Главная >> Курсовая работа >> Строительство

1 2 3

Міністерство освіти України

Донбаська Національна Академія Будівництва та Архітектури

Кафедра "Водопостачання і каналізація"

Пояснювальна записка до курсового проекту

"Водопостачання і каналізація житлового будинку"

Виконав

ст.гр. ТГВ-37б

Селецький Ф.В.

Перевірив:

доц.Балінченко О. И.

Макіївка

2005 р.

Зміст

Вступ

Вихідні дані до проектування

1. Реферат

2. Проектування внутрішнього водопроводу системи В1

2.1 Обгрунтування прийнятої системи водопостачання

2.2 Гідравлічний розрахунок

3. Проектування внутрішньої і внутріквартальної

каналізаційних мереж

3.1 Гідравлічний розрахунок стояків

3.2 Гідравлічний розрахунок випусків

3.3 Гідравлічний розрахунок внутріквартальної мережі

3.4 Визначення розрахункових витрат і початкової глибини закладення внутрідворової мережі

Звіт гідравлічного розрахунку холодного водопроводу

Звіт розрахунку стояків внутрішньої каналізації

Звіт розрахунку діаметрів випусків каналізації

Звіт розрахунку витрат внутріквартальної каналізації

Звіт гідравлічного розрахунку внутріквартальної каналізаційної мережі

Література

Вступ

Взагалі,у комплексі промислового і цивільного будівництва інженерні спорудження санітарно-технічних пристроїв окремих об'єктів є дуже важливими, без них неможлива нормальне життя і виробнича діяльність людей.

Цивільне проектування санітарно-технічних систем і правильне рішення інженерних задач у значній мірі визначають рівень благоустрою житла і суспільних будинків і культуру виробництва промислових підприємств.

Сучасні будинки й окремі об'єкти обладнають санітарно-технічними системами холодного і гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, що є цілим комплексом інженерного і санітарно-технічного устаткування. Системи внутрішніх водопроводів різноманітні, їх розрізняють у залежності від призначення постачаємої води, до забезпечення нестатків житлових будинків, у залежності від середовища, обслуговування, способу використання води і встановленого устаткування.

Системи водопостачання можуть обслуговувати як один об'єкт, наприклад місто або промислове підприємство, так і кілька об'єктів. Найбільші системи водопостачання, що обслуговують один будинок чи невелику групу компактно розташованих будинків з найближчого джерела, називають звичайно місцевими системами водопостачання.

Вихідні дані до проектування

1

Кількість поверхів будинку

7

2

Висота цокольної частини, м

0.9

3

Висота підвальної частини будинку, м

1.9

4

Норма витрати води в добу найбільшого водоспоживання, л/доб.

275

5

Найменший гарантійний напір у міській магістралі, м

35

6

Діаметр зовнішньої водогінної мережі в місці підключення введення, мм

150

7

Глибина закладення лотка вуличного колодязя системи КI, м

4.5

8

Діаметр вуличної каналізаційної мережі КI, мм

450

9

Глибина промерзання ґрунту, м

0.65

10

Глибина залягання ґрунтових вод, м

1.6

11

Ґрунти в районі будівництва (вид, товщина шару, м):

рослинний шар

0.15

суглинок

1.0

пісок

2.5

супісь

-

глина

4.5

1. Реферат

У курсовому проекті виконаний гідравлічний розрахунок системи В1 із глибиною закладення 0,95 м, на розрахункових ділянках визначені діаметри труб, витрати і швидкості води. Запроектовано систему водопостачання будинків. Підраховано необхідний напір; підібран насос, що забезпечує цей напір. Підібрано внутрібудинкові лічильники, водозабірна арматура і санітарно-технічні пристрої згідно з діючим ДСТ.

Виконано гідравлічний розрахунок системи К1 (розрахунок стояків, випусків, внутріквартальної каналізації). Початкова глибина закладення системи К1 складає 0,85 м. Запроектовано каналізаційну систему К1 будинків. Система К1 виконана в самопливному режимі. На підставі розрахунку побудований профіль внутріквартальної каналізації.

2. Проектування внутрішнього водопроводу В1

Системи внутрішнього водопроводу (господарсько-питного, виробничого, протипожежного) улаштовують з метою забезпечення водою виробничих, допоміжних, житлових і суспільних будинків, обладнаних відповідними системами каналізації.

Системи внутрішнього водопроводу включають: уведення, водомірні вузли, стояки, магістральну і розводящі мережі з підводками до санітарних приладів чи технологічним установкам, водозабірну і регулюючу арматуру. У залежності від призначення, місцевих умов і технології виробництва в систему внутрішнього водопроводу можуть входити насосні установки і водопровідні баки, резервуари й інші спорудження, розташовані як усередині будинку, так і біля нього.

Вибір системи внутрішнього водопроводу варто робити в залежності від техніко-економічної доцільності, санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог, а також з урахуванням прийнятої системи зовнішнього водопроводу і вимог технології виробництва.

2.1 Обгрунтування прийнятої системи водопостачання

Даний будинок: двухсекційний, житловий, з підвальною частиною 1.9м, у 7–м поверхів, при висоті поверху 3м, глибина промерзання ґрунту – 0.65м, ґрунт у районі будівництва з гарною несучою здатністю. Ґрунтові води не агресивні стосовно бетону. Будинок знаходиться в місцевості з плавним рельєфом. Територія навколо будинку упоряджена.

Згідно СниП 2.04.01-85 для житлового будинку до 12 поверхів повинен проектуватися господарсько-питний водопровід без пожежного. Прийнято тупикову систему внутрішнього водопроводу з нижнім розведенням(h=0,25–0,35м. над рівнем підлоги).Трубопровід теплоізольований у запобіганні утворення конденсату. В основі стояків і на відгалуженні магістрального трубопроводу передбачена установка запірної арматури (вентилі, засувки). Передбачено установку поливальних кранів з розрахунку один поливальний кран на 60-70 м. периметра будинку. Висота установки поливального крана 0,35 м. до осі крана від поверхні землі. Висота установки санітарно-технічних приладів і підведення до них трубопроводу зазначено в аксонометричній схемі в графічній частині проекту.

2.2 Гідравлічний розрахунок

Метою гідравлічного розрахунку є визначення економічних розрахунків діаметрів труб при пропуску розрахункових витрат, утрат напору в мережі. Внутрішні господарсько-питні водопроводи розраховуються на пропуск води у час найбільшого водоспоживання і розрахункові витрати води на нестатки внутрішнього пожежегасіння.

На аксонометричній схемі мережі внутрішнього водопроводу найбільш вилучену крапку від введення і найбільш високо розташовану над ним трасу до крапки підключення уведення водопроводу і зовнішньої водогінної мережі розбиваємо на розрахункові ділянки. За розрахункову ділянку приймаємо відрізок трубопроводу на який витрата води, діаметр і матеріали труб не змінюються.

Визначимо розрахункові витрати води на ділянках.Відповідно до розрахункових витрат і швидкостей, що допускаються, визначаємо діаметр трубопроводу на втрати напору на розрахунковій ділянці.

1 2 3

Похожие работы: