Контрольная работа : Моделювання станів транзистора 2Т909Б 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Коммуникации и связь


Моделювання станів транзистора 2Т909Б
Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Кафедра КЕОА

Розрахунково-графічна контрольна робота

з курсу:

«Моделювання станів транзистора 2Т909Б»

Об’єкт дослідження

Кремнієвий епітаксіально-планарний транзистор n-p-n типу 2Т909Б. Залежність струму колектора (Iк, А) від напруги колектор-емітер (Uке, В) і струму бази (Iб, А).

Структура

n-p-n

Макс. напр. к-е при заданному тоці и заданному сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В

60

Максимально допустимий ток к (Iк макс,А)

4

Гранична частота коефіціента передачі тока fгр,МГц

500.00

Максимальна розсіювальна потужність (Рк,Вт)

54

Корпус

KT-15


Мета дослідження

Дослідити характер залежності струму колектора Iк від напруги на колекторно-емітерному переході Uке і струму бази Іб для вихідних ВАХ транзистора.

Актуальність дослідження

Транзистори широко використовуються в електронних приладах в якості підсилювачів. Вони виготовляються з метою застосування в якійсь конкретній області. Досліджуваний транзистор 2Т909Б (потужний, високочастотний, кремніевий, епитаксиально-планарний, структура n-p-n, використовуеться у широкополосних підсилювачів потужності)

Метод дослідження

Дослідження двофакторного виробничого процесу проводиться за допомогою метода регресійного аналізу. Його особливістю є те, що стан технічної системи описують функцією багатьох аргументів. Числове значення функції – параметр оптимізації Y, що залежить від факторів xi, i = 1, 2 …. m, де m – номер фактора. Множина можливих сполучень факторів і їхніх значень визначає множину станів технічної системи.

Факторами можуть бути як незалежні змінні так і функції одного або декількох факторів (повнофакторний регресійний аналіз).

Функціональний зв’язок параметру Y з факторами xi моделюють поліномом (рівнянням регресії):

Y = b0 + b1x1 + b2x2 +...+ bnxn + b12x1x2 + b13 x1x3 +…bn-1,n xn-1xn+ …+ bn+kx12 + bn+k+1x22 + … + bmxn2 + … = b0 + b1x1 + b2x2 +... + bnxn +... + bmxm +… (1),

де x1, x2, x3,..., xn – фактори,

b0, b1, b2,…, bn – коефіцієнти.

Коефіцієнти регресії bi визначають, виходячи з критерію мінімізації суми квадратів різниці між експериментально встановленими значеннями параметра yj і модельним значенням параметра yjmod у всіх експериментальних точках j = 1, 2, 3... N, де N – кількість дослідів. Необхідною умовою існування мінімуму є рівність . Вона визначає наявність екстремуму функції похибки апроксимації . Оскільки верхньої межі функція не має (похибка може бути як завгодно великою), умова є достатньою умовою існування мінімуму. Рівність нулю частинних похідних визначає систему n рівнянь з n невідомими, якими є коефіцієнти bi рівняння регресії. Після розкриття дужок, зведення подібних членів і перегрупування одночленів система рівнянь набуває вигляду:

Ліву частину системи рівнянь можна представити добутком трьох матриць (XTX)B, а праву добутком двох матриць XTY,

де Х – матриця умов,

XT – транспонована матриця Х,

В – матриця коефіцієнтів,

Y – матриця результатів (матриця станів),

xkl – значення k-го фактора в l-му досліді.

X = , B = , Y = .

У матричному вигляді систему записують рівнянням (XTX)B = XTY. З останнього рівняння очевидно, що коефіцієнти bi визначаються як , де (XTX)-1 – обернена матриця (XTX). Дисперсію моделювання оцінюють за формулою:

δмод2 = ,

де N - кількість дослідів,

d – кількість значущих коефіцієнтів моделі

k – кратність дублювання дослідів

Експериментальні дані та їх обробка

Математичну модель процесу представимо у вигляді полінома, а саме:

Y’ = b0 + b1 Uке + b2 Iб + b3 Uке Iб + b4 Uке2 + b5 Iб2+ b6 Uке2 Iб + b7 Iб2 Uке +

+ b8 Uке2 Iб2,

де Y’ – розрахункове значення струму колектора Ік (мА),

b0, b1 … – коефіцієнти поліному,

Uке – напруга на колекторно-емітерному переході (В),

Iб – струм бази Іб (мА).

Сімейство ВАХ транзистора 2Т909Б має наступний вигляд (рис.1)

Рис. 1. Вольт-амперні характеристики транзистора 2Т909Б.

Отримані експериментальні данні наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Експериментальна залежність ІК (мА) від ІБ та UКЕ для транзистора 2Т909Б

x0

x1(Iб)

x2(Uк-э)

x1*x2

X1^2

x2^2

x1*x2^2

x1^2*x2

(x1*x2)^2

Y

1

0,05

0,2

0,01

0,0025

0,04

0,002

0,0005

0,0001

0,5

1

0,05

0,4

0,02

0,0025

0,16

0,008

0,001

0,0004

0,7

1

0,05

0,6

0,03

0,0025

0,36

0,018

0,0015

0,0009

0,8

1

0,05

0,8

0,04

0,0025

0,64

0,032

0,002

0,0016

0,8

1

0,05

1

0,05

0,0025

1

0,05

0,0025

0,0025

0,8

1

0,05

1,2

0,06

0,0025

1,44

0,072

0,003

0,0036

0,8

1

0,05

1,4

0,07

0,0025

1,96

0,098

0,0035

0,0049

0,8

1

0,05

1,6

0,08

0,0025

2,56

0,128

0,004

0,0064

0,8

1

0,05

1,8

0,09

0,0025

3,24

0,162

0,0045

0,0081

0,8

1

0,05

2

0,1

0,0025

4

0,2

0,005

0,01

0,8

1

0,1

0,2

0,02

0,01

0,04

0,004

0,002

0,0004

1

1

0,1

0,4

0,04

0,01

0,16

0,016

0,004

0,0016

1,5

1

0,1

0,6

0,06

0,01

0,36

0,036

0,006

0,0036

1,8

1

0,1

0,8

0,08

0,01

0,64

0,064

0,008

0,0064

2,1

1

0,1

1

0,1

0,01

1

0,1

0,01

0,01

2,3

1

0,1

1,2

0,12

0,01

1,44

0,144

0,012

0,0144

2,5

1

0,1

1,4

0,14

0,01

1,96

0,196

0,014

0,0196

2,6

1

0,1

1,6

0,16

0,01

2,56

0,256

0,016

0,0256

2,7

1

0,1

1,8

0,18

0,01

3,24

0,324

0,018

0,0324

2,7

1

0,1

2

0,2

0,01

4

0,4

0,02

0,04

2,7

1

0,15

0,2

0,03

0,0225

0,04

0,006

0,0045

0,0009

1,2

1

0,15

0,4

0,06

0,0225

0,16

0,024

0,009

0,0036

2

1

0,15

0,6

0,09

0,0225

0,36

0,054

0,0135

0,0081

2,5

1

0,15

0,8

0,12

0,0225

0,64

0,096

0,018

0,0144

2,9

1

0,15

1

0,15

0,0225

1

0,15

0,0225

0,0225

3,1

1

0,15

1,2

0,18

0,0225

1,44

0,216

0,027

0,0324

3,3

1

0,15

1,4

0,21

0,0225

1,96

0,294

0,0315

0,0441

3,5

1

0,15

1,6

0,24

0,0225

2,56

0,384

0,036

0,0576

3,7

1

0,15

1,8

0,27

0,0225

3,24

0,486

0,0405

0,0729

3,9

1

0,15

2

0,3

0,0225

4

0,6

0,045

0,09

4

1

0,2

0,2

0,04

0,04

0,04

0,008

0,008

0,0016

1,2

1

0,2

0,4

0,08

0,04

0,16

0,032

0,016

0,0064

2,6

1

0,2

0,6

0,12

0,04

0,36

0,072

0,024

0,0144

3

1

0,2

0,8

0,16

0,04

0,64

0,128

0,032

0,0256

3,4

1

0,2

1

0,2

0,04

1

0,2

0,04

0,04

3,8

1

0,2

1,2

0,24

0,04

1,44

0,288

0,048

0,0576

4

1

0,2

1,4

0,28

0,04

1,96

0,392

0,056

0,0784

4,3

1

0,2

1,6

0,32

0,04

2,56

0,512

0,064

0,1024

4,5

1

0,2

1,8

0,36

0,04

3,24

0,648

0,072

0,1296

4,7

1

0,2

2

0,4

0,04

4

0,8

0,08

0,16

4,9

1

0,25

0,2

0,05

0,0625

0,04

0,01

0,0125

0,0025

1,2

1

0,25

0,4

0,1

0,0625

0,16

0,04

0,025

0,01

2,6

1

0,25

0,6

0,15

0,0625

0,36

0,09

0,0375

0,0225

3,5

1

0,25

0,8

0,2

0,0625

0,64

0,16

0,05

0,04

4

1

0,25

1

0,25

0,0625

1

0,25

0,0625

0,0625

4,4

1

0,25

1,2

0,3

0,0625

1,44

0,36

0,075

0,09

4,7

1

0,25

1,4

0,35

0,0625

1,96

0,49

0,0875

0,1225

4,9

1

0,25

1,6

0,4

0,0625

2,56

0,64

0,1

0,16

5,2

1

0,25

1,8

0,45

0,0625

3,24

0,81

0,1125

0,2025

5,4

1

0,25

2

0,5

0,0625

4

1

0,125

0,25

5,5

1

0,3

0,2

0,06

0,09

0,04

0,012

0,018

0,0036

1,2

1

0,3

0,4

0,12

0,09

0,16

0,048

0,036

0,0144

2,6

1

0,3

0,6

0,18

0,09

0,36

0,108

0,054

0,0324

3,8

1

0,3

0,8

0,24

0,09

0,64

0,192

0,072

0,0576

4,4

1

0,3

1

0,3

0,09

1

0,3

0,09

0,09

4,8

1

0,3

1,2

0,36

0,09

1,44

0,432

0,108

0,1296

5,2

1

0,3

1,4

0,42

0,09

1,96

0,588

0,126

0,1764

5,4

1

0,3

1,6

0,48

0,09

2,56

0,768

0,144

0,2304

5,7

1

0,3

1,8

0,54

0,09

3,24

0,972

0,162

0,2916

5,9

1

0,35

0,2

0,07

0,1225

0,04

0,014

0,0245

0,0049

1,2

1

0,35

0,4

0,14

0,1225

0,16

0,056

0,049

0,0196

2,6

1

0,35

0,6

0,21

0,1225

0,36

0,126

0,0735

0,0441

3,8

1

0,35

0,8

0,28

0,1225

0,64

0,224

0,098

0,0784

4,8

1

0,35

1

0,35

0,1225

1

0,35

0,1225

0,1225

5,3

1

0,35

1,2

0,42

0,1225

1,44

0,504

0,147

0,1764

5,6

1

0,35

1,4

0,49

0,1225

1,96

0,686

0,1715

0,2401

5,9

1

0,35

1,6

0,56

0,1225

2,56

0,896

0,196

0,3136

6,1

1

0,35

1,8

0,63

0,1225

3,24

1,134

0,2205

0,3969

6,3

1

0,4

0,2

0,08

0,16

0,04

0,016

0,032

0,0064

1,2

1

0,4

0,4

0,16

0,16

0,16

0,064

0,064

0,0256

2,6

1

0,4

0,6

0,24

0,16

0,36

0,144

0,096

0,0576

3,8

1

0,4

0,8

0,32

0,16

0,64

0,256

0,128

0,1024

4,9

1

0,4

1

0,4

0,16

1

0,4

0,16

0,16

5,6

1

0,4

1,2

0,48

0,16

1,44

0,576

0,192

0,2304

6

1

0,4

1,4

0,56

0,16

1,96

0,784

0,224

0,3136

6,3

1

0,4

1,6

0,64

0,16

2,56

1,024

0,256

0,4096

6,6

Скористаємося цією таблицею для визначення функції відгуку, яка встановлює аналітичний зв’язок між ІК – параметром оптимізації і незалежними змінними ІБ, UКЕ – факторами. Для цього формуємо матрицю Х – вектор значення факторів, матрицю Y – відгук технічної системи. Далі знаходимо матрицю (ХТ · Х)-1, яка називається матрицею похибок або матрицею коваріацій. Вона має наступний вигляд:

(ХТ * Х)-1

Рис. 2 Матриця коваріацій для моделі

Виходячи з отриманих даних знайдемо коефіцієнти поліному bi. Матриця коефіцієнтів В = (ХТ * Х)-1 * (ХT * Y) має вигляд (рис.3)

B0

0,144

B1

7,649

B2

-0,185

B3

20,067

B4

-24,031

B5

-0,193

B6

-1,604

B7

8,677

B8

-14,015

Рис. 3. Матриця коефіцієнтів В

Отже, математична модель залежності Iк (Uке, Іб) буде представлена наступною функцією:

Y’ = 0,144+ 7,649Iб -0,185 Uке + 20,066Uке Iб – 24.0314Iб2 – 0.193Uке2

1,604Uке2 Iб + 8,677Iб2 Uке – 14,015Uке2 Iб2

Розраховуємо значення ІК по отриманому рівнянню моделі Отримані данні наведені нижче у таблиці 2.

Таблиця 2. Залежність ІК від ІБ та UКЕ для транзистора 2Т909Б, отримана по рівнянню моделі.

Uк-э

Y

Ymod

Delta^2

0,05

0,2

0,5

0,622065

0,0149

0,05

0,4

0,7

0,753084

0,002818

0,05

0,6

0,8

0,859469

0,003537

0,05

0,8

0,8

0,941222

0,019944

0,05

1

0,8

0,998341

0,039339

0,05

1,2

0,8

1,030827

0,053281

0,05

1,4

0,8

1,03868

0,056968

0,05

1,6

0,8

1,021899

0,049239

0,05

1,8

0,8

0,980486

0,032575

0,05

2

0,8

0,914439

0,013096

0,1

0,2

1

1,030545

0,000933

0,1

0,4

1,5

1,35301

0,021606

0,1

0,6

1,8

1,636018

0,02689

0,1

0,8

2,1

1,879569

0,04859

0,1

1

2,3

2,083663

0,046802

0,1

1,2

2,5

2,248299

0,063353

0,1

1,4

2,6

2,373479

0,051312

0,1

1,6

2,7

2,459202

0,057984

0,1

1,8

2,7

2,505468

0,037843

0,1

2

2,7

2,512276

0,03524

0,15

0,2

1,2

1,324743

0,015561

0,15

0,4

2

1,838922

0,025946

0,15

0,6

2,5

2,293215

0,04276

0,15

0,8

2,9

2,687621

0,045105

0,15

1

3,1

3,02214

0,006062

0,15

1,2

3,3

3,296773

1,04E-05

0,15

1,4

3,5

3,511519

0,000133

0,15

1,6

3,7

3,666378

0,00113

0,15

1,8

3,9

3,761351

0,019224

0,15

2

4

3,796437

0,041438

0,2

0,2

1,2

1,504657

0,092816

0,2

0,4

2,6

2,21082

0,151461

0,2

0,6

3

2,83106

0,028541

0,2

0,8

3,4

3,365378

0,001199

0,2

1

3,8

3,813774

0,00019

0,2

1,2

4

4,176248

0,031063

0,2

1,4

4,3

4,4528

0,023348

0,2

1,6

4,5

4,643429

0,020572

0,2

1,8

4,7

4,748137

0,002317

0,2

2

4,9

4,766922

0,01771

0,25

0,2

1,2

1,570289

0,137114

0,25

0,4

2,6

2,468703

0,017239

0,25

0,6

3,5

3,249553

0,062724

0,25

0,8

4

3,91284

0,007597

0,25

1

4,4

4,458564

0,00343

0,25

1,2

4,7

4,886724

0,034866

0,25

1,4

4,9

5,197321

0,0884

0,25

1,6

5,2

5,390354

0,036235

0,25

1,8

5,4

5,465824

0,004333

0,25

2

5,5

5,423731

0,005817

0,3

0,2

1,2

1,521638

0,103451

0,3

0,4

2,6

2,612571

0,000158

0,3

0,6

3,8

3,548695

0,063154

0,3

0,8

4,4

4,330007

0,004899

0,3

1

4,8

4,95651

0,024495

0,3

1,2

5,2

5,428201

0,052076

0,3

1,4

5,4

5,745083

0,119082

0,3

1,6

5,7

5,907153

0,042912

0,3

1,8

5,9

5,914414

0,000208

0,35

0,2

1,2

1,358704

0,025187

0,35

0,4

2,6

2,642426

0,0018

0,35

0,6

3,8

3,728484

0,005115

0,35

0,8

4,8

4,61688

0,033533

0,35

1

5,3

5,307611

5,79E-05

0,35

1,2

5,6

5,80068

0,040272

0,35

1,4

5,9

6,096085

0,038449

0,35

1,6

6,1

6,193827

0,008803

0,35

1,8

6,3

6,093905

0,042475

0,4

0,2

1,2

1,081487

0,014045

0,4

0,4

2,6

2,558265

0,001742

0,4

0,6

3,8

3,788922

0,000123

0,4

0,8

4,9

4,773457

0,016013

0,4

1

5,6

5,511869

0,007767

0,4

1,2

6

6,00416

1,73E-05

0,4

1,4

6,3

6,250328

0,002467

0,4

1,6

6,6

6,250374

0,122238

Порівняємо наші результати, а саме експериментальні з отриманими по рівнянню моделі. Для цього побудуємо вольт-амперні характеристики та поверхні, що відображають поведінку нашої системи.

Рис. 4. ВАХ транзистора 2Т909Б, побудована по експериментальним даним

Рис. 5. ВАХ транзистора 2Т909Б, побудована на основі модельних даних

Рис. 6. Поверхня станів транзистора 2Т909Б, побудована по експериментальним даним

Рис. 7. Поверхня станів транзистора 2Т909Б, побудована на основі модельних даних

Приймаємо, що дисперсія експерименту σy2 = 0,05 А.

Домноживши матрицю коваріацій на σy2 отримаємо (табл. 3):

Таблиця 3 Матриця коваріацій помножена на σy2

σy2·(ХТ·Х)-1

Тепер значущість коефіцієнтів регресії можна оцінити за допомогою критерія Стьюдента. Скористаємось наступною формулою:

Табличне значення критерію Стьюдента для числа ступенів свободи n0 = 8 – 1 = 7, складає tт = 2,365. Оцінимо статистичну значущість кожного з коефіцієнтів:

tp0

0,38988226

tp1

2,01166266

tp2

0,23743137

tp3

2,46416891

tp4

2,87342414

tp5

0,54897414

tp6

0,42926849

tp7

0,47464611

tp8

1,62850119

Як видно із отриманих значень tp для кожного з коефіцієнтів, порівнявши їх з табличним значенням 2,365, помітно, що коефіцієнти tp3, tp4 менше табличного значення. Але вони є статистично зв’язаними з іншими коефіціентами, а значить вони є статистично значущими і не мають бути рівними нулю. Також матриця коваріацій не є ортогональною.

Отже модель залишається незмінною, а саме:

Y’ = 0,144+ 7,649Iб -0,185 Uке + 20,066Uке Iб – 24.0314Iб2 – 0.193Uке2

1,604Uке2 Iб + 8,677Iб2 Uке – 14,015Uке2 Iб2

На основі отриманих значень моделі обчислимо дисперсію:

σмод2 = ,

де k – кратність дублювання,

N – кількість дослідів,

d – кількість значущих коефіцієнтів моделі.

σмод2 = 2,4113 / (76-2) = 0,03258.

Перевіримо статистичну гіпотезу про адекватність моделі станів транзистора 2Т909Б за допомогою критерію Фішера.

Розрахуємо значення критерію Фішера, виходячи з того, що це є відношення більшої з двох дисперсій до меншої, причому воно завжди більше за одиницю.

Fp = σмод2 y2)/ σy2мод2);

Нехай похибка виміру за допомогою лінійки складає 0,5 мм. Враховуючи, що вся вісь Ік 136 мм - 483 мА, отримуємо σy ≈ 1,7757 мА, тобто дисперсія експерименту σy2 = 3,1532. Таким чином дисперсія експерименту складає σy2 = 3,1532, у той час як дисперсія моделі в свою чергу складає σмод2 = 8,664. Легко бачити, що дисперсія моделі більша, тому визначимо розрахункове значення критерію Фішера згідно приведеної вище формули:

Fp = 0,05 / 0,03258 ≈ 1,5346.

Табличне значення критерію Фішера складає:

FT3,29046. Тобто Fp < FT, що говорить про те, що модель експерименту є адекватною.

Висновок

В даній розрахунково-графічній роботі мною були обрані вихідні ВАХ транзистора 2Т909Б у якості приклада дослідження двофакторного технічного процесу. Дані були взяті з довідника.

Спочатку було знято експериментальні дані вихідних ВАХ транзистора, тобто залежність Ік(Uк-е, Іб) і складенна таблиця початкових даних.

Потім в якості моделі було взято функцію

Y’ = b0 + b1 Uке + b2 Iб + b3 Uке Iб + b4 Uке2 + b5 Iб2+ b6 Uке2 Iб + b7 Iб2 Uке +

+ b8 Uке2 Iб2,

Розраховано її коефіцієнти за допомогогю регресійного аналізу, побудовано графіки та поверхні станів і обчислено дисперсію експерименту,яка склала σy2 ≈ 3,1532.

На другому етапі було проведено оцінку статистичної значущості коефіцієнтів регресії за допомогою критерію Стьюдента. В результаті чого отримали, що коефіцієнти b0,b1, b2, b5, b6, b7, b8 є статистично незначущими, але прирівняти до нуля їх не можна, оскільки вони статистично зв’язані з іншими коефіцієнтами матриці коваріацій. Таким чином, рівняння моделі не змінилося.

На завершальному етапі роботи було перевірено статистичну гіпотезу про адекватність моделі станів технічної системи за допомогою критерію Фішера. Спочатку було знайдено розрахункове значення критерію Фішера: на основі двох значень дисперсії - теоретичної і експериментальної (поділили більшу σy2 на меншу σмод2 з них), отримали Fp 1,389391. Потім з таблиці вибрали відповідне значення критерію Фішера FT3,29046 і порівняли з розрахунковим, в результаті чого упевнились, що Fp < FT, тобто модель є адекватною.

Література

  1. П.О. Яганов, «Регресійний аналіз багатофакторних систем»-K.:НТУУ «КПІ»,2006-35с.


Iб\Uк-э Ток коллектора А
Кремниевый транзистор н-р-н 2T909БСхема- с общим эмиттеромsigma=0,05 A

0,05 дисперсия эксперемента0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 В

50 0 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8


100 0 1 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7


150 0 1,2 2 2,5 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4


200 0 1,2 2,6 3 3,4 3,8 4 4,3 4,5 4,7 4,9


250 0 1,2 2,6 3,5 4 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4 5,5


300 0 1,2 2,6 3,8 4,4 4,8 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1


350 0 1,2 2,6 3,8 4,8 5,3 5,6 5,9 6,1 6,3 6,5


400 0 1,2 2,6 3,8 4,9 5,6 6 6,3 6,6 6,8 6,9


мА


x0 x1(Iб) x2(Uк-э) x1*x2 x1^2 x2^2 x1*x2^2 x1^2*x2 (x1*x2)^2 Y Ymod Delta^2
0,05 1 1 0,05 0,2 0,01 0,0025 0,04 0,002 0,0005 0,0001 0,5 0,6220649531 0,0148998528
0,05 2 1 0,05 0,4 0,02 0,0025 0,16 0,008 0,001 0,0004 0,7 0,7530836656 0,0028178756
0,05 3 1 0,05 0,6 0,03 0,0025 0,36 0,018 0,0015 0,0009 0,8 0,8594692141 0,0035365874
0,05 4 1 0,05 0,8 0,04 0,0025 0,64 0,032 0,002 0,0016 0,8 0,9412215986 0,0199435399
0,05 5 1 0,05 1 0,05 0,0025 1 0,05 0,0025 0,0025 0,8 0,9983408191 0,0393390805
0,05 6 1 0,05 1,2 0,06 0,0025 1,44 0,072 0,003 0,0036 0,8 1,0308268756 0,0532810465
0,05 7 1 0,05 1,4 0,07 0,0025 1,96 0,098 0,0035 0,0049 0,8 1,0386797681 0,0569680317
0,05 8 1 0,05 1,6 0,08 0,0025 2,56 0,128 0,004 0,0064 0,8 1,0218994967 0,0492393866
0,05 9 1 0,05 1,8 0,09 0,0025 3,24 0,162 0,0045 0,0081 0,8 0,9804860612 0,0325752183
0,05 10 1 0,05 2 0,1 0,0025 4 0,2 0,005 0,01 0,8 0,9144394618 0,0130963904
0,1 11 1 0,1 0,2 0,02 0,01 0,04 0,004 0,002 0,0004 1 1,0305452922 0,0009330149
0,1 12 1 0,1 0,4 0,04 0,01 0,16 0,016 0,004 0,0016 1,5 1,3530101105 0,0216060276
0,1 13 1 0,1 0,6 0,06 0,01 0,36 0,036 0,006 0,0036 1,8 1,636017921 0,0268901222
0,1 14 1 0,1 0,8 0,08 0,01 0,64 0,064 0,008 0,0064 2,1 1,8795687238 0,0485899475
0,1 15 1 0,1 1 0,1 0,01 1 0,1 0,01 0,01 2,3 2,0836625188 0,0468019058
0,1 16 1 0,1 1,2 0,12 0,01 1,44 0,144 0,012 0,0144 2,5 2,2482993061 0,0633532393
0,1 17 1 0,1 1,4 0,14 0,01 1,96 0,196 0,014 0,0196 2,6 2,3734790856 0,0513117247
0,1 18 1 0,1 1,6 0,16 0,01 2,56 0,256 0,016 0,0256 2,7 2,4592018573 0,0579837455
0,1 19 1 0,1 1,8 0,18 0,01 3,24 0,324 0,018 0,0324 2,7 2,5054676213 0,0378428464
0,1 20 1 0,1 2 0,2 0,01 4 0,4 0,02 0,04 2,7 2,5122763775 0,0352401584
0,15 21 1 0,15 0,2 0,03 0,0225 0,04 0,006 0,0045 0,0009 1,2 1,3247427358 0,0155607501
0,15 22 1 0,15 0,4 0,06 0,0225 0,16 0,024 0,009 0,0036 2 1,8389221064 0,0259460878
0,15 23 1 0,15 0,6 0,09 0,0225 0,36 0,054 0,0135 0,0081 2,5 2,2932148144 0,042760113
0,15 24 1 0,15 0,8 0,12 0,0225 0,64 0,096 0,018 0,0144 2,9 2,6876208598 0,0451048992
0,15 25 1 0,15 1 0,15 0,0225 1 0,15 0,0225 0,0225 3,1 3,0221402425 0,0060621418
0,15 26 1 0,15 1,2 0,18 0,0225 1,44 0,216 0,027 0,0324 3,3 3,2967729625 1,04137708378849E-005
0,15 27 1 0,15 1,4 0,21 0,0225 1,96 0,294 0,0315 0,0441 3,5 3,51151902 0,0001326878
0,15 28 1 0,15 1,6 0,24 0,0225 2,56 0,384 0,036 0,0576 3,7 3,6663784148 0,001130411
0,15 29 1 0,15 1,8 0,27 0,0225 3,24 0,486 0,0405 0,0729 3,9 3,7613511469 0,0192235045
0,15 30 1 0,15 2 0,3 0,0225 4 0,6 0,045 0,09 4 3,7964372164 0,0414378069
0,2 31 1 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 0,008 0,008 0,0016 1,2 1,5046572838 0,0928160606
0,2 32 1 0,2 0,4 0,08 0,04 0,16 0,032 0,016 0,0064 2,6 2,2108196533 0,1514613422
0,2 33 1 0,2 0,6 0,12 0,04 0,36 0,072 0,024 0,0144 3 2,8310598942 0,0285407594
0,2 34 1 0,2 0,8 0,16 0,04 0,64 0,128 0,032 0,0256 3,4 3,3653780064 0,0011986824
0,2 35 1 0,2 1 0,2 0,04 1 0,2 0,04 0,04 3,8 3,81377399 0,0001897228
0,2 36 1 0,2 1,2 0,24 0,04 1,44 0,288 0,048 0,0576 4 4,176247845 0,0310633028
0,2 37 1 0,2 1,4 0,28 0,04 1,96 0,392 0,056 0,0784 4,3 4,4527995713 0,023347709
0,2 38 1 0,2 1,6 0,32 0,04 2,56 0,512 0,064 0,1024 4,5 4,643429169 0,0205719265
0,2 39 1 0,2 1,8 0,36 0,04 3,24 0,648 0,072 0,1296 4,7 4,7481366381 0,0023171359
0,2 40 1 0,2 2 0,4 0,04 4 0,8 0,08 0,16 4,9 4,7669219785 0,0177097598
0,25 41 1 0,25 0,2 0,05 0,0625 0,04 0,01 0,0125 0,0025 1,2 1,5702889363 0,1371138964
0,25 42 1 0,25 0,4 0,1 0,0625 0,16 0,04 0,025 0,01 2,6 2,4687027512 0,0172389675
0,25 43 1 0,25 0,6 0,15 0,0625 0,36 0,09 0,0375 0,0225 3,5 3,2495531603 0,0627236195
0,25 44 1 0,25 0,8 0,2 0,0625 0,64 0,16 0,05 0,04 4 3,9128401637 0,0075968371
0,25 45 1 0,25 1 0,25 0,0625 1 0,25 0,0625 0,0625 4,4 4,4585637614 0,0034297141

0,25 46 1 0,25 1,2 0,3 0,0625 1,44 0,36 0,075 0,09 4,7 4,8867239533 0,0348658348 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,25 47 1 0,25 1,4 0,35 0,0625 1,96 0,49 0,0875 0,1225 4,9 5,1973207395 0,0883996222 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
0,25 48 1 0,25 1,6 0,4 0,0625 2,56 0,64 0,1 0,16 5,2 5,39035412 0,036234691 50 0 0,6220649531 0,7530836656 0,8594692141 0,9412215986 0,9983408191 1,0308268756 1,0386797681 1,0218994967 0,9804860612 0,9144394618
0,25 49 1 0,25 1,8 0,45 0,0625 3,24 0,81 0,1125 0,2025 5,4 5,4658240948 0,0043328115 100 0 1,0305452922 1,3530101105 1,636017921 1,8795687238 2,0836625188 2,2482993061 2,3734790856 2,4592018573 2,5054676213 2,5122763775
0,25 50 1 0,25 2 0,5 0,0625 4 1 0,125 0,25 5,5 5,4237306638 0,0058170116 150 0 1,3247427358 1,8389221064 2,2932148144 2,6876208598 3,0221402425 3,2967729625 3,51151902 3,6663784148 3,7613511469 3,7964372164
0,3 51 1 0,3 0,2 0,06 0,09 0,04 0,012 0,018 0,0036 1,2 1,5216376933 0,1034508057 200 0 1,5046572838 2,2108196533 2,8310598942 3,3653780064 3,81377399 4,176247845 4,4527995713 4,643429169 4,7481366381 4,7669219785
0,3 52 1 0,3 0,4 0,12 0,09 0,16 0,048 0,036 0,0144 2,6 2,6125714001 0,0001580401 250 0 1,5702889363 2,4687027512 3,2495531603 3,9128401637 4,4585637614 4,8867239533 5,1973207396 5,39035412 5,4658240948 5,4237306638
0,3 53 1 0,3 0,6 0,18 0,09 0,36 0,108 0,054 0,0324 3,8 3,5486946129 0,0631543976 300 0 1,5216376933 2,6125714001 3,5486946129 4,3300073318 4,9565095567 5,4282012877 5,7450825247 5,9071532678 5,914413517 6,1
0,3 54 1 0,3 0,8 0,24 0,09 0,64 0,192 0,072 0,0576 4,4 4,3300073318 0,0048989736 350 0 1,3587035547 2,6424255999 3,7284842518 4,6168795105 5,3076113759 5,800679848 6,0960849269 6,1938266125 6,0939049048 6,5
0,3 55 1 0,3 1 0,3 0,09 1 0,3 0,09 0,09 4,8 4,9565095567 0,0244952413 400 0 1,0814865206 2,5582653507 3,7889220772 4,7734566999 5,511869219 6,0041596343 6,2503279459 6,2503741539 6,8 6,9
0,3 56 1 0,3 1,2 0,36 0,09 1,44 0,432 0,108 0,1296 5,2 5,4282012877 0,0520758277
0,3 57 1 0,3 1,4 0,42 0,09 1,96 0,588 0,126 0,1764 5,4 5,7450825247 0,1190819489
0,3 58 1 0,3 1,6 0,48 0,09 2,56 0,768 0,144 0,2304 5,7 5,9071532678 0,0429124764
0,3 59 1 0,3 1,8 0,54 0,09 3,24 0,972 0,162 0,2916 5,9 5,914413517 0,0002077495
0,35 60 1 0,35 0,2 0,07 0,1225 0,04 0,014 0,0245 0,0049 1,2 1,3587035547 0,0251868183
0,35 61 1 0,35 0,4 0,14 0,1225 0,16 0,056 0,049 0,0196 2,6 2,6424255999 0,0017999315
0,35 62 1 0,35 0,6 0,21 0,1225 0,36 0,126 0,0735 0,0441 3,8 3,7284842518 0,0051145022
0,35 63 1 0,35 0,8 0,28 0,1225 0,64 0,224 0,098 0,0784 4,8 4,6168795105 0,0335331137
0,35 64 1 0,35 1 0,35 0,1225 1 0,35 0,1225 0,1225 5,3 5,3076113759 0,000057933
0,35 65 1 0,35 1,2 0,42 0,1225 1,44 0,504 0,147 0,1764 5,6 5,800679848 0,0402724014
0,35 66 1 0,35 1,4 0,49 0,1225 1,96 0,686 0,1715 0,2401 5,9 6,0960849269 0,0384492985
0,35 67 1 0,35 1,6 0,56 0,1225 2,56 0,896 0,196 0,3136 6,1 6,1938266124 0,0088034332
0,35 68 1 0,35 1,8 0,63 0,1225 3,24 1,134 0,2205 0,3969 6,3 6,0939049048 0,0424751883
0,4 69 1 0,4 0,2 0,08 0,16 0,04 0,016 0,032 0,0064 1,2 1,0814865206 0,0140454448
0,4 70 1 0,4 0,4 0,16 0,16 0,16 0,064 0,064 0,0256 2,6 2,5582653507 0,001741781
0,4 71 1 0,4 0,6 0,24 0,16 0,36 0,144 0,096 0,0576 3,8 3,7889220772 0,0001227204
0,4 72 1 0,4 0,8 0,32 0,16 0,64 0,256 0,128 0,1024 4,9 4,7734566999 0,0160132068
0,4 73 1 0,4 1 0,4 0,16 1 0,4 0,16 0,16 5,6 5,511869219 0,0077670346
0,4 74 1 0,4 1,2 0,48 0,16 1,44 0,576 0,192 0,2304 6 6,0041596343 1,73025575283391E-005
0,4 75 1 0,4 1,4 0,56 0,16 1,96 0,784 0,224 0,3136 6,3 6,2503279459 0,002467313
0,4 76 1 0,4 1,6 0,64 0,16 2,56 1,024 0,256 0,4096 6,6 6,2503741538 0,1222382323

Sum= 2,4111290813


0,0359870012 дисперсия модели


xT


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,08 0,16 0,24 0,32 0,4 0,48 0,56 0,64

0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1225 0,1225 0,1225 0,1225 0,1225 0,1225 0,1225 0,1225 0,1225 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56 3,24 4 0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56 3,24 4 0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56 3,24 4 0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56 3,24 4 0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56 3,24 4 0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56 3,24 0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56 3,24 0,04 0,16 0,36 0,64 1 1,44 1,96 2,56

0,002 0,008 0,018 0,032 0,05 0,072 0,098 0,128 0,162 0,2 0,004 0,016 0,036 0,064 0,1 0,144 0,196 0,256 0,324 0,4 0,006 0,024 0,054 0,096 0,15 0,216 0,294 0,384 0,486 0,6 0,008 0,032 0,072 0,128 0,2 0,288 0,392 0,512 0,648 0,8 0,01 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,49 0,64 0,81 1 0,012 0,048 0,108 0,192 0,3 0,432 0,588 0,768 0,972 0,014 0,056 0,126 0,224 0,35 0,504 0,686 0,896 1,134 0,016 0,064 0,144 0,256 0,4 0,576 0,784 1,024

0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 0,0045 0,005 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 0,02 0,0045 0,009 0,0135 0,018 0,0225 0,027 0,0315 0,036 0,0405 0,045 0,008 0,016 0,024 0,032 0,04 0,048 0,056 0,064 0,072 0,08 0,0125 0,025 0,0375 0,05 0,0625 0,075 0,0875 0,1 0,1125 0,125 0,018 0,036 0,054 0,072 0,09 0,108 0,126 0,144 0,162 0,0245 0,049 0,0735 0,098 0,1225 0,147 0,1715 0,196 0,2205 0,032 0,064 0,096 0,128 0,16 0,192 0,224 0,256

0,0001 0,0004 0,0009 0,0016 0,0025 0,0036 0,0049 0,0064 0,0081 0,01 0,0004 0,0016 0,0036 0,0064 0,01 0,0144 0,0196 0,0256 0,0324 0,04 0,0009 0,0036 0,0081 0,0144 0,0225 0,0324 0,0441 0,0576 0,0729 0,09 0,0016 0,0064 0,0144 0,0256 0,04 0,0576 0,0784 0,1024 0,1296 0,16 0,0025 0,01 0,0225 0,04 0,0625 0,09 0,1225 0,16 0,2025 0,25 0,0036 0,0144 0,0324 0,0576 0,09 0,1296 0,1764 0,2304 0,2916 0,0049 0,0196 0,0441 0,0784 0,1225 0,1764 0,2401 0,3136 0,3969 0,0064 0,0256 0,0576 0,1024 0,16 0,2304 0,3136 0,4096


xT*x76 16,55 80,2 16,98 4,5675 107,96 22,224 4,577 5,8456

16,55 4,5675 16,98 4,577 1,422125 22,224 5,8456 1,39905 1,75194

80,2 16,98 107,96 22,224 4,577 163,768 32,8272 5,8456 8,42888

16,98 4,577 22,224 5,8456 1,39905 32,8272 8,42888 1,75194 2,476152

4,5675 1,422125 4,577 1,39905 0,47394375 5,8456 1,75194 0,4595825 0,566536

107,96 22,224 163,768 32,8272 5,8456 265,7648 51,96 8,42888 13,032112

22,224 5,8456 32,8272 8,42888 1,75194 51,96 13,032112 2,476152 3,7524672

4,577 1,39905 5,8456 1,75194 0,4595825 8,42888 2,476152 0,566536 0,7878158

5,8456 1,75194 8,42888 2,476152 0,566536 13,032112 3,7524672 0,7878158 1,1741722
(xT*x)^-1 sigma*(xT*x)^-12,730 -25,776 -5,235 49,765 51,036 2,104 -20,157 -99,251 40,538 0,1364932294 -1,2887929554 -0,2617550636 2,4882703226 2,5518122604 0,1051856252 -1,0078315292 -4,9625722492 2,0269027124

-25,776 289,148 49,773 -562,320 -619,573 -20,167 229,714 1215,285 -501,311 -1,2887929554 14,4574111489 2,4886644591 -28,1159873807 -30,9786594877 -1,0083501299 11,4857051857 60,7642558119 -25,0655394607

-5,235 49,773 12,167 -116,508 -99,307 -5,328 51,474 234,251 -104,467 -0,2617550636 2,4886644591 0,6083401947 -5,8254237588 -4,9653731004 -0,2663997822 2,5737073676 11,7125296613 -5,2233575392

49,765 -562,320 -116,508 1326,285 1215,806 51,493 -591,498 -2893,239 1304,110 2,4882703226 -28,1159873807 -5,8254237588 66,3142498356 60,7903074306 2,5746502779 -29,5748956412 -144,6619265414 65,2054904887

51,036 -619,573 -99,307 1215,806 1398,910 40,612 -501,996 -2776,119 1160,522 2,5518122604 -30,9786594877 -4,9653731004 60,7903074306 69,9454972966 2,030588043 -25,0998179064 -138,8059313163 58,0260951783

2,104 -20,167 -5,328 51,493 40,612 2,463 -24,047 -104,601 49,376 0,1051856252 -1,0083501299 -0,2663997822 2,5746502779 2,030588043 0,1231385258 -1,2023291732 -5,2300581402 2,4687938729

-20,157 229,714 51,474 -591,498 -501,996 -24,047 279,165 1305,356 -623,427 -1,0078315292 11,4857051857 2,5737073676 -29,5748956412 -25,0998179064 -1,2023291732 13,9582652566 65,2678149354 -31,1713472852

-99,251 1215,285 234,251 -2893,239 -2776,119 -104,601 1305,356 6684,143 -3055,369 -4,9625722492 60,7642558119 11,7125296613 -144,6619265414 -138,8059313163 -5,2300581402 65,2678149354 334,2071493675 -152,7684382417

40,538 -501,311 -104,467 1304,110 1160,522 49,376 -623,427 -3055,369 1481,190 2,0269027124 -25,0655394607 -5,2233575392 65,2054904887 58,0260951782 2,4687938729 -31,1713472852 -152,7684382417 74,0594816149xT*y


255

65,775

305,8

77,676

19,48475

429,424

106,8564 0,05 дисперсия эксперемента

22,6688 0,0359870012 дисперсия модели

30,60618


T табл=2.362 F 1,3893905664

F табл 3,29046

b Tp


0,144 0,144 0,3898822573

7,649 7,649 2,0116626643

-0,185 0,185 0,2374313713

20,067 20,067 2,4641689053 значущий

-24,031 24,031 2,8734241428 значущий

-0,193 0,193 0,5489741415

-1,604 1,604 0,4292684892

8,677 8,677 0,4746461138

-14,015 14,015 1,6285011924

Похожие работы: