Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нетрадиційні банківські операції та послуги

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує послуги з обліку, збереження та підтвердження прав на цінні папери, в тому числі облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП). Банк здійснює брокерські та дилерські операції: цивльно-правові угоди та угоди купівлі-продажу цінних паперів фізичних та юридичних осіб; послуги з збереження сертифікатів цінних паперів, обліку та переходу прав на цінні папери. Клієнти можуть інвестувати кошти у власні цінні папери банку.

Кожен бажаючий може скористатися індивідуальним сейфом для збереження цінностей, вартість аренди якого є досить прийнятною. Той, хто хоче бути впевненим у завтрашньому дні та стабільності своїх збережень, може відкрити поточний або депозитний рахунок у дорогоцінних і банківських металах.

В умовах економічної нестабільності банківські метали завжди привертали увагу інвесторів. У той час як інші активи є досить ризикованими, банківські метали залишаються ідеальним засобом для збереження коштів.

Переваги збереження коштів у банківських металах:

 • Банківські метали не втрачають вартості в результаті корозії, зносу, повені або пожежі.

 • Банківські метали можна покласти на депозит і одержувати дохід у випадку, якщо банк ними користується.

 • Під час економічної нестабільності банківські метали є надійним засобом збереження заощаджень.

 • Після стабілізації ситуації в економіці банківські метали продаються не нижче своєї внутрішньої вартості (вартості видобутку і переробки).

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує послугу з відповідального збереження цінностей та документів в індивідуальних сейфах клієнтам банку - фізичним та юридичним особам, резидентам і нерезидентам.

Банк гарантує зовнішню недоторканість індивідуального сейфу та виключення можливості доступу до нього сторонніх осіб, не складає опису цінностей, що вкладаються Клієнтом до індивідуального сейфу та гарантує анонімність збереження вкладених в індивідуальний сейф цінностей.

Індивідуальні сейфи розташовуються у спеціальному обладнаному приміщенні, яке відповідає усім сучасним вимогам для надійного збереження грошових та майнових цінностей.

Індивідуальний сейф має два замки та закривається та відкривається одночасно за наявності двох різних ключів (двох різних кодів), один з яких – ключ (код) Клієнта, другий - ключ (код) Банку.

Індивідуальні сейфи надаються в користування Клієнту на підставі Заяви та Договору про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу для зберігання цінностей за умовою сплати комісії відповідно до Тарифів Банку. При укладанні Договору фізична особа повинна мати при собі паспорт, юридична особа – нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи та документів, що підтверджують повноваження посадової особи на підпис таких Договорів.

За бажанням Клієнта право користування індивідуальним сейфом може бути надано іншій фізичній особі, з оформленням нотаріально засвідченої довіреності на право користування сейфом.

Крім того, банк пропонує спільну оренду індивідуального сейфа одночасно двома (і більше) фізичними особами. При цьому користуватися індивідуальним сейфом можна лише за умови присутності відразу всіх осіб.

Те, що міститься в сейфі, передається в спадщину згідно діючого законодавства України.

Тарифи закористування сейфом банк встановлює в залежності відрозміру сейфа ітерміну збереження цінностей.

Термін оренди

Розмір скриньок (глибина, ширина, висота)

35х45х6,5 см

35х45х18 см

35х45х23,5 см

Доба

1,1 USD

1,5 USD

2 USD

30 доби

33 USD

45 USD

60 USD

31—90 доби

10% знижка

91—180 доби

20% знижка

181—270 доби

30% знижка

271—365 доби

40% знижка

Комісія за оренду стягується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення платежу. Клієнтам, що раніше вже орендували банківський сейф або мають рахунок у банку, надається знижка в розмірі 10% від остаточної суми сплати.

Загальна вартість ключа складає 500 грн. У заставну вартість ключа входять вартість замка і плата за виклик фахівця для його заміни.

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує факторинг - комплекс послуг при продажах з відстрочкою платежу: беззаставне фінансування виробників та великих оптових продавців, облік та управління дебіторською заборгованістю, страхування ризиків, інформаційно-аналітичну підтримку, тощо.

Факторинг є необхідною та дуже зручною послугою для підприємств, які мають наметі стрімкий розвиток, збільшення долі ринку таприбутків, працюють наринках звисоким рівнем конкуренції тапропонують своїм покупцям відстрочку платежів завідвантажену продукцію. Втакому разі внутрішні ресурси підприємства неможуть на100% забезпечити зростаючі потреби компанії воборотних коштах, апослуги факторингу дозволяють стабільне отримання фінансів вобсяги тастроки, які потрібні підприємству, тазабезпечити обертаність робочих активів ізбільшення обсягів продаж компанії.

Особливості використання факторингу:

 1. Фінансування за схемою факторингу не потребує застави від клієнта банку.

 2. Дія договору факторингу єнеобмеженою учасі.

 3. Обсяг фінансування пофакторингу необмежується, анавпаки, збільшується разом зростом продажів клієнта.

 4. При факторинговому фінансуванні АКБ«Укрсоцбанк» аналізує не тільки історію бізнесу потенційного клієнта, але і його майбутній розвиток.

 5. Наявність усіх видів банківських кредитів у підприємства не стає перешкодою для надання факторингового фінансування та супроводження.

Факторингове обслуговування забезпечить:

 • Беззаставне фінансування поставки звідстрочкою платежу
  Після відвантаження товару своєму дебітору підприємство надає вобслуговування банку накладну таотримує наступного дня вформі авансу від 70 до90% вартості товару. Залишок коштів зараховуються нарахунок підприємства вмомент їхфактичної сплати дебітором нафакторинговий рахунок підприємства вбанку.

 • Облік тауправління дебіторською заборгованістю

  • щоденний облік поставок, оплат поним тадебіторської заборгованості підприємства;

  • інформування дебіторів про строки сплати його заборгованості заотриманий товар через повідомлення;

  • інкасування платежів, щонадходять впогашення дебіторської заборгованості;

  • контроль заповним тасвоєчасним погашенням Дебітором його заборгованості;

  • налагодження «дисципліни своєчасних сплат» відборжників підприємства;

 • Страхування ризиків:

  • несвоєчасної оплати поставки дебітором;

  • зміни вартості грошових коштів заперіод відстрочки платежу;

  • зміни валютних курсів заперіод відстрочки платежу;

  • збільшення відсоткової ставки покредиту (при умові використання кредиту);

 • Інформаційно-аналітичну підтримку:

  • ведення банком історії всіх розрахунків підприємства законтрактами, укладеними зпокупцями;

  • надання клієнту звітів про стан дебіторської заборгованості, рух грошових коштів, поставок таїхоплату, тощо;

  • надання консультацій щодо встановлення лімітів відвантажень напокупців;

  • інформація щодо платіжної дисципліни покупців [16, 20].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: