Реферат : Біографія Івана Мазепи 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> История


Біографія Івана Мазепи
Біографія Івана Мазепи

Матеріал підготовлено Ольгою Ковалевською

Мазепа Іван Степанович — гетьман України (1687—1709 рр.); видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII — поч. XVIII ст.

Народився 20 березня 1639 р. у с. Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської області). Належав до родини відомої правобережної української шляхти. Початкову освіту отримав у школі Київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя. Знав кілька іноземних мов. Формування національно-політичних переконань І. Мазепи відбувалося під час служби при гетьманах П. Дорошенкові та І. Самойловичеві, які мали програми відродження самостійної й соборної української держави.

І. Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років (8081 днів). Цей період характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури.

На початку XVIII ст., в умовах Північної війни (1700—1721), гетьман І. Мазепа в союзі з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом ХІІ здійснив спробу реалізувати свій військово-політичний проект, метою якого був вихід з-під протекторату Московської держави і утворення на українських землях незалежної держави.

Помер у ніч з 21 на 22 вересня 1709 р. у с. Варниця поблизу м. Бендери. Похований у монастирі Св. Георгія (Юрія) м. Галац (Румунія).

Вагомий внесок, зроблений Іваном Мазепою у розбудову української козацько-гетьманської держави та її культури полягає у такому:

Державно-політична діяльність Івана Мазепи

Завдяки дипломатичному хисту Мазепа зумів налагодити стосунки як з царівною Софією та фактичним керівником московського уряду кн. В. Голіциним, так і з їх наступником — царем Петром І, що врятувало Україну від можливих руйнацій після державного перевороту у Московській державі 1689 р.

Незважаючи на заборону міжнародних дипломатичних зносин, зафіксовану у «Коломацьких статтях» — угоді між Україною та Московською державою, підписаною під час обрання Мазепи гетьманом, він мав численні зв’язки з монархічними дворами Європи, зокрема, Веттінів у Польщі, Гіраїв в Криму та ін.

З метою оборони південних кордонів побудував фортеці на півдні України, зокрема, Новобогородицьку та Ново-Сергіївську на р. Самара.

Прагнучи знайти опору серед козацької старшини Лівобережної України, Мазепа дбав про забезпечення її представників маєтностями, про що свідчать гетьманські універсали Василю Борковському, Прокопу Левенцю, Михайлу Миклашевському, Івану Скоропадському та ін. В той же час І. Мазепа захищав інтереси простих козаків та посполитих, що було зафіксовано універсалами від 1691, 1692, 1693, 1701 років та інших, в яких регулювалися питання оподаткування та відробіток («панщина»).

Вихований у принципах меркантилізму, Мазепа в різні способи сприяв розвиткові економіки держави, насамперед промисловому виробництву та торгівлі.

Підтримка освіти та культури

Усвідомлючи значення освіти для розбудови держави, Мазепа постійно опікувався навчальними закладами. Зокрема, його коштом будувалися корпуси Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму, які пізніше також були збагачені сучасними на той час бiблiотеками й рiдкими рукописами.

Для розвитку культури того часу велике значення мали заходи гетьмана щодо видання творiв української лiтератури, зокрема творiв Афанаciя Заруднього, Дмитра Туптала, Григорiя Двоєслова та багатьох iнших.

Опосередковано діяльність Мазепи вiдбилася i на розвитку архітектури та образотворчого мистецтва, що дало пiдставу вченим-мистецтвознавцям говорити про виникнення в Українi наприкінці XVII — на початку XVIII ст. унiкального стилю — «мазепинського барокко». Крім того, целеспрямована політика І. Мазепи призвела до загального відродження, яке позначилося не лише на розвитковi уciх галузей мистецтва, але й в сферi фiлософiї, теологiї, суспільних та природничих наук.

Меценатська діяльність Івана Мазепи

Коштом І. Мазепи було збудовано, реставровано та оздоблено велику кiлькicть церковних споруд. Найвiдомiшими з них були будiвлi в таких монастирях, як Києво-Печерська Лавра, Пустинно-Миколаєвський, Братський Богоявленський, Кирилiвський, Золотоверхо-Михайлiвський, Чернiгiвський Троїцько-Iллiнський, Лубенський Мгарський, Густинський, Батуринський Крупницький, Глухiвський, Петропавлiвський, Домницький, Макошинський, Бахмацький, Каменський, Любецький, кафедральнi собори у Києвi — Святої Софiї, Переяславi та Чернiговi, церкви в Батуринi, в Дiгтярiвцi та iншi.

Крiм будiвництва нових, або перебудови старовинних храмiв княжої доби, гетьман робив церквам коштовні подарунки. Серед них iкони, хрести, чашi, митри, ризи, дзвони, срiбнi домовини для святих мощей, богослужбовi книги, виготовлені з коштовних матеріалів, оправленi та оздобленi золотом, срiблом, коштовним камiнням, парчею, оксамитом та шовком.

Гетьман І. Мазепа також опiкувався станом православної церкви за межами України. Серед подарункiв, зроблених Мазепою iноземним православним патрiархатам, найбільш відомим є срiбна плащениця, що зберiгається у вiвтарi грецького православного собору Воскресіння при Гробi Господньому в Єрусалимi i використовується лише в особливо урочистих випадках. I ншим вiдомим дарунком було Євангелiє 1708 р., переписане та оздоблене гравюрами коштом для богослужбового вжитку православних ciрiйцiв м. Алепо. Крiм цих подарункiв, гетьман видiляв певнi кошти на милостинi та допомогу православним християнам за кордоном.

В цілому, за підрахунками козацької старшини, зробленими одразу після смерті І. Мазепи, за 20 років свого гетьманування гетьман на меценатські цілі витратив щонайменше 1.110.900 дукатів, 9.243.000 злотих та 186.000 імперіалів.

Репрезентація Мазепою України у світі

Гетьман І. Мазепа є найбільш відомим в Європі та Америці представником України. Йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів, шість скульптур. Серед найбільш відомих творів — гравюри І. Мигури, І. Щирського, Д. Галяховського, Л. Тарасевича, М. Бернінгротга; портрети невідомих художників XVII — початку XVIII ст., що зберігаються в музеях України; полотна історико-легендарного змісту відомих художників А. Деверія, Ю. Коссака, Л. Булянже, Г. Верне, Л. Булянже, Т. Жеріко, Е. Делакруа, Є. Харпентера, М. Геримського; поетичні та прозові твори Дж. Байрона, В. Гюго, Ю. Словацького, О. Пушкіна, Ф. Булгаріна, Г. Асакі; музичні інструментальні та оперні твори П. Сокальського, К. Педротті, Ш. Пурні, Дж. В. Гінтона, Ф. Педреля, П. Чайковський, М. Гранваль, Ф. Ліста, Ж. Матіаса, О. Титова, С. Рахманінова.

Похожие работы:

 • Мазепа

  Курсовая работа >> История
  ... державотворча діяльність 1.1. Коротка автобіографія Івана Мазепи та його діяльність до ... завдання дослідження: – вивчення автобіографії Івана Мазепи та його діяльності до гетьманства ... діяльність 1.1. Коротка автобіографія Івана Мазепи та його діяльність до ...
 • Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

  Реферат >> Государство и право
  ... І. Діяльність гетьмана Івана Мазепи ІІ. Державотворчість у діяльності Івана Мазепи III. Боротьба за відновлення ... і неоднозначною особою в українській історіографіі. У праці “Іван Мазепа” В. Шевчук зазначив, що в історичн ...
 • Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

  Дипломная работа >> История
  ... і, переконана, будуть Іван Мазепа й Пилип Орлик, Олександр Довженко й Іван Огієнко . Проте ... цій поемі автор виклав немало автобіографічного, особливо в місцях монологів митрополита ... в рукописах. Оглянуті історико-біографічні твори Івана Огієнка можна умовно ...
 • Іван Франко і польська література

  Дипломная работа >> Литература : зарубежная
  ... справила ця перша серйозна польська біографія, написана із справжнім мистецьким ... споріднює Словацького із Шевченком (“Іван Підкова” Тарас Шевченко; “Змій” ... . Історія польської літератури, - Видавництво “Мазепа”, Москва, 1968. Кирилюк Є.П. Значення І.Франка ...
 • Іван Ірлявський

  Реферат >> Литература : зарубежная
  ... тератури На тему: Біографія закарпатського поета Івана Ірлявського Виконала: Студентка ... пам’яттю про часи Мазепи, Української Народної ... , В. Ґренджа-Донський, Іван Рошко-Ірлявський, Михайло Михалевич, ... творить фраментальний зліпок біографії поета – зовнішньої ...
 • Лівобережне козацьке військо доби Руїни

  Дипломная работа >> История
  ... наступні завдання: Проаналізувати історіографію та джерела з проблеми. Дати ... іальний пункт Коломацької угоди, підписаної Іваном Мазепою з Москвою у 1687 р., теж визначав: " ... розглянутою в українській історіографії. Взагалі, історіографію з даної теми можна ...
 • Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

  Учебное пособие >> Культура и искусство
  ... пам'ятками проміжного характеру. У біографії Мазепи є дві події, різномасштабні й ... проявилися у розвитку філософії, історіографії, літератури, мистецтва цієї доби. Звичайно, ... , шляхта, "козацьке бароко", Іван Мазепа, "мазепинський стиль", бандура, бурлеск ...
 • Особливості образу ліричного героя у творчості Байрона

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... льший розголос отримав, безперечно, гетьман Іван Мазепа. Існує багатющий матеріал, ... з пам’ятками проміжного характеру. В біографії Мазепи є дві події, зовсім різномасштабні й ... й те, що в поемі Байрона біографія Мазепи й події української історії даються ...
 • Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

  Книга >> Педагогика
  ... Скляренка М.П., новини козацької діяльності, художні біографії лідерів козацького руху Буджаку та ... . Навчаються користуватися каталогами, бібліографічними довідниками й покажчиками, ... і принципи: відданість ідеї Івана Мазепи, любов до Батьківщини Тараса ...
 • Меценати та благодійники та їх роль у будівництві та розвитку України та Чернігівщини у ХVII-XVIII ст.

  Реферат >> Культура и искусство
  ... безсумнівно осяяне впливом гетьмана Івана Мазепи. Іван Мазепа — типовий представник українського ... себе майже ніяких документів автобіографічного характеру, а спогади сучасників, ... своєму роді узагальнюючої історіографічної праці "Опыт русской историографии ...