Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Бухгалтер, виконуючи службові обов'язки, направлялася у банк і на сходах зламала ногу. Яку компенсацію (матеріальне відшкодування, оплату лікарняного тощо), за чий рахунок і в якому порядку вона може отримати?

Рішення

За ст. 14 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю.

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку за встановленими формами.

Таким чином, якщо факт нещасного випадку було зафіксовано та підтверджено, то бухгалтер має право на відшкодування, що виплачується роботодавцем у такому порядку: перші п'ять днів за рахунок роботодавця, наступні дні – за рахунок коштів, належних до сплати у Фонд.

Ситуація 3 [22]

Працівник підприємства, зайнятий безпосередньо на виробництві, отримав травму. Комісією, що розслідувала цей випадок, було встановлено, що він пов'язаний із виробництвом. Відповідно до лікарняного листка непрацездатність тривала з 18 по 29 жовтня 2008 року (10 робочих днів). Середня заробітна плата за даними бухгалтерії за розрахунковий період становить 36,42 грн. Суму допомоги, що виплачується за рахунок коштів Фонду, виплачено підприємством самостійно, а згодом на неї було проведено залік із сумою внесків, що підлягають перерахуванню до Фонду. Крім того, за жовтень цьому працівнику було нараховано заробітну плату в розмірі 850 грн.

Сума внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування, нарахованих за жовтень 2008 року і належних до сплати, склала 1350,00 грн.

Рішення

Підприємством було проведено такий розрахунок суми допомоги:

36,42 х 10 = 364,20 (грн).

У тому числі:

– за рахунок коштів підприємства: 36,42 х 5 = 182,10 (грн.);

– за рахунок коштів Фонду: 36,42 х 5 = 182,10 (грн.).

У бухгалтерському обліку було зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

ВВ

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано суму допомоги:

– за рахунок коштів підприємства (перші п'ять днів)

182,10

91

661

182,10

– за рахунок коштів Фонду (решта днів непрацездатності)

182,10

656

661

2

Нараховано зарплату за жовтень

850,00

91

661

850,00

3

Утримано внески на соціальне (у тому числі пенсійне) страхування:

– із суми заробітної плати

29,75

651,

652,653

661

– із суми допомоги

7,28

651

661

4

Утримано податок з доходів фізичних осіб

153,03

641

661

5

Проведено нарахування внесків на соціальне (у тому числі пенсійне) страхування:

– на суму заробітної плати

328,87

91

651,652,

653, 656

328,87

– на суму допомоги

116,54

91

651

116,54

6

Працівнику виплачено належні йому суми

1024,13

661

301

7

При перерахуванні коштів Фонду проведено залік (1350,00 – 182,10)

1167,90

656

311

Ситуація 4 [23]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: