Главная >> Реферат >> Коммуникации и связь

1 2 3 4

IP-телефонія

Що таке телефонія знає не тільки кожна доросла людина, але навіть будь-яка дитина. Істотно меншу кількість людей можуть тямущо пояснити, що таке Інтернет. І вже зовсім небагато знають, що ховається під терміном «Інтернет-телефонія». Хоча зрозуміло, що з погляду словотворення, новий термін вийшов шляхом з'єднання двох старих: «Інтернет» і «телефонія». Звідси слідує достатньо просте визначення Інтернет-телефонії (Інтернет-телефонії, як часто пишуть останнім часом) – це технологія передачі телефонних мовних повідомлень по сіті Інтернет.

Робота пристроїв в сіті Інтернет здійснюється з використанням спеціального Інтернет-протоколу (Internet ProtoсolIP). В даний час протокол IP-використовується не тільки в сіті Інтернет, але і в інших сітях передачі даних з пакетною комутацією (локальних, корпоративних, регіональних і ін.). І у всіх цих сітях, у принципі, є можливість передавати мовні повідомлення з використанням пакетів даних. Такий спосіб передачі мови і отримав назву IP-телефонія (транскрип. «Айпі-телефонія»). За кордоном звичайно вживається абревіатура VoIP-Voict over IP, хоча часто використовують більш вузький термін «Інтернет-телефонія».

Інтерес різних суб'єктів ранка телекомунікаційних послуг (операторів зв'язку, провайдерів Інтернет, виробників устаткування і користувачів) до даного виду зв'язку надзвичайно зріс останніми роками у зв'язку з розробкою нових стандартів і протоколів, коли IP-телефонна розмова впритул наблизилася за якістю до телефонної розмови по «класичних телефонних сітях». Цей інтерес пояснюється тим, що IP-телефонія дозволяє істотно економити необхідну смугу пропускання каналів, що неминуче веде до зниження тарифів, особливо на міжміські і міжнародні телефонні розмови.

Великі темпи зростання об'єму трафіку IP-телефонії за останні роки (150-200%), його частка в США складає близько одного відсотка від трафіку класичної телефонії, а у всьому світі і того менше. Навіть обліком всіх оптимістичних прогнозів оператори сітей зв'язку і в перспективі одержуватимуть основний прибуток від надання послуг телефонних сітей з комунікацією каналів.

IP-телефонія – не панацея для вирішення всіх комунікаційних проблем. Але в той же час її використовування дозволяє пропонувати користувачам абсолютно нові, можливі для традиційної телефонії сервіси і додатки. Та і сам чинник економії витрат на телефонний зв'язок грає не останню роль навіть з урахуванням більш низького, але прийнятного, якості передачі розмови. Все це говорить про те, що технологія IP-телефонії за великим рахунком вигідна всім: і користувачам, і операторам сітей, і виробникам устаткування.

В міжнародних організаціях і форумах йде безперервна розробка нових стандартів і протоколів, пов'язаних з передачею мови по сітях з пакетною комутацією. Виробники апаратного і програмного забезпечення регулярно представляють на ринок свої нові продукти. За останні рік-півтора рідкісний номер вітчизняних комунікаційних журналів обходиться без статті, що зачіпає технологію IP-телефонії. За рубежем видано декілька монографій, присвячених даній тематиці, в сіті Інтернет є величезна кількість сайтів, що містять інформацію по IP-телефонії. Все це говорить про перспективність даної технології.

В Росії дотепер не видано жодної монографії, присвяченої технології IP-телефонії. В цих умовах автори поставили перед собою задачу узагальнення і систематизації інформації з даної тематики. Трудність її рішення обумовлена, з одного боку, величезним об'ємом наявних нормативних, технічних і аналітичних матеріалів, а з другого боку, – термінологією, швидкою зміною технічних рішень і безперервною появою нових промислових розробок, що не встояла.

Мережа Інтернет і протокол IP

Точне визначення терміну «Інтернет» було дано в 1995 г. жовтні. федеральною Мережною Радою США (FNC або Federal Networking Counsil).

Творці технології Інтернет виходили з двох основоположних міркувань:

– неможливо створити єдину фізичну сіть, яка дозволить задовольнити потреби всіх користувачів;

– користувачам потрібен універсальний спосіб для встановлення з'єднань один з одним.

Для з'єднання двох і більш сітей в сіті Інтернет використовуються маршрутизатори (routers) – комп'ютери, які фізично сполучають сіті один з одним і за допомогою спеціального програмного забезпечення передають пакети з однієї сіті в іншу.

Технологія Інтернет не нав'язує якійсь певній топології міжмережевих з'єднань. Додавання нової сіті до сіті Інтернет не спричиняє за собою її під'єднування до деякої центральної точки комутації або установки безпосередніх фізичних з'єднань зі всіма вже що входять в сіть Інтернет сітями. Маршрутизатор «знає» топологію сіті Інтернет за межами тих фізичних сітей, які він сполучає, і, ґрунтуючись на адресі сіті призначення, передає пакет по тому або іншому маршруту. В сіті Інтернет використовуються універсальні ідентифікатори приєднаних до неї комп'ютерів (адреси), тому будь-які дві машини мають нагоду взаємодіяти один з одним. В Інтернеті також повинен бути реалізований принцип незалежності призначеного для користувача інтерфейсу від фізичної сіті, тобто повинна існувати безліч способів встановлення з'єднань і передачі даних, однакових для всіх фізичних мережних технологій.

Сіть Інтернет приховує деталі з'єднань сітей між собою, тому з погляду кінцевих користувачів і по відношенню до прикладних програм сіть Інтернет є єдиною віртуальною сіттю, до якої приєднані всі комп'ютери – незалежно від їх реальних фізичних з'єднань (мал. 1). Кожний комп'ютер повинен мати програмне забезпечення доступу до сіті Інтернет, яке дозволяє прикладним програмам використовувати сіть Інтернет як одну фізичну сіть.

0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d46430100000000000100f2050000000001000000e802000000000000e8020000010000006c0000000000000000000000ffffffffffffffff0000000000000000403f0000cf37000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000003f0900003b0d0000c80000001f010000000000000000000000000000d60e03002e600400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000007907000098060000250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000ceffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122d093000000000040000000000ae304f2d09300000000067169001cc1002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e000000540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000a04811004c4eaf30b84811006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000ffffffffffffffff0100000036310741c493074100000000c5060000010000004c0000000400000000000000000000007907000098060000500000002000dd5a1600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7907000099060000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e8012902040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320af501000001000400000000002802e80120000600040000002d010000030000000000

Мал. 1 Сіть Інтернет з погляду користувача

Фундаментальним принципом Інтернет є рівнозначність всіх з'єднаних з її допомогою фізичних сітей: будь-яка система комунікацій розглядається як компонент Інтернет, незалежно від її фізичних параметрів, розмірів передаваних пакетів даних і географічного масштабу. На мал. 2 використані однакові позначення для будь-яких фізичних сітей, з'єднаних в сіть Інтернет.

0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d46430100000000000100f2050000000001000000e802000000000000e8020000010000006c0000000000000000000000ffffffffffffffff0000000000000000403f0000cf37000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000003f0900003b0d0000c80000001f010000000000000000000000000000d60e03002e600400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000007907000098060000250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000ceffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122d093000000000040000000000ae304f2d09300000000067169001cc1002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e000000540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000a04811004c4eaf30b84811006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000ffffffffffffffff0100000036310741c493074100000000c5060000010000004c0000000400000000000000000000007907000098060000500000002000dd5a1600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7907000099060000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e8012902040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320af501000001000400000000002802e80120000600040000002d010000030000000000

Мал. 2 Внутрішня структура сіті Інтернет

1 2 3 4

Похожие работы:

 • Телефонний зв'язок як особлива сфера спілкування

  Реферат >> Этика
  ... ідини театру часто призначаються по телефону. Телефон нині є в кожній установі, пі ... і по домашньому телефону зриває плани знайомих і родичів. Телефонний зв'язок - ... він «завжди готовий», коли дзвонить телефон?» «Телефонний блок» Метод зворотних дзвінк ...
 • Телефонная связь и ее развитие

  Курсовая работа >> История техники
  ... как: - местная телефонная станция; - транзитная телефонная станция; - цифровой ... учрежденческой станции (PABX); - международная телефонная станция; - коммутаторная система (OSS); ... доступ ко всем телефонным станциям. Телефонные станции сохраняют программное ...
 • Телефонні апарати

  Реферат >> Коммуникации и связь
  ... з каналів певного призначення (телефонних, телеграфних, мовлення, телебачення, ... мережею є Загальнодержавна автоматична комутована телефонна мережа (ЗАКТМ) – ... сукупність автоматичних телефонних станцій, вузлів комутації каналів, ліній телефонної мережі ...
 • Телефоны прошлых лет

  Доклад >> История техники
  ... 1879 г., убедившись в перспективности телефонии, компания Western Union пригласила для ... этнографии в 1872 г. Коллекция телефонных аппаратов, без преувеличения, является ... В 1897 г. LME построила в Петербурге телефонную фабрику, которая в 1905 г. превратилась ...
 • Телефон

  Реферат >> Юриспруденция
  ... преимущественно путем разговора с использованием телефонных аппаратов; "телефонная сеть" - комплекс технических сооружений ... Предоставление доступа к телефонной сети и пользование телефонной связью с оказанием следующих услуг телефонной связи: 1. ...
 • Телефонное консультирование

  Реферат >> Психология
  ... Что такое телефонное консультирование? Техники, которые используются при телефонном консультировании. 5. Телефонное консультирование как ... выше. Частые проблемы телефонной помощи подросткам. Телефонное консультирование ориентировано на психологическую ...
 • Телефонные кабеля

  Реферат >> Коммуникации и связь
  ... в Филадельфии. Первое сообщение о телефоне было опубликовано 6 октября 1877г. ... основой классической современной конструкции городских телефонных кабелей. Поливинилхлоридную оболочку, а ... кабели Перейти от городских телефонных кабелей к междугородным позволили ...
 • Телефонный этикет на работе и в быту

  Контрольная работа >> Этика
  ... трубку уже положили. 2.1 Телефонный этикет в быту: телефонное хулиганство Лучший способ ответить ... совершению удачной сделки, а дурные "телефонные манеры" - расстроить ее. Все ... очень занята". Основные правила телефонного этикета см. телефонный этикет в быту. ...
 • Телефонный справочник

  Курсовая работа >> Информатика, программирование
  ... адресу'); writeln('4. Сортировать по номеру телефона'); writeln('----------------------------'); writeln('5. Возврат в главное ... адресу'); writeln('4. Сортировать по номеру телефона'); writeln('----------------------------'); writeln('5. Возврат в главное ...
 • Телефонная станция С-32

  Реферат >> Радиоэлектроника
  ... услуг цифровой электросвязи - телефонии высокого качества и возможности ... с вышестоящими уровнями эксплуатации городской телефонной сети; организацию служебной радиосвязи ... мощность, потребляемая в цифровых телефонных аппаратах позволили обеспечить дистанционное ...