Контрольная работа : Правовая статистика (работа 3) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Математика


Правовая статистика (работа 3)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЄКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. В.ГЕТЬМАНА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра статистики

НДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Київ 2010

1. Для 30 засуджених побудуйте: ряд розподілу за атрибутивною ознакою, який зобразіть у вигляді секторної діаграми; ряд розподілу за варіаційною ознакою, який подайте у вигляді гістограми; комбінаційний розподіл за атрибутивною і варіаційною ознаками.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць і проаналізуйте.

2. На основі ряду розподілу за варіаційною ознакою: визначте середню величину, моду і медіану; проаналізуйте варіацію цієї ознаки за допомогою абсолютних і відносних показників; зробіть висновки по кожному з обчислених показників.

3. Виписати динамічний ряд правового показника.

Проаналізуйте зміну в динаміці цього показника за допомогою таких характеристик: середнього рівня ряду; ланцюгових і базисних абсолютних приростів, темпів зростання, темпів приросту і абсолютних значень 1% приросту; середнього абсолютного приросту, середнього темпу зростання і приросту.

Напишіть короткий аналітичний огляд зміни в динаміці правового показника і причин цієї зміни.

Вихідні дані взяті з навчального посібника: ст 280-295, стовпець 10, 13, рядки 11-40.

Таблиця 1

 

Предмет злочинних посягань у власності

Сума завданих збитків (тис.грн)

А

10

13

11

державна

61,9

12

державна

14,7

13

комунальна

22,3

14

державна

58,4

15

колективна

29,5

16

приватна

33,9

17

державна

65,0

18

державна

70,7

19

приватна

51,3

20

державна

53,8

21

колективна

17,9

22

державна

63,6

23

комунальна

25,8

24

приватна

12,3

25

державна

11,5

26

державна

37,6

27

державна

13,2

28

комунальна

17,8

29

приватна

26,4

30

державна

44,5

31

державна

41,2

32

державна

15,0

33

державна

48,1

34

колективна

26,7

35

державна

53,7

36

приватна

34,2

37

державна

65,9

38

комунальна

31,1

39

колективна

14,6

40

державна

19,8

1. Побудуємо ряд розподілу за атрибутивною ознакою та виразимо у вигляді секторної діаграми.

Таблиця 2

Предмет злочинних посягань у власності

атрибутивна ознака

частка

Державна

17

56,67

Колективна

4

13,33

Комунальна

4

13,33

Приватна

5

16,67

Всього:

30

100

Переважно предметом злочинних посягань у власності є державна власність у більш, ніж половині випадків. Предметом злочинних посягань виступала приватна власніть у 17% випадків, а колективна та комунальна лише у 13% кожна.

Побудуємо ряд розподілу за варіаційною ознакою та виразимо у вигляді гістограми.

Таблиця 3

Сума завданих збитків (тис.грн)

Кількість злочинців

Частка злочинців у % до підсумку

до 23

10

33,33

23 - 35

7

23,33

35 - 47

3

10,00

47-59

5

16,67

59та більше

5

16,67

Всього:

30,0

100,00

Рис. 2

Отже найбільша частка злочинців , що завдали збитків на суму до 23 тис.грн., що становить 45% (10 осіб). Найменша кількість злочинців, що завдали збітків на суму від 35 до 47 тис.грн, їх частка становить 10% (3 особи).

Побудуємо комбінаційний розподіл за атрибутивною і варіаційною ознакою, тобто за предметом злочинних посягань у власності та сумою спричинених збитків.

Таблиця 4

предмет злочинних посягань у власності

до 23

23 - 35

35 - 47

47-59

59 і більше

Всього:

державна

5

0

5

2

5

17

колективна

2

2

0

0

0

4

комунальна

1

3

0

0

0

4

приватна

1

3

0

1

0

5

Всього:

9

8

5

3

5

30


2. На основі ряду розподілу за варіаційною ознакою визначимо середню величину, моду і медіану.

Таблиця 5

Сума завданих збитків (тис.грн)

f

x'

x'f

до 23

10

17

170

23 - 35

7

29

203

35 - 47

3

41

123

47-59

5

53

265

59та більше

5

65

325

Всього:

30,0

205

1086

Спочатку порахуємо середню суму заданих збитків:

Х сер= 1086/30 = 36,2 тис.грн

Отже в середньому на 1 злочинця приходиться 36,2 тис.грн спричинених збитків.

Порахуємо моду:

маємо дані: h = 12, X0 = 11

М0 = 11+12*10/(10+3) = 20,23

Можемо зробити висновок, що найчастіше зустрічається значення суми завданих збитків 20,23 тис.грн.

Медіанний номер відноситься до неіснуючого інтервалу-ми не можемо порахувати медіану.

Розмах варіації : R=Хmax-Хmin= 70,7 - 11,5 = 59,2

Сума завданих збитків варіюється в межах 59,2 тис.грн.

Середнє лінійне відхилення, лінійний коефіцієнт варіації:

Таблиця 6

Сума завданих збитків (тис.грн)

f

x'

S

x'f

 

до 23

10

17

10

170

192

3686,4

23 - 35

7

29

17

203

50,4

362,88

35 - 47

3

41

20

123

14,4

69,12

47-59

5

53

25

265

84

1411,2

59та більше

5

65

30

325

144

4147,2

Всього:

30,0

205

x

1086

484,8

9676,8

,

= 484,8 : 30 = 16,16 тис.грн

= 16,16 : 36,2 = 44,64%

Сумма нанесених збитків окремого злочинця відрізняється від середньої сумми на 16,16 тис.грн або на 44,64%.

Порахуємо середнє квадратичне відхилення та квадратичний коефіцієнт варіації:

,

σ = (9676,8 : 30)^1/2 = 7,96 тис.грн

Vσ = (7,96 : 36,2)x100% = 21,99%

Сумма нанесених збитків окремим злочинцем відрізняється від суми в середньому на 7,96, тобто на 22%. Сукупність є однорідною, адже квадратичний коефіцієнт варіації менший ніж 33%.

Маємо дані про кількість злочинів в паливно-енергетичному комплексі:

Таблиця 7

Роки

Кількість злочинів в ПЕК

2005

4126

2006

3331

2007

2942

2008

1887

2009

1635

Середня кількість:

= 13921 : 5 = 2784,2 випадки

Середньорічна кількість злочинів за рік становить 2784 випадки.

Порахуємо показники динаміки базисним та ланцюговим методом.

Абсолютний приріст:

Ланцюговий :

Базисний:

Темп зростання:

Ланцюговий :

Базисний:

Темп приросту

Ланцюговий :

Базисний:

Абсолютне значення 1% приросту:

Ланцюговий :

Базисний:

Розрахунок показників динаміки запишемо у Таблицю 8.

Таблиця 8

Роки

Кіл-ть злочинів в ПЕК

Абсолютний приріст,випадків

Темп зростання

Темп приросту,%

Абс. зачення 1% приросту випадків

Базис

ний

Ланцю

говий

Базис

ний

Ланцю

говий

Базис

ний

Ланцю

говий

2005

4126

-

-

-

-

-

-

-

2006

3331

-795

-795

0,81

0,81

-19,27

-19,27

41,26

2007

2942

-1184

-389

0,71

0,88

-28,70

-11,68

33,31

2008

1887

-2239

-1055

0,46

0,64

-54,27

-35,86

29,42

2009

1635

-2491

-252

0,40

0,87

-60,37

-13,35

18,87

Середній темп зростання:

kсер = (1635 : 4126)^1/4 = (0,396) ^1/4 = 0,79

Середній темп приросту:

Tсер= (kсер – 1)*100%

Tсер = (0,79 - 1)*100 = -21%

Абсолютне значення 1% приросту

=А% : n-1

= (41,26+33,31+29,42+18,87) : 4 =30,72~ 31 випадок

Висновок: ми можемо спостерігати, що за період з 2005 по 2009 роки з кожним роком кількість злочинів в паливно-енергетичному комплексі постійно зменшується. Бачимо, що абсолютний приріст постійно зі знаком «мінус», а темпи зростання менше 1. А вже у 2009 році порівняно з 2005 кількість злочинів зменшилася практично на 60%, що досить суттєво.

Середній темп зростання становить 0,79, а середній темп приросту -21%. Це означає, що з кожним роком в середньому на 21% зменшувалася кількість злочинів, при чому середнє абсолютне значення 1% приросту становить приблизно 31 випадок.

Похожие работы: