Главная >> Реферат >> Экономическая теория

1 2 3 4 5

Зміст

Вступ 2

 1. Закон грошового обігу та фактори, що його порушують 3

 2. Інфляція, її суть, види 7

 3. Соціально-економічні наслідки інфляції 15

 4. Антиінфляційна політика держави 23

Висновки 31

Бібліографічний список 33

Вступ

У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція?

У світі майже немає країн, де б у другій половині XX cт. не існувала інфляція. Вона ніби прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, яка стала явно слабшати, – циклічним кризам. Інфляція була характерна для грошового обігу: Росії – з 1769 до 1895 р. (за винятком періоду 1843 – 1853 рр.); США – в період війни за незалежність 1775 – 1783 рр. і громадянської війни 1861 – 1865 рр. Англії – під час війни з Наполеоном на початку XIX в.. Франції – в період Французької революції 1789 – 1791 рр. Особливо високих темпів інфляція досягла в Німеччині після першої світової війни, коли восени 1923 р. грошова маса в обігу досягала 496 квінтильйонів марок, а грошова одиниця знецінилася в трильйон разів.

Наведені історичні приклади доводять, що інфляція не є породженням сучасності, а мала місце і в минулому.

Сучасній інфляції властивий ряд відмінних особливостей: якщо раніше інфляція носила локальний характер, то зараз повсюдний, всеосяжний; якщо раніше вона охоплювала більший і менший період, тобто мала періодичний характер, то зараз хронічний; сучасна інфляція знаходиться під впливом не тільки грошових, але і негрошових чинників. Отже, сучасна інфляція випробовує вплив багатьох чинників.

Саме тому, що тема ця так популярна в наші дні, я зупинилась на ній як на предметі свого дослідження. Я хотіла би взнати, що це за феномен; яке його коріння; чи так він небезпечний для економіки, як це кажуть, і якщо так, то чому; і як з ним бореться держава.

“Ленін говорив, що найкращий шлях знищити капіталістичну систему – це розладнати грошовий обіг. Тривалим процесом інфляції уряди можуть конфіскувати, таємно і непомітно, значну частину багатства своїх громадян”.

Д.М. Кейнс

 1. Закон обігу грошей.

Кількість грошей, необхідних для обігу, тобто для реалізації товарів, визначається законом грошового обігу. Різні форми грошей підпорядковуються своїм особливим законам. З урахуванням перших двох функцій грошей він набуває вигляду формули, в якій кількість грошей залежить від суми цін товарів (що у свою чергу визначається кількістю товарів і рівнем цін на кожний з них) і швидкості обігу одноіменної грошової одиниці:

де К – кількість грошей, необхідних для товарного обігу у даному році;

Ц – сума цін товарів, що реалізуються у даному році;

О – середнє число обертів за рік кожної грошової одиниці.

Це загальний закон кількості грошей в обігу. З розвитком функції засобу платежу формула закону набуває більш складного вигляду:


де СЦ – сума товарних цін;

К – сума цін товарів, проданих у кредит;

П – сума платежів за борговими зобов`язаннями;

ВВ – сума взаємопогашуваних безготівкових платежів;

Шо – середня кількість обертів грошової одиниці (як засобу обігу та платежу).

На перший погляд може здатися, що для виконання функції засобу платежу необхідна додаткова кількість грошей. Однак таке враження не зовсім правильне. Справа у тому, що частина товарів продається у кредит і оплачується за межами даного періоду. Значить, на відповідну величину зменшиться потрібна кількість грошових одиниць. Крім того, значна частина боргових зобов`язань погашується шляхом не сплати готівкою, а їх взаємного зарахування. Слід також врахувати у даному періоді суму платежів за товари, що раніше продані у кредит.

Основними елементами закону грошового обігу виступають товарна маса, яка перебуває в обігу, рівень цін товарів і швидкість обігу грошей. Причому не рівень цін товарів залежить від кількості грошей в обігу, а навпаки, кількість грошей, які перебувають в обігу, залежать від рівня цін. Крім того, не швидкість обігу грошей залежить від їх кількості, а кількість грошей залежить від швидкості обігу.

Збільшення швидкості обігу грошової одиниці рівноцінна зменшенню грошової маси. Так у США з 1946 по 1973 рік прискорення обігу грошей скоротило їх кількість в обігу на 360 млрд. дол. Водночас у країнах колишнього СРСР швидкість обігу карбованця зменшувалась. У 1960 р. карбованець обертався 12 разів на рік, а в 1990 – лише 4 рази.

При функціонуванні повноцінних грошей в обігу перебувала лише необхідна кількість грошових одиниць. Роль регулятора цієї кількості стихійно виконувала функція грошей як засобу нагромадження. Коли, наприклад, потреба у грошах зменшувалася, то частина грошей випадала з обігу, перетворюючись у скарб; якщо ж, навпаки, потреба обігу в грошах зростала, то додаткова кількість грошей надходила в обіг із скарбу. Функція засобу нагромадження скарбів відігравала роль привідних і відвідних каналів грошового обігу. Тому у ньому не могло бути надлишку грошей.

Однак в обігу, крім повноцінних грошей, з XVII ст. перебувають паперово-кредитні гроші, які підпорядковані закону обігу паперових грошей. Суть цього специфічного закону полягає в тому, що їхня кількість у сфері обігу повинна дорівнювати кількості золотих грошей, потрібних для нормального функціонування товарообігу. Кожен паперовий долар прирівнювався до золотого і мав таку ж купівельну ціну, як і золотий. Закон обігу паперових грошей діяв за умов, коли в основі грошової форми вартості лежало золото.

Із сформульованих законів випливає дуже важливий принцип грошового обігу – обмеження грошової маси реальними потребами обігу. Звідси, у свою чергу, випливає висновок про те, що у підтриманні рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції важливу роль відіграє грошова маса. Остання виступає як сума купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам. У грошовій масі розрізняють: активні гроші, що застосовуються у готівковому и безготівковому обігу; пасивні (нагромадження, резерви, залишки на рахунках), які лише потенційно можуть використовуватися в угодах.

У статистиці розвинутих країн існує декілька понять грошової маси. Найбільш поширений агрегат М включає готівку (банкноти та розмінну монету і залишки на поточних рахунках (“записані на рахунок гроші”), які є основою чекового обігу. Питома вага готівки в агрегаті М1 знижується особливо швидко при використанні ЕОМ у банківській справі. До грошової маси також належать засоби на строкових депозитах у комерційних банках, що разом з М1 входять до М2. У М3, крім того, входять ще засоби на строкових ощадних внесках у державній поштово-ощадній мережі, у кооперативних банках. Отже, основну частину грошової маси становлять різні види банківських депозитів (кредитних грошей), а також деякі види цінних паперів, які мають таку ж купівельну спроможність, як і банківські рахунки. Грошова маса у розвинутих країнах формується у наш час на основі кредитів. Це означає, що банківська система, надаючи кредит підприємствам, організаціям, окремим особам, тим самим збільшує грошову масу, оскільки в обіг при цьому надходить додаткова кількість загальної купівельної сили.

Зростання швидкості обігу грошей зумовлене також активним втручанням держави у процес відтворення капіталу, зростанням одержавлення кредитно-фінансової сфери і розвитком кредитної системи, вдосконаленням безготівкових платежів. Так, якщо на початку 20-х років резервним банкам було потрібно 8 днів для виконання взаємних розрахунків, то у наш час – лише 2 дні. Швидкість обігу грошей зростає завдяки широкому впровадженню чеків. Так депозитно-чекові операції обслуговують зараз приблизно 90 % усіх грошових платежів у США, а кожен чек у середньому 10 разів переходить з рук у руки. Факторами прискорення обігу грошей виступають розвиток функцій комерційного банківського кредиту, збільшення поточного споживчого кредиту та ін.

“Завдання поєднання процвітання із ціновою стабільністю нині є головною нерозв`язаною проблемою функціонування всієї економіки. Ми повинні знайти компроміс, що забезпечував би такі темпи зростання і таку невисоку норму безробіття, якими можна пишатися, з одного боку, та такий рівень інфляції, з яким було б зручно, з іншого”.

Артур Оуен.

1 2 3 4 5

Похожие работы:

 • Інфляція та антиінфляційні заходи

  Реферат >> Экономика
  ... суть інфляції; механізм її формування, основні причини виникнення і поглиблення; економічні, соціальні і політичні наслідки та основн ... інфляції. Найчастіше виділяються чотири типи інфляції – повзуча, відкрита, галопуюча і гіперінфляція. Повзуча інфляц ...
 • Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

  Курсовая работа >> История
  ... , приватизацію, скорочення соціальних витрат. Соціально-економічні проблеми Великобританії ... наслідки, якщо мати на увазі суто економічний ефект. Поряд з реформуванням відносин власності та ... в економічній кон'юнктурі. Інфляція скоротилася. Почався економічний ...
 • Інфляційні очікування

  Реферат >> Экономика
  ... економіки у всіх країнах світу. Суть інфляції ... та пропозиції, розрізняють відкритий та прихований види інфляції [4]. Відкрита інфляція характерна для економ ... зації інфляційних очікувань Негативні соціальні і економічні наслідки інфляції примушують шукати ...
 • Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

  Дипломная работа >> История
  ... і і знов відбулися сутички з поліцією і арешти ... з програмою економії, консервативний уряд виділяє немалу ... зму та кейнсианства. Він вважав, що інфляція ... – С.15-20. Трубайчук А.Ф. Великобританія: соціально-економічні наслідки «тетчеризму». –К. Знання. 1988. – ...
 • Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

  Реферат >> Государство и право
  ... характеру технічних видів передачі і ... зростанню інфляції. Народні ... суть сталінської індустріалізації в СРСР, та її соціальні наслідки ... . Охарактерезуйте політику суцільної колективізації в СРСР, та її соціально-економічні наслідки ...
 • Экзаменационные вопросы по курсу "Международное финансирование" \укр\

  Шпаргалка >> Иностранный язык
  ... потоків.64 Особливості та соціально економічні наслідки кризи Бреттонвудської ... нерезидентами. 23.Валютний курс, суть, види, функції, багатофакторність ... та квот, обмежуючі імпорт та експорт, вводять спец. Податки. Інфляційниуй та процентний ризик. Інфляц ...
 • Міжнародна економіка

  Учебное пособие >> Международные отношения
  ... видів валютних операцій розрізняють курси поточні (спот) і термінові (форвардні). Суть ... їнами; відмінності в темпах інфляції, що виникають в різних країнах ... міграційні центри та потоки міжнародної міграції. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції ...
 • Проблеми адекватного перекладу українською та російською мовами неологізмів

  Дипломная работа >> Иностранный язык
  ... та соціолінгвістичного аналізу. У дослідженні широко застосовуються таки види ... а останній є лише суто технічним питанням, хоча ... слагфляция` подібно до інфляції та стагфляції. Econophysics – в останн ... точкою зору на соціально-економічні наслідки інформаційної ...
 • Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

  Реферат >> Финансы
  ... може стати наслідком змін у соціально-економічній систем ... атрибутами (зростанням інфляції, підвищенням ... мало негативні наслідки – значно ... видів сільськогосподарської продукції, передбачені Програмою соціально-економічного та ... дослідження суті державного бюджету ...
 • Економічна безпека Росії

  Реферат >> Геополитика
  ... економічних і соціальних проблем, виходячи з національних інтересів; ефективний вплив на соціально-економічн ... саму суть проблеми, ... та економічна безпека Росії Геополітичні наслідки ... нфляція: це одна із самих гострих проблем. До інших видів внутрішніх економ ...