток багатонаціональної в міжнародному бізнесі йшло з зовнішньої точки зору, по шляху зростання числа МНК, але внутрішній зміст цього процесу як раз і підготувало перехід міжнародного бізнесу до найбільш високої точки його розвитку - глобалізації.

Глобалізація - процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації. Основним наслідком його є світовий поділ праці, міграція в масштабах всього світу - капіталу, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення і злиття культур різних країн. Це об'єктивний процес, який носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. У результаті глобалізації світ стає більш пов'язаним і більш залежним від усіх його суб'єктів. Відбувається як збільшення кількості спільних для груп держав проблем, так і розширення числа і типів інтегруються суб'єктів.

Наявність у найрізніших компаній прагнення до концентрації обумовлено конкурентними перевагами великих бізнес-структур перед дрібними і середніми господарюючими суб'єктами.

Конкурентоспроможність - це характеристика товару, що відображає його відмінність від товару-конкурента як по ступеню відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення.

Показник, що виражає таку відмінність, визначає конкурентоспроможність аналізованого товару стосовно товару-конкуренту.

Машинобудування - провідна галузь промисловості. Це обумовлено в першу чергу тим, що машинобудування:

1. Створює машини та обладнання, що використовується в інших галузях, і тим самим створює умови для розвитку всіх інших галузей промисловості;

2. є найбільшим споживачем продукції чорної і кольорової металургії, а також цілого ряду інших галузей;

3. забезпечує зайнятість досить великої частки трудових ресурсів;

4. виступає як районоутворюючий фактор;

5. є відображенням ступеня розвитку продуктивних сил в регіоні;

6. дає суттєвий поштовх розвитку прогресивних технологій.

Машинобудування займає перше місце серед усіх галузей світової промисловості за кількістю зайнятих і за вартістю продукції, що випускається. Воно визначає галузеву і територіальну структуру промисловості світу, забезпечує машинами та обладнанням всі галузі економіки, робить різноманітні предмети споживання.

Відмінності країн за рівнем розвитку машинобудування дуже великі. Більше 90% машинобудівної продукції виробляють розвинені країни. Безумовними лідерами у виробництві є: США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Китай, Росія. Вони виробляють практично всі види металовиробів, машин та обладнання. Країни Західної та Східної Європи, а також, деякі країни, що розвиваються (Бразилія, Індія, Сінгапур та ін.) зазвичай спеціалізуються на випуску певних видів машинобудівної продукції, з якої вони виходять на світовий ринок. У цілому відставання країн, що розвиваються в цій галузі ще дуже велике.

Галузевий склад машинобудування.

Розрізняють більше 70 галузей, серед них можна виділити головні:

1. транспортне машинобудування (автомобілебудування, суднобудування, авіабудування тощо);

2. сільськогосподарське машинобудування (тракторобудування, виробництво комбайнів);

3. приладобудування;

4. виробництво технічного устаткування і т.п.

Однією з провідних галузей машинобудування є сільгоспмашинобудування.

Розвинені країни скорочують виробництво сільськогосподарської техніки, приділяючи увагу підвищенню її якості і технологічних можливостей, поступово поступаються своє лідерство країнам, що розвиваються.

Сучасні тенденції світового сільськогосподарського машинобудування показують, що в умовах навіть дрібного фермерського виробництва безперервно йде підвищення потужності тракторів і самохідних комбайнів і використання їх з комплексом сільгоспмашин і знарядь, що дозволяють поєднати одночасно передпосівна обробка грунтів, посів, внесення добрив і отрутохімікатів і післяпосівну обробку.

Сільськогосподарське машинобудування має пріоритетне значення для розвитку економіки в цілому, оскільки, виробляючи продукцію зі складними техніко-технологічними параметрами, сприяє досягненню довгострокової конкурентоспроможності країни.

Сільськогосподарське машинобудування має споживчий чинник розміщення і тому зосереджено у головних сільськогосподарських регіонах світу. Розвинені країни, що домоглися найвищого рівня механізації сільського господарства, скорочують виробництво сільськогосподарської техніки, приділяючи увагу підвищенню її якості і технологічних можливостей, поступово поступаються своє лідерство країнам, що розвиваються за абсолютними показниками виробництва.

Таким чином, в сучасних умовах все більшої актуальності набуває вдосконалення розміщення виробництва сільськогосподарської техніки.

Проблеми розвитку сільськогосподарського машинобудування тісно взаємопов'язані з розвитком АПК (агропромислового комплексу).

В АПК розрізняють три сфери діяльності:

- Перша - виробництво засобів виробництва для всіх інших областей, пов'язаних з сільським господарством (тракторне машинобудування, виробництво сільгоспмашин, устаткування для тваринництва, легкої і харчової промисловості тощо);

- Друга - сільське господарство: рослинництво і тваринництво;

- Третя - переробка сільськогосподарської сировини (харчова, м'ясомолочна, легка промисловість та ін.)

Щоб забезпечити взаємозв'язок, наприклад, між другою і третьою сферами, тобто передачу сільськогосподарської сировини переробної промисловості, потрібно мати транспорт, систему зв'язку. Тому виділяють четверту сферу - виробничу інфраструктуру (транспорт, зв'язок). Крім того, є ще соціальна інфраструктура, яку вважають п'яте сферою.

Таким чином, сільськогосподарське машинобудування має пристосовуватися до інтересів і потреб аграріїв у повній відповідності з планами розвитку АПК.

Світові лідери сільгоспмашинобудування

Найбільші світові компанії-виробники сільгосптехніки «AGCO», «CNH», «John Deere», «Same Deutz-Fahr», «Claas».

Корпорація AGCO (Your Agriculture Company) - це світовий лідер в конструюванні, виробництві та реалізації сільськогосподарської техніки і запчастин. Корпорація AGCO була заснована в 1990 р. і в даний час пропонує повну лінійку сільськогосподарської техніки, включаючи трактори, комбайни, косарки, обприскувачі, техніку для заготівлі сіна, обприскувачі, кормозбиральної, грунтообробне та інше агрегатуються обладнання. Продукція реалізується під наступними провідними брендами, серед яких Challenger ®, Fendt ®, Massey Ferguson ® і Valtra ®.

конкурентний стратегія міжнародний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

Похожие работы:

 • Конкурентная стратегия МНК "Groupe Danone"

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... ИНСТИТУТ" Кафедра ФКЗЕД Курсовой проект стратегия МНК "Groupe Danone" Выполнила: Студентка ... варианты управления конкурентной позицией компании и спрогнозировать конкурентную стратегию исследуемой МНК. Стратегия МНК должна содержать ...
 • Менеджмент

  Учебное пособие >> Менеджмент
  ... боку менеджменту МНК над технологією, яка розглядається як довгострокова конкурентна перевага ... іоритетів і критеріїв для оцінки конкурентних стратегій; -вихід із сумнівних ринків ... рми в цілому. 2.Зміст перебудови МНК МНК представляють із себе, як правило, об ...
 • Основы внешнеэкономической деятельности

  Учебное пособие >> Международные отношения
  ... сводятся к следующему: 1. МНК владеет уникальными активами (специфическими ... интернализируя внешний рынок); 3. МНК должна иметь ценовые преимущества ... они предъявляют свои требования к преимуществу Конкурентная стратегия - это способ выгодно и ...
 • Слияния и поглощения транснациональных корпораций как инструмент повышения стоимости и конкурентоспособности

  Дипломная работа >> Международные отношения
  ... преимущественно национальным участием. Многонациональные корпорации (МНК) — это собственно международные корпорации, ... приобретения активов, создание глобальных маркетинговых конкурентных стратегий и систем глобальных корреспондентских отношений и ...
 • Структура ТНК

  Курсовая работа >> Международные отношения
  ... весь мир достаточно эффективные конкурентные стратегии и приобрели постоянно возрастающее ... тип — многонациональные корпорации (МНК), которые интернациональны по используемому капиталу ... контролю и сфере деятельности. МНК объединяют национальные компании двух ...
 • Новации в области маркетинговой деятельности и их влияние на формирование, и выполнение маркетинговых стратегий

  Реферат >> Менеджмент
  ... компаний, реальный опыт крупных промышленных МНК, работающих в России. Реализация целей настоящего ... сырья. Основным конкурентным преимуществом компании Knauf в России является ее стратегия ориентация на ...
 • Мировая экономика

  Учебное пособие >> Международные отношения
  ... функционируют в разных странах; 2) многонациональные корпорации (МНК) — сообщество, головная компания которого принадлежит ... и долгосрочно конкурировать в своей отрасли. «Универсальной конкурентной стратегии, — свидетельствует М. Портер, — не существует; ...
 • История развития менеджмента

  Шпаргалка >> Менеджмент
  ... конкурентную стратегию. В современной научной литературе выделяют четырех базовых стратегий конкуренции. 1. Стратегия диверсификации. Использование данной стратегии ... филиалами и дочерними компаниями головной фирмы МНК, должны быть конвертированы в валюту ...
 • Багатонаціональний маркетинг

  Контрольная работа >> Маркетинг
  ... (багатонаціональних) корпорацій (МНК)) та мультирегіональний (форми та ... стандартизація розподілення Конкуренція Конкурентні стратегії для кожного зарубіжного ... об’єктом монопольної практики) і є конкурентним. Висновок: виконані розрахунки промовисто св ...
 • Мировая экономика

  Учебное пособие >> Международные отношения
  ... выбранная конкурентная стратегия; соотношение факторов (детерминантов) этих конкурентных преимуществ. Выбор фирмой конкурентной стратегии зависит от ... во многие страны. 2. Многонациональная корпорация (МНК) – головная компания принадлежит капиталу двух ...