Работы в категории - Безопасность жизнедеятельности • Тип: Доклад

  Режимы радиационной защиты населения

  Уровень радиации можно ориентировочно оценить исходя из того, что уже через 7 часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшается в 10 раз, через сутки - в 45 раз, через двое суток - в 100 раз, а спустя две недели - в 1000 раз
 • Тип: Учебное пособие

  Рекомендации по выполнению контрольных работ по предмету ""Безопасность жизнедеятельности" для студентов ПИЭФ

  - практическая часть – примеры и иллюстрации из практики/или из материалов периодической печати, сайтов, анализ существующих проблем и вопросов по теме контрольной работы, конкретные и обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой темы
 • Тип: Реферат

  Рекомендации по гигиене питания и профилактическим мероприятиям

  Основная угроза как внутреннего, так и внешнего облучения, в нормальных условиях происходит за счет поступления радионуклидов с продуктами в процессе питания, дыхания, пыли и прямого облучения Для уменьшения или предупреждения облучения радионуклидами необходимо соблюдать определенный режим питания и приготовления пищи
 • Тип: Реферат

  Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации

  В приложении к постановлению Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г N 14 приведены Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации Подробно рассмотрены задачи, функции, права и ответственность работников службы, организация работы и формирование службы охраны труда
 • Тип: Реферат

  Рекомендации при оказании доврачебной помощи

  Кратковременно падение сосудистого тонуса и кровяного давления, которые сопровождаются гипоксией мозга Обморок проявляется внезапной слабостью, дурнотой, головокружением, потерей на несколько секунд или минут сознания Наблюдается при сильном волнении, кровопотере, при недостатке кислорода, острой боли и при некоторых заболеваниях
 • Тип: Реферат

  Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

  Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – совокупность проявлений подавления функций иммунной системы в результате поражения ее вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Больной СПИДом теряет устойчивость к инфекционным заболеваниям, которые для людей с нормальной иммунной системой угрозы не представляют, – пневмонии, грибковым заболеваниям и т п , а также к раку Через некоторое (иногда значительное) время после инфицирования развивается так называемый клинический синдром, который в итоге приводит к смерти
 • Тип: Доклад

  Риск получения травм при аварийных ситуациях в различных частях самолета

  пристегнутыми ремнями безопасности Сидя в носовой части самолета со слабо пристегнутыми ремнями безопасности Сидя в носовой части самолета с плотно пристегнутыми ремнями безопасности Материал взят http://acrash virtualave net/survive html
 • Тип: Реферат

  Робоче місце оператора ЕОМ

  З розвитком науково-технічного прогресу важливу роль грає можливість безпечного виконання людьми своїх трудових обов'язків У зв'язку з цим була створена і розвивається наука про безпеку праці і життєдіяльності людини
 • Тип: Лабораторная работа

  Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

  Одиночний стержньовий блискавковідвод створює навколо споруди, біля якої він встановлений, захисну зону у вигляді подвійного конуса з круглою основою Радіус його в півтора разИ більше висоти блискавкоприймача
 • Тип: Реферат

  Розрахунок віброізоляції вібромайданчика та віброгасного фундаменту

  Розрахувати віброізоляцю вібромайданчика та віброгасний фундамент, забезпечивши дотримання допустимих параметрів вібрації робочих місць Виконати два варіанти влаштування віброізоляції - пружинні віброізолятори та пневмогумові амортизатори Визначити ефективність розрахованих віброізолювальних пристроїв
 • Тип: Лабораторная работа

  Розрахунок водопроводу і водопостачання для потреб міста

  Метою виконання розрахунково-графічної роботи з протипожежного водопостачання являється вивчення вимог нормативних документів щодо протипожежного водопостачання, а також оволодіння навичками проектування цих систем для подальшого використання одержаних знань в професійній діяльності працівника цивільного захисту
 • Тип: Учебное пособие

  Розрахунок економічної ефективності заходів для запобігання нещасного випадку на підприємстві

  В методичних вказівках викладені методики розрахунку матеріальних затрат, пов’язаних у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та розрахунок економічної ефективності заходів для запобігання нещасних випадків
 • Тип: Учебное пособие

  Розрахунок механічної вентиляції для виробничих приміщень

  Загальнообмінною вентиляцією називають таку, яка своєю дією змінює все повітря в приміщенні Місцева вентиляція призначена для видалення шкідливого повітря безпосередньо з місця його утворення За родом дії вентиляція поділяється на витяжну, припливну та припливно-витяжну
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок можливості використання сховищ для укриття робітників та службовців на об’єктах господарської діяльності ВАТ "Роксолана" в надзвичайних ситуаціях

  Основними напрямками економічного соціального розвитку України до 2010 року передбачено, підйом промислового виробництва в Україні за рахунок переозброєння підприємств, їхньої модернізації і реконструкції унаслідок вкладення капіталу й інвестиції, приходу до керування підприємствами приватних осіб, створено акціонерних товариств
 • Тип: Учебное пособие

  Розрахунок природної вентиляції

  Природна вентиляція здійснюється через витяжні канали, шахти, кватирки приміщень Вона дозволяє подавати та видаляти із приміщень великі об’єми повітря без застосування вентиляторів, тому вона дешевша від механічної