Реферат : Межа романтизму і реалізму 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Литература : зарубежная


Межа романтизму і реалізму
Герасимчук Н.В.

м. Звенигородка, 2006

XIX ст. називають „золотим століттям” російської літератури. Озоряна генієм Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, блиском таланту Жуковського, Крилова, Грибоєдова, Кольцова, російська література зробила в першій половині століття справді величезний крок вперед. Це перш за все пояснюється незвичайно швидким розвитком російського суспільства.

Ряд революцій, які прокотилися по Європі на початку ХІХ ст., обурення селянських мас і особливо могучий патріотичний підйом в Росії, викликаний війною 1812р., - все це доводило нестійкість самодержавства у всьому світі, необхідність змін в кріпосній Російській імперії. В країні почався визвольний рух, сформувалось перше покоління революціонерів – борців проти самодержавства. Це були декабристи, „найкращі люди з дворян”, як називав їх В. І. Ленін, які допомогли „розбудити народ”.

В літературі на перший план висувається творчість активних, або прогресивних, романтиків – співці революційного подвигу, відкрито кликавши на боротьбу з самодержавством. Свої твори вони часто присвячували подіям вітчизняної історії, звертались до легенд до усної народної поезії. Це були поети, які мріяли про розкріпосництво людської особистості від пут деспотизму, релігії, обманної моралі.

З найбільш художньою силою прогресивний романтизм виразився у волелюбних віршах і романтичних поемах Пушкіна: „Вольность”, „Деревня”, „Кавказский пленник”, „Цыганы”.

Представником романтизму іншого типу – пасивного – був В. А. Жуковський.

В середині 20-х років волелюбним прагненням передової частини російського суспільства був нанесений страшний удар. Самодержавна влада швидко розправилася з декабристами – малочисленими і відірваних від народу. Настала довга глуха ніч миколаївської реакції. Перші роки, наступні за 1825-м, були жахливими.

Знадобилося не менше десяти років, щоб людина могла оговтатись в своєму жалюгідному положенні поневоленої і гнаної істоти. Людьми оволоділо глибоке зневірення і загальний глибокий сум.

В цій похмурій обстановці на деякий час посилився вплив реакційної романтичної літератури.

Разом з тим передові романтичні ідеали надихають людей нового покоління, котрі прийшли в літературу у 30-і роки: молодого Белінського, починаючого Герцена, поета Н. П. Огарєва (1813-1877).

Яскраві романтичні твори – „Вечера на хуторе близ Диканьки” і „Тарас Бульба” – створює молодий Гоголь. Найбільш повно настрою кращих людей російського суспільства в післяпушкінську епоху втілювали вірші і поеми Лермонтова („Смерть поета”, „Белеет парус одинокий”, „Демон”, „Мцыри”), пройняті буремним духом „”, пристрасної жаги боротьби і дії.

Проте 20-30-і роки не лише епоха буйного розквіту романтизму. В цей же час в російській літературі розвивається новий, самий могутній і плодотворний напрямок - реалізм. Прагнення до реалістичного зображення дійсності стає характерною рисою російської літератури. Це прагнення чітко утвердилось ще в XVIII ст., особливо у творах Д. І. Фонвизина і А. Н. Радіщева.

В перші десятиріччя ХІХ ст. реалізм утверджувався у байках Крилова і безсмертній комедії Грибоєдова „Горе от ума”, пройнятої, за висловлюванням Бєлінського, „глибокою правдою російського життя”.

Оригінальним основоположником реалізму в російській літературі є А.С. Пушкін. Автор „Євгенія Онегіна”, „Бориса Годунова”, „Медного всадника”, „Капітанської дочки” зумів зрозуміти саму суть важливіших явищ російської дійсності, яка стала під його геніальним пером у всіх образах, складності, протиставності.

Вслід за Пушкіном до реалізму приходять всі відомі письменники другої половини ХІХ ст. І кожний з них розвиває досягнення Пушкіна-реаліста, досягають нових перемог і успіхів. В романі „Герой нашого часу” Лермонтов пішов далі свого учителя Пушкіна в зображенні важкого внутрішнього життя сучасної йому людини, в заглибленому аналізі його душевних переживань. Гоголь розвивав критичну сторону пушкінського реалізму. В його творах – перш за все „Ревізорі” і „Мертвих душах” – побут, звичаї, духовне життя представників правлячих класів у всіх їх негативних рисах.

Глибоко і правдиво відображаючи важливі особливості справжності, російська література тим самим все більше відповідала інтересам і сподіванням народних мас. Народний характер російської літератури позначився і на тому, що цікавість до життя і долі народу ставав у ній все більш глибоким і гострим. Це чітко проявилось у творчості Пушкіна і Лермонтова, в творах Гоголя, а з ще більшою силою – в поезії Кольцова і творчій діяльності письменників так званої „справжньої школи”.

Ця школа, яка сформувалась у 40-х роках, представляла собою перше в російській літературі обєднання письменників-реалістів. Це були іще молодий характер російської літератури позначився і на тому, що цікавість до життя і долі народу ставав у ній все більш глибоким і гострим. Це чітко проявилось у творчості Пушкіна і Лермонтова, в творах Гоголя, а з ще більшою силою – в поезії Кольцова і творчій діяльності письменників так званої „справжньої школи”.

Ця школа, яка сформувалась у 40-х роках, представляла собою перше в російській літературі об’єднання письменників-реалістів. Це були ще молоді письменники. Згуртувавшись навколо Бєлінського, вони поставили собі за мету зображувати правдиво, з усіма її темними і похмурими сторонами. Старанно і добросовісно вивчаючи повсякденне життя, вони відкривали оповіданнях, повістях такі сторони справжності, яких майже не знала попередня література: подробиці побуту, особливості мови

Похожие работы:

 • Класичний реалізм

  Реферат >> Литература : зарубежная
  ... – одна з істотних відмінностей романтизму від реалізму. Критичний реаліст показує людину не лише ... пізнання і віддзеркалення дійсності, ніж у їх попередників. Характерною межею реалізму виявляється зв'язок психолог ...
 • Культура світу на межі ХХ-ХХІ століть

  Реферат >> Культура и искусство
  ... творчості. Митці, не задовольняючись засобами романтизму і реалізму, намагалися віднайти нові адекватні ... - естетизм. 1.2 Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ ст. Постмодерні ... більшості соціологів, вирішальною межею у визначенні масової культури є ...
 • "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

  Реферат >> Литература : зарубежная
  «Золотий вік» російської літератури. Романтизм, реалізм Зміст Вступ 1. Романтизм як відображення рос ... територію, що має чітко окреслені межі, державність для російсько ... моральний ідеал особистості, ідеї гуманізму, благородство. Саме всередині масонських лож ...
 • Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

  Контрольная работа >> Культура и искусство
  ... Романтизм Реалістичний метод Критичний реалізм Натуралізм Веризм Соцреалізм У межах реал ... нознавством лише у межах теорії соціалістичного реалізму. Сьогодні ві ... ії і Франції. Засновниками західноєвропейського реалізму були В. Скотт і Ч. Діккенс, Ф. Стендаль ...
 • Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... виникнення та характерні риси романтизму Термін “романтизм” першочергово застосовувався в літератур ... а згодом і деякі представники критичного реалізму, наприклад Анатоль Франс. В основі ... і просторі. Втеча за просторові межі суспільства виступала в трьох ...
 • Культура та естетика

  Контрольная работа >> Культура и искусство
  ... і В.В. Верещагіна Поєднання романтизму і реалізму в творчості Вєніціанова Інтерпретація ... і історичного розвитку людства розширюються межі людської діяльності, яка ... домі як в Україні, так і за її межами вчені-філософи М. Е. Омельяновський, Д. X. Острянин, ...
 • Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

  Дипломная работа >> История
  ... художніх напрямів: класицизму, романтизму, реалізму. На межі XVIII та XIX ст. ... художніх напрямів: класицизму, романтизму, реалізму. Мистецтво класицизму доби буржуазних ... художніх напрямів: класицизму, романтизму, реалізму. Мистецтво класицизму доби буржуазних ...
 • Європа XIX століття

  Реферат >> Культура и искусство
  ... мислення дав змогу йому простежити у межах своєї системи відомі реальні історичн ... іною трьох художніх на­прямів: класицизму, романтизму, реалізму. На рубежі XVIII та XIX ... у таємничу далечінь за межі полотна. Але це не було ...
 • Проблема модернізму в сучасному українському літературознавстві

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... пойменована Лесею Українкою "ново романтизмом". Визначальною рисою неоромантизму, на ... початку 30-х. Джерела експресіонізму наявні в романтизмі, у "філософії життя", ... ізму зазнає оновлення і реалістичне типове художнє мислення. В окремих випадках межі між реал ...
 • ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

  Учебное пособие >> Литература : зарубежная
  ... ідна роль двох літературних напрямів – романтизму і реалізму, які наприкінці XIX ст ... іально-політичних передумов виникнення романтизму та реалізму належать революційні рухи ... , вимисел уміщений в межі зображуваної епохи. Для реалістичного роману XIX–XX ...