Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мінімальні номінали ощадних сертифікатів

Термін обігу

Максимальні ставки

серія СП-1, ІС - UAH

Серія СПВ-1, ІСВ - USD

Серія СПВ-1, ІСВ - EUR

1міс.

1500

300

300

2міс.

900

180

180

3міс.

800

160

160

4міс.

700

140

140

6міс.

600

120

120

9міс.

550

110

110

12міс.

500

100

100

Організація безготівкових розрахунків та касова робота банку

Відкриття рахунків

Поточні рахунки – це рахунки, що відкриваються банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій. АКБ «Укрсоцбанк» відкриває своїм клієнтам поточні рахунки у національній, іноземній валютах, у банківських металах та поточні мультивалютні рахунки.

В рамках обслуговування поточного рахунку банком проводяться такі основні операції:

 • прийом готівки для зарахування на рахунок та видача готівки з рахунку;

 • безготівкове зарахування коштів на рахунок;

 • здійснення переказу як на території України, так і за її межі.

Поточні рахунки відкриваються як резидентам (громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у т.ч. тим, що тимчасово перебувають за кордоном), так і нерезидентам (іноземцям, особам без громадянства, громадянам України, які мають постійне місце проживання за межами України, утому числі тим, що тимчасово перебувають на території України).

Для відкриття рахунку фізичній особі - резиденту необхідно надати наступні документи:

 • документ, що підтверджує особу (паспорт або документ, що його замінює);

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру - платника податку.

Для відкриття рахунку фізичній особі - нерезиденту необхідно надати документ, що підтверджує особу (паспорт або документ, що його замінює ).

Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків наступні документи:

 • Заяву на відкриття рахунку встановленого зразку за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства (якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник).

 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій).

 • Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально (положення, які затверджуються постановами Кабінету міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують; установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають).

 • Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

 • Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів (картка має бути засвідчена нотаріально або вищестоящою організацією у встановленому порядку; у картку включається також зразок відбитку печатки підприємства).

 • Довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

 • Копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

 • Копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Якщо в установі банку вже відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунку. Для відкриття бюджетного рахунку треба лише подати заяву. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством [9].

Розрахунки з використанням пластикових карток

Банківська платіжна картка (БПК) - пластиковий ідентифікаційний засіб (з магнітною смугою), на який занесені дані щодо її держателя і його рахунку, а саме:

 • унікальний номер

 • термін дії (перевипуск та продовження терміну дії ПК через Сall-Центр)

 • ім’я та прізвище держателя

 • зразок підпису держателя

БПК є засобом доступу держателя до спеціального карткового рахунку (СКР), який банк відкриває для обліку операцій, що здійснюються держателем за допомогою картки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: