Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело


- загальна структура кредитного портфелю (рис.2.14);

- структура портфелю стандартних кредитів (рис.2.15);

- структура портфелю кредитів “під контролем” (рис.2.16);

- структура портфелю субстандартних кредитів (рис.2.17);

- структура портфелю сумнівних кредитів (рис.2.18);

- структура портфелю безнадійних кредитів (рис.2.19);Рис.2.14. Загальна структура кредитів та кредитних зобов’язань в АППБ “Аваль” станом на 31.12.2005 року [75]

Р
ис.2.15. Структура “стандартних” кредитів та кредитних зобов
’язань в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]Рис.2.16. Структура кредитів та кредитних зобов’язань “під контролем” в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]

Р
ис.2.17. Структура “субстандартних” кредитів в АППБ «Аваль»станом на 31.12.2005 року
[75]

Р
ис.2.18. Структура “сумнівних” кредитів в АППБ «Аваль»станом на 31.12.2005 року
[75]Рис.2.19. Структура “безнадійних” кредитів в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]

Як показує аналіз графіків рис.2.14 – 2.19 найбільш вразливішим місцем в кредитному менеджменті АППБ «Аваль» з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування кредитів, наданих фізичним особам:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 42,39%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 23,25%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 33,12%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 18,16%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 10,09%;

Таким чином, високий темп розширення кредитування населення в АППБ “Аваль” повинен супроводжуватися впровадженням нових технологій оціню-вання кредитного ризику, які врахують особливості контролю платоспромож-ності фізичних осіб.

2.3 Основні форми кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

Загальні умови кредитування громадян в АППБ “Аваль” [75]:

- Потенційні позичальники повинні бути резидентами України.

- Потенційні позичальники повинні мати позитивне співвідношення доходів і витрат (достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках).

- Погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як пра-вило, щомісяця рівними частинами.

- Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця.

- Можливе дострокове повернення кредиту.

- Безкоштовне оформлення документів і оцінка застави працівниками банку.

Для одержання кредитів позичальник надає такі документи:

- Заяву встановленого зразка.

- Анкету позичальника.

- Паспорт громадянина України.

- Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

- Довідку з місця роботи про посаду і доходи, що одержав позичальник за останні 6 місяців.

- У випадку кредитування під заставу — документи про право власності на заставлене майно.

Основні банківські продукти кредитування населення в АППБ “Аваль” розподілені за наступними сегментами:

а) Довгострокове інвестиційне іпотечне кредитування придбання та ремонту нерухомості;

б) Довгострокове кредитування придбання автомобілів та інших видів транспортних засобів;

в) Нецільове довгострокове споживче кредитування під фінансову заставу без початкового внеску

г) Короткострокове цільове кредитування покупки побутових товарів;

д) Короткострокове цільове кредитування послуг (навчання, подорожі, лікування) на поточні потреби;

е) Короткострове нецільове кредитування “До зарплати” на поточні потреби при наявності “зарплатної” карток з обмеженим револьверним лімітом;

ж) Короткострове нецільове кредитування на поточні потреби за допомо-гою кредитних карток з обмеженим револьверним лімітом;

В кожному з наведених сегментів АППБ “Аваль” надає наступні види банківських послуг кредитування населення:

а)Сегмент 1 - Довгострокове інвестиційне іпотечне кредитування придбання та ремонту нерухомості

АППБ “Аваль” пропонує три програми іпотечного кредитування на купівлю нерухомості: «Житло в кредит на первинному ринку», «Житло в кредит на вторинному ринку», “Приватне будівництво”.

Перелік документів, необхідних для одержання кредиту: заява на одержання кредиту (заповнюється в банку); довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків; паспорт громадянина України; довідка з місця роботи про посаду позичальника і доходи, які він одержав за останні 6 місяців (для приватних підприємців податкова декларація, завірена ДПАУ, і звіт суб’єкта малого підприємництва на останню звітну дату чи інша документація, що визначає фінансовий стан фізичної особи — приватного підприємця); документи, необхідні для оцінки застави експертами банку (технічний паспорт житла).

Основні умови програм іпотечного кредитування в банку “Аваль” наведе-ні в табл. Г.1 – Г.4 додатку Г, при цьому одночасно наведені порівняльні умови інших комерційних банків [78].

б) Сегмент 2 - Довгострокове кредитування придбання автомобілів та інших видів транспортних засобів

В рамках сегменту “Автокредитування” банк «Аваль» пропонує:

- програму придбання власного автомобіля в автосалонах країни за допомогою програми «Авто в кредит», що передбачає надання коштів на покупку автомобілю за мінімаль-ними процентними ставками терміном до 7 років.

- програму “Авто в кредит без власного внеску”, межах якої населен-ня може придбати у кредит новий автомобіль (окрім Таврій, Славут та ЛуАЗів) у будь-якого автодилера, не сплачуючи початкового внеску при оформленні позики.

- програму “Авто у кредит за зниженими ставками”, в рамках якої АППБ “Аваль” пропонує скористатися ще більш привабливими умовами кредитуван-ня у межах співпраці з партнерами банку — корпораціями «АІС», «УкрАвто», ТОВ «Укравтохолдинг».У разі придбання авто у дилерській мережі будь-кого із цих трьох партне-рів банку можна скористатися зниженою процентною ставкою на весь термін користування кредитними коштами.

- програму “Легкові автомобілі Mercedes-Benz і мікроавтобуси Vito та Viano у кредит”, в якій Банк «Аваль» та компанія «АвтоКапітал», генеральне представництво DaimlerChrysler AG в Україні, у межах спільної акції пропонують фізичним особам кредити на купівлю легкових автомобілів Mercedes-Benz і мікроавтобу-сів Vito та Viano.

- програму “Авто в кредит під 1% та 5% річних”, в рамках якої банк «Аваль» та корпорація «АІС» у межах спільної акції пропонують своїм клієн там — приватним особам придбати у кредит під 1% чи 5% річних у доларах США автомобілі марки ВАЗ у дилерів АІС.

- програму - акцію “Тойота в кредит від банку «Аваль»”, в рамках якої клієнти банку «Аваль» мають можливість придбати в автодилерів у кредит ав-томобілі Тойота на спеціальних пільгових умовах. Без сплати будь-яких комі-сій, що впливали б на розмір процентної ставки, банк надає кредити за зниже-ними ставками.

Основні умови програм автокредитування в банку “Аваль” наведені в табл. Г.5 додатку Г [75].

Похожие работы: