Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*ставка плаваюча, банк залишає за собою право перегляду % ставки з укладенням додаткової угоди до договору кредиту

Термін кредитування

Комісії

До 5 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1%

За дострокове погашення заборгованості за кредитом:- у перший рік користування кредитом – 1% від достроково погашеної суми заборгованості,

- другий рік користування кредитом –1 % від достроково погашеної суми заборгованості.

Від 5 до 7 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1%

Від 7 до 10 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1%

Від 10 до20 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1,%

При цьому враховується чистий дохід клієнта після оподатковування, у тому числі:

 • заробітна плата чоловіка та дружини;

 • доходи за депозитами убанках;

 • доходи від цінних паперів тощо.

Для одержання кредиту на придбання нерухомості необхідно скласти відповідні договори, у яких визначаються умови погашення кредиту і вказується майно, що буде знаходитися в заставі.

Додаткові умови для видачі кредиту:

 • Клієнт має постійно проживати або мати постійне місце роботи в тому ж регіоні, що й відділення Банку, в якому буде оформлений кредитний договір;

 • Потенційними Позичальниками можуть бути особи у віці від 21 до 60 років. В окремих випадках (якщо вік Позичальника не досяг 21 або перевищує 60 років) на розсуд Банку може бути прийняте індивідуальне позитивне рішення щодо видачі кредиту.

 • Відповідність Клієнта основним вимогам Банку, у тому числі, щодо достатньої платоспроможності. При оцінці фінансового стану Позичальника також враховуються альтернативні джерела фінансових коштів.

Додаткові витрати позичальника

 • Страхування об'єкта застави 0,3- 0,6 % від вартості нерухомості.

 • Витрати на нотаріальне оформлення:

договору купівлі-продажу 170 грн. + 2% від вартості нерухомості;

договору застави 170 грн. + 0,1% від заставної вартості нерухомості.

Кредитування вторинного ринку житла - Пакет документів, необхідний для оформлення кредиту:

- паспорт (копію сторінки, що містить останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про прописку);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою «затримки у виплаті заробітної плати протягом 6 останніх місяців відсутні»;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, засвідчену податковою інспекцією;

- виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки, засвідчену відділом кадрів Клієнта;

- нотаріально засвідчена згода члена сім‘ї позичальника (чоловіка або дружини) на отримання кредиту або особиста присутність під час подачі заяви в банк;

- нотаріально посвідчена згода членів сім’ї, які є співвласниками предмета іпотеки, на передачу в іпотеку нерухомого майна або їх особиста присутність при укладанні іпотечного договору чи договору застави майнових прав на нерухоме майно;

- документи на нерухомість, яка пропонується до іпотеки (довідка-характеристика БТІ);

- копія документу, який підтверджує право власності на майно, що пропонується в заставу (договір купівлі-продажу, договір обміну, дарування, свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво про придбання житлового будинку (його частини) з публічних торгів, свідоцтво про право на спадщину, право власності в спільному майні подружжя тощо);

- копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру Продавця.

На дату видачу кредиту - договір купівлі-продажу квартири.

Кредитування на інвестування житла - Пакет документів, необхідний для оформлення кредиту:

- паспорт (копію сторінки, що містить останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про прописку);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою «затримки у виплаті заробітної плати протягом 6 останніх місяців відсутні»;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, засвідчену податковою інспекцією;

- виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки, засвідчену відділом кадрів Клієнта;

- нотаріально засвідчена згода члена сім‘ї позичальника (чоловіка або дружини) на отримання кредиту або особиста присутність під час подання заяви в банк;

- нотаріально посвідчена згода членів сім’ї, які стануть співвласниками предмета іпотеки, на передачу в іпотеку майнових прав на нерухоме майно або їх особиста присутність при укладанні іпотечного договору майнових прав на квартиру, будівництво якої не закінчено;

- нотаріально посвідчена згода чоловіка/дружини позичальника на отримання кредиту або їх особиста присутність під час подання зави на кредитування в банк, при видачі кредиту

- інвестиційний договір

Споживчий кредит

Аванс: Відсутній

Термін кредиту:

 • Термін до 3-х років;

 • Термін до 1-го року - для кредитів під поручительство платоспроможної фізичної особи.

Забезпечення:

 • Під заставу рухомого майна;

 • Під поручительство платоспроможної фізичної особи;

 • Під поручительство юридичної особи.

Розмір кредиту:

 • 70% від заставної вартості забезпечення (при кредитуванні під заставу рухомого майна);

 • до 10000,00 гривень або 2000,00 доларів США (при кредитуванні під поручительство платоспроможної фізичної особи).

Валюта кредиту: UAH, USD, EUR.

Комісія, що нараховується на невикористаний ліміт: Відсутня

Процентні ставки:

Термін кредитування

Мінімальні процентні ставки

грн.*

дол.

євро

До1 року

20%

16%

14%

Від1року до 3-х років

20,5%

16,5%

14,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: