Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28

Показники

на 1.01.07 р.

на 1.01.08 р.

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

абсолютне

структурне

Активи

33299

100

35453,7

100

2154,7

6,08

Готівкові кошти

134

0,40

1337,3

3,77

1203,3

89,98

Дорожні та інші чеки

804

2,41

670

1,89

-134

-20,00

Кошти в інших банках

10050

30,18

8817,2

24,87

-1232,8

-13,98

Міжбанківські кредити та депозити

4154

12,47

5601,2

15,80

1447,2

25,84

Резерв під заборгованість інших банків

-335

-1,01

-1340

-3,78

-1005

75,00

Цінні папери

0

0,00

938

2,65

938

100,00

Кредити юридичних осіб

12194

36,62

11658

32,88

-536

-4,60

Інші активи

6298

18,91

7772

21,92

1474

18,97

Зобов’язання

26156,8

100,00

26872,4

100,00

715,6

2,66

Кошти інших банків

1340

5,12

2278

8,48

938

41,18

Депозити та кредити банків

605,68

2,32

1010,

3,76

404,7

40,05

Кошти до запитання юр. осіб

5092

19,47

4609,6

17,15

-482,4

-10,47

Строкові депозити юр. осіб

1608

6,15

2546

9,47

938

36,84

Кошти до запитання фіз. осіб

3015

11,53

3698,4

13,76

683,4

18,48

Строкові депозити фіз. осіб

9578,32

36,62

7008,2

26,08

-2570,12

-36,67

Субординована заборгованість

763,8

2,92

763,8

2,84

0

0,00

Інші зобов’язання

4154

15,88

4958

18,45

804

16,22

Як видно з даних табл. 2.2 на 1 січня 2008 р. основну частку в валютних активах становлять кредити, надані юридичним особам — 32,88 %, та кошти на коррахунках в інших банках — 24,8 %. Значну частку в активах банку складали міжбанківські кредити та депозити — 15,8 % та інші активи — 21,9 %.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28

Похожие работы:

 • Валютні ризики і їх страхування

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... валютний ризик існує при будь-якій валютній операції, ... валютні операції, валютні фьючерси, міжбанківські операції "своп" [21, c.64]. 2.2 Валютні опціони та форвардні контракти Валютний ... банки і промислово-торгові корпорації. Сутність форвардної валютної операц ...
 • Валютний ризик в діяльності банківської системи

  Реферат >> Иностранный язык
  ... ією; -- інфляцію, що переходить у гіперінфляцію та ін. Ризики виникають у зв'язку з рухом фінансових ... до управління валютними ризиками всередині структури банку є встановлення лімітів на валютні операції. Так, наприклад, дуже ...
 • Банки та їх функції

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... інні банку і поділяють з ним усі його доходи, збитки та ризики. Якщо ... несуть будь-якого ризику для активів банку, крім ризику операційних помилок. Наприклад ... інвестиційні, валютні операції). Ці послуги, у свою чергу, можуть бути активними та пасивними. Послуги ...
 • Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... сутність та класифікацію валютних операцій і валютного ризику комерційного банку; досліджено стан валютних операцій та валютного ризику в АКБ ...
 • Валютні операції банку та валютні ризики

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іння валютними ризиками й страхування валютних ризиків Висновки Список використаної літератури ДОДАТКИ Розділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики 1.1. Місце та роль валютних операц ...
 • Валютні ризики: методи аналізу і управління

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та зобов’язань банку в іноземній валюті. Стан валютної позиції є головним чинником виникнення валютного ризику. Таблиця 5.1 Операц ... іональним банком та/або припинення дозволу на здійснення операцій із валютними цінностями. Норматив ризику загально ...
 • Операції банків с банківськими металами

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик, а також операційний ризик. Процес незалежного контролю за ризиками не ... проведення операцій банку з банківськими металами регулюють нормативи ліквідності и нормативи валютного ризику, то ...
 • Валютні ризики: економічна природа та управління

  Реферат >> Банковское дело
  ... фінансових результатів від від валютного ризику. Найкрупніші банки і ТНК вперше серйозно зайнялися проблемою валютного ризику на початку ... і зменшення числа конверсійних операцій і зниження валютного ризику та операційних витрат. Необхідно відзначити ...
 • Операційна система підприємства

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... італу надало змогу здійснювати валютні операції на міжнародних ринках, зберегло право ... діяльності та низький рівень диференціації активних операцій банку, що підвищує ризиковість його ...
 • Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... операцій на грошовому ринку : в операціях з цінними паперами, у валютних операціях, в кредитних операціях, в розрахункових операц ... ризик є похідним від ризиків, пов'язаних із активними та пасивними операціями банку. Основним методом зниження ризику ...