Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

*(для фізичних осіб: ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)

який проживає за адресою ________________________________________________________,)

*(для юридичних осіб: _______________________________________,

(найменування юридичної особи)

в подальшому "Заставодавець"

в особі ________________________________, який діє на підставі

(прізвище, ім’я, по батькові керівника)

_____________________________________________________________,

, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов’язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути кредит у розмірі __________________________________________________________гривень, до «____»___________________199__ р., сплатити _____________процентів річних за його користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (в разі якщо Заставодавець - майновий поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _________________________________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов’язаний Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі ____________________________________гривень до «____»__________________199__р., сплатити_________процентів річних за користування ним, а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави є: ______________________________ (в подальшому- Майно)

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких Договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі Майна у заставу ).

ПРИКЛАД:

Предметом іпотеки є нерухоме майно: двоповерховий будинок, який розташований й місті Києві по вулиці Кримська, 12. На першому поверсі вказаний будинок має 5 приміщень загальною площею 250 (двісті п’ятдесят) квадратних метрів по 50 (п’ятдесят) квадратних метрів кожне та підсобне приміщення площею 10 (десять) квадратних метрів; на другому поверсі вказаний будинок має 1 (одну) трикімнатну квартиру загальною площею 240 (двісті сорок) квадратних метрів, з них 2 (дві) кімнати по 70 (сімдесят) квадратних метрів кожна, 1 (одна) кімната 30 (тридцять) квадратних метрів, кухня 10 (десять) квадратних метрів, хол 30 (тридцять) квадратних метрів, коридор 15 (п’ятнадцять ) квадратних метрів.

Інвентаризаційна оцінка будинку становить___________________гривень.

*Балансова ціна становить______________гривень , (додати для юридичних осіб)

Сторони цього Договору оцінюють майно у ___________________гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:

 • опис майна;

 • оцінка майна;

 • місцезнаходження майна;

 • невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.

3. Майно є власністю Заставодавця згідно з

____________________________

_____________________________________________________________

(вказуються документи, що засвідчують право власності

на Майно, що передається у заставу)

ПРИКЛАД:

Будинок є власністю Заставодавця згідно з договором купівлі-продажу і актом передачі будинку, що зареєстрований у __________________________________

міському бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером ____________________ .

Якщо предметом іпотеки є також земельна ділянка, то правопостановчими документами є відповідні рішення та акти (договір оренди) на володіння землею, які видаються відповідними Радами народних депутатів. Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України «Про заставу» при іпотеці будівлі та споруди предметом застави разом з нею стає також право на користування земельною ділянкою, на якій розташовані вказані об’єкти. У цих випадках при зверненні стягнення на предмет застави набувач будівлі, споруди має право на одержання земельної ділянки відповідно до законодавства України.

Тому при складанні пункту про предмет іпотеки слід описати у ньому відповідним чином і земельну ділянку.

*При вирішенні питання про забезпечення кредиту заставою Майна (особливо нерухомого) юридичних осіб, крім вивчення відповідних документів і приєднання їх до кредитної справи слід , зробити відповідну юридичну експертизу (отримати консультації) про правомочність відповідного підприємства (установи) передавати у заставу відповідне

майно.

 1. Заставодавець заявляє, що:

4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.

4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України на майно може бути звернене стягнення.

4.3. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.

 1. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Майна. Предмет застави не є суб’єктом судового спору.

 1. До цього часу Майно нікому не продано, не подаровано (не здано в оренду), під забороною (арештом) не перебуває.

 1. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

 1. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.

4.8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

* ПРИКЛАД (для юридичних осіб):

Майно перебуває у спільній власності і передано в заставу за згодою всіх співвласників - цьому разі кожний із співвласників вказується при підписанні цього Договору.

 1. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця.

СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

6. Зобов'язання, що забезпечено заставою, вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі______________________________ ______________________________________________________________,

(сума цифрами та літерами )

проценти та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору N ______ від «_____» _____________199__р., сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов’язання за цим кредитним договором, що забезпечені заставою відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Похожие работы:

 • Проблеми та перспективи малого бізнесу

  Реферат >> Экономика
  ... ії виконавців. Всі ці особливості малого бізнесу апріорі визначають великий ... дсутність системи фінансування й кредитування малого бізнесу; відсутність внутрішн ... ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ Аналіз стану малого підприємництва ...
 • Особливості кредитування населення на споживчі потреби

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... частку банківського бізнесу. Правекс-Банк проводить ломбардне кредитування з 2001 р., ... особи та представники підприємництва й малого бізнесу; і фізичні, і юридичні особи ... р. – №2 – 42 c. Арістова А. Особливості кредитування банками фізичних осіб // Вісник НБУ ...
 • Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

  Реферат >> Международные отношения
  ... вських кредитів. Особливу увагу також приділено тим ... йних банків України набуває особливого значення. Кінцевою метою програми ... . Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу // Фінан­си України. - 2004. - № І. - ...
 • Банківські операції

  Учебное пособие >> Банковское дело
  ... іальний кредит. Особливості кредитування у формі овердрафту. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу. Особливості кредитування підприємств ... йному банку. 22. Особливості кредитування малого бізнесу. 23. Інвестиційне кредитування 24. Банківські ...
 • Споживче кредитування та його розвиток в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... на ринку споживчого кредитування. Цей ринок, як і ринок кредитування малого бізнесу, характеризується великою ... ів та інвестицій, особливо в сфері кредитування малого та середнього бізнесу, іпотечного та споживчого кредитування. З метою зниження ...
 • Малый бизнес

  Реферат >> Экономика
  ... фондів у кредитуванні малого підприємництва обмежується деклараціями про сприяння малому бізнесові. Ним ... на основних проблемах малого бізнесу в Україні і розкрити особливості і перспективи розвитку малих підприємств. Закордонний ...
 • Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... робить рух між кредитором і позичальником, здобуває особливу якість прискорювати відтворювальний процес ... 10,35%; наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%; відновілення ...
 • Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... теоретичні питання стосовно особливостей бухгалтерського обліку в ... лки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. - ... – К.: Лібра, 2002. – 325 с. Лагутін В.Д. теорія і практика. – К., 2001. – 140 с. ...
 • Особливості проведення реінжинірингу

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... . Крім того, підприємства малого бізнесу не можуть дозволити собі містити ... чному циклі рішення питання про кредитування клієнта займало в середньому 6 ... (склад, розташування, призначення, функціональні особливості і ін.), узгоджуються плани і проекти примі ...
 • Особливості банківського кредитування інноваційних проектів

  Доклад >> Банковское дело
  ... Доповідь на тему: Особливості банківського кредитування інноваційних проектів ... ї діяльності. Проте в Україні малий бізнес, зокрема інноваційно-активний, пор ... (стимулювання) банківського кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу, що допоможе подолати ...