Главная >> Реферат >> Финансы

1 2 3 4 5 6

1. Вступ

Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його фінансових показників на прикладі ВАТ “ Чексіл”.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.

Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.

2. Вихідні дані:

БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ “ ЧЕКСІЛ “

(тис.грн.)

Актив

Код

На 01.01.96

На 01.01.97

На 01.01.98

рядка

1.Основні засоби та інші позаоборотні активи

Основні засоби:

залишкова вартість

10

79 626,40

77 866

знос(02)

11

88 249,10

91 104

первісна вартість (01)

12

167 875,50

168 970

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

20

5,2

6

знос(02)

21

0,6

2

первісна вартість (04)

22

5,8

8

Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)

30

983,3

3 785

Устаткування (07)

35

65,5

145

Довгострокові фінансові вкладення (58)

40

133,4

523

Майно в аренді (11)

50

Інші позаоборотні активи

60

Всього по розділу 1

70

80 813,80

82 325

2. Запаси і затрати

Виробничі запаси (05,06,08,10)

80

3 816,50

5 303

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

90

Малоцінні і швидкозношувані предмети:

залишкова вартість

100

938,3

1 229

знос (13)

101

249

407

первісна вартість (12)

102

1 187,30

1 636

Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,36,43,44)

110

3 520,10

6 683

Витрати майбутніх періодів (31)

120

2,3

Готова продукція (40)

130

1 622,20

12 227

Товари:

купівельна вартість (41)

140

690

698

торговельна націнка (42)

141

28,2

96

продажна вартість (41)

142

718,2

794

Всього по розділу 2

150

10 589,40

26 140

3. Грошові кошті, розрахунки та інші активи

Товари відвантажені, несплачені в строк (45)

160

26 266,70

462

Розрахунки здебіторами:

за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (62,76)

170

9 442

за товари, роботи і послуги несплачені в срок (62,76)

180

250,5

66

по векселях одержаних (59)

190

1 614,60

912

з податкових розрахунків (67)

195

33

з бюджетом (68)

200

96,5

183

з персоналом та іншими операціями (73)

210

0,1

по авансах виданих (61)

220

0,1

з учасниками (75)

225

з дочірніми підприємствами (78)

230

23 808,30

2 813

з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)

240

6 623,80

2 569

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250

Грошові кошти:

каса (50)

260

0,3

Розрахунковий рахунок (51)

270

16,5

32

валютний рахунок (52)

280

25,2

інші грошові кошти (54,55,56)

290

108,6

19

Використання позикових коштів (82)

300

Інші оборотні активи

310

12 501,10

4

Всього по розділу 3

320

71 312,30

16 535

БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)

330

162 715,50

125 000

1 2 3 4 5 6

Похожие работы: