Работы в категории - Банковское дело • Тип: Реферат

  Отчет по практике (1)

  Организационное устройство всех коммерческих банков соответствует общепринятой схеме управления акционерного общества Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год На нем присутствуют представители всех акционеров банка на основании доверенности Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее трех четвертей акционеров банка
 • Тип: Реферат

  Отчет по практике в Банке АСАКА

  Ташкентское Городское отделение банка «Асака» начало функционировать как самостоятельная структурная единица 6 января 1998 года Деятельность отделения была направлена на выполнение уставных задач Банка, а также основных принципов денежно-кредитной политики Республики Узбекистан, Указов Президента по вопросам банковской деятельности и составления расчетов в народном хозяйстве Особое внимание было уделено поддержанию малого и среднего бизнеса, а также повышению устойчивости финансового состояния обслуживаемой клиентуры
 • Тип: Отчет по практике

  Отчёт по практике в БТА

  При написании данной работы основной объем информации о деятельности Северо-казахстанского филиала “Банка ТуранАлем” основывается на годовом отчете Головного банка, Северо-казахстанского филиала и Положениях о взаимодействии Головного банка и филиалов, а также финансовые журналы выпускаемые редакцией банка
 • Тип: Реферат

  Отчеты по практике в Коммерческом банке

  Одинадцятого грудня я була присутня на уроці з “ Основ економіки” у 11-Б класі Черкаської середньої школи № 29 Саме в цей день у мене почалося перше знайомство з цим класом, в якому мені потрібно було через 4 дні проводити самостійно уроки
 • Тип: Реферат

  Оффшорные банки

  Оффшорные Банки оперируют на оффшорных (безналоговых и строго конфиденциальных) основах Оффшорные Банки предлагают услуги только нерезидентам тех государств, где эти банки основаны Например, зарегистрированный в Белизе оффшорный банк может обслуживать клиентов из любых стран, за исключением постоянных жителей Белиза В этом и состоит главное формальное отличие оффшорных банков от обыкновенных
 • Тип: Контрольная работа

  Оцінка збитку після настання страхового випадку

  Розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури та договірних відносин, різке скорочення державного впливу на розвиток процесів виробництва і розподіл матеріальних благ вимагають формування чіткого діючого фінансово-кредитного механізму в управлінні економікою Але слід враховувати, що діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками Як свідчать спеціалісти, ризик належить до факторів, що обмежують вітчизняні та іноземні капіталовкладення і підприємницьку активність Спроби мінімізувати ризик, як правило, супроводжуються скороченням темпів виробництв
 • Тип: Курсовая работа

  Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

  Надання кредитів і проведення кредитної політики є найпоширенішою операцією банківських установ, оскільки саме ці операції приносять банківським установам основну частину доходу Однак аналіз ситуації, що склалась у банківській сфері, свідчить, що більшість банків зазнає фінансового краху внаслідок надзвичайно ризикованої кредитної політики
 • Тип: Реферат

  Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

  Кредити є одним з найбільш прибуткових банківських активів і формують, як правило, найбільшу частину доходів банку Проте кредитна діяльність не є винятком із загального правила щодо залежності між доходом і ризиком А це означає, що висока дохідність неодмінно супроводжується підвищеним ризиком, тому кредитні операції залишаються найбільш ризиковою складовою активів банку Надто ризикована кредитна політика комерційного банку є однією з основних причин, що призводить до його банкрутства У сучасних умовах вітчизняні банки змушені постійно вдосконалювати стратегію та тактику своєї кредитної діяль
 • Тип: Контрольная работа

  Оцінка майна з метою страхування

  "Звичайна ціна", — саме таку назву має підпункт 1 20 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Редакцію даного підпункту з 1 липня 2004 року було дещо змінено А саме зазначено, що з метою оподаткування термін "справедлива вартість", "ринкова вартість", "чиста вартість реалізації", які використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та національних стандартах з питань оцінки майна і майнових прав, прирівнюються до терміну "звичайна ціна"
 • Тип: Отчет по практике

  Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

  В умовах становлення та розвитку банківської системи України актуальна проблема аналізу діяльності банківських установ з метою оцінювання їхньої інвестиційної привабливості, надійності та фінансової стійкості
 • Тип: Дипломная работа

  Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

  Актуальність теми дослідження полягає в тому що, підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) — одна із головних задач розвитку економіки в теперішньому кризовому стані України Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам)
 • Тип: Контрольная работа

  Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

  Ризик (з точки зору банку) - це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів Такі збитки можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатність організації досягати своїх бізнес-цілей) Зазначені обмеження стримують здатність банку здійснювати свою поточну діяльність або використовувати можливості для розширення бізнесу [20]
 • Тип: Контрольная работа

  Оцінка фінансового стану комерційного банку

  У процесі переходу України від адміністративно-командної до ринкових відносин саме банки посідають найважливіше місце Не існує жодного підприємства, організації чи установи яка б в своїй діяльності не зверталась до послуг банків Дедалі більше фізичних осіб користуються послугами банківських установ Тому знання про побудову, функції та банківські операції в даний час є необхідними для кожного
 • Тип: Дипломная работа

  Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

  Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника — юридичної особи в комерційному банку ЗАТ “Приватбанк" та розробці заходів по зменшенню рівня кредитного ризику за рахунок удосконалення кредитних процедур роботи з позичальником
 • Тип: Дипломная работа

  Оценка жилой недвижимости для целей ипотечного кредитования

  Формирование в Российской Федерации действенной системы ипотечного жилищного кредитования определено Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в числе приоритетных направлений государственной жилищной политики