Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Формування ресурсів банку

Особливості структурної побудови ресурсів за джерелами формувння

Таблиця 1

Статті пасивів

2004 рік

2005 рік

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Зобов’язання

1. Кошти банків

242 924

3,44

975 485

9,06

2. Кошти юридичних осіб

3 489 118

49,36

4 802 898

44,62

3. Кошти фізичних осіб

2 225 126

31,48

3 547 260

32,96

4. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

4 457

0,06

79 823

0,74

5. Боргові цінні папери, емітовані банком

12 500

0,18

71 803

0,67

6. Нараховані витрати, що мають бути сплачені

51 847

0,73

102 364

0,95

7. Інші зобов’язання

132 505

1,87

156 157

1,45

Усього зобов’язань

6 158 477

87,13

9 735 790

90,46

Капітал

1. Статутний капітал

70 000

0,99

70 000

0,65

2. Власні акції, що викуплені в акціонерів

- 414

- 0,01

- 67

- 0,001

3. Емісійні різниці

983

0,01

957

0,01

4. Резерви та інші фонди банку

19 915

0,28

443 461

4,12

5. Резерви переоцінки основних засобів

399 442

5,65

394 973

3,67

6. Резерви переоцінки цінних паперів

-

-

-

7. Прибуток минулих років

334 218

4,73

511

0,00

8. Прибуток поточного року

85 711

1,21

117 339

1,09

Усього власного капіталу

909 855

12,87

1 027 174

9,54

Усього пасивів

7 068 332

100,00

10 762 964

100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: