Главная >> Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 5

1.1 Поняття та сутність кредитної спілки 5

1.2 Внески, відкриття рахунків та надання позичок 8

1.3 Бухгалтерський облік та звітність у кредитних спілках 17

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ. 25

2.1 Створення кредитної спілки, складання установчих документів 25

2.2 Державна реєстрація кредитної спілки 26

2.3 Практичні питання бухгалтерського обліку кредитній спілці 32

2.3.1 Облік внесків членів кредитної спілки 32

2.3.2 Облік розрахунків за кредитами 36

2.3.3 Фінансові інвестиції 38

2.3.4 Облік доходів та витрат 39

ВИСНОВКИ 48

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51

Додаток 1 54

Додаток 2 58

Додаток 3 59

Додаток 4 72

Додаток 5 73

Додаток 6 74

Додаток 7 78

Додаток 8 80

ВСТУП

Становлення ринкових умов господарювання в Україні зумовило перехід до дворівневої банківської системи, а банки є практично найважливішою складовою кредитної системи. Кредитування населення України в сучасних умовах є надзвичайно важливим питанням через те, що соціально-економічний рівень його життя дуже низький.

Певна особа, щоб підвищити свій соціально-економічний рівень життя прагне більших доходів, яких не може забезпечити держава, тому часто люди розпочинають власну діяльність, а на це потрібні чималі кошти. І тут на допомогу може прийти лише розвинена практика кредитування.

Крім того, такого роду допомоги потребують часто й ринкові структури, товарне виробництво, торгівля, тобто усі сфери народного господарства.

Формування дієздатної ринкової економіки в Україні постійно потребує певної фінансової підтримки. Комерційні банки не зацікавлені і не завжди готові працювати із дрібними позичальниками (фізичними особами) через високий ризик неповернення кредиту. З іншого боку фізичні особи не прагнуть отримувати позики в банках через високі відсотки та короткотерміновість, що ще більше погіршує їх скрутне матеріальне становище і складність оформлення кредиту, завищені є вимоги до застави.

Ці умови сприяли створенню кредитних спілок, які стають корпоративними членами кредитних організацій, таких як комерційні банки, ломбарди тощо. Кредитні спілки в основному функціонують у поселеннях з невеликою чисельністю населення, де люди переважно знають одне одного.

Кредитна спілка завжди створюється і діє на базі певної монолітної спільноти людей, які об’єднані відповідно до їх інтересів, спільної діяльності або компактного місця проживання. Така спільнота виступає в якості поля членства для своєї кредитної спілки. В Україні полями членства для кредитних спілок можуть бути трудові колективи, громадські організації, професійні спілки, церковні приходи та територіальні громади.

Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що кредитна спілка не займається жодною іншою господарською діяльністю крім надання кредитних і ощадних послуг своїм членам, і тому має певні особливості ведення бухгалтерського обліку своєї діяльності. Діяльність кредитної спілки як організації, яка не має на меті отримання прибутку, вона спрямована власне на надання конкретних послуг, що і визначає її вузьку спеціалізацію щодо можливих напрямів використання акумульованих за рахунок заощаджень членів фінансових ресурсів.

Мета даної курсової роботи – висвітлити теоретичні питання стосовно особливостей бухгалтерського обліку в кредитних спілках та на основи опрацьованого матеріалу зробити практичне завдання на прикладі умовного підприємства.

Для досягнення цієї мети ми поставили перед собою наступні завдання:

  • розглянути економічну сутність кредитної спілки як неприбуткової організації;

  • проаналізувати основні ресурси формування кредитної спілки;

  • порядок створення кредитної спілки;

  • розглянути складання установчих та реєстраційних документів.

  • ведення бухгалтерського обліку у кредитних спілках;

  • звітність кредитної спілки;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Похожие работы: