Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Сочинение

  20 мешков картошки с 1 сотки

  Я не агроном и не какой-либо сельхозработник Простой журналист и писатель Тогда почему же взялся рекомендовать такое, на что не отважится армия кандидатов, докторов наук и академиков? Подобный вопрос возникнет при чтении этой брошюры, поэтому полезно его предупредить
 • Тип: Реферат

  Cельское хозяйство

  Пшеница – главная зерновая продовольственная культура, требовательна к теплу и плодородию почв Посевы пшеницы распространены в степях и лесостепях с черноземными почвами Но пшеница выращивается на всех материках, кроме Антарктиды Родина пшеницы – Месопотамия
 • Тип: Курсовая работа

  Cовершенствование организации производства молока на КПУП "ГМЗ № 3"

  Между сельским хозяйством и отраслями перерабатывающей промышленности в течение десятилетий складывались устойчивые производственные и экономические взаимосвязи, создавалась единая технологическая цепь от процесса производства молока до выработки конечного продукта
 • Тип: Контрольная работа

  Cостояние полезащитных лесных полос в северном Приднестровье

  Полезащитные лесные полосы создаются па землях колхозов и совхозов для задержания и равномерного распределения снега на полях, уменьшения испарения влаги и тем самым повышения влажности почв, предотвращения развевания их ветром, защиты сельскохозяйственных культур от суховеев, улучшения микроклимата и повышения, в конечном итоге, урожайности полей
 • Тип: Реферат

  Rosa canina шиповник собачий

  Жизненные формы-деревья, кустарники и травы Цветки большей частью в разнообразных соцветиях, обоеполые, реже однополые, иногда полигамные, обычно правильные, пятичленные с выраженной цветочной трубкой - гипантием Гинецей апокарпный, реже синкарпный, срастается с гипантием, образуя нижнюю и полунижнюю завязь Соцветия цимоидные или ботрические Плоды: апокарпный (многолистовка, многокостянка, многоорешек), у сливовых – монокарпий (костянка), у яблоневых – ценокарпий (яблоко)
 • Тип: Реферат

  Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

  Тваринництво – одна з двох провідних галузей сільськогосподарського виробництва На відміну від виробництва рослинницької продукції, що залежить від природнокліматичних умов і носить сезонний характер, виробництво продукції тваринництва відбувається безперервно круглий рік Відповідно цих умов фермерська техніка функціонує щоденно на протязі року
 • Тип: Реферат

  Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

  Інженерний менеджмент, як система управління, є ключовим фактором не тільки формування технічного ринку, але і заходом становлення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської техніки, яка повинна заповнити цей ринок
 • Тип: Реферат

  Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

  Питання про механізаторські кадри не можна відривати від механізації сільськогосподарського виробництва Для того, щоб досягти максимізації прибутку потрібно домогтися гармонічного поєднання механізаторів і техніки
 • Тип: Реферат

  Інтегрований захист озимої пшениці

  Господарство спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції, зокрема основними напрямками діяльності є виробництво зерна, молока та м’яса Питома вага у валовій продукції складає 45%, а в товарній – 64% Бази постачання і реалізації продукції: м Фастів – 15 км, м Київ – 60 км
 • Тип: Курсовая работа

  Інтенсивна технологія вирощування проса в ТОВ "Лан" Гадяцького району Полтавської області

  У складі пшона вміст білка становить 12%, крохмалю 81%, жиру 3,5%, клітковини 1-2% За вмістом білка пшоно наближається до манної і кукурудзяної круп, переважає ячмінну, гречану і особливо рисову крупи, поступаючись лише вівсяній, яка містить до 16% білка У його складі більше жиру, ніж у крупі інших культур, крім вівсяної, багато крохмалю та порівняно мало клітковини Пшоно багате на зольні елементи, містить такі важливі вітаміни, як В1, В2, РР, а також мікроелементи Інколи з пшона виготовляють борошно, яке використовують у кондитерській промисловості
 • Тип: Отчет по практике

  Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

  Забезпечення стабільного і достатнього продовольчого постачання населення зумовлює необхідність дальшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції Для розв'язання цієї проблеми існує два шляхи: екстенсивний, коли розширюється тільки поле виробництва, та інтенсивний, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва
 • Тип: Реферат

  Інфекційні захворювання тварин

  Хвороба Ньюкасла— гостра висококонтагіозна хвороба птиці ряду курячих, що характеризується вірусемією, явищами геморагічного діатезу, ураженням травного каналу, дихальних органів і центральної нервової системи
 • Тип: Курсовая работа

  Історія селекційної роботи по виведенню нових сортів м’якої озимої пшениці

  Сорт є біологічною основою технологій виробництва продуктів рослинництва, тому постійне оновлення та вдосконалення сортових ресурсів є необхідною умовою зростання врожаю сільськогосподарських культур та підвищення його якості Селекціонерами науково-дослідних установ виведено багато високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур Завдяки всебічному вивченню таких сортів і гібридів на державних сортовипробувальних дільницях товаровиробник має можливість максимально використати їх продуктивний потенціал, цілеспрямовано відбирати лише ті сорти, які у конкретних умовах дають найбіл
 • Тип: Реферат

  Аборигенные пчелы России

  Пчелы среднерусской породы заселяли отросшие в послеледниковое время леса, адаптировались к природно-климатическим условиям и ко времени появления в западной и центральной Европе человека были аборигенами лесистых равнин Первоначально пчелы распространились севернее и западнее Альп Естественное расселение среднерусских пчел дошло, по-видимому, до Урала
 • Тип: Реферат

  Аветис Айрапетович Калантар

  Профессор Аветис Айрапетович Калантар – крупный ученый, основатель молочного дела в стране, заслуженный деятель наук Более полувека своей научной, педагогической и практической деятельности Аветис Айрапетович посвятил развитию русской зоотехнии и в особен­ности молочного дела
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 166