Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело


2.4 Аналіз прибутковості операцій кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

Оскільки розвиток кредитування населення не є метою діяльності комерційного банку, необхідно проведення аналізу доцільності переорієнтації АППБ “Аваль” з пріорітетного напрямку кредитування юридичних осіб на пріоритети кредитування населення. Основним аргументом переорієнтації повинен бути найважливіший параметр діяльності комерційного банку – рівень прибутковості діяльності.

Як показують результати аналізу графіків рис.2.20 на протязі 2001 – 2006 років значення основних показників доходності активів та капіталу АППБ „Аваль” становлять:

- рентабельність активів ROA = 0,08%(2001) – 0,3% (2006);

- рентабельність власного капіталу ROE = 2,0%(2001) – 3,27%(2006);

При цьому станом на момент продажу АППБ „Аваль” італійському банку (2 квартал 2005 року) значення рентабельності роботи банку впали до критично низького рівня :

- рентабельність активів ROA = 0,05%(2005);

- рентабельність власного капіталу ROE = 0,7%(2005);

Згідно з нормативною класифікацією НБУ, АППБ „Аваль” за фактичними показниками рентабельності роботи відноситься до низькорентабельних банків, тобто банків у яких:

- рентабельність активів ROA – нижче 0,5%;

- рентабельність власного капіталу ROE – нижче 5%;

Тобто з точки зору вітчизняних акціонерів, продаж АППБ „Аваль” є вигідною операцією по переведенню раніше інвестованого капіталу в більш рентабельну сферу застосування.

Рис.2.20. Динаміка рентабельності статутного капіталу та активів в АППБ „Аваль”

В той же час, аналіз графіків рис.2.20 показує, що після змін менеджмен-ту у 2006 році рентабельність в АППБ „Аваль” почала зростати.

В табл.2.2 наведені результати розрахунків порівняльних показників ефективності діяльності АППБ “Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік. В якості порівняння використанні показники діяльності АКБ „Державний Укрексімбанк” та умовно – середній банк банківської системи України.

Порівняльний аналіз отриманих даних дозволяє виявити причини низької рентабельності діяльності АППБ „Аваль”:

- чистий процентний спред становить 5,99%, що значно нижче рівня процентного спреду в АКБ „Укрексімбанк” – 7,5%, але вище за рівень процентного спреду в умовно-середньому банку БС України – 4,92%;

Таблиця 2.2 Порівняльні показники ефективності діяльності АППБ “
Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік
[77]

- структурна частка процентних доходів в операційних доходах становить 44,2%, що значно нижче рівня частки процентних доходів в АКБ „Укрексімбанк” – 59,8%, та нижче рівня частки процентних доходів в умовно-середньому банку БС України – 51,0%;

- структурна частка процентних витрат на утримання інфраструктури банку становить 30,8%, що значно вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в АКБ „Укрексімбанк” – 15,5%, та вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в умовно-середньому банку БС України – 23,1%;

- структурна частка процентних витрат на оплату праці в банку становить 44,65%, що значно вище рівня частки витрат на оплату праці в АКБ „Укрексімбанк” – 36,0%, та вище рівня частки витрат на оплату праці в умовно-середньому банку БС України – 29,5%;

- структурна частка робочих активів в активах банку становить 88,7%, що значно нижче рівня частки робочих активів в АКБ „Укрексімбанк” – 94,3%, та нижче рівня частки робочих активів в умовно-середньому банку БС України – 92,6%;

В результаті в АППБ „Аваль”:

- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” – 4,26%, та нижче рівня рентабельності активів в умовно-середньому банку БС України – 1,35%;

- рентабельність статутного капіталу в банку становить 6,33%, що значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ „Укрексімбанк” – 48,5%, та нижче рівня рентабельності статутного капіталу в умовно-середньому банку БС України – 13,4%;

Таким чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” необхідно різко підняти рівень процентних доходів за рахунок високопроцентних ризикових видів кредитування фізичних осіб.

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

Похожие работы: