Работы в категории - Физика • Тип: Дипломная работа

  Вивчення дифракції світла

  Розділ оптики про хвильові властивості світла – це частина так званої фізичної оптики У променевій або геометричній оптиці розглядаються такі питання, які можна розв’язати на основі уявлень про світлові промені та закони відбивання і заломлення світла
 • Тип: Контрольная работа

  Вивчення законів нормального розподілу Релея

  Мета работы—вивчення законів розподілу різних випадкових процесів нормального шуму, гармонійного і трикутного сигналів з випадковими фазами, суми випадкових взаємно незалежних сигналів, аддитивної суміші гармонійного сигналу і шумової перешкоди, перевірка нормалізації розподілу при збільшенні числа взаємно незалежних доданків у випадковому процесі
 • Тип: Лабораторная работа

  Вивчення особливостей теплового розширення води

  Прилади і матеріали: Тонкостінна скляна колба об'ємом 0,5л з пробкою, через яку пропущені трубка довжиною 40см з внутрішнім діаметром біля 2мм і термометр, посудина об'ємом 2-Зл, вода, кухонна сіль, лід, молоток, велика кювета
 • Тип: Лабораторная работа

  Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл

  Дифузія - поширення речовини в якому-небудь середовищі в напрямку зменшення її концентрації , обумовлене тепловим рухом іонів, атомів, молекул, а також більших часток Дифундувати можуть як розчинені в речовині частки, так і частки самої речовини (самодифузія) Якщо в системі підтримується нерівномірний розподіл температури або на систему діють зовнішні сили, наприклад електричні, то відбувається безпосередньо термодифузія, електродифузія й т д , у результаті яких урівноважується нерівномірний розподіл концентрацій
 • Тип: Реферат

  Виготовлення біполярного транзистора

  Біполярний транзистор — напівпровідниковий елемент електронних схем, із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими Термін "біполярний" підкреслює той факт, що принцип роботи приладу полягає у взаємодії з електричним полем часток, що мають як позитивний, так і негативний заряд
 • Тип: Реферат

  Види захисту промислових пристроїв від перенапружень

  Обмежувач напруги категорії А встановлюється безпосередньо на опорі повітряної лінії електропередачі Відмітні характеристики обмежувачів категорії А - це можливість витримати максимальний струм розряду до 70 кА, обмежуючи при цьому максимальний рівень напруги в живлячій мережі до 1,5 кВ
 • Тип: Курсовая работа

  Види теплогенераторів

  Залежно від ступеня механізації цих процесів розрізняють топки з ручним обслуговуванням, топки з частковою механізацією і механічні шарові топки Раніше у невеликих котельних установках, устаткованих котлами потужністю до 10 т пари на годину, застосовувались майже винятково шарові топки з ручним обслуговуванням Останнім часом в цих установках широко застосовуються топки з частковою або комплексною механізацією трудомістких процесів
 • Тип: Реферат

  Виды излучений (1)

  Тепловое излучение – излучение, при котором потери атомами энергии на излучение света компенсируются за счет энергии теплового движения атомов (или молекул) излучающего тела Тепловым источником является солнце, лампа накаливания и т д
 • Тип: Реферат

  Виды разрядов

  Искровой разряд Присоединим шаровые электроды к батарее конденсаторов и начнем заряжать конденсаторы при помощи электрической машины По мере заряжения конденсаторов будет увеличиваться разность потенциалов между электродами, а следовательно, будет увеличиваться напряженность поля в газе Пока напряженность поля невелика, в газе нельзя заметить никаких изменений Однако при достаточной напряженности поля (около 30000 в/см) между электродами появляется электрическая искра, имеющая вид ярко светящегося извилистого канала, соединяющего оба электрода Газ вблизи искры нагревается до высокой температур
 • Тип: Лабораторная работа

  Виды соединений резисторов

  5 Второй закон Кирхгофа гласит: В любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления соответствующих участков этого контура равна алгебраической сумме приложенных в нем ЭДС
 • Тип: Курсовая работа

  Виды теплообмена

  В условиях интенсификации технологических процессов, разработки и освоения новой техники существенное значение получают мероприятия направленные на обеспечение функциональной способности конструктивных элементов, работающих в области высоких температур и интенсивных тепловых нагрузок Конструктивные элементы, работающие в таких условиях, требуют, как правило, эффективных средств тепловой защиты Одной из наиболее эффективных систем тепловой защиты является испарительное охлаждение защищаемых элементов Повышение эффективности испарительного охлаждения по сравнению с чисто конвективным связано с
 • Тип: Лабораторная работа

  Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням

  Масу тіла можна визначити досить точно з допомогою терезів Об’єм же тіла (особливо , якщо тіло неправильної форми) визначається зі значно більшою похибкою, що приводить до значної похибки кінцевого результату Зменшити похибку дозволяє метод гідростатичного зважування, який полягає в наступному
 • Тип: Курсовая работа

  Визначення енергетичних параметрів газотурбінної установки

  Визначити ефективний ККД та корисну потужність газотурбінної установки без регенерації тепла з ізобарним підведенням тепла, якщо відомі такі параметри ГТУ: ступінь підвищення тиску , внутрішні відносні коефіцієнти потужності турбіни і компресора , температура повітря перед компресором і витрата повітря через ГТУ Робоче тіло має властивості повітря (, ), барометричний тиск В=100кПа, механічний ККД турбіни дорівнює , а механічний ККД компресора ГТУ –
 • Тип: Курсовая работа

  Визначення енергоефективності енергоспоживаючих систем

  Зробити розрахунок трубопровідної мережі ( Рис 1) і підібрати насосний агрегат 1 для подачі рідини в виробничих умовах з резервуару 2 в бак 8, розташований на висоті Нг над віссю насоса Величини абсолютних тисків на вільних поверхнях рідини резервуара і бака рівні відповідно РР та РБ На всмоктуючій лінії - дискова засувка 4 і зворотний клапан 7 У системі можлива установка витратомірної шайби (діафрагми) 5, або охолоджувача 6
 • Тип: Лабораторная работа

  Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

  Відомо, що електричну енергію зручно і просто передавати від генератора до споживача Проте воно пов’язано із значними втратами в проводах, внаслідок їх нагрівання Ефективним шляхом зменшення теплових втрат у проводах лінії передач є одночасне зменшення сили струму зі збільшенням напруги при незмінній потужності струму Тому передавання електроенергії на далекі віддалі стало можливим лише після того, як П М Яблочков винайшов трансформатор Трансформатор – це пристрій, призначений для перетворення змінного струму однієї напруги U1 у змінний струм іншої напруги U2, але тієї самої частоти