Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36

ВСТУП

Актуальність теми дипломного проекту полягає в ідентифікації сучасного стану, структури та обсягів кредитування населення комерційними банками України, проведенні класифікації та оцінки ефективності кредитування населення в сегментах інвестиційного та споживчого кредитування, виявленні поточних проблем та перспективних шляхів розвитку сегментів банківського кредитування населення.

Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ).

Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у розкритті сучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБАваль”.

Основні завдання дипломного дослідження були наступними:

- провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з кредитування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення;

  • провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні;

- класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”;

- сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку;

- провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення

  • запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування);

Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів.

Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи АППБ “Аваль” за 2000 – 2006 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України, періодика.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає:

- в виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- в класифікаційному структуруванні основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- в розробці методики та проведенню рейтингування ефективності кредитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залучених кредитних ресурсів);

Застосування розробленої методології дозволило на прикладі дослідження роботи АППБ „Аваль” в сегментах кредитування населення виявити нагальні проблеми як з забезпеченням кредитних ресурсів, так і з необхідністю чітко алгоритмізувати розподіл кредитних ресурсів в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів, а саме:

- обсяги беззаставного короткострокового кредитування населення на поточні потреби та на нецільове “карткове” кредитування не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових та довгострокових гривневих депозитів фізичних осіб;

- обсяги середньострокового заставного “автокредитування” не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових і середньострокових депозитів населення в іноземній валюті;

- обсяги довгострокового іпотечного кредитування населення не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - обсягів довгострокових депозитів населення в іноземній валюті та обсягів довгострокових “єврокредитів” банківської системи Європи за рахунок нових іноземних інвесторів;

Магістерська дипломна робота складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сторінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік використаних джерел літератури містить 80 найменувань.

Рік виконання дипломної роботи - 2005 - 2006.

Рік захисту роботи – 2006.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36

Похожие работы: