Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25

Курсова робота

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ “Укрпромбанк”)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ «Укрпромбанк»

1.1. Короткі історичні відомості про банк

1.2. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку ТОВ “Укрпромбанк”

Розділ 2. Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

2.1.Методи аналізу депозитних операцій

2.2. Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ „Укпромбанк”

2.3. Аналіз динаміки і прогнозування вкладів фізичних осіб на прикладі Відділення №1 СОФ ТОВ „Укрпромбанк”

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку – це перше питання яке постає перед його засновниками.

Основною метою роботи є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку і аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк».

Аналізований об'єкт – ТОВ «Укрпромбанк»

Аналізований період: 2004 - 2006 р.

Аналізовані показники:

 • показники фінансових результатів (динаміка й структура доходів і видатків банку; динаміка показників прибутку; коефіцієнти рентабельності);

 • показники фінансового стану (динаміка обсягу й структури власних коштів, показники достатності капіталу, економічних нормативів, ліквідності);

 • аналіз депозитних операцій банку.

Як інформаційна база для аналізу використана бухгалтерська звітність ТОВ «Укрпромбанк» за 2005, 2006 роки:

 • бухгалтерський баланс;

 • звіт про прибутки й збитки;

 • звіт про рух грошових коштів.

При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми:

 • горизонтальний аналіз;

 • вертикальний аналіз,

 • аналіз коефіцієнтів (відносних показників),

 • порівняльний аналіз;

 • методи табличного й графічного подання результатів.

Розділ 1 Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ “Укрпромбанк”

1.1. Короткі історичні відомості про банк

У 1989 році рішенням загальних зборів пайщиків Київського кооперативного союзу «Ліра» був створений кооперативний банк «Демосбанк», що увійшов в історію розвитку банківської системи України як перший у Києві кооперативний банк (Статут банку зареєстрований Державним банком СРСР за № 127).

Банк стояв у витоків банківської справи в Україні, брав участь у формуванні фінансової системи країни як один з засновників Асоціації українських банків (1989 рік) та Української фондової біржі (1991рік).

У 1993 році «Демосбанк» з кооперативного банку був перереєстрований в товариство з обмеженою відповідальністю.

У жовтні 1993 року Міністерством фінансів України банку було надано Дозвіл № 163 на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів. Восени 1995 року Банк отримав

Ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями, а у 1996 році, в зв'язку з введенням обов'язкового ліцензування всієї банківської діяльності, банку надано Ліцензію на право здійснення банківських операцій під № 67.

Знаменним для банку, як учасника фінансового ринку України, став 1997 рік, коли ним було отримано членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі, що дало змогу вести активну діяльність на ринку цінних паперів.

У 1999 році банк був перейменований на «Арч-банк», а з 2000 року отримав назву — Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (ТОВ «Укрпромбанк»), під якою здійснює діяльність і досі.

Приведемо коротку історичну хронологію розвитку ТОВ „Укрпромбанку”

1989: - Створення першого в Києві кооперативного банку;

1990 - 1991: - Участь у заснуванні Української фондової біржі та Асоціації українських банків;

1993:

- Отримання Дозволу на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів;

- Перереєстрація з кооперативного банку в Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (ТОВ "Укрпромбанк");

1995 - 1996: Отримання ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій та операцій з валютними цінностями;

1997: Членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі;

1999: Отримання статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 30).;

Наступні роки відзначилися для Банку формуванням розгалуженої системи кореспондентських відносин, в тому числі з передовими світовими банками; впровадженням сучасних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій, системи електронних платежів «Клієнт -Банк»; приєднанням до інформаційно-дилінгової системи «Reuters Domestic Dialing 3000» («Рейтерз Доместік Ділинг 3000»), що дозволило Банку зміцнити конкурентну позицію та покращити рівень обслуговування клієнтів.

2000: - Збільшення статутного капіталу до 24,9 млн. гривень

- Початок формування мережі філій - відкриття однієї філії та одного представництва

2001: - Отримання статусу субагента міжнародної сплатіжної системи "Western Union"

- Отримання ліцензії на емісію платіжних карток системи "укркарт" та на їх еквайрінг

- Розширення ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання Дозволу на ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

2002: Отримання статусу афілятивного члена Міжнародної платіжної системи Europay International, емісія всіх видів пластикових карток Eurocard/MasterCard

- Перевірка Міжнародною незалежною аудиторською компанією "Deloitte and Touche" на відповідність вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 2003:

- отримання статусу уповноваженого банку Пенсійного фонду України з виплати пенсії та грошової допомоги в усіх регіонах України

- Збільшення статутного капіталу до 110 млн. Гривень

- Розширення філійної мережі до 125 філій та відділень по Україні

2004:

- Отримання Дозволу НБУ на здійснення операції з банківськими металами на валютному ринку України та операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації грошових коштів

- Перевірка Аудиторською фірмою "IGK - Україна Аудит" та "Grant Thornton International" на відповідність вимогам стандартів бухгалтерського обліку

- Збільшення статутного капіталу до 590 млн. Гривень

- Розширення філійної мережі до 200 філій та відділень по Україні.

- Отримання статусу корпоративного член а УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F.T / SCRL .

2005:

- Перемога у конкурсі, що проводився Міністерством фінансів України, з визначення уповноважених банків України, через які будуть здійснюватися виплати заробітної плати та державної соціальної допомоги працівникам бюджетних організацій;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25

Похожие работы: