Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АКБ«Укрсоцбанк» пропонує широку низку кредитних продуктів, які розроблені для задоволення потреб бізнесу з урахуванням тривалого досвіду роботи з корпоративними клієнтами. При вирішенні питання про надання кредиту банк враховує рівень розвитку та прозорості бізнесу клієнта, власні аналітичні висновки щодо розвитку відповідної галузі. При формуванні вартості кредитних коштів банк враховує сумарний рівень співробітництва з клієнтом щодо надання пакету банківських послуг АКБ«Укрсоцбанк».

Для організації комплексного фінансування банк пропонує підписання генеральних договорів про фінансування підприємства, які передбачають разове ухвалення рішення про відкриття ліміту активних операцій на компанію та, надалі, надання широкого спектру послуг (разові кредити та лінії, операції звекселями, ітп.) без додаткових погоджень.

Кредит в разовому порядку надається клієнту однією сумою. Надання кредиту може відбуватись як шляхом зарахування суми кредиту на поточний рахунок клієнта-позичальника, так і шляхом оплати з позичкового рахунку зобов’язань клієнта перед третіми особами (як правило).

За надання та користування кредитом клієнт сплачує банку проценти та комісійну винагороду.

Для отримання кредиту підприємство, як правило, повинно вести прибуткову діяльність, мати стабільні надходження коштів від реалізації власної продукції або послуг, забезпечення повинно бути в нормальному стані і користуватись попитом на ринку. Як правило, частину забезпечення повинне складати нерухоме майно.

Погашення заборгованості за такими кредитами відбувається, як правило, за заздалегідь погодженим з клієнтом та зафіксованим у кредитному договорі графіком.

Кредит за овердрафтом – короткостроковий кредит, який надається клієнту шляхом оплати його розрахункових документів з поточного рахунку понад фактичний (кредитовий) залишок на ньому, в межах встановленого банком ліміту овердрафту.

Ліміт овердрафту встановлюється для кожного клієнта індивідуально в залежності від обсягу його потоків.

Овердрафт надається як за «класичною» схемою (звизначенням строків погашення траншів: до14або до30календарних днів), так іуформі кредитної лінії – без визначення строків погашення траншів.

Овердрафт немає фіксованої цілі використання.

Овердрафт надається як на умовах забезпеченості, так і бланково (тількиза «класичною» схемою). В якості основного забезпечення можуть бути оформлені майнові права на отримання грошової виручки або товару заукладеними позичальником контрактами.

Овердрафт надається банком на підставі укладеного зклієнтом договору про овердрафт. Закористування овердрафтом клієнт сплачує банку процентита комісії.

Переваги:

 • спрощений пакет документів для відкриття ліміту;

 • відсутність вимог до цільового використання;

 • можливість отримувати транші без проведення узгоджувальних дій з банком;

 • ліберальний підхід до забезпечення [14, 15, 16].

Можливість заповнення кредитної заяви через мережу Інтернет (зразок) (додаток 2)

Кредитний калькулятор (приклад) (додаток 3)

Інвестиційна діяльність банків та операції з цінними паперами

Основною метою банку є досягнення високого рівня обслуговування клієнтів шляхом розвитку новітніх банківських технологій, посилення його присутності на фінансовому ринку регіонів, участь в інвестиційних програмах, вплив на ділову активність регіонів.

Наприкінці жовтня 2002р. АКБ «Укрсоцбанк» отримав в ДКЦПФР ліцензії нового зразка на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: випуск та обіг цінних паперів серії АА за № 240722, діяльність зберігача серії ААза№240107та ведення реєстрів власників іменних цінних паперів серії ААза№ 119999. Копії ліцензій на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів та ведення реєстрів власників іменних цінних паперів отримали відповідно 26та17філій банку.

Комісійна діяльність зцінними паперами

Великий досвід діяльності наринку цінних паперів, високий професійний рівень фахівців танаявність великої кількості філій надає можливість клієнтам, що користуються послугами банку, отримання додаткового прибутку від вкладання коштів вцінні папери.

Операції зкорпоративними цінними паперами

АКБ «Укрсоцбанк» здійснює торговельні операції зцінними паперами навсіх основних торгових майданчиках України. Банк пропонує своїм клієнтам повний комплекс брокерських послуг набіржовому тапозабіржовому ринках.

Довірче управління коштами тацінними паперами клієнтів

 • Формування портфеля цінних паперів для клієнта тауправління цим портфелем.

 • Управління коштами клієнта, наданими для інвестування вцінні папери.

Операції зборговими цінними паперами

 • Операції напервинному тавторинному ринку державних цінних паперів ( купівля ОВДП нааукціонах НБУ, купівля-продаж державних цінних паперів наФондовій секції УМВБ, ПФТС, пропозиції позабіржового ринку тавласного пакету державних цінних паперів).

 • Операції зоблігаціями місцевих позик.

 • Комісійні операції зборговими цінними паперами фінансових танефінансових установ.

Консультаційні таінформаційні послуги зпитань діяльності нафондовому ринку

 • Складання щоквартальної тащорічної регулярної інформації (звіту) відкритих акціонерних товариств тапідприємств — емітентів облігацій для наданнядоДКЦПФР.

 • Замовлення бланків сертифікатів цінних паперів упідприємства-виробника.

 • Консультування зпитань отримання реєстраційного літерно-знакового коду (міжнародного ідентифікаційного номеру) цінних паперів.

 • Консультування зпитань роботи нафондовому ринку [2, 5, 18].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: