Главная >> Реферат >> Инвестиции

1 2 3 4 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « ІНВЕСТУВАННЯ »

Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник: Пасенко Владислав Михайлович

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2001 р.

З М І С Т

1. Задача. Оцінити доцільність вкладення коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації.

1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів. - 3

1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів. - 6

2. Теоретичні питання

Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій «виходу» з інвестиційних проектів інвестиційного портфеля. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

- 7

Література - 13

1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 )

Таблиця 1.

Показники

Проект А (3)

Проект Б (2)

1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів, млн..грн.

12,5

60

2. Термін експлуатації проекту, роки.

5

5

3. Розрахункові грошові потоки за середньої конюктури ринку, млн.. грн.., всього

25

100

в т.ч. по рокам : I

4

20

II

5

20

III

5

20

IV

6

20

V

5

20

4. Розрахункові грошові потоки за низької конюктури інвестиційного ринку, млн. грн.

20

90

5. Розрахункові грошові потоки за високої конюктури інвестиційного ринку, млн. грн.

30

110

6.Ймовірність значення конюктури, % низької

25

20

середньої

50

60

високої

25

20

РІШЕННЯ :

Приведемо грошові потоки до теперішньої вартості (враховуючі процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування Кд =n, где і – процентна ставка, n – який рік.

Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації.

Проект

Можливе

значення

R

1-R

(1-R)2

Pi

(1-R)2Pi

А

Висока

25

25

0

0

0,25

0

-

Середня

50

25

25

625

0,5

312,5

-

Низька

25

25

0

0

0,25

0

-

В цілому

-

25

-

-

1

312,5

17,68

Б

Висока

20

100

-80

6400

0,2

1280

-

Середня

60

100

-40

1600

0.6

960

-

Низька

20

100

-80

6400

0,2

1280

-

В цілому

-

100

-

-

1

3520

59,33

R1 = 20 х 0,25 + 30 х 0,25 + 25 х 0,5 = 5 + 7,5 + 12,5 = 25

R2 = 90 х 0,2 + 110 х 0,2 + 100 х 0,6 = 18 + 22 + 60 = 100

Так як А < Б , то проект Б більш ризикований чим проект А, але вартість проектів різна, тому потрібно розрахувати коефіцієнт варіації :

1 2 3 4 5

Похожие работы: