Работы в категории - Безопасность жизнедеятельности • Тип: Учебное пособие

  Захисне заземлення приміщення

  Охорона праці Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Охорона праці” для студентів спеціальності 6 0804 “Комп’ютерні науки”, 6 0915 “Комп’ютерна інженерія”, 6 1601 “Інформаційна безпека” Укл ; Гапаляк З І – Львів ЛДІНТУ, 2008 – 16с
 • Тип: Реферат

  Захист і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

  Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на ОГД або території, викликане аварією, катастрофою, стихійним явищем, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежою, застосуванням засобів ураження, які привели чи можуть привести до людських чи матеріальних втрат
 • Тип: Реферат

  Захист від виробничих вібрацій

  1 Підвищується швидкохідність і одинична потужність машин, в той же час знижується їх металоємність Таким чином, два прогресивні напрями машинобудування вступають в суперечність Результат суперечності - виникнення вібрацій
 • Тип: Реферат

  Захист від виробничих випромінювань

  У промисловості широко використовуються прилади, пристрої, устаткування, робота яких пов'язана з використанням і утворенням електромагнітних випромінювань різних частотних діапазонів - від іонізуючих до радіохвиль Робота персоналу з обслуговування установок та осіб, що знаходяться поблизу, пов'язана з впливом цих випромінювань на організм людини Тому питання захисту від шкідливої дії випромінювань набуває особливого значення
 • Тип: Реферат

  Захист від виробничого шуму і вібрації

  Шкідлива дія вібрацій виражається в зниженні ККД, спрацюванні деталей, частому ремонті і наладці машин, а також небезпеці виникнення аварій машин За статистикою близько 80% поломок і аварій є результатом недопустимих коливань Крім того, шум і вібрація несприятливо впливають на людину Шум не лише негативно діє на слух, але і може викликати розлади сердечно-судинної і нервової систем, травного тракту, а також гіпертонічні хвороби Шум є однією з причин швидкого стомлення робітників, може викликати запаморочення, що призводить до нещасних випадків Від постійної дії шуму з'являються професійна хво
 • Тип: Реферат

  Захист від ультразвукових випромінювань

  Останнім часом усе більше широке поширення у виробництві знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку Ультразвук знайшов також застосування в медицині У зв'язку з ростом одиничних потужностей і швидкостей різних агрегатів і машин ростуть /ровни шуму, у тому числі й в ультразвуковій області частот
 • Тип: Реферат

  Захист від шуму, інфразвуку, ультразвуку

  Людина живе в світі звуків від самого народження протягом всього життя На лекції про освітлення ми говорили, що до 90% інформації про навколишнє середовище людина одержує від органів зору З тих, що залишилися 5% - 10% доводиться на органи слуху В нашій лекції траплятимуться два поняття: звук і шум Вони, в принципі, рівнозначні, але поняття „звук" більш широке Це музика, шелестіння листя, шум прибою Крім того, це жива мова, яка відводить людині особливе місце в природі Поняття шум трохи вужче Існує два визначення шуму:
 • Тип: Контрольная работа

  Захист виробничого персоналу в захисних спорудах

  Сховища здатні укривати працюючу зміну - 480 осіб Оцінивши місткість сховищ за площею та за об’ємом, беремо найменші значення: у сховищі №1 можна укрити 320 осіб, а у сховищі №2 - 156 осіб Як бачимо 480 осіб не поміщаються у сховищах, а тому розглянемо варіант ущільнення, тобто +10% від мінімальної кількості людей у кожне сховище Розподіляємо працівників зміни по сховищах: у сховище №1 - 320 осіб, а у сховище №2 - 160 осіб
 • Тип: Дипломная работа

  Захист довкілля від іонізуючого випромінювання

  Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст з відкриттям французького вченого А Беккереля, а потім дослідженнями П'єраі Марії Кюрі явища радіоактивності
 • Тип: Курсовая работа

  Захист населення при радіаційному забрудненні

  Цивільний захист населення від небезпек є однією з найважливіших задач держави Цивільна оборона як сфера наукової та практичної діяльності виникла у досить непрості часи, але навіть і понині не втратила свого значення І насамперед це стосується захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, тобто таких, що якимось чином пов’язані з діяльністю людини
 • Тип: Контрольная работа

  Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи електроустановки

  Відкрита провідна частина – провідна частина ЕУ, доступна для дотику, яка у процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитись під напругою у результаті пошкодження ізоляції струмовідних частин (металічні корпуси обладнання)
 • Тип: Реферат

  Защита в чрезвычайных ситуациях

  В законе Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" чрезвычайная ситуация определяется как "обстановка на определенной территории, сложившаяся
 • Тип: Реферат

  Защита высотных зданий от прямых ударов молний

  Размещение устройств молниезащиты и их тип выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы этого объекта Это облегчает разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволяет улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты При этом средства и методы молниезащиты выбираются исходя из условия обеспечения требуемой надежности
 • Тип: Реферат

  Защита и служащих объектов в чрезвычайных ситуациях

  Защита рабочих и служащих объекта в чрезвычайных ситуациях (ЧС) представляет собой систему социально – экономических, организационных, технических и лечебно – профилактических мероприятий и средств, а также законодательных актов, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда
 • Тип: Статья

  Защита имущества от пожара

  На железную дверь денег не жалеем, а подумать о том, как защитить себя, если в доме что-то полыхнет, почему-то недосуг Между тем, каждый год в России регистрируют до 240 тысяч серьезных пожаров, в которых ежегодно погибает до 18 тысяч человек В 70% случаев горят именно жилые дома