Дипломная работа : Розробка програмного забезпечення файлового менеджера 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Дипломная работа >> Информатика, программирование


Розробка програмного забезпечення файлового менеджера
ЗМІСТ

ВСТУП

1 СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРУ

2 СТРУКТУРА ДАНИХ

2.1 Стуктури завантажувального запису

2.2 Структура службової області FAT

2.3 Структура елемента каталогу

2.4 Програмні структури

3 ОПИС АЛГОРИТМІВ ПЗ ФМ

3.1 Алгоритм пошуку дисків й іменування дисків

3.2 Алгоритм доступу к об'єктам файлової системи

3.3Алгоритм визначення зайнятого місця на розділі

3.4 Алгоритм зрівняння директорій

4 ОПИС ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ.

5 МЕТОДИКА РОБОТИ

6 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИСНОВОК

ДОДАТОК А - Код програми файлового менеджеру

ВСТУП

Метою даного проекту є практичне дослідження та засвоєння прийомів роботи з дисковими накопичувачами у середовищі ОС Windows та роботи на низькому рівні з файловими системами FAT16/FAT32. Також підтримується робота з NTFS. Програма розроблена як WINDOWS програма, написана мовою С++. Інтерфейс програми був розроблений схожий до існуючих файлових менеджерів середовища Microsoft Windows.

1. СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРУ

Файловий менеджер – програма, яка виконує візуалізацію вмісту каталогу, дозволяє виконувати різноманітні операції з об’єктами каталогу, наприклад, копіювання, видалення, правка та інші.

Файловий менеджер, який був розроблений згідно з завданням до проекту виконує наступні функції:

 • пошук і найменування всіх логічних дисків у межах даної конфігурації технічних засобів;

 • визначення характеристик логічних дисків;

 • порівняння директорій за кількісним фактом.

Також була реалізована підтримка довгих імен та кирилиці для об’єктів директорій.

Структура файлового менеджеру на рис. 1.1.

Згідно зі структурою файловий менеджер має інтерфейс, в якому можна обрати наступну дію.

Список дій показаний в структурі ФМ.

Програма багатомодульну структуру. Кожний модуль виконує свої функції. Кожна дія, яку можна виконати, реалізована в окремій функції. Виключення із загального правил являє собою модуль manager.cpp, який реалізує як інтерфейс (за правилами створення VCL) так і роботу з NTFS та порівняння директорії. Тому на структурній схемі проекту він зустрічається двічі.

При старті програми спочатку створюється інтерфейс користувача, виконується пошук усіх логічних дисків в межах даної конфігурації технічних засобів, відбувається найменування усіх знайдених дисків.

Після цього обирається завантажувальний диск та зчитується кореневий каталог цього диску. Вміст каталогу показується на екрані. Далі програма очікує наступних вказівок користувача щодо подальшої діяльності.

Рисунок 1.1 – Структура ФМ

2 СТРУКТУРА ДАНИХ

У програмі використовуються декілька структур даних. Структури завантажувального запису, службової частини ФС та елементу каталогу – це системні структури. Також програма містить і власні структури – інформація про логічні диски та інші.

  1. Структури завантажувального запису

Інформація про розділи жорсткого диску зберігається у першому секторі пристрою. Це – головний завантажувальний запис MBR (Master Boot Record). Структура MBR наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Структура MBR

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

1BE h

Код завантажника MBR

reserved

1BE h

40 h

Масив з 4х елементів Partition Table

Partition Table

1FE h

2

Сигнатура MBR (0х55АА)

sign

Один елемент Partition Table може визначати логічний диск або розширений розділ. У межах одного жорсткого диска може бути лише один розширений розділ. Заповнення полів Partition Table виконується на етапі розбивання диска на розділи. В табл. 2.2 наведена структура елементу Partition Table.

Таблиця 2.2 - Структура елементу Partition Table

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

1

Ознака активного розділу (80h - активний / 0 - неактивний)

priznak

1

1

Початкова голівка розділу

starthead

2

2

Початкова доріжка та сектор розділу. 6-бітний номер сектору визначається як 6 молодших бітів молодшого байту, а 10-бітний номер циліндру, як 2 старші біти молодшого байту та розташовані за ним 8 бітів старшого байту

starttrack

4

1

Код системи

syscode

5

1

Кінцева голівка розділу

endhead

6

2

Кінцева доріжка та сектор розділу

endtrack

8

4

Початковий сектор розділу

startsector

12

4

Розмір розділу у секторах

size

Поле код системи містить інформацію про тип ФС (основний розділ) або про ознаку розширеного розділу (05h, 0Fh).

Основний розділ описує логічний диск, адресу початку якого можна взяти зі структури елементу Partition Table – поле startsector. Це ж поле у елементі Partition Table при ознаці розширеного розділу вказує на вторинну MBR. Ця MBR може містити максимум два елементи Partition Table з чотирьох. Перший елемент буде вказувати на черговий логічний диск, а другий – на наступну вторинну MBR. Для отримання абсолютної адреси початку логічного диска необхідно до значення поля startsector додати адресу MBR, у якій описується даний диск.

  1. Структура службової області FAT

Після отримання абсолютної адреси початку логічного диска в програмі виконується зчитування першого сектора диска. В системі FAT це – завантажувальна область (BOOT – область). BOOT – область містить параметри та характеристики логічного диска. Її структура для ФС FAT12 та FAT16 наведена у табл. 2.3, а для системи FAT32 – у табл. 2.4.

Таблиця 2.3Структура BOOTсектору для FAT12 та FAT16

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

3

Команда JMP на код завантажника

jmpcode

3

8

Назва операційної системи, у якій виконано форматування диску

os

11

2

Кількість байт у секторі

BytePerSector

13

1

Кількість секторів у кластері

SectorPerCluster

14

2

Кількість резервних секторів

SizeReserv

16

1

Кількість копій FAT

NumberCopiesFAT

17

2

Кількість елементів кореневого каталогу

MaxDirElem

19

2

Розмір диску в секторах для дисків <32MB, інакше 0

Smallsize

21

1

Описувач середовища

MediaDescriptor

22

2

Кількість секторів таблиці FAT

SizeFAT16inSectors

24

2

Секторів на доріжці

SectorPerTrack

26

2

Кількість голівок

Heads

28

4

Кількість схованих секторів

NumberHiddenSectors

32

4

Розмір в секторах для дисків > 32MB

BigSize

36

1

Тип пристрою(для першого диску в системі 80h, для інших 0)

--

37

1

Резерв

--

38

1

Сигнатура 29h.

Code

39

4

Серійний номер

SerialNumber

43

11

Метка диску

Label

54

8

Ідентифікатор FAT (‘FAT12’ або ‘FAT16’)

FATID

62

2

Код завантажника

--

Таблиця 2.4 – Структура BOOT – сектору для FAT32

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

3

Команда JMP на код завантажника

jmpcode

3

8

Назва операційної системи, у якій виконано форматування диску

os

11

2

Кількість байт у секторі

BytePerSector

13

1

Кількість секторів у кластері

SectorPerCluster

14

2

Кількість резервних секторів

SizeReserv

16

1

Кількість копій FAT

NumberCopiesFAT

17

4

Резерв

---

21

1

Описувач середовища

MediaDescriptor

22

2

Резерв

---

24

2

Секторів на доріжці

SectorPerTrack

26

2

Кількість голівок

Heads

28

4

Кількість схованих секторів

NumberHiddenSectors

32

4

Резерв

---

38

6

Резерв

reserv1

44

4

Початковий кластер кореневого каталогу

StartCluster

48

2

Початковий сектор структури FS INFO

BegFS

50

2

Номер сектору з копією BOOT-розділу

BootCopy

52

12

Резерв

reserv2

64

1

Фізичний номер пристрою

PhysNum

65

1

Резерв

reserv3

66

1

Розширена сігнатура

ExtSign

67

4

Серійний номер пристрою

SerialNumber

71

11

Метка диску

Label

82

8

Ідентифікатор (FAT32’)

FATID

90

2

55AA

---

Дана структура дозволяє отримати доступ до інформаційних полів BOOT-сектора необхідного логічного диска.

BOOT-область в файлових системах FAT12,16 займає 1 сектор, а в ФС FAT32 – 3 сектори. Другий сектор містить додаткові параметри та сигнатури, а третій – продовження програми завантаження. За завантажувальною областю розташовані таблиці FAT – таблиці кластерів. Їх кількість визначається у BOOT-секторі. У файлових системах FAT12,16 за таблицями кластерів знаходиться кореневий каталог. Його розмір обмежений кількістю елементів, вказаних в BOOT-секторі. Кореневий каталог FAT32 може не розміщатися відразу ж за таблицями кластерів та не має меж щодо свого розміру. За всіма цими службовими областями знаходиться область даних.

Таблиця FAT містить інформацію про розподілення дискового простору під об’єкти ФС. Ця таблиця – масив елементів із розмірністю 12, 16 або 32 біти в залежності від версії ФС. Номер елементу таблиці FAT відповідає номеру кластера в області даних. У таблиці 2.5 наведені можливі значення одного елементу FAT.

Таблиця 2.5 – Значення елементу FAT

FAT12

FAT16

FAT32

Пояснення

0

0

0

Вільний кластер

FF0-FF6

FFF0-FFF6

0FFFFFF0-0FFFFFF6

Зарезервований кластер

FF7

FFF7

0FFFFFF7

BAD-кластер

FF8-FFF

FFF8-FFFF

0FFFFFF8-0FFFFFFF

Останній кластер об’єкту

Усі інші значення вказують на наступний кластер.

Послідовність кластерів, яка може належати одному об’єкту в таблиці ФАТ, представляє собою односпрямований список, голова якого в явному виді відсутня, а кінець визначається ознакою кінця ланцюжка.

  1. Структура елемента каталогу

Кожен каталог представляє собою послідовність дескрипторів. Структура дескриптора об’єкта з коротким ім’ям наведена у табл. 2.6 для FAT13/FAT16 та у табл. 2.8 для FAT32. Структура байту атрибуту у табл. 2.7.

Таблиця 2.6 – Структура дескриптора для FAT12 / FAT16

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

1

Ознака дескриптору: 0 – вільний; E5h - видалений; інше-перший символ імені об’єкту

fn

1

7

7 символів імені об’єкту

name

8

3

Розширення об’єкту

ext

11

1

Байт атрибутів

attr

12

10

Резерв

reserv

22

2

Час створення або останньої модифікації

TimeMade

24

2

Дата створення або останньої модифікації

DateMade

26

2

Молодша частина початкового кластеру об’єкта

FirstCluster

28

4

Розмір об’єкта в байтах

SizeFileInBytes

Таблиця 2.7 – Байт атрибутів об’єкта

Номербіту

Значення біту

Опис

0

1

Об’єкт тільки для читання

1

1

Об’єкт схованого типу

2

1

Об’єкт системного типу

3

1

Мітка тому

4

1

Директорія

5

1

Архівний файл

6

Не використовується

Таблиця 2.8 – Структура дескриптора для FAT32

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

1

Ознака дескриптору: 0 – вільний; E5h - видалений; інше-перший символ імені об’єкту

fn

1

7

7 символів імені об’єкту

name

8

3

Розширення об’єкту

ext

11

1

Байт атрибутів

attr

12

1

Резерв

reserv

13

2

Час створення (0.1 секунд)

TimeMadeSec

14

2

Час створення

TimeMade

16

2

Дата створення або останньої модифікації

DateMade

18

2

Дата останнього звертання

DateLast

20

2

Старший байт номеру першого кластеру, який був виділений об’єкту

FirstClusterHigh

22

2

Час останньої модифікації об’єкту

TimeLast

24

2

Дата останнього запису об’єкту

DateLastWrite

26

2

Молодший байт номеру першого кластеру, який був виділений об’єкту

FirstClusterLow

28

4

Розмір файлу в байтах

SizeFileInBytes

Якщо об’єкт іменується довгим ім’ям, то під нього виділяється декілька дескрипторів стандартного розміру (32б). Кількість дескрипторів визначається довжиною імені об’єкта. Максимальна довжина імені об’єкта – 255 символів, які зберігаються в форматі UNICODE (по два байти на один символ). У кожному дескриптору може зберігатися 13 символів імені об’єкту. Структура дескриптора для довгого імені наведена у табл. 2.9.

Таблиця 2.9 – Структура дескриптора для довгого імені

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

1

Номер порції імені

fn

1

10

5 символів імені об’єкту

FiveSymb

11

1

Байт атрибутів, дорівнює 0Fh

attr

12

1

Завжди дорівнює 0

reserv

13

1

Контрольна сума короткого імя

CRC

14

12

6 символів імені об’єкту

SixSymb

26

2

Резерв

reserv2

28

4

2 символа імені об’єкту

TwoSymb

Ім’я в останній порції довгого імені може бути меншим за 13 символів. У такому випадку значима частина імені завершується нулем. усі інші поля імені заповнюються FFFF.

  1. Програмні структури

Всі необхідні програмні структури представлені в header- файлах. Ціль їхнього створення - організація даних, прочитаних з носіїв. Наприклад, кожний жорсткий диск буде представлений структурою

typedef struct _HARDINFO

{

char nHard; //номер жорсткого диску

void* hDrive; //хендл жорсткого диску

UINT dwSectorSize; //розмір сектора

UINT bitsPerSector; //кількість розрядів для адресації всередині сектора

UINT dwExtendedAddr; //адреса розширеного розділу

PLOGICAL_DISC disklist;

} HARDINFO, *PHARDINFO;

Інформація про розділи організується в список структур, по одному списку на кожний жорсткий диск:

typedef struct _LOGICAL_DISC

{

void* next;

char nHard;

char nDisc;

char active;

UINT abs_addr;

UINT secLength;

UINT id;

char* cpFS;

UINT SN4;

UINT gbLength;

UINT mbLength;

void* disc_info;

UINT prcfree;

} LOGICAL_DISC, *PLOGICAL_DISC, **PPLOGICAL_DISC;

Після того, як FAT32-розділ був відкритий для читання, інформація про нього записується в таку структуру

typedef struct _DISC_INFO {

char Disc; //логічний диск

UINT beginFAT; //адреса початку FAT-таблиці у секторах

UINT nBytePerSector; //розмір сектора у байтах

void* hDrive; //хендл відкритого розділу

char SectPerCluster; //розмір кластера в секторах

UINT BytesPerCluster; //розмір кластера в байтах

UINT sizeFAT; //розмір FAT-таблиці в секторах

UINT* pFAT; //адреса образу FAT-таблиці у ОЗУ

UINT sizeFATbytes; //розмір FAT-таблиці в байтах

USHORT nFATCopy; //кількість копій FAT

USHORT sizeReserved; //розмір зарезервованої області в секторах

UINT bitsPerSector; //кількість розрядів для адресації всередині сектора

UINT RootCluster; //номер першого кластера корневой директории

UINT dwRootDirSize; //кількість кластерів для кореневої директорії

HDIR hRootDir; //хендл кореневої директориії

UINT prcfree;

BOOL bFAT16;

UINT RootSector;

UINT nRootElements;

} DISC_INFO, *PDISC_INFO;

Список прочитаних файлів організується в структуру:

typedef struct _FILES {

char* ansiname;

UINT attrib;

UINT firstcluster;

__int64 filesize;

void* next;

} FILES, *PFILES;

Якщо необхідно вивести на екран уміст файлу, спочатку його вміст буде відображено в таку структуру:

typedef struct _FILEBUF {

char* pBuf;

char* ansiname;

UINT dwLen;

} FILEBUF, *PFILEBUF;

3 ОПИС АЛГОРИТМІВ ПЗ ФМ

У цьому пункті розглядаються послідовно алгоритми пошуку та іменування дисків, доступу до об’єктів файлової системи, визначення зайнятого місця для файлової системи FAT32, FAT16.

3.1 Алгоритм пошуку дисків й іменування дисків

Алгоритм іменування логічних дисків засновано на звіренні серійного номера, отриманого логічного диска із серійним номером, збереженим системою.


Рисунок 3.1 – Пошук та найменування дисків

3.2 Алгоритм доступу к об’єктам файлової системи

Основна концепція файлової системи FAT полягає в тім, що кожному файлу й каталогу виділяється структура даних, називана дескриптором. У цій структурі зберігається ім'я файлу, його розмір, початкова адреса вмісту файлу й інші метадані. Данні файлів і каталогів зберігається в блоках даних, називаних кластерами. Якщо файлу або каталогу виділяється більш одного кластера, інші кластери знаходять за допомогою структури даних, називаної FAT(File Allocation Table). Структура FAT використовується як для ідентифікації наступних кластерів у файлах, так і для визначення стану кластерів. Існує три версії FAT: FAT12, FAT16 і FAT32. Вони відрізняються друг від друга насамперед розміром запису у структурі FAT. Зв'язки між структурами даних показано на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Зв’язки між структурами даних

Файлова система FAT ділиться на три фізичні області для FAT32, та на чотири для FAT12/16. Перша область називається зарезервованою; в FAT12 і FAT16 зарезервована область займає всього 1 сектор, але формально її розмір визначається в завантажувальному секторі. Друга область FAT - містить основні й резервні структури FAT. Вона починається в секторі, котрий розташовано за зарезервованою областю, а її розмір визначається кількістю й розміром структур FAT. Третя – кореневий каталог, для FAT12/16 починається за областю FAT, а у FAT32 має повільне положення у області даних. Область даних - містить кластери, виділені для зберігання файлів і вмісту каталогів.

Доступ до файлових об’єктів виконується з припущення, що відома адреса першого кластеру об’єкту.

У даній реалізації алгоритм доступу до об’єктів містить дві частини – алгоритм пошуку шляху до поточної директорії та алгоритм пошуку об’єктів у завантаженій директорії.

Алгоритм пошуку об’єктів в каталогі наведено на рис. 3.2

Алгоритм пошуку поточного шляху - рис.3.3

Рисунок 3.2 – Алгоритм пошуку об’єктів в каталогі

Рисунок 3.3 – Алгоритм пошуку поточного шляху

3.3 Алгоритм визначення зайнятого місця на розділі

Визначення зайнятого місця на розділі реалізується шляхом аналізу таблиці FAT. Виконується перевірка усіх елементів таблиці FAT. Рахується кількість елементів, що містять 0. Ці елементи в файловій системі ідентифікують незайняте місце.

Отже, після повного перегляду FAT таблиці відома кількість елементів FAT таблиці та кількість елементів незайнятого місця. Знаходиться відсоткове співвідношення. Через нього обчислюється зайняте місце в байтах.

Алгоритм визначення на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Алгоритм визначення зайнятого місця

3.4 Алгоритм зрівняння директорій

Рисунок 3.5 – Алгоритм зрівняння директорій

4 ОПИС ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ

Точка входу знаходиться у модулі з назвою manager.cpp. Після автоматичної ініціалізації графічного інтерфейсу (все це відбувається за рахунок VCL), виконується пошук і іменування всіх логічних дисків. Код, відповідальний за це, знаходиться в модулі mbrmodule.cpp. Далі, якщо знайдено завантажувальний розділ і, якщо файлова система на ньому є однією з підтримуваних, виконується пошук усіх файлів у кореневому каталозі. Якщо файлова система розділу - FAT або FAT32 то робиться це за допомогою модуля fat32.cpp. Якщо файлова система – NTFS, то пошук виконується невеликими функціями, описаними, безпосередньо, у головному модулі (manager.cpp, на таку структуру вже наголошувалося раніше). Інші файлові системи не підтримуються.

Короткий опис ключових функцій:

PHARDINFO Init(char n);

Функція виконує всі попередні дії, необхідні для подальшої роботи з жорстким диском(виклик CreateFіle(), визначення розміру сектора й т.д.). У випадку невдачі повертає NULL.

BOOL WalkOnMBR(PHARDINFO inf, PPLOGICAL_DISC first);

Функція проходить по ланцюжку MBR жорсткого диска, попередньо відкритого функцією Іnіt

void DeInit(PHARDINFO inf);

Звільняє зайняту структурами пам'ять і закриває дескриптор жорсткого диска

PDISC_INFO Fat32Init(char disc);

Виконує всі необхідні попередні дії для роботи з логічним диском, файлова система котрого FAT або FAT32 (зчитування таблиці FAT, визначення кластера кореневого каталогу та ін.)

UINT GotoDir(PDISC_INFO info, char* cpPath);

Повертає номер кластера виходячи зі шляху до директорії

UINT ListDirectory(PDISC_INFO info, HDIR hDir,UINT dwDirSize,char* cpObjectName, PFILES* ppfiles);

Виконує побудова списку файлів у директорії або пошук елемента каталогу в ній.

PFILES PrintRootDirectory(PDISC_INFO info);

Пошук всіх файлів у кореневому каталозі

HDIR LoadDirectory(PDISC_INFO info, UINT cluster, UINT* dirsize);

Завантажує вміст зазначеного ланцюжка кластерів на згадку

char* Fat32ReadFile(PDISC_INFO info, UINT FirstCluster, UINT* dwFileSize);

Читає вміст файлу, перший кластер котрого відомий

void Fat32DeInit(PDISC_INFO info);

Звільняє зайняту пам'ять і закриває дескриптори.

void AnalyzeError(char* comment, int iErr);

Виконує аналіз помилки, що відбулася, результати виводить в MessageBox головного вікна

void createFolder(PDISC_INFO info,AnsiString newDirName)

Виконує додаткове завдання КП. Створення директорії в FAT16/32. Приймає у якості параметрів структуру інформації про поточний розділ та назву нової директорії. Функція отримує інші необхідні дані та інтерфейс до роботи з раніше створених функцій та глобальних змінних (ознака кореневої директорії, поточний шлях, тип ФС та ін.).

5 МЕТОДИКИ РОБОТИ

Для навігації серед елементів каталогу та серед списку логічних дисків використовуються дії миші. Для порівняння директорії – окрема кнопка «Сравнение папок». Для вибору поточного диску – випадаючий список з усіма літерами наявних дисків.

Після натискання на кнопку порівняння директорій, замість данних про поточний логічний диск, з’являється інформація щодо відкритих директорій в панелях менеджеру..

При зміні поточного диску відбувається оновлення інформації про диск у правій частині вікна, та якщо зміна диска була у правому вікні, то й там є відновлення. та оновлюється гістограма зайнятого/вільного простору.

6 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Відразу після запуску формується інтерфейс користувача й виводиться вміст кореневого каталогу активного розділу. Виводиться наступна інформація про файли: ім'я файлу, розмір, атрибути.

Також у праві1 частині вікна виводиться деяка інформація про логічний диск.

На гістограмі відображено співвідношення зайнятого й вільного простору логічного диску (рис. 6.1).

Рисунок 6.1 – Список файлів активного каталогу.

Перехід в іншу директорію здійснюється за допомогою мишки (подвійне натискання) або ж натисканням клавіші ENTER (перед цим потрібна директорія повинна бути виділена, цього можна домогтися нажатим клавіш "Нагору" або "Униз" або ж одинарним натисканням лівої клавіші миші, рис.6.2).

Рисунок 6.2Список файлів в некореневому каталогі.

Зрівняння ми побачимо, нажавши кнопку «Сравнение папок». Праворуч від панелей буде кількісна інформація щодо кожної панелі. (рис. 6.4).

Рисунок 6.4 – відображення вмісту кількісного зрівняння папок.

ВИСНОВОК

У ході виконання курсового проекту була створена програма для ОС Windows. Також були покращені навички роботи з накопичувачем на жорсткому магнітному диску. Був розібраний низький рівень існування інформації на жорсткому диску.

Так як основна увага приділялася роботі з ФС FAT, були здобуті вичерпні знання про структуру цієї ФС та навички роботи з нею на низькому рівні.

ДОДАТОК А.

ВИХІДНІ ТЕКCТИ ПРОГРАМИ

MANAGER.CPP

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "manager.h"

#include <string.h>

#include <vector>

#include <math.h>

#include "mbrmodule.h"

#include "fat32.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma link "CGAUGES"

#pragma resource "*.dfm"

PHARDINFO hdd[256];

PFILES files, files2;

PLOGICAL_DISC currpld, currpld2;

char DisplayName[]="#Commander from Hell#";

char path[65536], path2[65536], pat[256], pat2[256], nulpat[256]; //pat,pat2 переменные для копирования имени которое будет удалятся из пути

HANDLE hlistbox,hwnd,hComboBox;

UINT iSelected, iSelected2;

PFILES mfile;

char buf[64];

char pathcpy[1024];

PLOGICAL_DISC pld;

PFILEBUF pfb;

int fil1, fil2, dir1, dir2; // счетчики файлов и папок

int fl=0;

void AnalyzeError(char* comment, int iErr)

{

char locBuf[1024];

char s[1024];

int len;

len = FormatMessage(

FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAY,

0, iErr, 0, locBuf, sizeof(locBuf), 0

);

if(len>=2)

if(locBuf[len-2]==0x0D)locBuf[len-2]=0;

wsprintf(s,"%s (%u) %s",comment?comment:"", iErr, locBuf);

MessageBox(hwnd,s,DisplayName,MB_OK);

}

/*******************************************************************************

* Очистка списка файлов, необходима перед началом работы со списком. *

* Если забыть про очистку, то файлы на экране не очистятся, а новые добавятся *

* в конец *

******************************************************************************

*/

void FreeFilesList()

{

PFILES pfiles, ppred;

fil1=0;

dir1=0;

pfiles = files;

while(pfiles)

{

free(pfiles->ansiname);

ppred = pfiles;

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

free(ppred);

}

files = NULL;

}

void FreeFilesList2()

{

PFILES pfiles, ppred;

fil2=0;

dir2=0;

pfiles = files2;

while(pfiles)

{

free(pfiles->ansiname);

ppred = pfiles;

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

free(ppred);

}

files2 = NULL;

}

/*******************************************************************************

* Конкретная функция для чтения директории в NTFS-томе *

*******************************************************************************

*/

int NTFSReadDir(PLOGICAL_DISC pld, char* pPath)

{

char pFullPath[1024];

HANDLE hFind;

WIN32_FIND_DATA fd;

PFILES pfirst = NULL, pfiles, ppred = NULL;

if(!pld)return 0;

pFullPath[0] = pld->nDisc;

pFullPath[1] = ':';

pFullPath[2] = '\\';

pFullPath[3] = 0;

if(pPath && pPath[0]!=0)wsprintf(pFullPath+3,pPath);

strcat(pFullPath,"*");

if((hFind =

FindFirstFile(pFullPath,&fd))==INVALID_HANDLE_VALUE)return 0;

if(files)FreeFilesList();

while(1)

{

pfiles =(_FILES*) malloc(sizeof(FILES));

if(!pfirst)pfirst = pfiles;

pfiles->attrib = fd.dwFileAttributes;

pfiles->filesize = fd.nFileSizeLow;

pfiles->ansiname =(char*) malloc(strlen((const char*)&fd.cFileName)+1);

if(ppred)ppred->next = pfiles;

wsprintf(pfiles->ansiname,(const char*)&fd.cFileName);

ppred = pfiles;

if(!FindNextFile(hFind, &fd))

if(GetLastError() == ERROR_NO_MORE_FILES)

break;

}

pfiles->next = NULL;

FindClose(hFind);

files = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute(0);

return 1;

}

int NTFSReadDir2(PLOGICAL_DISC pld, char* pPath)

{

char pFullPath[1024];

HANDLE hFind;

WIN32_FIND_DATA fd;

PFILES pfirst = NULL, pfiles, ppred = NULL;

if(!pld)return 0;

pFullPath[0] = pld->nDisc;

pFullPath[1] = ':';

pFullPath[2] = '\\';

pFullPath[3] = 0;

if(pPath && pPath[0]!=0)wsprintf(pFullPath+3,pPath);

strcat(pFullPath,"*");

if((hFind =

FindFirstFile(pFullPath,&fd))==INVALID_HANDLE_VALUE)return 0;

if(files2)FreeFilesList2();

while(1)

{

pfiles =(_FILES*) malloc(sizeof(FILES));

if(!pfirst)pfirst = pfiles;

pfiles->attrib = fd.dwFileAttributes;

pfiles->filesize = fd.nFileSizeLow;

pfiles->ansiname =(char*) malloc(strlen((const char*)&fd.cFileName)+1);

if(ppred)ppred->next = pfiles;

wsprintf(pfiles->ansiname,(const char*)&fd.cFileName);

ppred = pfiles;

if(!FindNextFile(hFind, &fd))

if(GetLastError() == ERROR_NO_MORE_FILES)

break;

}

pfiles->next = NULL;

FindClose(hFind);

files2 = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute2(0);

return 1;

}

/****************************************************************************

* Получение свободного места в МБ свободного тома, если он в NTFS

**************************************************************************

*/

UINT GetNtfsFreeSpace(PLOGICAL_DISC pld)

{

__int64 i64FreeBytesToCaller, i64TotalBytes, i64FreeBytes;

char szdisk[3];

szdisk[0] = pld->nDisc;

szdisk[1] = ':';

szdisk[2] = 0;

if(Sysutils::GetDiskFreeSpaceEx (szdisk,

i64FreeBytesToCaller,

i64TotalBytes,

&i64FreeBytes))

{

//Application->MessageBoxA(IntToStr(i64FreeBytes/(1024*1024)).c_str(),IntToStr(i64FreeBytes/(1024*1024)).c_str(),MB_OK);

return (i64FreeBytes/(1024*1024));

}

return 0;

}

/*******************************************************************************

* Чтение заданной директории, определение того, какие ф-ции для этого надо *

* использовать *

*******************************************************************************

*/

int ReadDir(PLOGICAL_DISC pld, char* pPath)

{

ULONG dwDirSize; //размер директории в кластерах

HDIR hDir; //ccылка на директорию

UINT DirCluster; //номер кластера директории

PDISC_INFO info;

PFILES pfirst, pfiles, ppred;

char disc;

char filename[1024];

char *ptr;

char pathh[65356];

//strcpy(pathh,path);

if(!pld)return 0;

info =(_DISC_INFO*) pld->disc_info;

disc = pld->nDisc;

if(!info)

{

if((pld->id == 0x07)||(pld->id == 0x17))

{

if(!pld->prcfree)pld->prcfree = GetNtfsFreeSpace(pld);

return NTFSReadDir(pld,pPath);

}

if(!(info =(_DISC_INFO*) pld->disc_info = Fat32Init(disc)))

return 0;

pld->prcfree = ((PDISC_INFO)(pld->disc_info))->prcfree;

}

if(pPath && pPath[0]!=0)

{

DirCluster=GotoDir(info, pPath+1);

if(DirCluster)

{

hDir=LoadDirectory(info, DirCluster, &dwDirSize);

ListDirectory(info, hDir, dwDirSize, NULL, &pfirst);

free(hDir);

}

}

else pfirst=PrintRootDirectory(info);

if(strlen(path)>1)

{

wsprintf(pathh,path);

pathh[strlen(pathh)-1]='\0';

ptr= strrchr(pathh,'\\')+1;

if (strcmp(ptr,"..")==0)

{

pathh[(strrchr(pathh,'\\')-pathh)]='\0';

if (strrchr(pathh,'\\')==pathh)

{

pfirst=PrintRootDirectory(info);

while(strlen(path)>1)

strncpy(path+strlen(path)-1,nulpat,1);

}

else

if(pfirst)

{

if(files)FreeFilesList();

files = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute(0);

return 1;

}

}

else

if(pfirst)

{

if(files)FreeFilesList();

files = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute(0);

return 1;

}

}

else

if(pfirst)

{

if(files)FreeFilesList();

files = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute(0);

return 1;

}

return 0;

}

int ReadDir2(PLOGICAL_DISC pld, char* pPath)

{

ULONG dwDirSize; //размер директории в кластерах

HDIR hDir; //ccылка на директорию

UINT DirCluster; //номер кластера директории

PDISC_INFO info;

PFILES pfirst, pfiles, ppred;

char disc;

char filename[1024];

char pathh[65356];

char *ptr;

//strcpy(pathh,path);

if(!pld)return 0;

info =(_DISC_INFO*) pld->disc_info;

disc = pld->nDisc;

if(!info)

{

if((pld->id == 0x07)||(pld->id == 0x17))

{

if(!pld->prcfree)pld->prcfree = GetNtfsFreeSpace(pld);

return NTFSReadDir2(pld,pPath);

}

if(!(info =(_DISC_INFO*) pld->disc_info = Fat32Init(disc)))

return 0;

pld->prcfree = ((PDISC_INFO)(pld->disc_info))->prcfree;

}

if(pPath && pPath[0]!=0)

{

DirCluster=GotoDir(info, pPath+1);

if(DirCluster)

{

hDir=LoadDirectory(info, DirCluster, &dwDirSize);

ListDirectory(info, hDir, dwDirSize, NULL, &pfirst);

free(hDir);

}

}

else pfirst=PrintRootDirectory(info);

if(strlen(patH3)>1)

{

wsprintf(pathh,patH3);

pathh[strlen(pathh)-1]='\0';

ptr= strrchr(pathh,'\\')+1;

if (strcmp(ptr,"..")==0)

{

pathh[(strrchr(pathh,'\\')-pathh)]='\0';

if (strrchr(pathh,'\\')==pathh)

{

pfirst=PrintRootDirectory(info);

while(strlen(patH3)>1)

strncpy(patH3+strlen(patH3)-1,nulpat,1);

}

else

if(pfirst)

{

if(files2)FreeFilesList();

files2 = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute2(0);

return 1;

}

}

else

if(pfirst)

{

if(files2)FreeFilesList();

files2 = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute2(0);

return 1;

}

}

else

if(pfirst)

{

if(files2)FreeFilesList();

files2 = pfirst;

Form1->APrintFileListExecute2(0);

return 1;

}

return 0;

}

/*-----------------------------------------------------------------------------*/

/*******************************************************************************

* Инициализация списка разделов *

*******************************************************************************

*/

void InitPartitionList()

{

int i, iRetVal, nActive = 0;

char combobuf[64];

PHARDINFO inf;

PLOGICAL_DISC pld;

UCHAR nHDD=0;

while(inf = hdd[nHDD] = Init(nHDD))

{

pld = inf->disklist;

while(pld)

{

combobuf[0] = pld->nDisc;

combobuf[1] = ':';

combobuf[2] = 0;

iRetVal = Form1->CBDiskName->ItemIndex;

iRetVal = Form1->CBDiskName2->ItemIndex;

if(pld->active=='+')

{

nActive = iRetVal;

currpld = pld;

}

pld =(_LOGICAL_DISC*) pld->next;

}

nHDD++;

}

ReadDir(currpld,NULL);

ReadDir2(currpld2,NULL);

}

/*-----------------------------------------------------------------------------*/

/*******************************************************************************

* Поиск диска по его имени *

*******************************************************************************

*/

PLOGICAL_DISC FindDiskByChar(char disk)

{

int i = 0;

PHARDINFO inf;

PLOGICAL_DISC pld;

while(inf=hdd[i++])

{

pld = inf->disklist;

while(pld)

{

if(pld->nDisc == disk)return pld;

pld =(_LOGICAL_DISC*) pld->next;

}

}

return NULL;

}

/*-----------------------------------------------------------------------------*/

/*******************************************************************************

*Поиск диска по его индексу, вызывается, когда происходит смена текущего диска*

*******************************************************************************

*/

PLOGICAL_DISC FindDiskByIndex(char index)

{

int i = 0, j = 0;

PHARDINFO inf;

PLOGICAL_DISC pld;

while(inf=hdd[i++])

{

pld = inf->disklist;

while(pld)

{

if(j == index)return pld;

pld =(_LOGICAL_DISC*) pld->next;

j++;

}

}

return NULL;

}

/*******************************************************************************

* Поиск файла в заранее сформированном списке по его индексу *

*******************************************************************************

*/

PFILES FindFileByIndex(int index)

{

int i = 0;

PFILES pfiles;

pfiles = files;

while(pfiles)

{

if(i == index)return pfiles;

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

i++;

}

return NULL;

}

PFILES FindFileByIndex2(int index)

{

int i = 0;

PFILES pfiles;

pfiles = files2;

while(pfiles)

{

if(i == index)return pfiles;

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

i++;

}

return NULL;

}

/*******************************************************************************

* Ложимся спать и освобождаем все, что загадили. *

*******************************************************************************

*/

void DeInitialize()

{

int i = 0;

PHARDINFO inf;

PLOGICAL_DISC pld, pred;

while(inf=hdd[i++])

{

pld = inf->disklist;

while(pld)

{

if(pld->disc_info)Fat32DeInit((_DISC_INFO*)pld->disc_info);

pred = pld;

pld =(_LOGICAL_DISC*) pld->next;

free(pred);

}

DeInit(inf);

}

}

/*****************************************************************************/

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

/*******************************************************************************

* Функция списка действий, обновление списка дисков. Выполняет полное *

* полное обновление, аналогично, как и при запуске программы. *

*******************************************************************************

*/

void __fastcall TForm1::ARefreshListExecute(TObject *Sender)

{

int i, iRetVal, nActive = 0;

char combobuf[64];

PHARDINFO inf;

PLOGICAL_DISC pld;

UCHAR nHDD=0;

CBDiskName->Items->Clear();

CBDiskName2->Items->Clear();

while(inf = hdd[nHDD] = Init(nHDD))

{

pld = inf->disklist;

while(pld)

{

if(pld->nDisc=='?')

goto figoviyDisk;

combobuf[0] = pld->nDisc;

combobuf[1] = ':';

combobuf[2] = 0;

iRetVal = CBDiskName->ItemIndex;

iRetVal = CBDiskName2->ItemIndex;

CBDiskName->Items->Add(combobuf);

CBDiskName2->Items->Add(combobuf);

if(pld->active=='+')

{

nActive = iRetVal;

currpld = pld;

currpld2 = pld;

}

figoviyDisk:

pld =(_LOGICAL_DISC*) pld->next;

}

nHDD++;

}

//ReadDir(currpld,NULL);

//ReadDir2(currpld,NULL);

}

/*******************************************************************************

* При первом показе формы устанавливает текущий диск как индекс значения в *

* списке дисков, это значение всегда используется для получения номера диска. *

*******************************************************************************

*/

void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender)

{

CBDiskName2->ItemIndex=0;

Form1->CBDiskName2->OnChange(0);

CBDiskName->ItemIndex=0;

Form1->CBDiskName->OnChange(0);

wsprintf(path,"\\");

wsprintf(path2,"\\");

}

/*******************************************************************************

* Вывод файлов на панель, функция списка действий *

*******************************************************************************

*/

void __fastcall TForm1::APrintFileListExecute(TObject *Sender)

{

PFILES pfiles;

char sz[128];

char s[2048];

int maxx=0;

pfiles = files;

Form1->Label11->Caption=currpld->cpFS;

Form1->Label12->Caption=currpld->mbLength;

Form1->Label13->Caption=currpld->abs_addr;

Form1->Label14->Caption=currpld->prcfree;

Form1->LBFileList->Items->Clear();

//Form1->LBFileList->Items->SetText("");

while(pfiles)

{

if(pfiles->attrib==8)

{

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

fl=1;

continue;

}

if(pfiles->attrib & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY){wsprintf(sz,"<DIR>"); dir1++;}

else {wsprintf(sz,"%u",pfiles->filesize); fil1++;}

//if (!strstr("..",pfiles->ansiname )) dir1-=2;

if(pfiles->attrib & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)

wsprintf(s,"[%-18s] %#10s %02X",pfiles->ansiname,sz,pfiles->attrib);

else

wsprintf(s,"%-20s %#10s %02X",pfiles->ansiname,sz,pfiles->attrib);

Form1->LBFileList->Items->Add(AnsiString(s));

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

if (strlen(s)>maxx) maxx=strlen(s);

}

Form1->LBFileList->ScrollWidth=maxx*8+10;

Form1->Edit1->Text = Form1->CBDiskName->Text+'\\';

//if (strlen(path) > 1) dir1 -= 2;

Form1->Label22->Caption=dir1;

Form1->Label25->Caption=fil1;

}

void __fastcall TForm1::APrintFileListExecute2(TObject *Sender)

{

PFILES pfiles;

char sz[128];

char s[2048];

int maxx=0;

pfiles = files2;

Form1->LBFileList2->Items->Clear();

while(pfiles)

{

if(pfiles->attrib==8)

{

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

continue;

}

if(pfiles->attrib & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY){wsprintf(sz,"<DIR>"); dir2++;}

else {wsprintf(sz,"%u",pfiles->filesize);/*ltoa((ULONG)pfiles->filesize,sz,10); */fil2++;}

if(pfiles->attrib & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)

wsprintf(s,"[%-18s] %#10s %02X",pfiles->ansiname,sz,pfiles->attrib);

else

wsprintf(s,"%-20s %#10s %02X",pfiles->ansiname,sz,pfiles->attrib);

Form1->LBFileList2->Items->Add(AnsiString(s));

pfiles =(_FILES*) pfiles->next;

if (strlen(s)>maxx) maxx=strlen(s);

}

Form1->LBFileList2->ScrollWidth=maxx*8+10;

Form1->Edit2->Text = Form1->CBDiskName2->Text+'\\';

//if (strlen(patH3) > 1) dir2 -= 2;

Form1->Label27->Caption=dir2;

Form1->Label29->Caption=fil2;

}

*******************************************************************************

* Обработчик изменения имени диска в выпадающем списке вверху. Обновляются все*

* необходимые данные. *

*******************************************************************************

*/

void __fastcall TForm1::CBDiskNameChange(TObject *Sender)

{

LBFileList->Items->Clear();

currpld=FindDiskByChar(*(CBDiskName->Text.SubString(0,1).c_str()));

if(currpld == NULL) return;

ReadDir(currpld,NULL);

wsprintf(path,"\\");

CGauge1->Progress=100-currpld->prcfree/(currpld->mbLength/100);

}

void __fastcall TForm1::CBDiskName2Change(TObject *Sender)

{

LBFileList2->Items->Clear();

currpld2=FindDiskByChar(*(CBDiskName2->Text.SubString(0,1).c_str()));

if(currpld2 == NULL) return;

ReadDir2(currpld2,NULL);

wsprintf(path2,"\\");

}

/*******************************************************************************

* Обработчик двойного щелчка на области панели с файлами, обрабатываем только *

* бегание по директориям. *

*******************************************************************************

*/

void __fastcall TForm1::LBFileListDblClick(TObject *Sender)

{

int i;

iSelected = LBFileList->ItemIndex;

char *ptr;

char bufferstr[65356];

char buffpath[2048];

PFILES pfirst, pfiles;

if(iSelected == -1)return;

mfile = FindFileByIndex(iSelected);

/*Реагируем только на вход в директорию и на выход из нее */

if((mfile->attrib & 0x10))

if((strlen(path)==1) || ((strlen(path)>1)&&(iSelected>0)))

{

if((strlen(mfile->ansiname)+strlen(path)+3)>sizeof(path))return;

strcat(path, mfile->ansiname);

wsprintf(bufferstr,mfile->ansiname);

strcat(path, "\\");

//ReadDir(currpld,path);

if(!ReadDir(currpld,path))

if (strcmp(bufferstr,"..")!=0)

{

ptr = strrchr(path,'\\');

while((ptr - path) < strlen(path))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(path));

ptr = strrchr(path,'\\')+1;

while((ptr - path) < strlen(path))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(path));

}

if(strlen(path) == 0) strcat(path, "\\");

else if(strlen(path) != 1)

{

if (strcmp(bufferstr,"..")==0)

{

ptr = strrchr(path,'\\');

while((ptr - path) < strlen(path))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(path));

ptr = strrchr(path,'\\');

while((ptr - path) < strlen(path))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(path));

ptr = strrchr(path,'\\')+1;

while((ptr - path) < strlen(path))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(path));

LBFileList->Items->Clear();

ReadDir(currpld,path);

}

}

else

{

LBFileList->Items->Clear();

ReadDir(currpld,NULL);

wsprintf(path,"\\");

}

if (strcmp(bufferstr,".")==0)

{

ptr = strrchr(path,'\\')-1;

strncpy(ptr,nulpat,strlen(path));

}

Form1->Edit1->Text = Form1->CBDiskName->Text+path;

if (strlen(path) > 1) dir1 -= 2;

// (buffpath,IntToStr(dir1));

Form1->Label22->Caption=dir1;

}

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::LBFileList2DblClick(TObject *Sender)

{

int i;

iSelected2 = LBFileList2->ItemIndex;

char *ptr;

char bufferstr[65356];

char buffpatH3[2048];

PFILES pfirst, pfiles;

if(iSelected2 == -1)return;

mfile = FindFileByIndex2(iSelected2);

/*Реагируем только на вход в директорию и на выход из нее */

if((mfile->attrib & 0x10))

if((strlen(patH3)==1) || ((strlen(patH3)>1)&&(iSelected2>0)))

{

if((strlen(mfile->ansiname)+strlen(patH3)+3)>sizeof(patH3))return;

strcat(patH3, mfile->ansiname);

wsprintf(bufferstr,mfile->ansiname);

strcat(patH3, "\\");

//ReadDir2(currpld2,patH3);

if(!ReadDir2(currpld2,patH3))

if (strcmp(bufferstr,"..")!=0)

{

ptr = strrchr(patH3,'\\');

while((ptr - patH3) < strlen(patH3))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(patH3));

ptr = strrchr(patH3,'\\')+1;

while((ptr - patH3) < strlen(patH3))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(patH3));

}

if(strlen(patH3) == 0) strcat(patH3, "\\");

else if(strlen(patH3) != 1)

{

if (strcmp(bufferstr,"..")==0)

{

ptr = strrchr(patH3,'\\');

while((ptr - patH3) < strlen(patH3))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(patH3));

ptr = strrchr(patH3,'\\');

while((ptr - patH3) < strlen(patH3))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(patH3));

ptr = strrchr(patH3,'\\')+1;

while((ptr - patH3) < strlen(patH3))

strncpy(ptr,nulpat,strlen(patH3));

LBFileList2->Items->Clear();

ReadDir2(currpld2,patH3);

}

}

else

{

LBFileList2->Items->Clear();

ReadDir2(currpld2,NULL);

wsprintf(patH3,"\\");

}

if (strcmp(bufferstr,".")==0)

{

ptr = strrchr(patH3,'\\')-1;

strncpy(ptr,nulpat,strlen(patH3));

}

Form1->Edit2->Text = Form1->CBDiskName2->Text+patH3;

if (strlen(patH3) > 1) dir2 -= 2;

// (buffpath,IntToStr(dir1));

Form1->Label27->Caption=dir2;

}

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

Compare->Visible = false;

Button2->Visible = true;

Button2->SetFocus();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

Compare->Visible = true;

Button2->Visible = false;

Button1->SetFocus();

}

//---------------------------------------------------------------------------

FAT32.CPP

#include <windows.h>

//#include "fat32.h"

#include "err.h"

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Чтение данных раздела

BOOL Fat32DataRead(PDISC_INFO info, char* buf, UINT bufsize)

{

int nRead;

BOOL bRetValue=ReadFile(info->hDrive, buf, bufsize,(unsigned long*) &nRead, NULL);

if(!bRetValue)AnalyzeError("# Error at ReadFile: ",GetLastError());

return bRetValue;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//сдвинуть указатель внутри раздела

UINT Fat32DataMovePointer(PDISC_INFO info, UINT secpointer)

{

UINT iErr;

UINT HiPointer=secpointer>>(32-info->bitsPerSector);

UINT LoPointer=secpointer<<(info->bitsPerSector);

UINT bRetValue=SetFilePointer(info->hDrive,LoPointer,(long*)&HiPointer,FILE_BEGIN);

if(bRetValue==-1)

{

iErr=GetLastError();

if(iErr!=NO_ERROR)AnalyzeError("# Error at SetFilePointer: ",iErr);

}

return bRetValue;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//найти следующий элемент цепочки кластеров

UINT GetNextFileCluster(PDISC_INFO info, UINT nCurrCluster)

{

UINT nextcluster;

if(info->bFAT16)nextcluster = ((USHORT*)(info->pFAT))[nCurrCluster];

else nextcluster = info->pFAT[nCurrCluster];

return nextcluster;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

UINT Cluster2Sector(PDISC_INFO info, UINT cluster)

{

UINT retval;

if(info->bFAT16)

retval = info->sizeReserved+

(info->nFATCopy)*(info->sizeFAT)+

cluster*(info->SectPerCluster);

else

retval = info->sizeReserved+

(info->nFATCopy)*(info->sizeFAT)+

(cluster-2)*(info->SectPerCluster);

return retval;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

char* Fat32ReadFile(PDISC_INFO info, UINT FirstCluster, ULONG* dwFileSize)

{

char* retval = LoadDirectory(info, FirstCluster, dwFileSize);

if(dwFileSize)*dwFileSize = (*dwFileSize)*(info->BytesPerCluster);

return retval;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//пройтись по цепочке кластеров

UINT WalkOnFATTable(PDISC_INFO info, UINT FirstCluster, UINT* LastCluster, UINT* nClusters)

{

UINT fragments=1;

UINT predCluster, n=0;

UINT currCluster=FirstCluster;

while(1)

{

predCluster=currCluster; n++;

currCluster=GetNextFileCluster(info, currCluster);

if(currCluster==0)return 0;

if(currCluster>=0x0FFFFFF8)break;

if(info->bFAT16 && (currCluster>=0xfff8))break;

if(currCluster!=(predCluster+1))fragments++;

}

if(LastCluster)*LastCluster=predCluster;

if(nClusters)*nClusters=n;

return fragments;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Загружает директорию в память

HDIR LoadDirectory(PDISC_INFO info, UINT cluster, ULONG* dirsize)

{

UINT sector,currCluster;

UINT i;

UINT nClusters,dwSize;

HDIR hDir;

char b[1024];

currCluster=cluster;

if(info->bFAT16 && (0 == cluster))

{

nClusters = 1 + (info->nRootElements * 32) / info->BytesPerCluster;

dwSize = nClusters * info->BytesPerCluster;

//MessageBox(0,"zzz","",MB_OK);

}else{

WalkOnFATTable(info,cluster,NULL,&nClusters);

dwSize=(info->BytesPerCluster)*nClusters;

}

hDir=(HDIR)malloc(dwSize);

for(i=0;i<nClusters;i++)

{

if(info->bFAT16 && (0 == cluster))

{

sector = info->RootSector;

}else

sector = Cluster2Sector(info, currCluster);

if(Fat32DataMovePointer(info,sector)==-1)

{

free(hDir);

return NULL;

}

if(!Fat32DataRead(info,hDir+i*(info->BytesPerCluster),info->BytesPerCluster))

{

free(hDir);

return NULL;

}

if(info->bFAT16 && (0 == cluster))

{currCluster++;}

else

{

currCluster = GetNextFileCluster(info,currCluster);

if(currCluster==0)

{

free(hDir);

return NULL;

}

}

if(currCluster>=0x0FFFFFF8)break;

}

//MessageBox(0,"zzz2","",MB_OK);

if(dirsize)*dirsize=nClusters;

return hDir;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Загружает таблицу FAT в память

BOOL LoadFAT(PDISC_INFO info)

{

UINT dwSize=(info->sizeFAT)*(info->nBytePerSector);

if(Fat32DataMovePointer(info,info->beginFAT)==-1)return 0;

info->pFAT=(unsigned int*)malloc(dwSize);

if(info->pFAT==NULL)return FALSE;

if(!Fat32DataRead(info,(char*)(info->pFAT),dwSize))

{

free(info->pFAT);

return FALSE;

}

info->sizeFATbytes=dwSize;

return TRUE;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//если pObjectName==NULL то печатает содержимое директории, находящейся в памяти

//если pObjectName!=NULL ищет в директории директорию с именем pObjectName

UINT ListDirectory(PDISC_INFO info, HDIR hDir,UINT dwDirSize,char* cpObjectName, PFILES* ppfiles)

{

UCHAR attrib;

UCHAR* p;

UCHAR* t;

USHORT firstclusterLo,firstclusterHi;

UINT i,j,h,firstcluster,filesize;

char ansiname[1024];

unsigned char uname[1024];

BOOL IsTheLong=FALSE;

PFILES pfiles, pfirst=NULL, ppred=NULL;

if(hDir==NULL)return 0;

p=hDir; ansiname[11]=0;

for(i=0;i<(dwDirSize*(info->BytesPerCluster))/32;i++)

{

if((p[0]==0xE5) || (p[0] == 0x8F) || (p[11]) == '\b')

{

p=p+32;

continue;

}

if(p[0]==0)break;

attrib=p[11];

if(attrib!=0x0F)

{

firstclusterLo=(*(USHORT*)&p[26]);

firstclusterHi=(*(USHORT*)&p[20]);

firstcluster=firstclusterHi;

firstcluster=(firstcluster<<16)+firstclusterLo;

if(!cpObjectName)

{

filesize=*(UINT*)&p[28];

pfiles =(_FILES*) malloc(sizeof(FILES));

pfiles->attrib = attrib;

pfiles->firstcluster = firstcluster;

pfiles->filesize = filesize;

if(!pfirst)pfirst = pfiles;

if(ppred)ppred->next = pfiles;

}

for(int g=10;g>1;g--)

if(p[g]==' ') p[g]='\0';

memcpy(ansiname,p,11);

for(j=10;j>1;j--)

if(ansiname[j]!=0x20)

{

ansiname[j+1]=0;

break;

}

if(IsTheLong)

{

WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,(LPCWSTR)uname,-1,ansiname,sizeof(ansiname),NULL,NULL);

IsTheLong=FALSE;

}

if(cpObjectName)

if((!strcmpi(cpObjectName,ansiname)) &&

((attrib&0x10)!=0))

return firstcluster;

if(!cpObjectName)

{

pfiles->ansiname =(char*)

malloc(strlen(ansiname)+1);

strcpy(pfiles->ansiname, ansiname);

pfiles->next = NULL;

ppred = pfiles;

}

}

else if((p[0]==1)||(p[0]&0x40))

{

if(p!=(hDir+dwDirSize))

if((p[0]&0x40)&&((p+32)[11]==0x0F))

{

p+=32;

continue;

}

t=p; h=0; memset(uname,0,sizeof(uname));

while(1)

{

j=t[0];

memcpy(uname+h+00,t+1,10);

memcpy(uname+h+10,t+14,12);

memcpy(uname+h+22,t+28,4);

if(j&0x40)

{

IsTheLong=TRUE;

break;

}

t-=32; h+=26;

if(t<hDir)break;

if(t[11]!=0x0F)break;

}

}

p+=32;

}

if(ppfiles)

*ppfiles = pfirst;

return 0;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

double GetFreeSpaceEx(PDISC_INFO info)//

{

unsigned long i;

double RET;

double freeclusters = 0;

double clusters = info->sizeFATbytes / 4;

if (clusters == 0) return 0;

for(i=0;i<clusters;i++)

if(!info->pFAT[i])freeclusters++;

RET=(freeclusters * info->BytesPerCluster);

RET /= (1024*1024);

return RET;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//инициализирует структуру DISC_INFO

PDISC_INFO Fat32Init(char disc)

{

char LogicalDiskName[]="\\\\.\\X:";

char RootDir[]="X:";

UCHAR buf[2048];

UCHAR signature1; //66

USHORT signature2; //510

UCHAR signature3; //38

UINT i,n;

PDISC_INFO info=(_DISC_INFO*)malloc(sizeof(DISC_INFO));

info->Disc=disc;

LogicalDiskName[4]=disc;

RootDir[0]=disc;

info->hDrive=CreateFile(

LogicalDiskName,

GENERIC_READ,

FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,

NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if(info->hDrive==INVALID_HANDLE_VALUE)

{

AnalyzeError("# Error at CreateFile: ",GetLastError());

free(info);

return NULL;

}

GetDiskFreeSpace(RootDir,NULL,(unsigned long*)&(info->nBytePerSector),NULL,NULL);

if(!Fat32DataRead(info, buf, info->nBytePerSector))

{

CloseHandle(info->hDrive);

free(info);

return NULL;

}

//bFAT16

signature3=*(UCHAR*)&buf[38];

signature1=*(UCHAR*)&buf[66];

signature2=*(USHORT*)&buf[510];

if(signature2!=0xAA55)

{

//printf("# 55AA sig n'found");

CloseHandle(info->hDrive);

free(info);

return NULL;

}

if((signature3==0x29) && (signature1!=0x29))

{

//printf("YAAHO!! FAT16!!!!!!!!!");

info->bFAT16 = TRUE;

info->sizeFAT = *(short*)&buf[22];

info->nRootElements = *(short*)&buf[17];

}else{

if(signature1 != 0x29)

{

//printf("# unknown FS");

free(info);

return NULL;

}

info->bFAT16 = FALSE;

info->sizeFAT=*(short*)&buf[36];

}

info->nFATCopy=*(short*)&buf[16];

info->sizeReserved=*(short*)&buf[14];

info->SectPerCluster=*(char*)&buf[13];

info->BytesPerCluster=(info->SectPerCluster)*(info->nBytePerSector);

info->beginFAT=info->sizeReserved;

i=info->nBytePerSector; n=0;

while(i=i/2)n++;

info->bitsPerSector=n;

if(!LoadFAT(info))

{

CloseHandle(info->hDrive);

free(info);

return NULL;

}

if(info->bFAT16)

{

info->RootSector = info->beginFAT + info->nFATCopy * info->sizeFAT;

info->RootCluster = 0;

}

else

{

info->RootCluster=*(int*)&buf[44];

info->RootSector = 0;

}

info->hRootDir=LoadDirectory(info, info->RootCluster,&(info->dwRootDirSize));

info->prcfree = GetFreeSpaceEx(info);

return info;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//возвращает кластер директории расположенной по пути cpPath

UINT GotoDir(PDISC_INFO info, char* cpPath)

{

UINT i,dwLen=strlen(cpPath);

char* pStr=(char*)malloc(dwLen+2);

char* cpDirName=pStr;

UINT DirCluster; ULONG dwDirSize;

HDIR hDir;

hDir=info->hRootDir;

dwDirSize=info->dwRootDirSize;

strcpy(pStr,cpPath);

if(pStr[dwLen-1]!='\\')

{

strcat(pStr,"\\");

dwLen++;

}

for(i=0;i<dwLen;i++)

{

if(pStr[i]=='\\')

{

pStr[i]=0;

DirCluster=ListDirectory(info, hDir,dwDirSize,cpDirName, NULL);

if(hDir!=info->hRootDir)free(hDir);

if(!DirCluster)

{

//printf("# error directory %s not found",cpDirName);

free(pStr);

return 0;

}

if(i==(dwLen-1))

{

free(pStr);

return DirCluster;

}

hDir=LoadDirectory(info, DirCluster, &dwDirSize);

cpDirName=pStr+i+1;

}

}

free(pStr);

return 0;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

void Fat32DeInit(PDISC_INFO info)

{

free(info->pFAT);

free(info->hRootDir);

CloseHandle(info->hDrive);

free(info);

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

PFILES PrintRootDirectory(PDISC_INFO info)

{

PFILES pfirst = NULL;

ListDirectory(info, info->hRootDir, info->dwRootDirSize, NULL, &pfirst);

return pfirst;

}

MBRMODULE.CPP

#include <windows.h>

//#include "mbrmodule.h"

#include "err.h"

char FAT[]="\x01\x04\x06\x0D\x0E";

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Узнать диск по серийному номеру

char GetDiscBySN(UINT SN)

{

UINT VolumeSerialNumber;

char Drive[4]="X:\\";

int i;

for(i=2;i<25;i++)

if((GetLogicalDrives()&(1<<i))!=0)

{

Drive[0] = 'A'+i;

switch(GetDriveType(Drive))

{

case DRIVE_CDROM:

break;

default:

GetVolumeInformation(Drive,

NULL,0,

(unsigned long*)&VolumeSerialNumber,

NULL,0,NULL,0

);

if(VolumeSerialNumber==SN)

return Drive[0];

}

}

return 0;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Узнать файловую систему диска по коду файловой системы

char* GetFileSystem(unsigned char code)

{

int i;

if((code==0x07)||(code==0x17))

return "NTFS ";

if(code==0x82)

return "ext2 ";

if(code==0x83)

return "ext3 ";

if((code==0x0B)||(code==0x0C))

return "FAT32 ";

for(i=0;i<sizeof(FAT);i++)

if(code==FAT[i])

return "FAT ";

return "? ";

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//сдвинуть указатель

int MovePointer(PHARDINFO inf, UINT secpointer)

{

UINT iErr;

UINT HiPointer=secpointer>>(32-inf->bitsPerSector);

UINT LoPointer=secpointer<<(inf->bitsPerSector);

UINT bRetValue=SetFilePointer(inf->hDrive,LoPointer,(long*)&HiPointer,FILE_BEGIN);

if(bRetValue==-1)

{

iErr=GetLastError();

if(iErr!=NO_ERROR)

{

//printf("# error at SetFilePointer: ");

AnalyzeError(NULL,iErr);

}

}

return bRetValue;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Читать один сектор с жесткого диска

void* RawRead(PHARDINFO inf)

{

UINT iErr, SectorSize, nRead, i, n;

void* buf;

SectorSize=inf->dwSectorSize;

if(!SectorSize)SectorSize=0x200;

buf=malloc(SectorSize);

while(!ReadFile(inf->hDrive, buf, SectorSize, (unsigned long*)&nRead, NULL))

{

iErr=GetLastError();

free(buf);

if((iErr==ERROR_INVALID_PARAMETER)&&(SectorSize<0x8000))

{

SectorSize=SectorSize*2;

buf=malloc(SectorSize);

continue;

}

//printf("# error at ReadFile: ");

AnalyzeError(NULL,iErr);

return NULL;

};

if(inf->dwSectorSize!=SectorSize)

{

i=SectorSize; n=0;

while(i=i/2)n++;

inf->bitsPerSector=n;

inf->dwSectorSize=SectorSize;

}

return buf;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

/*Изъять серийный номер для FAT или NTFS

abs_addr - адрес начала логического диска в секторах

Serial - адрес 8-байтного буфера для серийного номера

id - идентификатор файловой системы

*/

BOOL GetDiscSerial(PHARDINFO inf, UINT abs_addr, UCHAR* Serial, UCHAR id)

{

char* buf;

int i;

if(MovePointer(inf,abs_addr)==-1)return FALSE;

if((buf=(char*)RawRead(inf))==NULL)return FALSE;

switch(id)

{

case 0x07: //NTFS

memcpy(Serial,buf+72,8);

break;

case 0x0E:

case 0x0C:

case 0x0B: //FAT32

memcpy(Serial,buf+67,4);

break;

default:

for(i=0;i<sizeof(FAT);i++)

if(id==FAT[i])

{

memcpy(Serial,buf+39,4);

free(buf);

return TRUE;

}

return FALSE;

}

free(buf);

return TRUE;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

void DeInit(PHARDINFO inf)

{

CloseHandle(inf->hDrive);

free(inf);

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Вывести список разделов из Partition Table в MBR

PLOGICAL_DISC ListMBR(PHARDINFO inf, UCHAR* pMBR, UINT dwMBRAddr, UINT* pExtended, PPLOGICAL_DISC last)

{

UCHAR* pPart;

UCHAR id,active;

UINT ext=0,secBegin,secLength,mbLength=0,gbLength=0;

PLOGICAL_DISC first=NULL, pld=NULL, pred=NULL;

UINT SectorSize,abs_addr,SN4;

UCHAR SN[8];

char* cpFS;

int i;

SectorSize=inf->dwSectorSize;

pPart=pMBR+0x01BE;

for(i=0;i<4;i++)

{

id=pPart[4];

if(!id)

{

pPart+=0x10;

continue;

}

secBegin=*(UINT*)&pPart[8];

secLength=*(UINT*)&pPart[12];

active=pPart[0];

if(active)active='+';

else active='-';

pPart+=0x10;

mbLength=secLength/(2*1024)*SectorSize/512;

gbLength=mbLength/1024;

abs_addr=dwMBRAddr+secBegin;

cpFS=GetFileSystem(id);

if((id==0x0F)||(id==0x05))

{

ext=secBegin;

continue;

}

memset(SN,0,sizeof(SN));

GetDiscSerial(inf,abs_addr,SN,id);

memcpy(&SN4,SN,4);

pred = pld;

pld =(_LOGICAL_DISC*) malloc(sizeof(LOGICAL_DISC));

memset(pld, 0, sizeof(LOGICAL_DISC));

if(pred!=NULL)

pred->next = pld;

else first = pld;

pld->nHard = inf->nHard;

pld->nDisc = SN4?GetDiscBySN(SN4):'?';

pld->active = active;

pld->abs_addr = abs_addr;

pld->secLength = secLength;

pld->id = id;

pld->cpFS = cpFS;

pld->SN4 = SN4;

pld->gbLength = gbLength;

pld->mbLength = mbLength;

pld->next = NULL;

}

*pExtended = ext;

*last = pld;

return first;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Печатать заголовок

void PrintHead()

{

//printf("HDD Disc Boot Addr Size FS SN mb/gb\n");

//printf("------------------------------------------------------------------------\n");

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Проверить сигнатуру

BOOL CheckMBR(UCHAR* pMBR)

{

BOOL bRetValue=*(USHORT*)(pMBR+0x01FE)==0xAA55;

// if(!bRetValue)printf("# not valid MBR\n");

return bRetValue;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

//Пройтись по цепочке MBR

BOOL WalkOnMBR(PHARDINFO inf, PPLOGICAL_DISC first)

{

PLOGICAL_DISC pred=NULL, last=NULL;

UINT ext,dwNextMBRAddr;

void* pMBR;

*first = NULL;

if((pMBR=RawRead(inf))==NULL)return FALSE;

if(!CheckMBR((unsigned char*)pMBR))

{

free(pMBR);

return FALSE;

}

if((*first=ListMBR(inf,(unsigned char*)pMBR,0,&ext,&last))&&ext)

{

inf->dwExtendedAddr=ext;

ext=0;

while(1)

{

free(pMBR);

dwNextMBRAddr=ext+inf->dwExtendedAddr;

if(MovePointer(inf,dwNextMBRAddr)==-1)return FALSE;

if((pMBR=RawRead(inf))==NULL)return FALSE;

if(!CheckMBR((unsigned char*)pMBR))

{

free(pMBR);

return FALSE;

}

pred = last;

pred->next = ListMBR(inf,(unsigned char*)pMBR,dwNextMBRAddr,&ext,&last);

if(!ext)break;

}

}

free(pMBR);

return TRUE;

}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/

PHARDINFO Init(char n)

{

char HardDiskName[]="\\\\.\\PHYSICALDRIVE0";

void* hDrive;

UINT iErr, dwSectorSize;

PHARDINFO inf;

HardDiskName[sizeof(HardDiskName)-2]=n+'0';

hDrive=CreateFile(

HardDiskName,

GENERIC_READ,

FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,

NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL

);

if(hDrive==INVALID_HANDLE_VALUE)

{

iErr=GetLastError();

if(iErr==ERROR_FILE_NOT_FOUND)return NULL;

AnalyzeError("# Error at CreateFile: ",iErr);

return NULL;

}

inf=(_HARDINFO*)malloc(sizeof(HARDINFO));

inf->hDrive=hDrive;

inf->nHard=n;

inf->dwSectorSize=0;

WalkOnMBR(inf, &inf->disklist);

return inf;}

Похожие работы: