Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Висновок

У розвиненому суспільстві фінансові послуги так само мають велике значення, як і виробництво. Найдинамічніше розвивається складова сфери послуг, пов'язана із задоволенням потреб суспільного виробництва: фінансово-кредитне обслуговування, страхові, послуги, інформаційне і бухгалтерське обслуговування.

Поняття "послуга" охоплює широку гаму різних видів діяльності, інакше кажучи комплекс різноманітних видів економічної діяльності людини.

У ринковій економіці послуги купуються на основі вільного вибору. Вони становлять об'єкт купівлі-продажу і є товаром, хоча і доволі специфічним: їх виробництво і споживання часто збігаються за місцем і часом; як елемент сфери нематеріального виробництва нарівні з продукцією матеріальної сфери беруть участь у сукупному процесі суспільного виробництва

Нетрадиційні банківські операції та послуги включають: лізингові операції банків, факторинг та форфейтинг, гарантійні операції банків, трастові послуги банків та інші нетрадиційні банківські операції.

В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші протягом століть формувались і розвивались як товар, подібний до будь-якого іншого, ринок фінансових послуг має розвинену, розгалужену інфраструктуру. Ця інфраструктура включає ефективну банківську систему, фондову біржу та позабіржову систему, небанківські кредитні інститути, підтримуючі і стимулюючі інформаційні системи, законодавчу базу, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин між суб'єктами економіки, що діють на фінансовому ринку, державний бюджет та інші елементи.

Одним із видів послуг на ринку фінансових послуг є нетрадиційні банківські операції та послуги, які включають: лізингові операції банків, факторинг та форфейтинг, гарантійні операції банків, трастові послуги банків та інші нетрадиційні банківські операції.

Нетрадиційні банківські операції та послуги включають: лізингові операції банків, факторинг та форфейтинг, гарантійні операції банків, трастові послуги банків та інші нетрадиційні банківські операції.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 3480 ІV від 7.11.2000 р

 2. Закон України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року

 3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 ІV від 23.02.2006р.

 4. Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 368с.

 5. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Кондор, 2006. - 436с.

 6. Іваницька О.М. Фінансові ринки: Навчальний посібник: Навчальне видання. - Київ: УАДУ, 1999. - 96 c.

 7. Карпінський Б.А. , Герасименко О.В. Фінансова система: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: ЦНЛ, 2003. - 184 c.

 8. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 192с.

 9. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: "Каравела", 2003. - 344с.

 10. Мойсеєнко І.П. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Київ.: МАУП, 2006. - 360с.

 11. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 384с.

 12. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги" Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Київ: МАУП, 2006. - 456с.

 13. Сутормiна В.М. , Радзієвська В.М. , Стеценко Б.С. Фінансовий ринок: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 100 c.

 14. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 616с.

 15. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 536 c.

 16. Стоян В.І. Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку // Фінанси України (укр.). - 2000. - № 12.

 17. інтернет джерело www.djerelo.com

 18. інтернет джерело http://charts. finance.ua

 19. інтернет джерело http://www.ukrstat.gov.ua

 20. інтернет джерело www.ssmsc.gov.ua

Додатки

Додаток 1

Таблиця 1. Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств зареєстрованих Комісією протягом 2006-2007 років.

Місяць

Обсяг випуску облігацій підприємства, млн. грн.

Кількість випусків

Підприємства (крім банків та страхових компаній)

Банки

Страхові компанії

Загальний обсяг випусків облігацій

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Січень

658,98

478,72

3389,00

325,00

555,00

2,64

1102,98

1806,36

223

119

Лютий

1121, 20

1792,62

5500,00

275,00

00

0

1621, 20

2067,62

880

999

Березень

638,64

890,02

2250,00

1850,00

00

00

888,64

2740,02

829

445

Квітень

1772,59

889,69

3300,00

935,00

00

00

2072,59

1824,69

774

443

Травень

2063, 19

889,43

220,00

250,00

00

00

2083, 19

1139,43

1141

222

Червень

639,76

2339,97

445,00

1895,00

00

00

684,76

4234,97

334

777

Липень

606,74

1959,08

1150,00

390,00

00

8,00

756,74

3357,08

770

884

Серпень

1840,70

2311,38

5500,00

710,00

00

00

2340,7

3021,38

1114

883

Вересень

845,76

4092,58

9995,00

2077,00

00

115,00

1840,76

6184,58

334

999

Всього

10187,56

15643, 49

33149,00

10707,00

555,00

225,64

13391,56

26376,13

5599

5571

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: