Работы в категории - Химия • Тип: Контрольная работа

  Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

  На відміну від енергії, котра використовувалася організмом, перетворилась у тепло і втрачається для екосистеми, речовини циркулюють у біосфері, що і називається біогеохімічними круговоротами або циклами З 90 з зайвим елементів, що зустрічаються в природі, близько 40 потрібні живим організмам Найбільш важливі для них і потрібні у великих кількостях: вуглець, водень, кисень, азот та сірка Кисень надходить у атмосферу в результаті фотосинтезу та витрачується організмами при диханні Азот вилучається з атмосфери завдяки діяльності азотофіксуючих бактерій і повертається до неї іншими бактеріями
 • Тип: Реферат

  Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

  Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Кібірєв Володимир Костянтинович, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, завідувач відділу хімії білкаэ, кандидат біологічних наук Новосад Наталія Василівна, Запорізький національний університет, доцент кафедри імунології та біохімії
 • Тип: Реферат

  Біотехнологія металів

  Біотехнологія металів [metal biotechnology] - технологія витягання металів з руд, концентратів, гірських порід і розчинів з використанням мікроорганізмів або їх метаболітів (продуктів обміну в живих клітинах) В області біогідрометалургії найбільш вивчені і освоєні процеси купчастого і підземного вилуговування міді, цинку, урану і інших металів з бідних (забалансових) руд Собівартість міді, що отримується цим способом, в 1,5-2 рази нижче за відомі технології У процесах чанового вилуговування металів біотехнологія металів застосовується при переробці тих, що миш'яковистих Аї- і Sn-містящих Cu-Z
 • Тип: Реферат

  Біохімія нуклеїнових кислот

  Наші сусіди по планеті – це мільярди живих істот: рослини, тваринні, мікроорганізми, віруси Нас радує квітучий вишневий сад і шерех жовтіючого, відмираючого листя під ногами, утихомирює виплигуючі з води дельфіни і стрибаюча білка – летяга Всі ми коли-небудь хворіли на грип, краснухою і ці хвороби викликані знаходженням в нашому організмі хвороботворних мікробів і вірусів, а це теж живі організми Як рідко ми замислюємося, звідки така різноманітність життя, і її форм, не таких схожих один на одного! А тим часом всі живі організми складаються з одних і тих же хімічних елементів, об'єднаних в мак
 • Тип: Статья

  Барий - Удача сапожника из Болоньи

  В 1602 году болонский сапожник и по совместительству алхимик Касциароло подобрал в окрестных горах камень, который оказался настолько тяжелым, что не заподозрить в нем присутствие золота мог только полный профан Но Касциароло был не таков Перед ним засияли радужные перспективы, и он, притащив находку в свою сапожно-алхимическую мастерскую, тут же принялся за работу
 • Тип: Реферат

  Барий. Свойства, получение, распространение

  Тяжелый шпат, BaSO4 , был первым известным соединением барин Его открыл в начале XVII в итальянский алхимик Касциароло Он же установил, что этот минерал после сильного нагревания с углем светится в темноте красным светом и дал ему название «ляпис соларис» (солнечный камень)
 • Тип: Реферат

  Белки (9)

  Белками, или белковыми веществами называют высокомолекулярные (молеку- лярная масса варьирует от 5-10 тыс до 1 млн и более) природные полимеры, моле- кулы которых построены из остатков аминокислот, соединенных амидной (пепти- дной) связью
 • Тип: Реферат

  Белки (10)

  Любое соединение, которое содержит одновременно карбоксильную и аминогруппу, является аминокислотой Однако, чаще этот термин применяется для обозначения карбоновых кислот, аминогруппа которых находится в -положении к карбоксильной группе
 • Тип: Реферат

  Белки (8)

  Белковые вещества составляют громадный класс органических, то есть углеродистых, а именно углеродисто азотистых соединений, неизбежно встречаемых в каждом организме Роль белков в организме огромна Прежде всего необходимо сказать об обмене белков в организме
 • Тип: Реферат

  Белки и аминокислоты (2)

  Белки – это биологические полимеры, состоящие из аминокислот Ни один из существующих живых организмов – от вирусов до растений и животных – не может существовать без белка Правда, у растений имеются особые возбудители болезней – вироиды, состоящие из одной нуклеиновой кислоты, однако для их размножения необходимы белки растительной клетки-хозяина
 • Тип: Реферат

  Белки и аминокислоты (1)

  Более 4 млрд лет назад на Земле из маленьких неорганических молекул непостижимым образом возникли белки, ставшие строительными бло­ками живых организмов Своим бес­конечным разнообразием всё живое обязано именно уникальным молеку­лам белка, и иные формы жизни во Вселенной науке пока неизвестны
 • Тип: Реферат

  Белки, их строение и состав

  Белки входят в состав всех живых организмов, но особо важную роль они играют в животных организмах, которые состоят из тех или иных форм белков (мышцы, покровные ткани, внутренние органы, хрящи, кровь)
 • Тип: Реферат

  Белки, углеводы, жиры и липоиды

  В отличие от обычно встречающихся веществ белки обладают рядом существенных особенностей Прежде всего, у них огромная молекулярная масса Молекулярная масса такого органического вещества, как этиловый спирт, равна 46, уксусной кислоты — 60, бензола — 78 и т д Молекулярная масса одного из белков яйца равна 36 000; а одного из белков мышц достигает 1500 000 Ясно, что по сравнению с молекулами спирта или бензола и многих других органических соединений молекула белка — великан В ее построении участвуют тысячи атомов Для того, чтобы подчеркнуть гигантские размеры такой молекулы, ее обычно называют
 • Тип: Реферат

  Белки-ферменты

  В каждой живой клетке непрерывно происходят сотни биохимических реакций В ходе этих реакций идут распад и окисление поступающих извне питательных веществ Клетка использует энергию, полученную вследствие окисления питательных веществ; продукты их расщепления служат для синтеза необходимых клетке органических соединений Быстрое протекание таких биохимических реакций обеспечивают катализаторы (ускорители реакции) – ферменты
 • Тип: Курсовая работа

  Бензимидазол, его производные, их свойства и синтез трихлорбензимидазола

  Бензимидазол, мол м 118; бесцветные кристаллы, т пл 172°С; растворим в воде, спиртах, разбавленных кислотах и щелочах, трудно растворим – в неполярных растворителях Молекулы ассоциированы благодаря водородной связи — NH NH= Положения 4 и 7, а также 5 и 6 равноценны вследствие равновесия между таутомерами I и II: