Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Збільшення пасивів було забезпечено як за рахунок зобов’язань банку, так і за рахунок капіталу. За підсумками 2005 року капітал АКБ «Укрсоцбанк» перевищив мільярд гривень (1 027,2 млн .грн.) та збільшився проти минулого року на 12,89 % (1027174 / 909855 * 100 – 100).

В 2005 році політика банку щодо управління зобов’язаннями характеризувалась розширенням спектру фінансових інструментів та ринків залучення коштів.

Так АКБ «Укрсоцбанк» в звітному році став одним з лідерів серед українських банків за випуском єврооблігацій і залученню синдикованих кредитів. Банк посів третє місце за обсягом залучених синдикованих кредитів серед вітчизняних банківських установ і четверте - за випуском єврооблігацій.

Високі рейтинги міжнародних агенцій дозволили «Укрсоцбанку» навесні 2005 року успішно дебютувати на ринку єврооблігацій. Банк розмістив трирічні єврооблігації на суму $100 млн. з прибутковістю 9,0%. Лід-менеджерами випуску виступили міжнародний банк ABN AMRO та Мoscow Narodny Bank (Лондон). Строк погашення облігацій - 6 червня 2008 року. Єврооблігаціям банку були привласнені рейтинги "Ba3" від агентства Moody`s і "B-" від агентств Fitch, Standard & Poors. Підписана угода дозволила встановити нові рівні запозичень, оскільки ставка прибутковості в 9% на момент розміщення була рекордно низькою для українських банків, які виходили на ринки єврооблігацій до появлення пропозицій АКБ «Укрсоцбанк».

В структурі зобов’язань за підсумками 2005 року основну масу – 8 350,0 млн.грн. (77,58 %) складали кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Їх обсяги збільшились в порівняння з 01.01.2005 року в 1,5 рази (на 2 636 млн.грн.).

В структурі залишків коштів на рахунках клієнтів найбільшу частку (57,4%) формували кошти юридичних осіб - суб’єктів господарської діяльності. 38% цих коштів становили підприємства та організації, основним видом діяльності яких є торгівля, 8% - дослідження та розробки; 6% - будівництво, 5,6% - металургія.

Кошти населення в структурі коштів клієнтів займали 42,5% та їх залишки протягом року збільшились на 1 322,1 млн.грн. (в 1,6 рази) і досягли рівня 3 514,2 млн.грн. насамперед за рахунок строкових коштів.

Різноманітність та гнучкість продуктового ряду депозитів фізичних осіб сприяли нарощенню ресурсної бази банку та утриманню лідируючих позицій на зазначеному сегменті ринку (4 позиція серед найбільших банків України).

Капітал банку, його структура та особливості формування

Як видно з табл. 1, капітал банку в 2005 році збільшився на 117319 тис. грн. Це збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення резервів та фондів банку, а також за рахунок прибутку.

Нарощування власного капітал банк не здійснював через збільшення розміру статутного капіталу.

Поряд зі збільшення капіталу має місце зменшення його питомої ваги з 12,87 % до 9,54 % в структурі пасивів.

У лютому 2006 року один із провідних європейських банків італійський Banca Intesa підписав договір про купівлю 85,42 % акцій «Укрсоцбанку» за $1,16 млрд. - рекордно високу ціну для банківської системи України. У вересні 2006 року Banca Intesa заявив, що угода передбачає придбання 88,55 % акцій «Укрсоцбанку» з наданням решті акціонерам (міноритарним) опціону на продаж акцій з метою контролю над 100 % його акціонерного капіталу. При цьому вартість 100-відсоткового пакета акцій «Укрсоцбанку» (станом на вересень 2006 року) оцінено в $1,4 млрд.

Кількість акцій, якими володіють члени органів управління Банку станом на кінець 31 грудня 2005 року – 5 936 170 шт., що складає 0,84802 % статутного капіталу Банку.

Акціонер, що має істотну участь у банку станом на кінець дня 31 грудня 2005року – це ЗАТ “Ферротрейд Інтернешнл”:

  • сума внеску – 52507,6 тис. грн.;

  • частка від статутного капіталу – 75,01 %.

Депозити для фізичних осіб: види та умови надання

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує для приватних клієнтів депозитну програму, яка передбачає такі види вкладів:

  • «Класичний»

  • «Капітал»

  • «Ощадний»

  • «Золотий»

  • «Позичковий»

  • «Цільовий»

Усі види депозитів передбачають інформаційне забезпечення - банк щомісяця надає безкоштовну виписку з рахунку із перерахуванням всіх операцій за минулий місяць.

Розглянемо більш детальніше декілька видів вкладів

Вклад «Класичний»: умови надання

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Строк вкладу

3, 6, 9, 12 місяців

Процентна ставка (річна)

-

грн.

USD

EUR

3 місяці

10,50%

7,50%

5,50%

6місяців

12,50%

8,00%

6,50%

9 місяців

12,50%

8,50%

7,00%

12місяців

13,00%

9,00%

7,25%

Сплата процентів

По закінченні строку депозиту

Мінімальна сума вкладу

1000грн., 200USD, 200EUR

Порядок поповнення

Поповнення вкладу недопускається

Часткова видача вкладу

Прирівнюється до дострокового відкликання всієї суми вкладу

Дострокове відкликання

За ставкою 2% річних в гривні та 0,5% в іноземній валюті річних за весь період вкладу

Переваги

Фіксований розмір процентної ставки навесь строк вкладу

Вклад «Капітал»: умови надання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: