Контрольная работа : Побудова скінченних множин 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Математика


Побудова скінченних множин
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Розрахунково-графічна робота

з дисциплін "Основи дискретної математики"

та "Основи програмування та алгоритмічні мови"

Виконав:

Студент групи 101-ТН

Селін Ігор

Керівник:

д.т.н. Ляхов Олександр Логвинович

ППрямоугольник 2олтава 2010

Постановка задачі

УМОВА ЗАДАЧІ:

Дано скінчені множини А, В, С. Побудувати множини , , , , ,

Множина - це деяка визначена сукупність елементів чи обєктів.

Списковий спосіб подання множини - перелік усіх елементів у фігурних дужках.

Прямим (або декартовим) добутком множини А і Б називають множину всіх упорядкованих пар елементів (а, б), з яких перший належить множині А, а другий - множині Б.

Скінченна множина - множина, кількість елементів якої скінченна, тобто існує натуральне числоk, що є числом елементів цієї множини.

Розвязання задачі.

Маємо три множини - A,B,C. Кожна з них містить по 5 елементів. Для наглядного представлення покажемо приклад декартового добутку, в якому взято три двохелементні множини з випадковими елементами:

A={0,1}

B={1,1}

C={0,0}

AxBxC={a1,b1,c1},{a2,b1,c1},{a1,b1,c2},{a1,b2,c1},{a1,b2,c2},{a2,b2,c2}=

={0,1,0},{1,1,0},{0,1,0},{0,1,0},{0,1,0}{1,1,0}

Алгоритм задачі.

Для винання цієї задачі, ми взяли вхідні дані, що являють собою три множини по 5 елементів.

Так як декартовий добуток являє собою пари елементів із кожної множини, на потрібно перерахувати ці пари. В нашому випадку трійки значень. Для цьго використаємо 3 цикли, кожен яких буде перелічувати множину. Комбінації множин я змінив до вказаних в умові. За один прохід кожного цикла виводиться 1 добуток з кожної заданої комбінації.

Реалізація програми

#include <iostream>

using namespace std;

int a [10] ={1,1,1,0,0};

int b [10] ={0,0,1,0,1};

int c [10] ={1,0,1,1,0};

int abc [10] [6] ;

int main ()

{

cout<<" AxBxC "<<"| CxBxA "<<"| CxAxB "<<"| CxCxB "<<"| AxBxA "<<"| CxBxC "<< endl;

for (int x=0; x<5; x++)

for (int y=0; y<5; y++)

for (int z=0; z<5; z++)

{

cout<<"{"<<a [x] <<","<<b [y] <<","<<c [z] <<"}";

cout<<"| {"<<c [x] <<","<<b [y] <<","<<a [z] <<"}";

cout<<"| {"<<c [x] <<","<<a [y] <<","<<b [z] <<"}";

cout<<"| {"<<c [x] <<","<<c [y] <<","<<b [z] <<"}";

cout<<"| {"<<a [x] <<","<<b [y] <<","<<a [z] <<"}";

cout<<"| {"<<c [x] <<","<<b [y] <<","<<c [z] <<"}"<<endl;

}

cout<<endl;

cin. get ();

cin. get ();

return 0;

}

Початкові дані:

A={1,1,1,0,0}

B={0,0,1,0,1}

C={1,0,1,1,0}

Демонстрація програми:

Похожие работы:

 • Поняття фракталів

  Реферат >> Математика
  ... сть детермінованого способу побудови регулярних фракталів в алгоритм ... повного метричного простору (X,d) і скінченної множини стиснюючих відображень fn: X1 ... «поверхнею» зображено множина значень ( («кругла тінь»). 2.7 Формули побудови фракталів 2.7.1 ...
 • Системи автоматизованого проектування

  Учебное пособие >> Информатика, программирование
  ... ). Алгоритм Дейкстри. Поняття скінченого автомата. Алгоритм побудови скінченого автомата. Поняття автомата з ... згоди, область компромісів. Парето множина, оптимальність за Парето. ... конструювання. Теорія множин та графів. Нечіткі множини. Методи представлення ...
 • Основи теорії графів. Властивості ойлерових та гамільтонових графів

  Курсовая работа >> Математика
  ... [11]. Нехай –деяка скінченна множина (множина вершин), - множина всіх невпорядкованих пар елементів ... ребер (див.рис.1.9). Рис.1.9. Приклад побудови 3-х вершинного графу з різною ... системному математичному підходу до побудови та вивчення властивості графів. ...
 • Математична логіка

  Курсовая работа >> Математика
  ... дистрибутивності закони для побудови нормальної форми. Для побудови кон'юнктивної нормально ... (закон 3а з табл. 1.8). Для побудови диз'юнктивної нормальної форми використати ... ій області, яка є будь-якою скінченною множиною цілих чисел, але фальшива, наприклад ...
 • Моделі мультиграничної сегментації зображень

  Реферат >> Информатика, программирование
  ... є цей суміжний клас. Побудова обчислювальних моделей базується на ... іональної толерантності , яку задали на скінченній множині , покриття із повних прообразів є базисом у ... дозволяє отримати додаткову інформацію для побудови розбиттів, що найточніше відпов ...
 • Цифрові вимірювальні прилади

  Учебное пособие >> Коммуникации и связь
  ... на рис.7.1, б. Тільки за цією скінченною множиною миттєвих значень xq сигналу ... що задаються програмно. Основою їх побудови є схемотехнічне і системно-програмне ... передачі (3 лінії) і шину керування (5 ліній). Побудова ЦВП на мікропроцесорах приводить здеб ...
 • Методы обучения математике в 10 -11 класах

  Реферат >> Математика
  ... вивести певні закономірності їх побудови і запропонувати учням використовувати ці законом ... рискою — висно­вок). У випадку, коли А — скінчена множина, що складається з k елементів (вс ... зумовлено аксіоматичним методом побудови математичних теорій. Аксіоматичний ...
 • Аналіз топологій

  Курсовая работа >> Информатика, программирование
  ... методів, які використовуються длоя побудови програмних продуктів, оскільки графи ... ,…,bn} – скінченна непуста множина вершин (вузлів); D={d1,d2,…,dm} – скінчена множина пар вершин ... два способи – графічний для побудови інтерфейсу користувача з метою спрощення ...
 • Використання дидактичних ігор на уроках математики

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... може бути ніби фоном для побудови всього уроку. Коли ж учні ... На основі спостережень і порівняння скінченних множин першокласники роблять висновок: кожне наступне ... сукупностями предметів. Справді, об’єднанню скінчених множин, тобто знаходженню відповіді на ...
 • Економіко–математичне моделювання

  Реферат >> Экономико-математическое моделирование
  ... з принципом системності: від перших дослідів побудови математичних моделей в економіці до їх ... ів не тільки можливість скільки-небудь адекватного математичного ' ... і описати кожний елемент нескінченної множини принципово неможливо. Абстракція актуальної ...