Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Дипломная работа

  "Christmas stories" by Charles Dickens

  Charles Dickens generally regarded as the greatest English novelist; he enjoyed a wider popularity than any previous author had done during his lifetime Much in his work could appeal to simple and sophisticated, to the poor and the Queen, and technological developments as well as the qualities of his enabled his fame to spread worldwide very quickly His long career fluctuations in the reception and sales of individual novels, but none of them was negligible or uncharacteristic or disregarded, and though he is now admired for aspects and phases of his work that were given less weight by his co
 • Тип: Курсовая работа

  "Ізборник Святослава 1073 року" як літературний пам'ятник доби Київської Русі

  Особливо заінтригували під час виконання роботи статті відомого російського вченого Г Хазагерова Він досить детально вивчав не тільки зміст статті Хировоска, а й шукав інтертекстуальні та історичні зв’язки Ось що він пише в одній з своїх публікацій: “Філологічний трактат “Об образах” – це переклад твору православного автора Хировоска “О тропах” Цей трактат був предназначений для обслуговування гомілетики, а не для ораторіки Саме тому ця праця не є посібником з ораторського мистецтва Усі тропи метафоричної групи видвинуті в трактаті на перше місце і подані диференційовано, в той час, як тропи
 • Тип: Курсовая работа

  "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

  Не маючи певного погляду на українську барокову літературу (17-18 ст), стара українська історія літератури не могла помітити в її формі та змісті ніякої внутрішньої єдності, та вважала через те її основні риси просто за вияв якоїсь особистої сваволі, примхи, чудернацтва авторів Незважаючи на виразний характер світогляду барокових письменників, старі історики української літератури та культури міряли ідеологічний зміст барокової літератури масштабами власного часу Тому цю літературу засуджували, як „далеку від життя", чужу інтересам народу, „схоластичну", нікому не потрібну А щодо фор
 • Тип: Сочинение

  "Автор-текст-читач" (за матеріалом новели Дж. Селінджера "Блакитний період де Дом'є Сміта")

  Загадковість Селінджера не перестає до цих пір нас дивувати Після опрацювання великої кількості теоретичної літератури та самого твору Селінджера, я зрозуміла, що герой новели на початку неспокійно почувається в Нью-Йорку, потім він радіє місцю викладача заочних курсів в Канаді, відчуває піднесення, порив, збудження, після того, як помічає талант в монахині Ірми, й пізнавши стан великого здивування і відвертості, приходить до задоволення, по-новому починає ставитися до тих життєвих проблем, які раніше не розумів і які здавалися для нього нерозв’язними
 • Тип: Дипломная работа

  "Бедный человек" в произведениях М. Зощенко 20-30-х гг.

  Михаил Зощенко известен читателю как писатель с устоявшейся репутацией сатирика и юмориста Репутация эта, сложившись в 20-х годах, жива до сих пор Не случайно «юмор Зощенко» и «комическое у Зощенко» стали традиционными темами исследований
 • Тип: Реферат

  "Вальдшнепи" Миколи Хвильового. Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання

  Серед уривків із романів, незавершених чи "ненаписаних" романів найвідоміші, безперечно, "Вальдшнепи" Миколи Хвильового Робити якісь певні висновки щодо його ідейного змісту чи формальних особливостей, зокрема й щодо жанрової сутності та структуро будови, надзвичайно складно саме через його незавершеність Точніше, роман був завершений, але до нас дійшла тільки його початкова частина Загальновідомо, що "Вальдшнепи" писалися влітку 1926 року, перша частина друкувалася на початку 1927 року в 5-му числі "Вапліте", друга вже була набрана в 6-му числі, але і
 • Тип: Сочинение

  "Вечная" тема любви в трагедии В. Шекспира "Ромео и Джульетта"

  Знаменитая трагедия В Шекспира «Ромео и Джульетта» впервые была поставлена в 1595 году Прошли столетия, но и сегодня, как во времена Шекспира, эта «печальная повесть» заставляет трепетать сердца, как продолжает волновать нас эта вечная тема – тема трагически прерванной любви
 • Тип: Реферат

  "Донские рассказы" Михаила Шолохова

  Молодой писатель Михаил Шолохов начинает свою работу над «Донскими рассказами» уже с 1923 года, когда печатает свои первые фельтоны Уже в конце этого года выходят и его первые рассказы, в которых намечается острый трагизм, при этом его рассказы не были лишены элементов мелодраматичности Большинство из этих рассказов (всего девятнадцать) вошли в сборник «Донские рассказы», который был издан в 1926 году, и «Лазоревая степь», который был дополнением первого сборника, в 1926 году В этом сборнике нашлось всего три рассказа: «Семейный человек», «Лазоревая степь» и «Чужая кровь»
 • Тип: Реферат

  "Живопись слова" в японской поэзии

  Отчего бывает так грустно, когда осенью опадает последняя листва, а в небе последние птицы улетают на юг? Почему в душе щемит тоска, когда наблюдаешь «голые» деревья, окутанные густым зимним туманом? Грусть, печаль, тоска, и в то же время нежность и изысканность делают японскую поэзию неповторимо мудрой, глубокой и красивой Японская поэзия бесконечно жизнеутверждающая Ведь за зимой обязательно последует весна, за ночью утро, за разлукой новая встреча Благодаря этим, казалось бы, несочетаемым вещам японская поэзия имеет свой неповторимый привкус, уже долгие годы, привлекая внимание и будоража
 • Тип: Реферат

  "Жизнеописание Марии Стюарт" С. Цвейга

  Жизнеописание Марии Стюарт можно отнести к «романтической биографии», где главный акцент не на социально-психологической коллизии, а на личном, интимном, психологическом Этот жанр был очень популярен в предвоенное время в Европе и США
 • Тип: Дипломная работа

  "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное" как автобиографический жанр

  В русской литературе XVIII века произошли существенные изменения, вызванные в конечном счете зарождением в русском обществе буржуазных отношений Литература все больше и больше проникается интересами низших слоев русского общества, ее содержание становится разнообразным, расширяется жанровый состав, современность оттесняет на задний план историческую и легендарную тематику Занимая особое место в литературе XVII века, творчества Аввакума вместе с тем входило в современный ему литературный процесс Яркое своеобразие человеческой и писательской индивидуальности Аввакума заключается в том, что у не
 • Тип: Курсовая работа

  "Записки из подполья" как исток философии экзистенциализма Ф.М. Достоевского

  Творчество Ф М Достоевского почти полностью проникнуто неразрешенными полными глубины вопросами Бытия Такие вопросы еще называют экзистенциальными Часто из-за этого Достоевского ставят в ряд с такими зачинателями экзистенциальной философии как Ницше и Кьеркегор Н Бердяев и Л Шестов, русские философы-экзистенциалисты считают Достоевского своим «идейным отцом»
 • Тип: Курсовая работа

  "Золата" Ядвігіна Ш. і станаўленне беларускага рамана

  Крыніцай даследвання я абрала раман “Золата”, а таксама біяграфію і творчасць Ядвігіна Ш Паколькі раман “Золата” – гэта першы твор буйной жанравай формы нашай літаратуры, ён аказаў значны ўплыў на дальнейшае станаўленне, як жанра аповесці, так і жанра рамана, таму тэма курсавой працы бачыцца актуальнай Да таго ж, у рамане “Золата” закранаюцца надзвычай актуальныя праблемы для нашага часу, такія як: улада грошай, шлюб па разліку Так сама мы адзначым ролю Ядвігіна Ш у беларускай літаратуры
 • Тип: Реферат

  "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

  Для розуміння особливостей російської культури XIX ст істотне значення має знання характеру політики, економіки та права Російської Імперії У результаті петровських реформ у Росії відбулося затвердження абсолютної монархії і законодавче оформлення бюрократії, що особливо яскраво проявилося в «золотий вік» Катерини II Початок XIX ст ознаменувалося міністерської реформою Олександра I, який на практиці проводив лінію на зміцнення феодально-абсолютистського порядку, враховуючи новий «дух часу», в першу чергу вплив Великої французької революції 1789 р на уми, на російську культуру Одним з архетипі
 • Тип: Реферат

  "Золотой век" русской литературы. Романтизм, реализм

  Для понимания особенностей русской культуры XIX в существенное значение имеет знание характера политики, экономики и права Российской Империи В результате петровских реформ в России произошло утверждение абсолютной монархии и законодательное оформление бюрократии, что особенно ярко проявилось в «золотой век» Екатерины II Начало XIX в ознаменовалось министерской реформой Александра I, который на практике проводил линию на укрепление феодально-абсолютистского порядка, учитывая новый «дух времени», в первую очередь влияние Великой французской революции 1789 г на умы, на русскую культуру Одним из
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 144