Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  "Cultural imperialism" and "cultural diplomacy"

  Perhaps, “cultural imperialism” and “cultural diplomacy” are sufficiently young, but it concerns only word combinations Mankind always tries to chose definitions to different phenomena, in particular in sphere of politics, in such way the words “ideology”, “myth”, “propaganda” have appeared
 • Тип: Реферат

  "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

  „Історія Русів” до цього часу таїть в собі багато загадок для дослідників і, в першу чергу, загадку про те, хто ж був його автором Серед можливих авторів "Історії Русів", окрім вже згадуваного вище В Лукашевича, дослідники називають Г Полетику, його сина В Полетику, О Безбородька, М Рєпніна, О Лобисевича, І Ханенка, А Худорбу Авторство ж Г Кониського, чиє ім’я було поставлено на титульній сторінці при першій публікації заперечувалось вченими практично одразу з часу появи книжки
 • Тип: Сочинение

  "Енеїда" І.П.Котляpевського - енциклопедія укpаїнознавства

  Майже два століття читає світ "Енеїду" І П Котляpевського І донині з-поміж численних тpавестій Веpгілієвої "Енеїди" тільки "Енеїда" Котляpевського збеpегла свою свіжість І постає закономіpне питання: що ж саме наснажує твоpчість І Котляpевського актуальним для сьогоднішнього дня змістом, в чому пpичина нев'янучості слова письменника? Велич і значення письменника виміpюються тим, наскільки глибоко коpіння його твоpчості сягає наpодного життя і наскільки адекватно він відбиває пеpедові ідеали свого часу Ці вимоги наpодності і пpогpесивності мистецтва оpганічно втіл
 • Тип: Реферат

  "Святая история" Ясперса /Укр./

  Historia est magistra vitae Цей відомий вислів чудово розкриває мету написання Карлом Ясперсом його фундаментального дослідження Твір присвячений висвітленню цілісної концепції світової історії, запропонованої самим філософом, але ж, як пише він “лише історія людства може дати масштаб для осмислення сучасності” Саме тому, після короткого, але грунтовного огляду загальних історичних процесів Ясперс звертається до аналізу сучасної ситуації, а також робить спробу звернутися до майбутнього людства Підсумовує твір розділ , що розкриває питання цілей і призначення історії, її значення та властивост
 • Тип: Сочинение

  "Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду

  Понад вісім століть тому, в 1187 pоці, було ствоpене "Слово о полку Ігоpевім" - геніальний твіp давньої укpаїнської літеpатуpи Плин століть не заглушив його поетичного звучання й не стеp фаpб Інтеpес до "Слова о полку Ігоpевім" не тільки не зменшився, а набуває все шиpших та шиpших pозмахів
 • Тип: Реферат

  "Социология" Дюркгейма /Укр./

  Французьке суспільство останньої чверті минулого сторіччя переживає добу криз і потрясінь Досить згадати хоча б такі події, як падіння прогнилого режиму Другої імперії, виникнення і придушення Паризької Комуни, поразка у Франко-пруській війні, формування Третьої республіки Водночас цей період досить плідний в інтелектуально-культурному відношенні, доба розвитку блискучих літературних та мистецьких талантів, бурхливих політичних та наукових дискусій Започатковану Кантом позитивістську традицію продовжують "психологісти" Р Тард і Р Лебон, історики культури І Теп і Е Ранан, історик пра
 • Тип: Сочинение

  "Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст

  П'єса "Хазяїн" - сатиpична комедія Пpоблематика була визначена самим життям І К Каpпенко-Каpий пpагнув pозкpити "механіку" блискавичного збагачення тих нових "хазяїнів", що вибилися з "мужиків"
 • Тип: Реферат

  "Silver age" in Russian art

  Within several decades after the decline (already by the end of 10th ХХ centuries the modernist style in Russian art with which the Silver age associates, concedes the predominating role to new directions) Silver age art was perceived as a decadence and lack of taste
 • Тип: Курсовая работа

  "Буквализм" и "вольность" как основная переводческая оппозиция

  Данная работа посвящена смене тенденций «буквализма» и «вольности» в различные эпохи В работе рассматриваются различные варианты перевода одного и того же текста с целью выявления этих тенденций в художественном переводе
 • Тип: Курсовая работа

  "Ложные друзья" переводчика

  Перевод имеет долгую историю Своими корнями он восходит к тем далеким временам, когда праязык начал распадаться на отдельные языки и возникла необходимость в людях, знавших несколько языков и способных выступать в роли посредников при общении представителей разных языковых общин Тем не менее, по ряду причин, в частности в силу его междисциплинарного характера, перевод оформился в самостоятельную науку лишь в начале ХХ столетия В условиях расширения международных связей и обмена информацией переводоведение стремительно развивалось и в настоящее время пользуется статусом самостоятельной научной
 • Тип: Статья

  "Слова языка" Ф.Ф. Фортунатова

  Язык состоит из слов, которые, сочетаясь одно с другим образуют словосочетания, которые в свою очередь могут быть законченными (представляющими целое предложение) и незаконченными (представляющими часть другого словосочетания) Отсюда возникает необходимость различать отдельные слова от слов в их сочетаниях и предложениях
 • Тип: Сочинение

  ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )

  Вдумаймося в ці слова великого сина укpаїнського наpоду Це духовний заповіт усім Ці pядки з відомого послання "І меpтвим, і живим " звеpнені до тогочасної інтелігенції Шевченко зустpічався з "малоpосійськими" двоpянами, які засуджували кpіпосництво, миколаївську pеакцію Значна більшість з них, одеpжавши за коpдоном освіту, знаючи іноземні мови, маючи навіть домашні театpи, все ж залишалися пеpеконаними кpіпосниками Шевченко називає їх "землячками" Він добpе знав, що більшість укpаїнської інтелігенції відійшла фактично від своєї мови і культуpи й пpацювала в сфеpі
 • Тип: Реферат

  10 myths -- and 10 truths -- about atheism

  SEVERAL POLLS indicate that the term "atheism" has acquired such an extraordinary stigma in the United States that being an atheist is now a perfect impediment to a career in politics (in a way that being black, Muslim or homosexual is not) According to a recent Newsweek poll, only 37% of Americans would vote for an otherwise qualified atheist for president
 • Тип: Сочинение

  10 сочинений на английском языке

  My name is … I’m a pupil of the 9th form of the secondary school #**** Our school gives general education My class used to be a specialized humanitarian class We have special programs in Russian, Russian Literature and History I always liked social sciences and I enjoy staying here
 • Тип: Сочинение

  10 сочинений по иностранному языку /english/

  Yesterday it was Sunday, that’s why my last day off was not long ago and I remember it quite well I always try to do my best to make my holidays really exciting, because we have only few days in a week for relaxation and rest
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 306