Работы в категории - Безопасность жизнедеятельности • Тип: Контрольная работа

  Безопасность электроустановок. Расчет размера взрывоопасной зоны

  В производственном помещении Рис  1 1 установлены открытая установка мойки и обезжиривания изделий, в которые налит растворитель №646 Технологический процесс по обезжириванию деталей протекает по непрерывному циклу Определить класс и размер взрывоопасной зоны внутри и вне помещения
 • Тип: Учебное пособие

  Безпека експлуатації електроустановок

  Електротравматизм складає приблизно 2-4% від всіх травм Проте, серед випадків з летальним результатом електричний струм, як вражаючий чинник, займає одне з перших місць На їх частку доводиться близько 40% НВ
 • Тип: Контрольная работа

  Безпека експлуатації турбогенератора ТВВ-320-2ЕУЗ

  Розглянута установка являє собою турбогенератор ТВВ-320-2ЕУЗ напругою 20 кВ і 220 В - постійної напруги обмотки збудження Основним небезпечним фактором при експлуатації турбогенератора являється електрична напруга
 • Тип: Курсовая работа

  Безпека життєдіяльності в лісовому господарстві

  Для сучасного суспільства немаловажне значення мають природно – естетичні багатства, оточуючі людину Їх треба вміти бачити, зрозуміти їх значимість і емоційні закономірності сприйняття Прекрасні зразки природи і садово-паркового мистецтва здійснюють великий художній і духовний вплив на виховання високого моральності особистості Академік Д С Лихачов вважав, що через садово-паркове мистецтво можна побачити як відноситься людина до природи, до всього навколишнього
 • Тип: Реферат

  Безпека на дорозі

  Проблема захисту людини від небезпеки у різних умовах її перебування виникла одночасно з появою на Землі наших далеких пращурів Це були небезпечні природні явища, певні представники біологічного світу Згодом стала з'являтися небезпека, творцем якої стала сама людина У теперішній час людина більше всього страждає від небезпек, які сама ж і створила Вона перманентно живе і діє в умовах потенційних небезпек, що постійно змінюються
 • Тип: Реферат

  Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів

  Організацію виконання робіт з обслуговування теплообмінних апаратів і трубопроводів слід проводити відповідно до вимог Правил бу­дови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвер­джених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 10 94, № 104, та Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08 09 98, № 177,зареєстрованих в Мін'юсті України 07 10 98 за № 636/3076
 • Тип: Контрольная работа

  Безпека підприємницької діяльності

  В умовах ринкових відносин, коли держава вже не несе відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення економічної безпеки стає однією з найбільш важливих і актуальних проблем його життєдіяльності
 • Тип: Реферат

  Безпека праці технологічних процесів РЕА

  Підготовка поверхні друкованих плат ведеться на лініях хімічної підготовки поверхні заготовок перед нанесенням фоторезисту або механічним способом на спеціальних зачисних верстатах абразивними кругами Плати проходять знежирення у розчині, що містить тринатрійфосфат, кальциновану соду, препарат ОС-20 і емульсію КЕ-10-21 Температура розчину 40-60 °С, час операції 2-3 хвилини Після знежирення та декапування йдуть операції: промивання у гарячій і холодній проточній воді, сушіння і вивантаження з лінії
 • Тип: Контрольная работа

  Безпека праці у виробничих приміщеннях

  У деякий момент часу концентрація акролеїну у повітрі приміщення складального цеху об’ємом 485 м3, дорівнює 0,022 мг/м3 У цей момент у цеху починає діяти джерело виділення акролеїну постійної продуктивності 10,5 мг/год
 • Тип: Реферат

  Безпечна експлуатація машин, механізмів, систем під тиском. Шкідливі виробничі чинники

  Фотоелектричне блокування засноване на принципі перетворення в електричний сигнал світлового потоку, що попадає на фотоелемент – фотоопір Застосовується в КПЦ і механічних цехах машинобудівних заводів
 • Тип: Учебное пособие

  Бесіди з техніки безпеки

  Існує правосторонній, лівосторонній, односторонній і двосторонній дорожній рух У нашій країні транспорт рухається з правого боку або в одному напрямку Пішоходи, щоб не створювати аварійної ситуації на дорогах, мають переходити проїзну частину по переходах — підземних, надземних або наземних При наземному переході необхідно подивитися ліворуч, а дійшовши до середини дороги,—праворуч
 • Тип: Статья

  Беспроводная адресно-аналоговая система сигнализации и оповещения

  Применение беспроводной пожарной радиосистемы СТРЕЛЕЦ® позволяет в максимально короткий срок оборудовать социально-значимые объекты надёжной системой адресно-аналоговой пожарной сигнализации и оповещения Благодаря «неперегораемой» связи между всеми устройствами обеспечивается контроль динамики развития пожара и оперативное управление эвакуацией людей даже после начала пожара
 • Тип: Реферат

  БЖД (1)

  Чрезвычайные ситуации (ЧС) – внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка, которая характеризуется резким нарушением установившегося процесса, оказывающая значительное отрицательное влияние на жизнедеятельность людей, функционирование экономики, социальную сферу и окружающую среду
 • Тип: Реферат

  Бжд (2)

  Внеплановый — проводится руководителем работ в том случае, когда имеют место изменения в техническом процессе при поступлении нового оборудования, после того как произошел несчастный случай и при перерывах в работе, превышающие установленные нормы
 • Тип: Реферат

  БЖД как наука

  Безопасность жизнедеятельности - наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. Жизнедеятельность- это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека.