Курсовая работа : Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Информатика, программирование


Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ІМ. В.ЧОРНОВОЛА

Факультет інформаційних технологій

Кафедра КСМ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

з дисципліни

«МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ»

«Розробка програми передачі даних через

послідовний порт мікро контролера»

Варіант №30

Розробив студент групи КІ-31

Височанський Ярослав Михайлович

«____»____________________2006 р.

Керівник___________/ Колосов В.Р. /

«____»____________________2006 р.

Оцінка__________________________

Львів-2006

Розрахунок часових затримок для формування імпульсів у програмі

Для формування нуля:

Отже число, яке потрібно загрузити в перший таймер дорівнює 200.

Для формування одиниці:

Отже число, яке потрібно загрузити в перший таймер, після формування нуля дорівнює 158.

Розрахунок швидкості передачі даних через послідовний порт

Тут ми розраховуєм число, яке потрібно зарядити в таймер/лічильник для генерації потрібної швидкості послідовного порту, в залежності від режиму його роботи та заданої швидкості передачі даних.

Швидкість передачі даних = 1750 біт/с; Режим роботи порту – 3; fclk=22,5МГц

Формула, за допомогою якої визначаємо потрібні дані:

Підставляємо у формулу дані, задані за умовою. Рахуємо, що SMOD=1.

Примітка: при SMOD=1 швидкість передачі вдвоє більша ніж при SMOD=1

Дані для програмування регістрів спеціальних функцій

1. В регістр управління/статусу SCON встановлюємо одиниці у бітах SM0, SM1 для визначення режиму роботи послідовного порту.

2. В регістр масок переривання IE встановлюємо одиниці в бітах EA, ES для дозволу використання програмою переривань.

3. Накладаємо маску на регістр управління потужністю PCON – 10000000 для встановлення біта SMOD в одиницю.

4. В регістр режиму таймера/лічильника TMOD ми записуємо двійкове число 00100010, для встановлення таймерів у 2-ий режим роботи.

5. В TН0 таймера TMR0 записуємо число 189, для формування заданої швидкості передачі даних.

6. Встановлюємо біт RI в нуль, для використання переривання при прийомі байта даних.

7. В TL1 таймера TMR1 записуємо число 200, для формування нуля із заданою тривалістю на лінії порту.

8. В TL1 таймера TMR1 записуємо число 158, для формування одиниці із заданою тривалістю на лінії порту.

Алгоритм

Початок

OSN
Nul:TF = 1

НіТакТак

Ні


Лічильник байтOdyn:


TF = 1

4.2 Алгоритм підпрограми обробки переривань від послідовного порту

Послідовний порт
Вихід


Лістинг програми

org 0

jmp Osn ;Перехід на основну програму

org 0023h

mov @R0,SBUF ;Зчитування з SBUF в адрес, що знаходиться в R0

inc R0 ;Інкрементуєм лічильник початкової адреси масиву

dec R5 ;Декрементуєм лічильник байт

clr RI ;Скидаємо прапор переривання приймача

reti ;Вихід з підпрограми обробки переривань

Osn: setb SM0 ;Визначаєм режим роботи послідовного порту

setb SM1

clr SM2

setb REN ;Встановлюємо біт дозволу прийому даних

setb EA ;Знімаєм блокування переривань

setb ES ;Встановлюєм дозвіл на переривання від посл. порту

orl PCON,#10000000b ;Встановлюємо біт SMOD в одиницю

mov TMOD,#00100010b ;Визначаємо режим роботи таймерів

mov TH0,#189 ;Загружаєм TMR0

mov R0,#4eh ;Загружаєм лічильник початкової адреси масиву

mov R5,#27 ;Загружаєм лічильник байт

setb TR0 ;Запускаєм TMR0

Zagr: mov TH1,#200 ;Загружаєм TMR1

clr P0.7 ;Встановлюємо на лінії порту P0.7 нуль

setb TR1 ;Запускаєм TMR1

Nul: jnb TF1,Nul ;Перевірка на переповнення TMR1

clr TR1

mov TH2,#158

setb P0.7 ;Встановлюємо на лінії порту P0.7 одиницю

setb TR1

Odyn: jnb TF1,Odyn

clr TR1

jmp Zagr ;Переходимо на мітку Zagr

Список використаної літератури

  1. В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева. Проектирование цифровых устройств на однокристальніх микроконтроллерах.

2. А.В. Фрунзе. Микроконтроллеры? Это же просто

Похожие работы: