Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело


в) Сегмент 3 - Нецільове довгострокове споживче кредитування під фінансову заставу без початкового внеску

Базові умови кредитування:

 1. Термін кредиту:

- від 1 до 3 років — у разі, коли забезпеченням виступає транспортний засіб, нерухомість, порука юридичної чи двох фізичних осіб або застава депозиту в банку «Аваль»;

- від 3 до 5 років — у разі, коли забезпеченням виступає нерухомість або транспортний засіб, а також майнові права на депозит;

- від 5 до 7 років — у разі, коли забезпеченням виступає нерухомість або майнові права на депозит.

 1. Валюта кредиту — гривня, долар США або євро.

 2. Відсоткова ставка за кредитом:

а) терміном від 1 до 7 років включно:

- 17 проц. річних у гривнях;

- 14 проц. річних у доларах США;

- 13 проц. річних в євро.

 1. Сума кредиту — від 1 тис. дол. США до 30 тис. дол. США (або еквівалент в євро чи гривнях).

 2. Власний внесок позичальника — відсутній.

 3. У разі оформлення у заставу нерухомості або транспортних засобів договір застави посвідчується нотаріально.

 4. Погашення основної суми та відсотків — щомісяця (дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій).

Обов’язковому страхуванню підлягає майно, що передається у заставу відповідно до чинного законодавства України, автомобіль та цивільна відповідальність власника транспортного засобу (у разі, коли авто виступає предметом застави), життя позичальника.

в) Сегмент 4 - Короткострокове цільове кредитування покупки побутових товарів по програмі “Товари у розстрочку”, якщо клієнт хоче придбати будь-які товари довгострокового користування до 5 тис. грн., банк «Аваль» готовий надати кредит під 0,001 проц. річних.

Базові умови кредитування:

 1. Мінімальна сума кредиту залежить від терміну кредитування:

- 6 місяців — 500 грн.

- 12 місяців — 1000 грн.

- 18 місяців — 1000 грн.

 1. Максимальна сума кредиту — 5 000 грн.

 2. Відсоткова ставка — 0,001 проц. річних.

 3. Комісія за відкриття та ведення кредитного рахунку:

- 6 місяців — 14,25 проц. від суми кредиту

- 12 місяців — 20,50 проц. від суми кредиту

- 18 місяців — 26,75 проц. від суми кредиту.

 1. Термін кредиту: шість, дванадцять та вісімнадцять місяців.

 2. Валюта кредиту — гривня.

 3. Погашення основної суми та відсотків — щомісячно (дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій).

в) Сегмент 5 - Короткострокове цільове кредитування послуг (навчання, подорожі, лікування) на поточні потреби

По програмі “Послуги в розстрочку” , якщо приватна особа хоче поїхати у подорож, навчатися у вищих навчальних закладах , банк «Аваль» готовий надати кредит до 5 тис.грн. під 0,001 проц. річних.

Основні умови програм кредитування “В розстрочку” в банку “Аваль” наведені в табл. Г.6 додатку Г [75].

е) Сегмент 6 - Короткострове нецільове кредитування “До зарплати” на поточні потреби при наявності “зарплатної” карток з обмеженим револьверним лімітом

В рамках кредитної лінії «До зарплати» банк «Аваль» пропонує клієнтам — держателям платіжних зарплатних карток банку скористатися можливістю одержувати готівку чи оплачувати товари і послуги у торговій мережі у кредит у межах встановленого ліміту, майже не сплачуючи відсотки.

Базові умови:

 1. Строк дії кредитної лінії — 1 рік.

 2. Щомісячний кредитний ліміт — 75 проц. щомісячної заробітної плати позичальника.

 3. Процентна ставка — 0,1 проц. річних (за умови погашення кредиту до 15-го числа наступного місяця) та 24,1 проц. річних (після 15-го числа наступного місяця).

 4. Забезпечення — не потрібне.

 5. Погашення основної суми та відсотків — щомісячно.

 6. Комісія за одержання готівки в кредит у банкоматі — 2 проц. від суми (але не менш ніж 2 грн.).

 7. Комісія за оплату товарів та послуг у кредит за допомогою картки — відсутня.

Щомісячну виписку про всі проведені по картковому рахунку транзакції можна отримувати у паперовому вигляді чи електронною поштою.

Інформацію про поточний стан карткового рахунку та всі проведені по ньому транзакції за будь-який період можна одержати на корпоративному сай-ті банку «Аваль» у розділі «Послуги електронними каналами/Виписка он-лайн».

ж) Сегмент 7 - Короткострове нецільове кредитування на поточні потреби за допомогою кредитних карток з обмеженим револьверним лімітом

В рамках програми кредитна лінія «Універсальна» банк «Аваль» пропо-нує клієнтам — держателям зарплатних та приватних платіжних карток скорис-татися кредитними коштами для розрахунків у торговельній мережі та отриман-ня готівки у банкоматі чи касі банку.

Базові умови:

 1. Сума кредитної лінії:

- мінімальна — 500 грн.;

- максимальна — 5 середньомісячних оборотів по рахунку, однак не більш ніж:

- 5 тис. дол. США — для держателів зарплатних карток, котрі не мають в банку кредитів на купівлю житла чи автомобіля;

- 2 тис. дол. США — для держателів приватних платіжних карток та усіх тих, хто має кредити на купівлю житла чи авто.

 1. Строк користування кредитною лінією — 24 місяці з можливістю автоматичної пролонгації.

 2. Валюта кредиту — гривня, долар США, євро.

 3. Відсоткова ставка:

- 0,1 проц. річних у національній чи іноземній валютах — при погашенні усієї заборгованості до 15 числа наступного місяця;

- 2 проц. на місяць у гривнях та 1,5 проц. — у доларах США/євро — при погашенні кредиту після 15 числа наступного місяця.

 1. Забезпечення — не потрібне.

Таким чином, проведений аналіз показав, що основні банківські продукти кредитування населення в АППБ “Аваль” відповідають всім сучасним напрямкам сегментів кредитування населення, а умови кредитування є конкурентоспроможними у порівнянні з умовами кредитування в інших банках України.

Похожие работы: