Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Список використаної літератури

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 20.03.91 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – С. 165.

 2. Закон України „Про заставу” від 2.10.92 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №47. – С. 74.

 3. “Про кредитування” Положення НБУ №246 від 28.09.95.

 4. “Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників” Постанова НБУ №323 затверджене від 29.09.97.

 5. Абрамова І.М., Пєнська І.О. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України. – 1999. – №4. – C. 12 – 17.

 6. Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 35-37.

 7. Беліменко Г. Розвиток підприємництва як механізм припинення економічного спаду і структурної перебудови // Закон і бізнес. – 1999. – № 5. – С. 21 – 26.

 8. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 237с.

 9. Банківська енциклопедія // Під ред. д.е.н. проф. Мороза А.М. – К.: Лібра, 2000. – 327с.

 10. Банківська справа: Навчальний посібник // За ред. проф. Р.Т.Тиркола – Тернопіль: Карт-бланки, 2001р. – 314с.

 11. Банківські операції: Підручник // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384с.

 12. Бендурка О., Ковальов Є. Великий і малий бізнес, проблеми розвитку // Голос України.–1999.–15 червня.

 13. Білецька Н. Розрахунок доходів і витрат банку внаслідок впровадження Національної системи масових електронних платежів // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 48-58.

 14. Буряк П.Ю. Мобілізація фінансових ресурсів для активізації малого та середнього підприємництва // Фінанси України.–1999.– № 12.

 15. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2005. – 255 с.

 16. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник // За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 2000. – 344 с.

 17. Клочко Ю., Черняк Т. Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 8 – 12.

 18. Крупка М.І. Фінансово-економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України.–1998. – № 5. – С. 31 – 34.

 19. Лаврушин О.И. Банковские операции. Ч. 1. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 468 с.

 20. Морочко М. Павлік Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. – 2001. – №9. – 131-135 с.

 21. Онищенко В.О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – Полтава: ПДТУ, 1999. – 163с.

 22. Фінанси підприємств: Підручник // Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 384с.

Додаток 1

Рейтинг оцінки якості кредиту

категорія

п/п

Назва показнику

Бали

А

Призначення та сума кредиту

1

Призначення розумне та сума повністю виправдана

20

2

Призначення сумнівне, сума прийнятна

15

3

Призначення непереконливе, сума проблематична

8

В

Фінансовий стан претендента на кредит

1

Дуже гарний фінансовий стан , сильний та стабільний приток коштів

40

2

Гарне фінансове становище, сильний грошовий потік

30

3

Прийнятне фінансове положення, нестійкий грошовий потік

20

4

Невисокий дохід в минулому, слабкий грошовий потік

10

5

Нещодавно багато втратив, грошовий потік слабкий

4

С

Застава

1

Не потрібна застава або надається обширна грошова застава

30

2

Значна ліквідна застава

25

3

Достатня застава прийнятної ліквідності

20

4

Достатня застава, але обмеженої ліквідності

15

5

Недостатня застава невисокої якості

8

6

Нема прийнятної застави

2

D

Термін та схема погашення

1

Короткотермінове, самоліквідуючеєся, гарне вторинне джерело

30

2

Середньотерміновий, погашення частинами, потужний грошовий потік

25

3

Середньотерміновий, з погашенням одним платежем, довгостроковий з середнім грошовим потоком

20

4

Довготерміновий, погашаємий частинами, невпевненість в надходженнях

12

5

Довготерміновий, призначення сумнівне, вторинних джерел не має

5

E

Кредитна інформація на позичальника

1

Чудові відносини в минулому з позичальником

25

2

Гарні кредитні відгуки з надійних джерел

20

3

Обмежені відгуки, нема негативної інформації

15

4

Нема відгуків

9

5

Несприятливі відгуки

0

F

Взаємовідносини з позичальником

1

Існують постійні вигідні відносини

10

2

Існують посередні відносини або ніяких

4

3

Банк несе втрати на відносинах з позичальником

2

G

Вартість кредиту

1

Вище звичайного для такої якості кредиту

8

2

відповідності до якості кредиту

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Похожие работы:

 • Проблеми та перспективи малого бізнесу

  Реферат >> Экономика
  ... ії виконавців. Всі ці особливості малого бізнесу апріорі визначають великий ... дсутність системи фінансування й кредитування малого бізнесу; відсутність внутрішн ... ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ Аналіз стану малого підприємництва ...
 • Особливості кредитування населення на споживчі потреби

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... частку банківського бізнесу. Правекс-Банк проводить ломбардне кредитування з 2001 р., ... особи та представники підприємництва й малого бізнесу; і фізичні, і юридичні особи ... р. – №2 – 42 c. Арістова А. Особливості кредитування банками фізичних осіб // Вісник НБУ ...
 • Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

  Реферат >> Международные отношения
  ... вських кредитів. Особливу увагу також приділено тим ... йних банків України набуває особливого значення. Кінцевою метою програми ... . Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу // Фінан­си України. - 2004. - № І. - ...
 • Банківські операції

  Учебное пособие >> Банковское дело
  ... іальний кредит. Особливості кредитування у формі овердрафту. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу. Особливості кредитування підприємств ... йному банку. 22. Особливості кредитування малого бізнесу. 23. Інвестиційне кредитування 24. Банківські ...
 • Споживче кредитування та його розвиток в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... на ринку споживчого кредитування. Цей ринок, як і ринок кредитування малого бізнесу, характеризується великою ... ів та інвестицій, особливо в сфері кредитування малого та середнього бізнесу, іпотечного та споживчого кредитування. З метою зниження ...
 • Малый бизнес

  Реферат >> Экономика
  ... фондів у кредитуванні малого підприємництва обмежується деклараціями про сприяння малому бізнесові. Ним ... на основних проблемах малого бізнесу в Україні і розкрити особливості і перспективи розвитку малих підприємств. Закордонний ...
 • Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... робить рух між кредитором і позичальником, здобуває особливу якість прискорювати відтворювальний процес ... 10,35%; наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%; відновілення ...
 • Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... теоретичні питання стосовно особливостей бухгалтерського обліку в ... лки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. - ... – К.: Лібра, 2002. – 325 с. Лагутін В.Д. теорія і практика. – К., 2001. – 140 с. ...
 • Особливості проведення реінжинірингу

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... . Крім того, підприємства малого бізнесу не можуть дозволити собі містити ... чному циклі рішення питання про кредитування клієнта займало в середньому 6 ... (склад, розташування, призначення, функціональні особливості і ін.), узгоджуються плани і проекти примі ...
 • Особливості банківського кредитування інноваційних проектів

  Доклад >> Банковское дело
  ... Доповідь на тему: Особливості банківського кредитування інноваційних проектів ... ї діяльності. Проте в Україні малий бізнес, зокрема інноваційно-активний, пор ... (стимулювання) банківського кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу, що допоможе подолати ...