Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Облік операцій на СКР може вестися у національній валюті або доларах США.

За допомогою БПК держателю надається можливість:

 • здійснювати безготівкові розрахунки по сплаті за придбані товари/послуги

 • отримувати готівку

Картка може використовуватись в Україні і за кордоном. Усі операції з конвертації валюти, в якій ведеться СКР (в т.ч. гривні), у валюту здійснення операції (валюту країни, де перебуває держатель) здійснює банк, який випустив БПК (банк - емітент).

Особливості операцій з продажу та видачі готівки за допомогою карток

 • Ці операції здійснюються точками обслуговування і, відповідно, банками «у борг»: товари і готівка надаються держателям картки відразу, а засоби їх відшкодування надходять на рахунки обслуговуючих підприємств, найчастіше, через певний час.

 • Гарантом виконання платіжних зобов’язань, які виникають у процесі обслуговування БПК, є банк-емітент, що їх випустив. Тому картки протягом всього терміну їх дії залишаються власністю банку, а клієнти (держателі карток) отримують їх лише у користування.

Характер гарантій банка-емітента залежить від платіжних повноважень, що надаються клієнту і фіксуються класом картки.

Банківськи платіжні картки поділяються на дебітні (VISA Electron, Maestro) та кредитні (VISA Classic, Master Card Mass, VISA Gold, MasterCard Gold та VISA Business, MasterCard Business).

Дебетна картка: цей тип БПК дає можливість держателю картки здійснювати розрахункові операції у межах залишку коштів на СКР (шляхом прямого дебетування рахунку). Кошти по транзакції списуються зі СКР, як правило, протягом 3–4 днів. В окремих випадках цей строк може бути довшим.

Кредитна картка: цей тип БПК дає можливість держателю картки здійснювати розрахунки за куплені товари/послуги, а також отримувати готівку, у тому числі, у кредит. Дозволена кредитна лінія на розрахункові операції, які здійснює держатель БПК, визначає банк-емітент. Кредитна картка орієнтована на платоспроможних клієнтів. Вимагає від її держателя забезпечення - гарантійного депозиту, який держатель картки відкриває у банку-емітенту (для гарантії сплати кредитної лінії).

Для відкриття кредитної картки необхідно мати такі документи:

 • паспорт;

 • оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків;

 • довідка про доходи за останні 6 місяців з помісячною розбивкою та позначкою про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.

Термін оформлення банківських платіжних карток (БПК) довільного виду - сім банківських днів. БПК можна використовувати в будь-якій країні світу, де функціонують міжнародні платіжні системи VISA Int. і/або MasterCard Int. Спеціальний картковий рахунок поповнюється шляхом внесення готівки через касу банку або безготівковим переказом коштів.

Картки усіх типів випускаються строком дії до 2-х років.

Для всіх видів карток, окрім VisaElectron і Cirrus/Maestro, обов’язковим є гарантійний депозит. Проценти по гарантійному депозиту нараховуються у відповідності з тарифами банку.

Переваги банківських платіжних карток:

 • Простота у користуванні.

 • Швидкiсть та зручнiсть у обслуговуваннi.

 • Картка необхiдна при отриманнi в’їзних вiз до деяких країн.

 • Максимальна безпека коштів: при втратi картки грошi клiєнта зберiгаються в недоторканостi. Пiсля повiдомлення до банку всi операцiї за СКР призупиняються. Клiєнт може отримати нову БПК i продовжити користуватись своїми коштами [20].

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування (додаток 1)

Кредитна діяльність банків

Характеристика кредитів банку

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує схему кредитування на придбання житла на первинному або вторинному ринку.

Після внесення покупцем мінімального первинного внеску вартості житла й оформлення договору купівлі-продажу Банк перераховує кредитні кошти продавцю нерухомості. Максимальний період, протягом якого позичальник може здійснювати виплату кредиту, становить 25 років.

Термін кредитування

Cума кредиту

Розмір авансу, %

Мінімальні процентні ставки

грн.*

дол.

Швейцарський франк

євро

До 15 років включно

До 50000$

15

18,0%

12,5-13,0%

10,7%

12,0%

Від 50001 до 100000$

20

Від 100001 і вище

30

18,0%

12,5-13,0%

10,7%

12,0%

Від 15 років до 25 років включно

До 50 000$

15

18,0%

12,7-13,2%

10,7%

12,25%

Від 50001 до 100000$

20

Від 100001 і вище

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: