Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 36

г) Іпотечні кредити під заставу нерухомості;

Таблиця 1.1 Перелік кредитних операцій поточного кредитування фізичних осіб в комерційних банках України [16]

220

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2202

А

Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2203

А

Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2207

А

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2208

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2209

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам


Таблиця 1.2 Перелік кредитних операцій інвестиційного кредитування фізичних осіб в комерційних банках України [16]

221

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2212

А

Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2213

А

Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2217

А

Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2218

А

Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2219

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам


Правове регулювання відносин між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і тими, хто надає послуги, здійснюється за допомогою законодавства про захист прав споживачів, що містить сукупність галузевих нормативних правових актів, у яких встановлюються основні права споживачів, визначається механізм реалізації та захисту цих прав, зокрема щодо гарантій, а також встановлюються юридичні наслідки порушення зазначених прав [11].

1 грудня 2005 р. ВР України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів», яким Закон України «Про захист прав споживачів» [11] викладено в новій редакції. Основною новизною цих змін є те, що нормами зазначеного Закону регулюються відносини із надання споживчого кредиту.

Закон [11] визначає споживчий кредит як кошти, що надаються кредито-давцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції. Споживачем виступає фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. Продукцією, в розумінні Закону, є будь-які вироби (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб. Таким чином, споживчий кредит це не тільки кредитування на придбання товару, а й на надання певних послуг.

Нормами ст. 11 Закону врегульовано права споживачів на випадок укладення ними кредитних договорів (зокрема, при здійсненні операцій з кредитування банківських рахунків споживачів), відповідно до яких кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов’язання надати їх споживачеві на придбання продукції, а споживач зобов’язується повернути їх разом із нарахованими відсотками [11].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 36

Похожие работы: