Контрольная работа : Обчислення матричних задач 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Математика


Обчислення матричних задач
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледж

Контрольна робота

з дисципліни “Числові методи”

Виконав:

студент групи Пзс-503

Лифар Сергій Олександрович

Перевірив:

Федчук Людмила Олегівна

м. Бердичів 2009 р.

Зміст

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Завдання 4.

Список використаної літератури

Завдання 1

Обчислити визначник матриці методом Гаусса.

Розв'язок.

Визначник матриці А шукатимемо за формулою:

де - ведучі елементи схеми єдиного ділення.

Складемо розрахункову таблицю і знайдемо

Стовпчики

1

2

3

9

4

0

4

1

2

2

1

1

1

0,44444

0

-0,77778

2

0,11111

1

1

-2,57143

1,285714

Отримаємо: de t= 9 · (-0,77778) · 1,285714 = -9

Завдання 2

Розгорнути характеристичний визначник заданої матриці методом Крилова.

Розв'язок.

1. Вибираємо початковий вектор наближення .

2. Визначаємо координати векторів

2. Визначаємо координати векторів

3. Складемо матричне рівняння:

4. Запишемо систему виду.

5. Розв’язавши систему методом Гауса, отримаємо

p1

p2

p3

b

У1

У2

1

2

10

-61

-48

0

1

7

-41

-33

0

1

6

-37

-30

1

2

10

-61

-48

-48

1

7

-41

-33

-33

1

6

-37

-30

-30

1

7

-41

-33

-33

-1

4

3

3

1

-4

-3

-3

1

p3

-4

1

p2

-13

1

p1

5

6. Таким чином, характеристичний визначник має вигляд:

Завдання 3

Обчислити наближене значення визначеного інтегралу за допомогою формули Сімпсона, розбивши відрізок інтегрування на 10 частин. Усі обчислення проводити з точністю е=0,001.

Розв'язок.

Наближене значення визначеного інтегралу методом Сімпсона обчислюється за формулою:

Крок табулювання функції знайдемо за формулою:

За умовою a=0 b=1 n=10, отже

Складемо розрахункову таблицю значень функції змінюючи x від a до b на крок табулювання:

i

xi

f(xi)

0

0

2,000

1

0,1

2,452

2

0,2

2,458

3

0,3

2,468

4

0,4

2,482

5

0,5

2,500

6

0,6

2,522

7

0,7

2,548

8

0,8

2,577

9

0,9

2,610

10

1

2,646

Знайдемо проміжкові суми з формули Сімпсона:

Отримуємо:

Завдання 4

Методом золотого перерізу знайти мінімум функції y=f(x) на відрізку [a; b] з точністю е=0,001.

, [0; 4];

Розв'язок.

Найменше значення функції шукатиме за таким алгоритмом:

  1. обчислюємо значення та ;

  2. обчислюємо f(x1), f(x2);

  3. якщо f(x1) ≤ f(x2), то для подальшого ділення залишаємо інтервал [a, x2];

  4. якщо f(x1) > f(x2), то для подальшого ділення залишаємо інтервал [x1, b].

Процес ділення продовжуємо до тих пір, доки довжина інтервалу невизначеності не стане меншою заданої точності е.

Складемо розрахункову таблицю:

a

b

x1

x2

f(x1)

f(x2)

0,000

4,000

1,528

2,472

0,150

0,329

0,000

2,472

0,944

1,528

-0,019

0,150

0,000

1,528

0,584

0,944

-0,161

-0,019

0,000

0,944

0,361

0,583

-0,271

-0,161

0,000

0,583

0,223

0,361

-0,350

-0,271

0,000

0,361

0,138

0,023

-0,403

-0,350

0,000

0,223

0,085

0,138

-0,439

-0,403

0,000

0,138

0,053

0,085

-0,462

-0,439

0,000

0,085

0,033

0,053

-0,476

-0,462

0,000

0,053

0,020

0,033

-0,485

-0,476

0,000

0,033

0,012

0,020

-0,491

-0,45

0,000

0,020

0,008

0,012

-0,494

-0,491

0,000

0,012

0,005

0,008

-0,496

-0,494

0,000

0,002

0,003

0,005

-0,498

-0,496

0,000

0,005

0,002

0,003

-0,499

-0,498

Отримали:

[0;4]

Список використаної літератури

  1. Коссак О., Тумашова О. – Методи наближених обчислень: Навчальний посібник. Львів. 2003.

  2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Вища математика в вправах та задачах. 1999.

  3. Конспект лекцій.

Похожие работы: