Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5

Зміст

1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції.

2. Досвід іноземних країни у формуванні банківських систем (на прикладі Германії та Японії)

3. Становлення та розвиток банківської системи України

4. Формування та використання ресурсного потенціалу сучасного комерційного банку

5. Проблеми банківської системи України та шляхи їх вирішення

Список використаної літератури

1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції

Слова, що були схожі за звучанням зі словом «bank» та позначали різні поняття із сфери грошового обігу, увійшли до більшості європейських мов практично одночасно – в епоху швидкого розвитку торгівлі в середньовіковій Європі, яка тоді ще не знала сучасного поділу на національні держави.

Словом «bancheri» в Генуї в ХІІ столітті називали міняйла, а стіл, на якому міняйло розкладав свої монети, називався «banca». Старофранцузське слово «banque» та італійське «banca» декілька сотен років тому означали одне й теж – «лавка міняйли». Слова «banquier» та «bankier» у французькій та німецькій мовах позначають власника капіталу, що має можливість односібно визначати стратегію і тактику використання фінансових ресурсів.

Виникнення банківської справи історично пов’язане із потребою ринку у посередницькій діяльності з розміну та обміну цінностей, що виконували функцію грошей при обмінних та торговельних операціях. Потреба в розвитку банківських послуг посилювалась одночасно з розвитком і розширенням торгівлі. Поява грошей, спроможних обертатися в якості універсального товару, перетворила примітивний механізм бартерного обміну в обіг товару через операції купівлі-продажу. Між виробником товару та його споживачем почали виникати різні посередники. На окремих етапах розвитку та розширення ринку (в широкому смислі цього слова) в якості таких посередників виступали, з одного боку, перекупники, купці або система торговельних послуг, а з іншого – міняйло, банкір та фінансово-кредитна система.

Розвиток і розповсюдження грошового обігу сприяли введенню в оборот боргових зобов’язань та вимог, різноманітних титулів власності, комерційних і казначейських векселів, облігацій, акцій і т.ін.

Укріплення економіки європейських держав, посилення влади та впливу католицької церкви на державну політику, розвиток науки, поява нових знань і технологій спричинили підвищення ділової активності, розширення торгівлі та пожвавлення в економіці. Це сприяло виникненню великих державних жиро-банків, що дозволяло достатньо широко розповсюдити систему здійснення безготівкових розрахунків між контрагентами.

Жиро-розрахунок широко використовується і сьогодні як система безготівкових розрахунків або як різновид безготівкових розрахункових операцій, пов’язаних з перерахуванням коштів з одного банківського рахунку на інший в межах одного банку або єдиної банківської системи. Використання системи жиро-розрахунків в момент її створення дозволяло підприємцям отримати ряд переваг: зберігати активи в золоті та інших металах, здійснювати розрахунок шляхом виписування переказу на банк та отримувати плату від своїх контрагентів в монетах при гарантії якості грошей з боку банку. Переваги використання паперових платіжних засобів у вигляді переказів жиро-банків спричинили швидке зростання популярності банківських грошей і надалі призвели до появи банкнот – банківських цінних паперів.

Безпосередніми попередниками сучасних банкнот вважаються білети, що випускались в обіг німецькими золотих справ майстрами в середині XVII століття у посвідчення прийняття вкладів в золоті та інших дорогоцінних металах. Таке посвідчення, що мало назву «зобов’язання золотоковалів», представляло собою безстрокове боргове зобов’язання встановленої форми, що давало його пред’явнику безумовне право вимагати у будь-якого члена цеху золотоковалів вказану в зобов’язанні суму грошей в будь-який час. Ці боргові зобов’язання вільно обертались і виступали еквівалентом золотих монет, а їх використання давало можливість накопичувати золото у зв’язку з припиненням природного зносу золотих монет в обігу. Другим джерелом прибутків цеху золотоковалів виступала можливість використовувати частину отриманих «безпроцентних вкладів» для надання процентних позик уряду та іншим надійним позичальникам. Для підтримання стійкого обігу своїх боргових зобов’язань золотоковалям було необхідно зберігати в резерві тільки деяку, визначену досвідом, частину отриманих цінностей у вигляді золотих монет для задоволення поточних потреб утримувачів банкнот.

Власне банківські білети вперше з’явились в 1661 році в касах Стокгольмського банку, але швидко вийшли з обігу. Постійний обіг банкнот почав забезпечувати з 1694 року Англійський банк, що увійшов в історію і як перший стійко функціонуючий банк в Європі. Англійський банк вперше в історії використав можливість створення повноцінних грошей в межах банківської системи, створивши пропозицію кредиту в банківських білетах, сумарна фактична вартість якого істотно перевищувала реальні грошові ресурси банку в золоті та інших дорогоцінних металах. За оцінкою крупних економістів того часу, це нововведення активно сприяло розвитку торгівлі та економіки держави. Емісійні банки і понині часто називають банками для кредитування розвитку промисловості.

В сучасних умовах дати точне і однозначне визначення такого універсального поняття як «банк» – не менш складна задача, ніж визначити універсальне поняття «фінанси». Так, банк, виступаючи найважливішою фінансовою установою в економіці, може розглядатися як:

– джерело: корпоративного кредиту,

кредиту для домашніх господарств,

кредиту для малих підприємств,

споживчого кредиту,

важливої фінансової інформації,

отримання коштів для транснаціональних операцій;

– посередник у здійсненні грошових розрахунків.

Однак в багатьох випадках визначення поняття «банк» необхідно формулювати більш точно, причому не стільки для пояснення сутності цього фінансового інституту, скільки для вирішення більш важливих практичних задач, наприклад, щоб довести, вважається чи не вважається конкретне фінансове підприємство банком, а його діяльність регламентується чи не регламентується тими чи іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, банк може характеризуватися набором функцій, які він виконує в економіці, але цей критерій не є вичерпним та достатнім. Так, на початку 80-х років поточного століття за законами США банком вважалась будь-яка установа, що залучає кошти на депозити та надає кредити. Виключаючи з ділової практики одну з цих двох операцій, з’являлась можливість фактично надавати клієнту банківські послуги та, в той же час, формально не підпадати під дію законів про банківську діяльність, тобто виходити з-під контролю державних органів. В той же час, на сьогоднішній день не можна визначити банк і як місце зустрічі клієнта з банкіром, оскільки клієнт все менше потребує безпосереднього контакту з персоналом банку та може отримувати доступ до всього комплексу фінансових послуг через телекомунікаційні системи зв’язку з будь-якої частини світу. Тому в найбільш загальному значенні банком прийнято вважати фінансову установу, що спеціалізується на акумулюванні ресурсів і управлінні цими ресурсами шляхом здійснення розрахункових, посередницьких, кредитних та інших фінансових операцій.

Сучасні банки пропонують своїм клієнтам широкий набір послуг, приймають участь у фінансових операціях самого різного типу, забезпечуючи професійне виконання покладених на них функцій.

В залежності від обраних критеріїв та ступеня деталізації можуть виділятися різні за структурою, кількісністю та змістом системи функцій комерційних банків. Основні банківські функції:

– платіжно-розрахункова;

– ощадно-капіталотворча;

1 2 3 4 5

Похожие работы:

 • Банківська система

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... основних опор економічної системи Європейського Союзу. система сучасної Германії включає ... національної промисловості. Сучасна система Японії має таку структуру: ... іонерних товариств. Рис. 1.1. система України Також є банки ...
 • Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... , що є елементом банківської системи країни. система - складова фінансової системи країни, що ... українською банківською системою з боку іноземних банків. Враховуючи, що національна система є нев ...
 • Банківська система та пропозиція грошей

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... на гроші. Іншими словами, система керує пропозицією грошей; - ... 10, з. 96-112. 4. І. Гуцал система України. справа. – 1998 - № 2, с. 16 ... - №8. 20. Остапець А.І., Остапець Л.В. система України: стан і проблеми розвитку ...
 • Банківська система України

  Реферат >> Банковское дело
  ... перетворень у країні загалом. система України сьогодні – один ... пенсійні фонди тощо. система – законодавчо визначена, чітко ... - № 1 І.Гуцал, Я.Чайковський. система України: стан і перспективи // справа. – 1998 - № 2 ...
 • Банківська система України

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... економіки ефективна, дієва система є запорукою успіху та ... БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1.1. Загальна характеристика банківської системи України система Укра ... банки Рис. 1.1. система України Національний банк України (перший ...
 • Банківська система України та проблеми її реформування

  Реферат >> Банковское дело
  ... Тетяна Викладач: Черниш Н.М. Чернігів-2007 система в Україні та шляхи її ... два основних типи побудови банківської системи: • однорівнева система (усі банки, ... управ­ління. • дворівнева система (характерна для країн з ринковою ...
 • Банківська система Китаю

  Реферат >> Банковское дело
  ... банківської системи Китаю Висновки Список використаної літератури Вступ система ... нтури. система - це сукупність різних видів банків і банківських ... майже сформована нова система. Головним принципом, яким керувалися ...
 • Банк і банківська система

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... робота з фінансового права на тему: “Банк і система.” Студента 2 курсу, групи П- , денної форми ... БАНКІВ ПРИ ЇХНЬОМУ РІШЕННІ. 2 2. СИСТЕМА. 3 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. 3 4. РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНК ...
 • Банківська система України

  Реферат >> Банковское дело
  ... система України Виконала Пальцева С.В. Перевірила Радченко Н.Г. м. Мелітополь 2005р система ... до якої нині залучена система України. Відповідно до ... Сас Б. Незалежність Центрального банку// справа, 2001, №6, с. 21-25 ...
 • Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... впровадження інвестиційних програм є система країни взагалі та комерц ... не лише він сам, а й система країни в цілому. Регулювання цього ... тих важких умовах, в яких знаходиться система України. Список використаних джерел ...