Работы в категории - Безопасность жизнедеятельности • Тип: Реферат

  Вопросы охраны труда в сетевых графиках и календарных планах

  Для возведения зданий и сооружений разрабатывают календарные планы и сетевые графики, в которых помимо строгой последовательности и сроков выполнения всех строительно-монтажных работ должны учитываться и работы по обеспечению безопасности труда
 • Тип: Шпаргалка

  Вопросы по БЖД

  Чрезвычайные ситуации – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей
 • Тип: Реферат

  Вопросы совершенствования оценки травмобезопасности рабочих мест при их аттестации по условиям труда

  Более чем пятилетний опыт в выполнении работ по оценке травмобезопасности при аттестации рабочих мест (АРМ) по условиям труда позволяет определить основные задачи и их пути решения в соответствии с “ Положением о порядке проведения АРМ по условиям труда”[1] Так, необходимо решить задачу получения в соответствии с “Гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности условий труда ,тяжести и напряженности трудового процесса” (Р 2,2 755-99) [2] общей оценки условий труда, в которой наряду с гигиеническими факторами учитывалась бы травмобезопасность
 • Тип: Реферат

  Воспитательная работа в вооружённых силах

  Множество проблем существует сегодня в нашей стране и в Вооруженных Силах. Некоторые из армейских проблем возможно решить только на Государственном уровне, другие на уровне Министерства Обороны, третьи возможно решить силами командиров и личного состава.
 • Тип: Реферат

  Вплив алкоголю та нікотину на людину

  Людина, що ніколи не вживала наркотиків, алкоголю, нікотину, не відчуває в них і потреби Більш того, перше знайомство з ними буває дуже неприємним Усі курці або п'яниці пам'ятають відчуття огиди, нудоти, головного болю після першої чарки та сигарети Виняток становлять лише наркотики, які навіть позбавляють від сильного болю, щоправда, тільки на певний час, але саме із цією метою їх використовують у медицині Уживання без медичної необхідності дуже швидко призводить до наркоманії, хоча медична необхідність за тривалого вживання призводить до того ж результату
 • Тип: Реферат

  Вплив мобільних телефонів на здоров'я людини

  Мобільні телефони (MT) досить швидко впроваджуються в наше повсякденне життя Мільйони людей щодня користуються МТ, які стають неодмінним атрибутом сучасної людини Все частіше серед тих, хто розмовляють по мобільному телефону, можна зустріти не тільки ділових людей, але й домогосподарок та дітей І все частіше у медиків, учених, а останнім часом і в самих користувачів МТ виникає питання: а чи безпечні мобільні телефони? Усім добре відомо про шкідливий вплив електромагнітної енергії на здоров'я людини А МТ і є, по суті, джерелом електромагнітних хвиль, розташованим на момент розмови по телефону
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив мобільних телефонів на організм людини

  Останнім часом мобільна мережа почала стрімко розвиватися Розповсюдження мобільних телефонів швидко пішло в гору Iце проявляється не тільки на Заході, але й у нас на Україні, де мобільний зв’язок, нарешті, перейшов в категорію «товарів народного споживання" В Європі, кількість «мобільних» користувачів за останні рік збільшилась вдвічі І, звісно, стала з’являтися загроза здоров’ю зі сторони радіо випромінюючих приладів
 • Тип: Научная работа

  Вплив мобільного телефону на організм людини

  Останнім часом мобільна мережа почала стрімко розвиватися Розповсюдження мобільних телефонів швидко пішло в гору I це проявляється не тільки на Заході, але й у нас на Україні, де мобільний зв’язок, нарешті, перейшов в категорію «товарів народного споживання" В Європі, кількість «мобільних» користувачів за останні рік збільшилась вдвічі І, звісно, стала з’являтися загроза здоров’ю зі сторони радіо випромінюючих приладів
 • Тип: Контрольная работа

  Вплив негативних факторів на здоров'я людини

  Згідно "Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (Наказ Міністерства охорони здоров’я України №528 від 27 12 2001 р ) шкідливими виробничими факторами є:
 • Тип: Реферат

  Вплив техносфери на навколишнє середовище

  Людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо­генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності В життєвому циклі людина і навколишнє середовище утворюють по­стійно діючу систему «людина — довкілля»
 • Тип: Реферат

  Вплив фізичних факторів на здоров'я людини

  По суті справи тільки тривала робота за комп'ютером може зробити істотний вплив на здоров'я людини У наш час використання комп'ютерів у всіх сферах життя стає все ширше і тому все більше людей змушені проводити цілі дні біля моніторів комп'ютерів
 • Тип: Реферат

  Вплив характеру людини на його особисту безпеку

  Психологія безпеки праці є важливою ланкою в структурі забезпечення безпечної діяльності людини Як вітчизняний, так і закордонний досвід досліджень цього напрямку показує, що при вирішенні задач зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань повинен включатися не тільки інженерно-технічний напрямок, але й аспекти аналізу психології працюючих у виробничій обстановці
 • Тип: Реферат

  Вред алкоголя для организма человека

  В действии этанола на организм выделяют две фазы: резорбции (всасывания) и элиминации (выведения) Время от приёма спиртных «напитков» до момента достижения максимальной концентрации в крови составляет период резорбции Скорость всасывания этанола в период резорбции неодинакова Так, пока этанол находится в желудке, резорбция довольно медленная, затем, по мере его поступления в тонкую кишку скорость всасывания нарастает, а в самом конце фазы резорбции всасывание опять замедляется Считается, что в зависимости от индивидуальных особенностей организма период всасывания может увеличиться почти в 2,5
 • Тип: Доклад

  Вред курения (1)

  1-2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина Курильщика спасает,что эта доза вводится в организм не сразу,а дробно Статистические данные говорят:по сравнению с некурящими длительнокурящие в 13 раз чаще заболевают Стенокардией, в 12 раз - Инфарктом миокарда, в 10 раз - Язвой желудка Курильщики составляют 96 - 100% всех больных Раком легких Каждый седьмой долгое время курящий болеет Облитерирующим эндартериитом - тяжким недугом кровеносных сосудов
 • Тип: Реферат

  Вред курения (2)

  Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на лечение болезней, связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год.