Главная >> Отчет по практике >> Банковское дело

1 2

Рентабельність іпотечного кредитування фізичних осіб комерційними банками України

ЗВІТ ПО ПЕРЕДДИПЛОМНІЙ ПРАКТИЦІРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИЗМІСТВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ТА КРЕДИТНИХ СТАВОК ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ЖИТЛА В БАНКАХ УКРАЇНИ

2.1 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% іноземним капіталом «РайффайзенБанк Україна»

2.1.1 Історія та основні характеристики банку «РайффайзенБанк Україна»

2.1.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла

2.1.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «РайффайзенБанк Україна»

2.1.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб

2.1.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «РайффайзенБанк Україна»

2.1.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції Банку)

2.2 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% національним капіталом «Приватбанк»

2.2.1 Історія та основні характеристики банку «Приватбанк»

2.2.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла

2.2.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»

2.2.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб

2.2.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»

2.2.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції Банку)

3. СУТНІСТЬ, СХЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

3.1 Механізм іпотечного кредитування

3.2 Досвід іпотечного кредитування в розвинених зарубіжних країнах

3.3 Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу та України

4. РОЗРАХУНОК БАНКІВСЬКОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

4.1 Аналіз структури та вартості ресурсних джерел для довгострокового іпотечного кредитування

4.2 Оцінка рентабельності довгострокового іпотечного кредитування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУР

ДОДАТКИВСТУППоняття «іпотека» походить зі Стародавньої Греції, де так називали стовп із написом, що земельна ділянка, на межі якої встановлювався такий стовп, є забезпеченням позики. На певному відрізку історії іпотекою називали заставу нерухомого майна шляхом запису до публічних книг1. Пізніше у країнах, які називали себе соціалістичними, унаслідок того що земля не була об’єктом купівлі, продажу й застави, іпотека не існувала. Сьогодні під іпотекою прийнято розуміти заставу нерухомого майна, головним чином землі, з метою отримання позики, так званого іпотечного кредиту2.

Безумовно, іпотека є невід’ємною ланкою ринкової економіки. Поява з 1 січня 2004 року системи правил про іпотеку сприятиме становленню в Україні іпотечного ринку, який як той, що самофінансується (без фінансового втручання держави), дозволить фінансувати виробництво, будівництво, сільське господарство, будівництво житла тощо. Очевидно, що іпотека сприятиме зростанню ділової активності, розвитку ринку фінансових та страхових послуг. Іпотека приваблива для кредиторів тим, що надійно захищає їх права перед іншими особами, які претендують на майно боржника, оскільки встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя.

З 1 січня 2004 року набули чинності правила, що формують іпотечний ринок України, а саме:

Закон України від 05.06.2003р. №898-IV «Про іпотеку» (далі – Закон №898, або нові правила про іпотеку) – встановлює основні правила іпотеки;

Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (далі – Закон № 979) – установлює правила іпотечного кредитування, випуску та обігу іпотечних сертифікатів;

Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операції з нерухомістю» (далі – Закон № 978) – установлює обов’язковість іпотеки для забезпечення угоди між забудовником і стороною, що фінансує будівництво;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV, зокрема ст. 575 «Окремі види застави» ;

Господарськийкодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, зокрема

ст. 334 «Правовий статус банків», ст. 347 «Форми та види банківського кредиту».

Перелік документів, котрі так чи інакше регламентують іпотечну систему, був би неповним без документів, що встановлюють правила реєстрації прав на нерухоме майно і захисту прав кредиторів. На сьогодні існують лише відповідні законопроекти: проект Закону України від 05.06.2003 р. № 2580-1 «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень»3 та проект Закону України від 11.07.2003 р. № 2336 «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Можна передбачити появу найближчим часом закону, що регулює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, оскільки без чіткої системи прав власності на нерухоме майно неможливе нормальне функціонування іпотечної системи в цілому. Згідно з п. 4 Прикінцевих положень Закону № 898 до набуття чинності таким законом порядок державної реєстрації іпотек установлюється Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації іпотек.

Відповідно до Закону № 898 іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому цим Законом. Отже, нове визначення іпотеки підкреслює, що іпотека – це не просто застава, а спеціальний (окремий) механізм, який можна розглядати як різновид застави.

По-своєму цікавий механізм державної реєстрації іпотеки (ст. 4 Закону № 898), що передбачає непряму мотивацію. Згідно з таким механізмом обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації, але і за її відсутності іпотечний договір залишається дійсним. Ось тут і спрацьовує механізм мотивації, згідно з яким, якщо іпотека не пройде процедуру державної реєстрації, вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету щодо зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно. Зареєстровані права та вимоги на нерухоме майно підлягають задоволенню згідно з їх пріоритетом – у черговості їх державної реєстрації (ст. 3 Закону № 898).

Щоб нерухоме майно стало предметом іпотеки, воно згідно з новими правилами має відповідати таким умовам (ст. 5 Закону № 898): по-перше, таке майно має належати іпотекодавцю на праві власності (або на праві господарського ведення), по-друге, нерухоме майно має бути відчужуваним і на нього може бути звернено стягнення, по-третє, таке майно має бути зареєстроване як окремий виділений у натурі об’єкт. Отже, обов’язкові умови, яким повинен відповідати предмет іпотеки, готують підґрунтя для задоволення іпотекодержателем своїх вимог за рахунок предмета іпотеки, якщо це буде потрібно.

Установлено й такі обов’язкові умови передачі нерухомого майна в іпотеку, що демонструють зв'язок земельних ділянок і будов на таких ділянках, які належать іпотекодавцю на праві власності. Якщо в іпотеку передається будова, іпотека поширюється і на земельну ділянку, на якій розташовано таку будову та яка необхідна для цільового використання такої будови, і навпаки. Така норма сприяє концентрації прав власності в одних руках (не дає її «розпорошити») і дозволяє уникнути появи різних власників у землі та будов на ній у результаті іпотеки.

Іпотека того самого нерухомого майна може бути багаторазовою (ст. 13 Закону № 898), для чого необхідна згода попередніх іпотекодержателей, якщо інше не встановлено іпотечним договором. Правила наступної іпотеки наочно демонструють роботу механізму пріоритету іпотеки, а саме: попередня іпотека має вищий пріоритет стосовно наступних іпотек.

Об’єкт досліджень: умови та розвиток іпотечного кредитування банками України фізичних осіб на прикладі комерційних банків «Райффайзенбанк Україна» (з 100% іноземним капіталом) та АКБ «Приватбанк» ( з 100% національним капіталом)

Мета досліджень: оцінка рентабельності іпотечного кредитування для комерційних банків та факторів, що мають суттєвий вплив на рівень рентабельності.

Актуальність досліджень: іпотечне кредитування з 01.01.2004 дає нові механізми взаємовигідного довгострокового кредитування, яке основане на двухступеневій схемі початкового кредитування банками суб’єктів господарювання та наступного коротко- та довгострокового оборотного рефінансування надбаних іпотечних активів через механізми реалізації нових цінних паперів (іпотечних сертифікатів), для існування яких необхідний розвинутий ринок іпотечних цінних паперів в Україні.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИЗа станом на 1 лютого 2006 року в Державному реєстрі банків значиться 188 банків, з них 164 банки мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 132 банки - акціонерні товариства (з них: 91 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 32 банки - товариства з обмеженою відповідальністю.

За січень 2006 року в Державному реєстрі банків зареєстровано 2 банки (ЗАТ "АКБ "Сигмабанк", АКБ "Престиж").

В стані ліквідації перебуває 20 банків (10,6 % від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк – за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

За січень 2006 р. капітал (балансовий) банків збільшився на 2,6 % і становить 26102,3 млн. грн.

Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 62,6 % від капіталу, результат минулих років – 4,3 %, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії – 9,7 %, результат поточного року – 1,7 %, результати звітного року, що очікують затвердження – 8,3%, загальні резерви та фонди банків – 11,3 %, емісійні різниці – 2,1 %.

Зобов'язання банків України на 01.02.2006 становили 185872,8 млн. грн., в т.ч. нерезиденти – 16,4 % від зобов'язань.

Зобов'язання банків мають таку структуру. Вклади фізичних осіб складають 39,5 % від загальної суми зобов'язань банків; кошти суб'єктів господарської діяльності – 31,7 %; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків – 14,1 %; кошти Національного банку України – 0,4 %; кошти небанківських фінансових установ – 2,4 %; кошти бюджету та позабюджетних фондів – 1,5 %; субординований борг – 1,4 %; цінні папери власного боргу – 1,5 %; кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 1,9 %, інші зобов'язання - 5,6 %. Банки мають таку структуру вкладів населення з точки зору строковості. Строкові вклади складають 57222,0 млн. грн. або 78,0 % від загальної суми вкладень, а вклади до запитання – 16112,0 млн. грн. або 22,0 %. Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 55,6 % від загальної суми вкладів фізичних осіб.

Активи за станом на 01.02.2006 р. становлять 211975,1 млн. грн. Загальні активи - складають 221219,7 млн. грн., в т.ч. нерезиденти – 6,4 % від загальних активів.

Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають – 15,4 % від суми загальних активів, кредити надані – 70,8 %, вкладення в цінні папери – 6,3 %, дебіторська заборгованість – 0,7 %, основні засоби та нематеріальні активи – 5,4 %, нараховані доходи до отримання – 1,0 %, інші активи – 0,4 % від суми загальних активів.

Кредити надані мають таку структуру. Кредити, що надані суб'єктам господарювання, складають 69,4 % від загального обсягу наданих кредитів; строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках та в НБУ, і кредити, що надані іншим банкам – 9,0 %; кредити, надані фізичним особам – 21,5 %, кредити, надані небанківським фінансовим установам – 0,1 %.

У січні продовжувалась тенденція зростання довгострокових кредитів та кредитів в інвестиційну діяльність. Довгострокові кредити збільшилися на 0,7 % і на звітну дату становили 86856,0 млн. грн. або 55,4 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 3,7 % і складають 13987,0 млн. грн. (12,9 % від кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності).

Одним з важливих завдань для банків залишається забезпечення прибуткової діяльності та підвищення ефективності діяльності банків. За станом на 01.02.2006 р. прибуток банків склав 435,6 млн. грн.

Порівняно з січнем 2005 року доходи банків збільшились на 764,5 млн. грн. або на 40,1 % і склали 2669,9 млн. грн., в т.ч. процентні доходи становили 1992,4 млн. грн. (або 74,6 % від загальних доходів), комісійні доходи – 448,0 млн. грн. (16,8 %), результат від торговельних операцій – 162,6 млн. грн. (6,1 %), інші операційні доходи – 58,5 млн. грн. (2,2 %), інші доходи – 7,8 млн. грн. (0,3 %), повернення списаних активів – 0,5 млн. грн., непередбачені доходи – 0,01 млн. грн.

Порівняно з січнем 2005 роком витрати банків збільшились на 490,2 млн. грн. або на 28,1 % і склали 2234,3 млн. грн., в т.ч. процентні витрати становили 1147,1 млн. грн. (або 51,3 % від загальних витрат), комісійні витрати – 46,7 млн. грн. (2,1 %), інші операційні витрати – 107,4 млн. грн. (4,8 %), загальні адміністративні витрати – 794,0 млн. грн. (35,5 %), відрахування в резерви – 97,4 млн. грн. (4,4 %), податок на прибуток 41,7 млн. грн. (1,9 %).Таблиця 1.1

Основні показники діяльності банківської системи Україниза 2000 – 2006 роки (млн.грн.)

з/п Показники Дата01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 2006

01.01 01.02 1. Кількість зареєстрованих банків 195 189 182 179 182 186 188 2. Виключено з Державного реєстру банків 9 9 12 8 4 1 0 3. Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації 38 35 24 20 20 20 20 4. Кількість діючих банків 153 152 157 158 160 165 164 4.1 з них: з іноземним капіталом 22 21 20 19 19 23 23 4.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 7 6 7 7 7 9 9 5. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % 13.3 12.5 13.7 11.3 9.6 19.5 19.2

АКТИВИ

1. Загальні акти-ви (не скориго-вані на резерви під активні операції) 39866 50785 67774 105539 141497 223024 221189 1.1 Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) 37129 47 591 63896 100234 134348 213878 211811 2. Високоліквідні активи 8270 7744 9043 16043 23595 36482 34045 3. Кредитний портфель 23637 32097 46736 73442 97197 156385 156728 3.1 з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності 18216 26564 38189 57957 72875 109020 108777 3.2 кредити надані фізичним особам 941 1373 3255 8879 14599 33156 33772 4. Довгострокові кредити 3309 5683 10690 28136 45531 86227 87037 4.1 з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності 2761 5125 9698 23239 34693 58528 58814 5. Проблемні кредити (прострочені та сумнівні) 2679 1863 2113 2500 3145 3379 3661 6. Вкладення в цінні папери 2175 4390 4402 6534 8157 14338 13985 7. Резерви під активні операції банків 2737 3194 3905 5355 7250 9370 9582

% виконання формування резерву 61.5 85.4 93.3 98.2 99.7 100.05 100.04 7.1 з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 2 336 2963 3575 4631 6367 8328 8494

ПАСИВИ

1. Пасиви, усього 37129 47591 63896 100234 134348 213878 211811 2. Балансовий капітал 6507 7915 9983 12882 18421 25451 25931 2.1 з нього: статутний капітал 3671 4573 5998 8116 11605 16111 16346 2.2 Частка капіталу у пасивах 17.5 16.6 15.6 12.9 13.7 11.9 12.2 3. Зобов'язання банків 30622 39 676 53 913 87352 115927 188427 185880 3.1 з них: кошти суб'єктів господарської діяльності 13071 15653 19 703 27987 40128 61214 58977 3.1.1 з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 2867 4698 6161 10391 15377 26807 25610 3.2 вклади фізичних осіб 6649 11165 19092 32113 41207 72542 73332 3.2.1 з них: строкові вклади фізичних осіб 4569 8060 14128 24861 33204 55257 57222

Довідково:

1. Регулятивний капітал 5148 8025 10099 13274 18188 26373 26489 2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 15.53 20.69 18.01 15.11 16.81 14.95 15.08 3. Доходи 7446 8583 10470 13949 20072 27537 2668 4. Витрати 7476 8051 9785 13122 18809 25367 2398 5. Результат діяльності -30 532 685 827 1263 2170 270 6. Рентабельність активів, % -0.09 1.27 1.27 1.04 1.07 1.31 … 7. Рентабельність капіталу, % -0.45 7.50 7.97 7.61 8.43 10.39 … 8. Чиста процентна маржа, % 6.31 6.94 6.00 5.78 4.90 4.90 … 9. Чистий спред, % 7.10 8.45 7.20 6.97 5.72 5.78 …

Таблиця 1.2

Активи та зобов’язання перших 30 комерційних банків України станом на 01.01.2006 рокуТаблиця 1.3

Кредитно-інвестиційний портфель перших 30 комерційних банків України станом на 01.01.2006 рокуТаблиця 1.4

Власний капітал перших 30 комерційних банків України станом на 01.01.2006 рокуТаблиця 1.5

Депозити фізичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 рокуТаблиця 1.6

Депозити юридичних осіб в перших 20 комерційних банках України станом на 01.01.2006 рокуТаблиця 1.7

Фінансовий результат в перших 20 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року (за 2005 рік)2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ТА КРЕДИТНИХ СТАВОК ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ЖИТЛА В БАНКАХ УКРАЇНИ2.1 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% іноземним капіталом «РайффайзенБанк Україна»2.1.1 Історія та основні характеристики банку «РайффайзенБанк Україна»

Історія Банків Райффайзен почалася з німецького економіста Фрідріха Вільгельма Райффайзена (1818-1888), який у 1862 заснував перше кооперативне банківське об'єднання, покладене в основу всесвітньої організації кооперативних товариств Райффайзен. Головними принципами в роботі, визначеними Фрідріхом Райффайзеном , стали взаємодопомога і пропаганда інтересів членів цієї організації.

Об'єднання кооперативної системи Райффайзен, які виникли в Європі в середині 19 століття, існували також і в Україні. Перше об'єднання такого типу було засновано в селі Іванівці на Полтавщині в 1895 році. Найбільш широко вони розвивалися в Центральній і Східній Європі. У 1915 році існувало більш 2000 об'єднань кооперативної системи Райффайзен. У 1938 році на Галичині залишалося ще 563 об'єднання. Усі вони припинили своє існування після приходу на ці землі радянської влади.

Райффайзен Центральбанк (РЦБ-Австрія) був заснований у 1927 році, пропонує своїм клієнтам широкий спектр комерційних і інвестиційних банківських послуг. РЦБ-Австрія вважається піонером у Центральній і Східній Європі й у нього є свої банки в наступних країнах (табл.2.1):Таблиця 2.1

Заснування дочірніх банків Райффайзен в країнах бувшого соціалістичного табору

1987 Угорщина Raiffeisen Bank 1991 Словаччина Tatra banka 1991 Польща Raiffeisen Bank Polska 1993 Чеська Республіка Raiffeisenbank 1994 Болгарія Raiffeisenbank (Bulgaria) 1995 Хорватія Raiffeisenbank Austria 1997 Росія Raiffeisenbank Austria 1998 Україна Raiffeisenbank Ukraine 1998 Румунія Raiffeisen Bank 2000 Боснія і Герцеговина Raiffeisen BANK Bosna i Hercegovina 2001 Сербія і Чорногорія Raiffeisenbank 2002 Словенія Raiffeisen Krekova Banka 2002 Косово Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. 2003 Белорусия Priorbank, JSC 2004 Албанія Savings Bank of Albania

У 1994 році було відкрите представництво РЦБ в Україні. У березні 1998 року був заснований дочірній банк - Райффайзенбанк Україна. За результатами діяльності у 2001 року Національний Банк України офіційно відніс „Райффай-зенбанк Україна” до категорії 8-ми найбільших банків України, що свідчить про надзвичайні темпи росту в історії банківської справи в Україні.

Райффайзенбанк Україна - дочірній банк Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International). Raiffeisen International, яка 100% належить Райффайзен Центральбанку (РЦБ), є холдинговою компанією дочірніх банків РЦБ у Центральній і Східній Європі. РЦБ є центральною установою Австрійсь-кої Банківської Групи Райффайзен, наймогутнішої банківської групи в країні. РЦБ вважає країни Центральної і Східної Європи своїми внутрішніми ринками і функціонує через Raiffeisen International у 16 країнах регіону, де діють 15 дочірніх банків з майже 800 філіями.

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) „РайффайзенБанк Україна” згідно даних табл. 1.2 – 1.7 займає наступні рейтингові місця в банківській системі України:- Обсяг валюти активів балансу – 7 048,990 млн.грн.( 7 місце);

- Обсяг власного капіталу – 786,134 млн.грн.( 6 місце);

- Обсяг статутного капіталу – 87,045 млн.євро( 8 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю

6 018,400 млн.грн.( 6 місце);

- Обсяг поточних та строкових депозитів фізичних осіб

1 152,062 млн.грн.( 13 місце);

- Обсяг поточних та строкових депозитів юридичних осіб

2 308,038 млн.грн.( 7 місце);

- Обсяг балансового прибутку – 83,817 млн.грн.( 4 місце);

- Прибутковість статутного капіталу – 16,125 % ( 30 місце);

- Прибутковість активів балансу – 1,189 % (28 місце);В табл.2.2 – 2.3 наведені звітні баланси та звіти про фінансові результати „Райффайзенбанк Україна” за 2004 -2005 роки за даними НБУ.Таблиця 2.2

Звітні баланси «Райффайзенбанк Україна» за 2004 – 2005 роки

Продовження табл.2.2

Таблиця 2.3

Звіти про фінансові результати «Райффайзенбанк Україна» за 2004 -2005 роки2.1.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла

Умови кредитування по програмі "Житло в кредит":

а) Вимоги до Позичальника:

- Приватні особи, що мають стабільний доход, достатній для погашення суми кредиту і відсотків по ньому.

б) Кредит надається:

- На придбання нерухомості на вторинному житловому ринку;

- На фінансування будівництва квартири, згідно з інвестиційним договором (договору про пайову участь у будівництві) на первинному житловому ринку. У забезпечення Позичальник надає існуючу в нього житлову нерухомість як альтернативне забезпечення.

в) Кредити видаються в національній валюті , доларах США і ЄВРО :

- Максимальна сума кредиту: 200 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті);

- Початковий внесок за рахунок засобів Позичальника складає не менш 15% від вартості житла. Початковий внесок може бути дорівнює 0% , як-що в іпотеку оформляється додаткова нерухомість. Додаткова нерухо-мість повинна відповідати вимогам забезпечення, її вартість повинна пок-ривати початковий внесок Позичальника;

- Максимальний термін кредитування: 20 років.

г) Погашення кредиту і відсотків:

- Щомісячні платежі рівними частинами (аннуітет);

- По графіку-щомісячне погашення кредиту рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок заборгованості.

д) Обов'язкове страхування:

- Страхування заставного майна;

- Страхування Позичальника від нещасного випадку;

- Страхування втрати права власності на нерухомість. Страхування права власності проводиться не більш 3 років.

е)Відношення кредиту і заставного майна:

- Для нерухомості, розташованої в обласних центрах, співвідношення максимальної суми кредиту до вартості житла складає:≤ 85% при сумі кредиту від 3 000 до 50 000 USD;

≤ 80% при сумі кредиту від 50 001 до 100 000 USD;

≤ 70% при сумі кредиту від 100 001 до 200 000 USD.- Для нерухомості, розташованої в інших регіонах, співвідношення максимальної суми кредиту до вартості житла складає:≤ 85% при сумі кредиту від 3 000 до 30 000 USD;

≤ 80% при сумі кредиту від 30 001 до 50 000 USD;

≤ 70% при сумі кредиту від 50 001 до 80 000 USD;

≤ 50% при сумі кредиті від 80 001 до 200 000 USD.ж) Процентні ставки по кредитах наведені в табл.2.4Таблиця 2.4

Процентні ставки по кредитах на житло

Термін 10-15 років 15-20 років Ставка в гривнях 15,5% (плаваюча) Ставка в доларах 11% 12% (плаваюча) Ставка в Євро 10,5% 10,5% (плаваюча)з) Розрахункові суми витрат Позичальника при оформленні житлового кредита наведені в табл.2.5.Таблиця 2.5

Зразкові витрати Позичальника при оформленні житлового кредиту

Послуги банку: Комісія за обслуговування одноразово З одночасним оформленням кредитного договору і договору іпотеки С отстрочкой оформления договора ипотеки500 грн. 1% від суми рефінансування (min 850 грн.) -при сумі рефінансування від 5 000 до 20 000 діл. США

,75% від суми рефінансування (min 1000 грн.)-при сумі рефінансування від 20 001 до 50 000 діл. США 0,55% від суми рефінансування (min 1800 грн.)-при сумі рефінансування від 50 001 до 100 000 діл. США 0,5% від суми рефінансування (min 2800 грн.)-при сумі рефінансування більш 100 000 діл. США

Послуги страхової компанії: Страхування предмета іпотеки щорічно 0,4% від оцінної вартості нерухомості Страхування від нещасного випадку щорічно 0,3 % від суми кредиту Страхування титулу * щорічно 0,3% від суми кредиту Послуги нотаріуса: Держмито одноразово 1% від суми договору закупівлі-продажу Пенсійний фонд одноразово 1% від суми договору закупівлі-продажу Оформлення договору застави одноразово 0,1% від суми договору іпотеки Послуги нотаріуса ** одноразово до 400 грн. Послуги оцінювача: Експертна оцінка об'єкта нерухомості одноразово 250 – 550 грн. * При переході права власності на житло шляхом його приватизації, придбанні на первинному ринку житла (новобудова) або будівництві страхування титулу не застосовується. Страхування права власності проводиться не більш 3 років.

** Сума може змінюватися в залежності від регіону України і) Необхідні документи Позичальника (фізичної особи):- Заповнена Анкета-заява ;

- Цивільний паспорт і копія паспорта дружини/чоловіка позичальника (усі сторінки з інформацією);

Свідчення про шлюб, свідоцтво про народження дитини (якщо є);

- Дозвіл органа опіки і піклування у випадку якщо:

- Малолітня (віком до 14 років) або неповнолітня (віком від 14 до 18 років) особа зареєстрована (прописана) за адресою нерухомого майна, що передається в іпотеку банкові;

- Малолітня або неповнолітня особа є співвласником нерухомого майна, що передається в іпотеку Банкові;

- Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків позичальникові і дружині/чоловіку Позичальника;

- Довідка з місця роботи (згідно стандартів ДПАУ), завірена в бухгалтерії, що підтверджує посаду Позичальника (дружини/чоловіка) і нараховану заробітну плату й утримані податки за останні 12 місяців;

- Документи, що підтверджують інші доходи заемщина (при наявності доходів не за основним місцем роботи), у т.ч. декларація про доходи на останню звітну дату;

- Копії документів, що підтверджують право власності Позичальника на нерухоме або інше майно зазначене Позичальником в анкеті;

- Довідка з банку про наявність кредитного рахунка, з обов'язковою вказівкою дати відкриття рахунка, залишком заборгованості і стану обслуговування боргу (у випадку наявності рахунків в інших банках);

- Інвестиційний договір (договір про пайову участь у будівництві, про участь у фонді фінансування будівництва)-при наявності;

Нотаріально завірена угода дружини/чоловіка (інших співвласників) на передачу в іпотеку нерухомості або їхня безпосередня присутність при укладанні договору;

к) Документи на нерухомість, що є предметом іпотеки:

- Правовстановлюючий документ на власність, що буде предметом іпотеки з позначкою БТІ про реєстрацію;

- Документи, що підтверджують право (власності, використання, оренди) на земельну ділянку (при іпотеці будинку і/або земельної ділянки);

- Технічний паспорт на об'єкт нерухомості і довідка-характеристика БТІ на відчуження нерухомості;

- Довідка з ЖЕКа про кількість прописаних (зареєстрованих) осіб і відсутність заборгованості по комунальних послугах;

- Звіт про проведення незалежної експертної оцінки вартості предмета іпотеки, проведеної затвердженим банком оцінювачем.2.1.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «РайфайзенБанк Україна»

«Райффайзенбанк Україна» надає можливість, використовуючи WEB технологію у діалоговому режимі розрахувати орієнтований розмір кредиту, що Ви можете одержати в залежності від доходів і витрат Вашої родини, у випадку позитивного рішення Банку щодо можливості надання Вам кредиту.Таблиця 2.6

Вихідні дані умов кредитування

Умови кредитуванняУ якій валюті Ви хочете одержати кредит?Яка вартість об'єкта, що Ви бажаєте придбати в кредит?

Який розмір Вашого особистого початкового внеску (не менш 15% від вартості житла)?

що складає

% від суми кредитуБажана сума кредиту

Бажаний термін кредиту (від 3 до 240 місяців)Бажана форма погашення кредитуУкажіть доходи Вашої родини на місяць (документально підтверджені доходи повинні складати не менш 15% серед усіх доходів)

Укажіть витрати Вашої родини на місяцьУ табл.2.7 -2.8 наведені результати негативної (табл.2.7) та позитивної (табл.2.8) відповіді банку кредитувати придбання 3-х кімнатної квартири за 50000 доларів США строком на 20 років в залежності від сумарних доходів та витрат Позичальника на місяць.Таблиця 2.7

Розрахунок витрат та кредитування при придбанні 3-х комнатної квартири за 50000 доларів США при кредиті на строк 20 років (Варіант № 1(відказ банку) – Доход 1000$/місяць, витрати 450$/міс.)

Таблиця 2.8

Розрахунок витрат та кредитування при придбанні 3-х комнатної квартири за 50000 доларів США при кредиті на строк 20 років (Варіант № 2(кредитування) – Доход 1400$/місяць, витрати 300$/міс.)2.1.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб

Умови кредитування по програмі "Автомобіль у кредит":

а) Вимоги до позичальника:

- Фізичні особи, що мають стабільний доход, достатній для погашення суми кредиту і відсотків по ньому.

б) Кредити надаються: у національній валюті , доларах США і Євро.

- Максимальна сума кредиту: 100 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті).

в) Терміни кредитування:

до 5 років (60 місяців) - для автомобілів іноземних марок;

до 3 років (36 місяців) - для автомобілів виробництва країн СНД.

г)Початковий внесок Позичальника:

- При сумі кредиту від 2 000 до 50 000 доларів США (або в еквіваленті): не менш 15% від вартості автомобіля;

- При сумі кредиту від 50 001 до 100 000 доларів США (або в еквіваленті): не менш 25% від вартості автомобіля.

д) Погашення кредиту:

- Щомісячні платежі рівними частинами (аннуітет);

- За графіком - щомісячне погашення кредиту рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок заборгованості;

е) Гарантії:

- Застава придбаного автомобіля;

ж)Обов'язкове страхування:

Повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності власника автотранспортного засобу.

з) Процентні ставки по кредитах: наведені в табл.2.9.Таблиця 2.9

Процентні ставки при кредитуванні придбання автомобілів

Термін: до 5 років: Ставка в гривнях 16% (плаваюча) Ставка в доларах 12% Ставка в Євро 11,5%

і) Витрати позичальника: наведені в табл.2.10.Таблиця 2.10

Витрати позичальника при кредитуванні покупки автомобілю

Послуги банку: Комісія за обслуговування одноразово Кредит у національній валюті Кредит у иноземній валюті500 грн. 500 грн. Реєстрація автомобіля в Державному реєстрі застав одноразово 34 гривні Послуги страхової компанії: Страхування КАСКО (у страховій компанії) щорічно 4%-7% від вартості автомобіля в рік Страхування цивільної відпові-дальності (у страховій комп.) щорічно Від 250 до 800 гривень Послуги нотаріуса: Послуги нотаріуса одноразово 150-250 грн. Держмито одноразово 0,1% від вартості застави Послуги МРЕО: Відрахування в ПФ одноразово 3% від суми договору покупки-продажу Реєстрація в ДАІ одноразово 100-150 доларів США

к)Необхідні документи:

- Заповнена Анкета-заява;

- Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

- Копія довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків дружині/чоловіку Позичальника;

- Довідка з місця роботи Позичальника (згідно стандартів ДПАУ), завірена в бухгалтерії, що підтверджує посаду Позичальника і нараховану заробітну плату за останні шість місяців

- Копії документів, що підтверджують право володіння нерухомістю або іншим майном, зазначеним Позичальником в Анкеті-Заяві;

- Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;

- Довідка з банку про наявність і стан рахунків.2.1.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «РайфайзенБанк Україна»

2.1.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції банку) «Райффайзенбанк Україна» здійснює депозитні операції в українській гривні, доларах США й у ЄВРО.

Оформляються наступні види депозитних договорів:

- Депозитний договір з виплатою відсотків по закінченню дії договору;

- Депозитний договір із щомісячною виплатою відсотків;

- Депозитний договір із правом поповнення і виплатою відсотків після закінчення дії договору;

- Депозитний договір на відкриття ощадного вкладу;

- Депозитний внесок на дитину до досягнення повноліття;

- Банк здійснює випуск депозитних сертифікат-іменних цінних паперів;

- При оформленні будь-якої депозитної операції банк безкоштовно відкриває поточний рахунок;

- Банк не утримує комісію за видачу готівки при виплаті депозиту.

Таблиця 2.11

Процентні ставки депозитних сертифікатів

Вид внеску Термін Процентна ставка Депозитний сертифікат

UAH

(фіксована)

USD

(фиксированная)

EUR

(фіксована)30 днів 4,5% 2,5% 2,25%

60 днів 5,5% 2,5% 2,25%

90 днів 7% 3,25% 3%

180 днів 8% 3,5% 3,25%

270 днів 9% 4% 3,75%

366 днів 11% 4,5% 4,25%

730 днів - 5,5% 5,25%

Таблиця 2.12

Процентні ставки термінового депозиту (від 30 днів до 2 років)

Вид внеску Термін Процентна ставка Депозитний сертифікат

UAH (фіксована) USD(фіксована) EUR (фіксована)

30 днів 4,5% 2,5% 2,25%

60 днів 5,5% 2,5% 2,25%

90 днів 7% 4% 3%

180 днів 8% 4,5% 3,5%

270 днів 9% 5% 4%

366 днів 11% 5,5% 4,5%

730 днів - 6,5% 5,5%

Таблиця 2.13

Процентні ставки термінового депозиту з щомісячною виплатою процентів

Вид внеску Термін Процентна ставка Терміновий депозит із щомісячною виплатою відсотків

UAH (фіксована) USD(фіксована) EUR (фіксована)

366 днів 10,5% 5% 4,25%

730 днів - 6% 5,25%

Поточні рахунки

Райффайзенбанк Україна, для приватних осіб (резидентів і нерезидентів), пропонує послуги відкриття й обслуговування поточних рахунків.

Операції по поточних рахунках:

- Щомісячне нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку (у гривнях - 1,5% річних, у доларах США - 0,5% річних, у Євро - 0,25% річних);

- Поточні рахунки відкриваються в гривнях, доларах США і ЄВРО. (Комісія за відкриття рахунка - 80 грн. - оплачується разово при відкритті першого рахунка).

- не стягується плата за відкриття поточного рахунка при оформленні будь - якої депозитної операції й одержанні кредиту.2.2 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% національним капіталом «Приватбанк»2.2.1 Історія та основні характеристики банку «Приватбанк»

Закрите акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (ЗАТ КБ «ПриватБанк»), зареєстровано у Національному банку України 19 березня 1992 року, реєстраційний номер — 92. Форма власності — колективна. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 14360570. Місцезнаходження банку відповідно до установчих документів: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, № тел. 39-06-04.

Станом на 31.12.2002 року в банку працювало 15 826 співробітників у порівнянні з 10 342 співробітниками станом на 31.12.2001 року. Сьогодні персонал банку – це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. На сьогодні у банку працюють понад 23 тисячі співробітників, із них 2 400 – у головному офісі банку. Середній вік працівників банку становить 34 роки. Більшість працівників ПриватБанку (75%) мають вищу освіту, яка відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, понад 50% співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Зараз ПриватБанк є одним з банків України, які найбільш динамічно розвиваються, і займає перші позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 червня 2005 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 17 252 млн грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн грн, власний капітал – 1 752 млн грн. Кредитний портфель банку складає 11,081 млрд грн, у тому числі кредити фізичним особам – 3,737 млрд грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками роботи за перший квартал 2005 року складає 209,993 млн грн.

Наприкінці 2004 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу «Global Finance» ПриватБанк другий рік поспіль визнається «Кращим банком в Україні». «Global Finance» також у черговий раз визнав ПриватБанк кращим банком України за підсумками щорічного рейтингу Best Emerging Market Banks 2005. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» за підсумками проведених у 2000 та 2002 роках досліджень присвоїв ПриватБанку звання «The Bank of Year». Інший впливовий журнал – «Euromoney» п’ять років поспіль – у 1999, 2000, 2001, 2002 та 2005 роках визнає ПриватБанк кращим банком України.

У ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK-USM, 19,8% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найвищий рівень упізнавання серед населення та найвищий показник привабливості: понад 26% опитаних, які знають бренд ПриватБанку, вважають його послуги та якість обслуговування найбільш привабливими.

ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків з кількості клієнтів: його послугами користуються понад 16% населення України.

Відповідно до Статуту Банку (нова редакція), зареєстрованого Національним банком України 18 липня 2001 року (реєстраційний № — 92), засновники Банку мають долю у статутному фонді, наведену в табл.2.14:Таблиця 2.14

Структура акціонерних часток в статутному фонді банка

1 2

Похожие работы: