Реферат : Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр. 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> История


Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
План

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Період, про який ідеться, багато в чому був переломним, а то й трагічним для українського народу. На початку цього періоду боротьба за незалежність України завершилася поразкою. Сюди, на цей раз надовго, повернулася радянсько-більшовицька влада. Процес нищення української самобутності здійснювався тепер в основному «мирним шляхом» — протягом усього існування комуністично-тоталітарного режиму в радянській Росії, а потім в СРСР.

Становище в Україні після завершення громадянської війни було надзвичайно важким. Кращі борці за волю України загинули. Господарство опинилося в стані глибокої кризи. Через нестатки й розруху сотні тисяч людей залишали міста, йдучи до сіл у пошуках хліба. Практично припинилося виробництво товарів. Українські землі знову поділили радянська Росія, Польща, Румунія, Чехословаччина. Найбільша частина України з населенням майже 40 мли стала об'єктом небаченого за своїми масштабами експерименту, який, на думку його ініціаторів, мав на меті побудову найпередовішої в світі економічної та політичної системи.

Одним із перших кроків на цьому шляху стала запроваджена в роки громадянської війни політика «воєнного комунізму». Відповідно до неї проводилася націоналізація всієї промисловості й торгівлі, на селі запроваджувався продрозкладка, за якою селянам залишали мінімальні норми продовольства, решта ж конфісковувалась державою. Здійснювалося насильство над економікою, над законами економічного розвитку. Їхнє місце зайняли партійні директиви та політичні рішення. Внаслідок цього економічна і політична криза ще більше поглибилася. «Воєнно-комуністичні» методи та розруха швидко руйнували матеріально-технічну базу індустрії, майже знищили торгівлю, вбивали найменші економічні стимули до продуктивної праці й ефективного господарювання, руйнували грошову систему, призвели до зростання безробіття, викликали масове невдоволення. Свідченням останнього стали виступи робітників, повстання селян. Радянська влада жорстоко розправлялася з незадоволеними більшовицькою політикою.

Втім почуття самозбереження, намагання не допустити втрати своєї влади продиктували більшовикам удатися до інших методів подолання кризи. Йдеться про запровадження нової економічної політики (НЕП). Це рішення, прийняте під тиском тодішніх скрутних обставин, можливо, було чи не єдиним більш-менш серйозним кроком більшовицької влади за весь період її існування. Але більшовицька влада не була б такою, коли б вона дала змогу реалізувати цю політику в усіх її вимірах.

Введена відповідно до рішень Х з'їзду РКП(б) у березні 1921 р., НЕП передбачала систему заходів, спрямованих на обмеження методів директивного управління, на використання елементів ринкового розвитку та ринкових відносин. Мова велася, зокрема, про заміну продрозкладки продподатком, денаціоналізацію частини промислових підприємств, насамперед дрібних і середніх, про допуск приватного капіталу, заохочення іноземних інвестицій в різних формах, упровадження вільної торгівлі, нормалізацію фінансової системи, розвиток кредитно-банкової системи, вдосконалення податкової системи, про подолання інфляційних процесів тощо. Тепер замість реквізиції зерна, як це було за «воєнного комунізму», селянство обкладалося помірним податком. Сплативши його, селянин міг продавати надлишки зерна на свій розсуд і за власними цінами. Бідні селяни взагалі звільнялися від податку. Уряд тимчасово відмовився від створення колективних господарств. Було скасовано державний контроль за внутрішньою торгівлею. Дрібні промислові підприємства передавались у приватні руки на правах оренди. Важка промисловість, банки, транспорт і зовнішня торгівля залишалися державними. Відроджувалася кооперація.

Отже, були створені, хоча й дуже обмежені, умови для організації народного господарства на принципах ринкової системи. І це почало давати результати. Швидкими темпами розвивалося сільське господарство, зростала його продуктивність. У 1927 р. оброблялося на 10% землі більше, ніж у 1913 р. Виробництво предметів споживання сягнуло довоєнного рівня. Відставала лише важка промисловість, яка перебувала в руках держави.

Однак у 1928 р., як і можна було передбачити, НЕП закінчила свою недовгу історію. Радянсько-більшовицька влада поверталася до традиційно тоталітарних методів керівництва й управління. Почався період соціалістичної індустріалізації, колективізації сільського господарства, сталінських п'ятирічок, масових репресій та жахливих голодоморів.

Перший голодомор в Україні стався в 1921—1922 рр. Головною його причиною були наслідки політики «воєнного комунізму», тих примусових методів, за допомогою яких більшовицька влада домагалася виконання нереальних планів хлібозаготівель, незважаючи на неврожай, який охопив у 1921 р. південні, степові райони України. Особливо тяжке становище склалося в Катеринославській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській губерніях та на півдні Харківщини. Це були райони, які до Першої світової війни слугували головними експортерами хліба. Голодувало близько 7 млн люду. Лютувала епідемія холери.

Голоду можна було уникнути, якби влада своєчасно подбала про перерозподіл ресурсів, які тоді були в її розпорядженні. Цього, однак, не було зроблено: Москва вимагала хліба для промислових центрів Росії.

Партійне керівництво республіки довгий час приховувало масштаби голоду, відмовлялося від міжнародної допомоги. Тільки в другій половині 1922 р. було дозволено діяти міжнародній організації «Американська адміністрація допомоги». Проте більшу частку допомоги забирала Росія. Окремі дослідники вважають, що чисельність втрат, пов'язаних з голодом, становила 1,5 млн осіб. У той же час на територію України прибуло близько 440 тис. переселенців із голодуючих районів Росії. Внаслідок цього офіційна статистика «не бачила» скорочення населення України.

В Україні голод удалося ліквідувати лише в 1923 р. Це стало результатом не стільки зусиль влади, скільки поліпшення загальної економічної ситуації, пов'язаної з першими успіхами нової економічної політики. Випадки голоду, хоч і в менших масштабах, спостерігалися і в інші роки. Наприклад, на Поділлі він повторився в 1925 р. і також був значною мірою спровокований більшовицько-радянською владою, котра мала змогу запобігти лихові, але не зробила цього.

Похожие работы:

 • История Украины

  Реферат >> История
  ... протягом майже 70 років. 47. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр. Період, ... ік Входження України до складу СРСР Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр. Культурне ...
 • История Украины (2)

  Шпаргалка >> Иностранный язык
  ... тягти протягом майже 70 років. 98. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр. Період, про ... жахливих голодоморів. Перший голодомор в Україні стався в 19211922 рр. Головною його причиною були наслідки політики «во ...
 • Нова економична политика та ии законодавче оформлення

  Реферат >> Государство и право
  ... України на початку 20-х років. Нова економічна політика та її законодавче оформлення. Зовнішньоекономічна політика Укра ... в 1921-1922 рр., мала ... голодомор: Пер. з англ. - К., 1993 10. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права Укра ...
 • Історія України

  Книга >> История
  ... провадження продподатку, нова економічна політика (неп) ... України, де навесні 1922 р. вимирали цілі села. У промисловості Укра ... Голодомори 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. в Україні: причини та наслідки 1. Голодомор 1921–1923 рр. На початку 20–х рок ...
 • Історія України

  Дипломная работа >> История
  ... української незалежної держави на межі XX -XXI сторіч. Неп (нова економічна політика) — політика, заснована на ... голо­домору в Україні були проведені поминальні заходи. Висновок. Політика ... . У роки Національно-демократичної революції 1917—1921 рр. була ...
 • Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

  Реферат >> История
  ... на початку ... 1922 р. Після придушення національно-визвольних змагань Україна ... на X з’їзді РКП(б) у березні 1921 ... новій економічній політиці. Нова економічна політика принесла полегшення народу Укра ... України”; 1932 – 1934 рр. – голодомор ... України 1996 року Україна ...
 • Селянська революція 1917-1921 років

  Доклад >> История
  ... голодоморів називалися прості: на початку 20-х – посуха та семирічна ... і “Нова економічна політика і завдання політосвіт” (жовтень 1921 р.): “...Наша попередня економічна політика, якщо ... лише істотною різницею: в 19211922 рр. уряд визнав існування голоду й ...
 • Деякі питання української історії

  Шпаргалка >> История
  ... економічної політики в УСРР у 1922-1928 рр. Нова́ економі́чна полі́тика (неп) — економічна політика, яка проводилася в Радянських республіках починаючи з 1921 року ... політики українізації, розпочатої в 20 -х роках - на початку 30 -х років ХХ ст., українська ...
 • НЕП в Україні

  Реферат >> История
  ... голодомор 19211922 рр., який був одним із наслідків політики ... нової економічної політики. Понад шість років безперервних війн і революцій дорого коштували Укра ... ЦК КП(б)У на початку 1921 р. було ... характеризувався поняттям "нова економічна політика", не ...
 • Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

  Реферат >> История
  ... на початку 20-х рр. ХХ ст 1.1 Сутність більшовизму Голодомор 1932-1933 рр. – народовбивство в Укра ... січня 1921 року читаємо ... Нової економічної політики і заміною продрозкладки продподатком (на Поділлі продовольчий податок впроваджувався з 1922 ... економічна ...