Главная >> Реферат >> Деньги и кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17

ЗМІСТ:

Вступ 3

І. Сутність споживчого кредиту 5

1.1.Класифікація споживчого кредиту 8

 1. 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх визначають 18

1.3.Кредитний “скоринг” на прикладі українських

і зарубіжних банків 24

ІІ. Умови та порядок надання споживчого кредиту на

прикладі ЧФ КБ“Приватбанк” та ЧФ АТ “Укрінбанк” 35

2.1.Аналіз кредитоспроможності приватних осіб 35

2.2.Документальне оформлення споживчого кредиту 49

2.3.Забезпечення споживчого кредиту 52

2.4. Бухгалтерські операції при наданні споживчих

кредитів 67

2.5.Тенденції розвитку в споживчого кредитування

(перспектива розвитку) в Україні 76

Висновки 81

Література 83

Додатки 86

ВСТУП

Діяльність українських комерційних банків нині зосереджено переважно на роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особами неодмінно зростатимуть, тож фінансово-кредитні установи нашої держави мають це враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою економікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з фізичними особами.

У кредитуванні споживчих потреб людей беруть участь підприємства, організації, кредитні спілки, ломбарди і банки. Наприклад, у Франції ¼ споживчого кредиту надається банками і ¾ – спеціалізованими кредитними установами. Але оскільки останні отримують необхідні їм кошти в більшій мірі за рахунок банківських позик, то фактично 90% всієї суми споживчого кредиту надається банками.

Споживчий кредит – це кредит, який дає:

 • можливість отримати ті речі, яких без використання кредиту потрібно було б довго чикати, або ж які були б недоступні для отримання;

 • гнучкість: робити придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач немає в своєму розпорядженні необхідної суми готівки;

 • безпеку: коли людина купує або мандрує, кредитні картки є більш зручним і надійним засобом платежу в порівнянні з готівковими розрахунками.

 • допомогу: споживчий кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові витрати (ремонт автомобіля після аварії тощо).

Але споживчий кредит має і свої недоліки, які слід враховувати:

 1. Іноді кредитні рахунки створюють оману багатства і це призводить до надмірних витрат і згодом по мірі накопичення боргів часто виникають труднощі, щодо щомісячних платежів.

 2. Як правило, покупки в кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі товару в кредит ціна на товар часто трохи вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід добавити процент за користування кредитом.

Предметом роботи є теоретичне та практичне дослідження надання українськими та зарубіжними банками споживчого кредиту. Основною метою роботи є вивчення чинної методології споживчого кредитування та викладення перспектив розвитку даного виду кредиту на Україні.

Основним завданням роботи є вивчення особливостей, переваг та недоліків споживчого кредиту в Україні та методів його удосконалення.

І. СУТНІСТЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

"Кредит – позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання"[3-, с.1].

"Споживчий кредит – кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору"[3-, с.5].

В усіх країнах споживчий кредит виступає системою грошових відносин, пов'язаною з тимчасовим перерозподілом вільних коштів юридичних і фізичних осіб.

Споживчий кредит набрав найбільшого розвитку в умовах загальної кризи капіталізму (головним чином після 2-ї світової війни 1939 – 1945) в зв’язку з різким посиленням невідповідності між ростом виробництва та обмеженістю платоспроможного попиту населення .

В країнах з розвинутою ринковою економікою споживчий кредит, як зручна і вигідна форма обслуговування населення, відіграє велику роль в економіці. Тому він активно регулюється з боку держави. Регулювання здійснюється як на рівні надання кредиту, так і на рівні його використання і виражається або в заохочуванні кредитування кінцевого споживача через процентну ставку, термін кредиту, первісна участь власними коштами в кредитній операції, або ж в більш жорсткому режимі кредитування.

Кредит в економіці країни виконує такі функції:

 1. Розширює ринок збуту товарів;

 2. Прискорює процес реалізації товарів і отримання прибутку;

 3. Стимулює ефективність праці;

 4. Забезпечує скорочення витрат обігу:

 • пов’язаних з обігом грошей;

- пов’язаних з обігом товарів.

Кредит має велике значення в скороченні витрат, пов’язаних з обігом товарів та металевих грошей. Завдяки тому, що споживчий кредит прискорює реалізацію товарів, скорочуються витрати на пакування та зберігання товару. Економія ж на витратах обігу металевих грошей досягається:

 • розвитком системи безготівкових розрахунків. На основі розвитку кредитів і банків з’являються можливості проведення розрахунків без участі наявних грошей шляхом переводу грошових коштів з рахунку позичальника на рахунок кредитора;

 • збільшення швидкості обігу коштів. За допомогою кредиту вільні грошові кошти і заощадження розміщуються їх власниками в банки, а останні шляхом надання кредитів пускають їх обіг. Обіг коштів прискорюється також тим, що купівля товарів в кредит виключає необхідність попередньо накопичувати коштів, а борг може оплачуватися зразу ж після отримання доходу. Таким чином кредит і кредитна система зводять до мінімуму резерв коштів як купівельного і платіжного засобів у кожної окремої фізичної і юридичної особи;

 • заміною металевих коштів кредитними–банкнотами. По мірі того, як з розвивається кредит і банки, металеві гроші все більш заміщуються кредитними грошима, забезпечуючи велику економію на витратах які пов'язані з обігом грошей. Починаючи з першої світової війни, в більшості капіталістичних країн, а з періоду світової економічної кризи 1929 – 1933р.р. в усіх країнах металеві гроші перестали виконувати функції засобів обігу і платежу.

Споживчий кредит стимулює ефективність праці. Отримуючи заробітну плату, яка є недостатньою для купівлі за готівковий розрахунок ряду товарів, вчасності товарів тривалого споживання, людина має можливість купувати дані товари в кредит або брати кредит під їх купівлю. Згодом, кошти за ці товари повинні бути виплачені, тому кожний, хто взяв в кредит, намагається протриматись на соєму робочому місці як можна довше, тобто на більш довгий проміжок часу.

Отже, споживчий кредит прискорює реалізацію товарів широкого вжитку і побутових послуг, збільшує платоспроможний попит населення, підвищує його життєвий рівень.

"Суб’єктами кредитування є фізичні особи. У ролі кредиторів виступають комерційні банки, ощадні каси й асоціації, ломбарди, кредитні спілки, підприємства й організації. Між банками і населенням може існувати посередник, наприклад торговельна організація"[16, с. 158 ].

"Об’єкти кредитування – це затрати, пов’язані із задоволенням потреб населення для купівлі товарів в особисту власність, а також затрати інвестиційного характеру на будівництво і підтримку нерухомості"[16, с. 158].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17

Похожие работы:

 • Кредиты

  Реферат >> Деньги и кредит
  ... класифікуються на: кредити в розстрочку платежу; револьверні (відновлювальні) кредити; кредити без розстрочки платежу ... . Кредити на будівництво житла ...
 • Кредиты и их экономическая сущность

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... кредита, принципы кредитования….5 Сущность и структура кредита…....5 Функции кредита….…12 Принципы кредитования…...14 Формы кредита ... потребительская формы кредита. Производительная форма кредита связана с ...
 • Кредиты Центрального банка России

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... трех видов кредитов: внутридневных кредитов, кредитов овернайт и кредитов по фиксированной процентной ставке. Внутридневные кредиты и кредиты овернайт ...
 • Кредити-розрахунки

  Реферат >> Банковское дело
  ... кредити в промисловість; — кредити в сільське господарство; — кредити в торгівлю; — кредити ... в будівництво, особливо в житлове будівництво; — кредити ... продавцю короткострокового кредиту; 3) ...
 • Кредити банків: порядок оформлення та відображення в обліку

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... короткострокові, середньо-строкові, довгострокові кредити. Короткострокові кредити підприємства можуть отримувати у раз ... ’язку з використанням кредиту і забезпеченням цього кредиту заставою; умови використання кредиту позичальником; строк погашення ...
 • Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

  Реферат >> Деньги и кредит
  ... Глава 1. Сущность и функции кредита. .6 Сущность кредита. .6 Принципы кредитования. .6 Функции кредита. .9 Глава 2. Условия кредитования ...
 • Кредиты банков для работников

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ). Уровень кредитного риска определяется степенью кредито- и платежеспособности предприятия. Под платежеспособностью ... оперативно оценивать возможность и целесообразность предоставления кредитов клиентам, а также анализировать платежеспособность прочих ...
 • Виды кредитов коммерческих банков

  Реферат >> Банковское дело
  ... небезпечнi; 5) безнадiйнi. Стандартнi кредити – це кредити незалежно вiд виду забезпечення, ... 180 днiв забезпеченi кредити. Кредити небезпечнi – простроченi ... 2) консорцiумнi кредити; 3) паралельнi кредити. Консорцiумнi кредити – це кредити, що надаються ...
 • Залог как форма обеспечения возвратности кредита

  Реферат >> Банковское дело
  ... суммой на момент окончания срока кредита. Кредитами с погашением в рассрочку являются ссуды, погашение ... одним банком; - синдицированные (консорциональные) кредиты; - параллельные кредиты. Наибольшее распространение получила практика предоставления ...
 • Кредит, функции кредита, сущность кредита

  Реферат >> Банковское дело
  ... правило, платность – принципиальные характеристики кредита. Изобретение кредита, вслед за деньгами, является гениальным ... , что связано с необходимостью предоставления аграрных креди­тов и кредитов для завоза товаров на Крайний ...