Главная >> Реферат >> Иностранный язык

1 2 3 4

Банки

Частина I.

I. Порядок створення комерційних банків

Комерційні банки (початок розвитку в Україні).

Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але і залучений фінансовий капітал у виді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. Причому залучені засоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.

Основною метою комерційних банків, що стали створювати в Україні у 1989 році, було оперативне одержання їхніми засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг (включаючи одержання кредитів), вирішення засновниками за допомогою власного банку своїх групових чи індивідуальних проблем, одержання максимального прибутку для своїх акціонерів чи пайовиків, а також для власного розвитку.

Спочатку комерційні банки створювалися переважно як галузеві. Деякі банки виникли як дочірні банки державних спеціалізованих банків. Так, наприклад, був утворений Укрінбанк.

Такі банки, як Демосбанк, Київський кооперативний банк – попередник Градобанку, виникли як кооперативні комерційні банки. Це пояснюється тим, що в ті часи кооперативи по виробництву товарів, виконанню робіт і наданню послуг були першими ринковими структурами, що діяли в оточенні державних підприємств, організацій і заснувань, а часто і при них. Щоб легше й оперативніше вирішувати питання одержання позичок на свій розвиток, кооперативи стали створювати свої банки.

Надалі акціонерами чи пайовиками комерційних банків усе більше ставали різні комерційні структури і приватні особи. Цей процес особливо підсилився після того, як наприкінці 1992 року державним підприємствам було заборонено виступати засновниками комерційних структур, у тому числі і банків. У 1993 році було прийняте рішення про перерахування належних зазначеним підприємствам дивідендів у доход відповідно підпорядкованості державного чи місцевого бюджету. Кооперативні банки були зрівняні в правах з комерційними.

Поступово статус комерційних одержали колишні державні спеціалізовані банки. Так, на базі республіканських Житлосоцбанку був організований Укрсоцбанк, Агропромбанку – АПБ "Україна" АК, Промбудбанку – Промінвестбанк. Таке роздержавлення зазначених трьох банків привело до створення в банківській системі України нерівних умов для діяльності банків, поставивши в скрутне положення знову організовані банки.

Більш правильним було б за колишніми державними банками залишити статус державних спеціалізованих банків, через які направлялася б державна кредитна і фінансова підтримка пріоритетним напрямкам розвитку економіки. Так, у більшості країн така підтримка надається сільському господарству, науці, державним підприємствам, житловому будівництву і так далі.

В умовах ринкової економіки істотні зміни відбулися в банківському контролі. Якщо раніш банки відігравали роль державних контролерів за діяльністю суб'єктів господарювання, то в даний час цей контроль, як правило, здійснюється на партнерських відносинах між банками і їхніми клієнтами.

Класифікація комерційних банків

Комерційні банки класифікуються по ряду ознак. У залежності від форми власності вони підрозділяються на приватні і державні. За формою організації серед приватних банків переважають акціонерні у виді суспільств відкритого чи закритого типів.

Акції банків, створених у виді акціонерних товариств відкритого типу, поширюються шляхом вільного продажу юридичним і фізичним особам. Акціонерними товариствами закритого типу, а також пайовими банками у виді товариств з обмеженою відповідальністю є переважно комерційні банки в перші роки їхнього існування. Акції банків у виді акціонерних товариств закритого типу викуповуються, як правило, їхніми засновниками. Більш гнучкою структурою є банки у виді товариств з обмеженою відповідальністю. Кількість їхніх пайовиків може поповнюватися з відповідною реєстрацією в Національному банку України.

Комерційні банки в залежності від кола виконуваних операцій бувають універсальними і спеціалізованими. В даний час в Україні всі комерційні банки прагнуть бути універсальними, хоча далеко не усі вони виконують весь спектр банківських операцій. Спеціалізованих банків поки немає. Але окремі банки вже почали створювати спеціалізовані філії (інвестиційні і депозитні).

У залежності від території діяльності комерційні банки підрозділяються на міжнародні, республіканські і регіональні. Міжнародні банки створюються за участю іноземного капіталу і можуть мати філії в інших країнах. В Україні вони тільки починають з'являтися (Перший український міжнародний банк, Діамена-банк і інші). До республіканських комерційних банок відносяться банк "Україна" АК, Промінвестбанк України, Укрсоцбанк, Ексімбанк України й Ощадбанк України, що мають розгалужену мережу відділень і філій по всій території України. Більшість же комерційних банків є регіональними. Вони обслуговують клієнтів визначеної області, міста, району чи ж регіону. У залежності від організаційної структури, поряд із багатофіліальними банками, існують безфіліальні банки. Багато з них працюють успішно, хоча конкурувати їм з великими банками усе складніше.

1 2 3 4

Похожие работы:

 • Баал

  Доклад >> Религия и мифология
  ... мог породить культ своего собственного Баала. В целом его считали олицетворением ... ему приносились соответствующие жертвы. Тирский Баал (Ваал), упоминаемый в Ветхом Завете, ... под именем Мелькарт. Святилища и храмы Баала часто называли «высотами». В качестве ...
 • Банки на рынке ценных бумаг

  Реферат >> Банковское дело
  ... регистрация изменений в уставе банка осуществляется Национальным банком Республики Беларусь и является ... банком экономических нормативов, установленных Национальным банком. Операции банков с векселями. Порядок и обязательные условия проведения банками ...
 • Банки та їх функції

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... Інші вітчизняні комерційні банки - це банки з колективною формою власності, тому що ... іонують, розрізняють: універсальні банки; банки з клієнтською спеціалізац ... Акредитив являє собою доручення банку покупця банку постачальника оплачувати рахунки останнього за ...
 • Банки, их виды, операции банков

  Реферат >> Экономика
  ... кредитная система состоит из центрального банка, коммерческих банков, специализированных банковских учреждений (инвестиционных ... для покрытия возможных убытков коммерческих банков. Являясь «банком банков» и организатором всей кредитной системы ...
 • Банки. Кредитно-финансовая система

  Реферат >> Экономика
  ... иных программ могут создаваться специальные банки (банки развития). Банки могут образовывать союзы, ассоциации ... двенадцать федеральных резервных банков, которые являются а) центральными банками, б) квазиобщественными банками и в) банками банкиров. Таким ...
 • Банки и их функции

  Реферат >> Экономика
  ... И ВИДЫ БАНКОВ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО БАНКА ФУНКЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ...
 • Банки, их виды и функции

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ассигнационного и заемного государственных банков. Государственный банк России являлся „банком банков“ в нем имели счета ... закона ‘О государственном гарантировании вкладов граждан в банках’. Банком России уже осуществлены некоторые меры ...
 • Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні

  Реферат >> Банковское дело
  ... -банкінгу в Україні № Назва банку Сайт банку 1. Укрсоцбанк https://www.usb.com ... (блокування) швидше, ніж оператор Служби підтримки банку. При підключенні до послуги користувач ... стан карткового рахунку відправляється банком автоматично після кожної операції ...
 • Банки работают на имидж. Оценка имиджевых искажений при анализе кредитоспособности банка

  Реферат >> Менеджмент
  ... % для Банка 1 и 53% для Банка 2. Таким образом, имидж банка в глазах ... упоминаемая причина смены банка предприятием - банкротство банка. Лишь менее ... руководство Тип кредитной организации Окологосударственные банки, связанные с обслуживаютнием госпредприятийя, ...
 • Банки, их виды и функции

  Реферат >> Экономика
  ... универсальные и специализированные банки (инвестиционные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, банки потребительского кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные банки), и небанковские ...