Лабораторная работа : Лінійне програмування 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Лабораторная работа >> Информатика, программирование


Лінійне програмування
 

 

Транспортна задача

 

Розв'язок задач лінійного програмування. Транспортна задача.

Мета роботи: Набути навичок складання математичної моделі транспортної задачі та її реалізації з використанням табличного процесору Excel

Задача:

Чотири консервних заводи для виробництва продукції використовують сировину, яка надходить із трьох КСП.На кожен завод підприємств сировина може завозитися з будь-якого КСП. Потреби в сировині кожного із заводів,запаси сировини та тарифи перевезень наведені у таблиці. Скласти такий план перевезень, при якому загальна вартість перевезень є мінімальною.

КСП

КОНСЕРВНІ ЗАВОДИ

ЗАПАСИ

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

7

8

1

2

160

ІІ

4

5

9

8

140

ІІІ

9

2

3

6

170

ПОТРЕБИ

120

50

190

110

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

Порядок виконання роботи

1.Створити новий текстовий документ за шаблоном Лабораторна робота і скопіювати до нього назву та мету лабораторної роботи, а також умови задачі.
2.Завантажити табличний процесор Excel і скопіювати до комірок ЕТ таблицю із вихідними данними;

3. Під таблицею увести до відповідних комірок математичну модель задачі:

 • використати для введення формули цільової функції СУММПРОИЗВ();

 • використати для введення формул обмежень СУММ() (Мастер функций /Математические);

 • екран електронної таблиці буде мати наступний вид4. Викликати программу

Поиск решения і розв'язати задачу

5.Результат розв'язку задачі

6.Скопіювати блок електронної таблиці із математичною моделлю та результатом розв'язку до документу Word із лабораторною роботою.

7.Зберегти робочу книгу табличного процесора Excel на сервері.

8.Зберегти документ Word на сервері.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Навести загальний вигляд розв'язку транспортної задачі.

 2. Як викликати "Редактор формул"?

 3. Як вибрати необхідну функцію?

 4. Яким чином задаються обмеження?

Завдання для самостійної роботи

 

2007-09-06 16:52:05

 

 

Самостійна робота "Транспортна задача"

Завдання до лабораторної роботи "Транспортна задача"

Завдання 1.

Створити новий документ на основі шаблону Самостійна робота та скопіювати до документу умови задачі.

Завдання 2. Записати математичну модель задачі (використовуючі редактор формул).

Завдання 3.

Знайти розв"язок задачі із використанням задачі пошуку рішень табличного процесора Excel. У процесі запису математичної моделі задачі до комірок ЕТ викорисовувати функцію СУММПРОИЗВ()

Завдання 4.

Зберегти документи Word і Excel у паці Самостійна робота.

Задача

До піприємства харчової галузі надходить сировина із різних КСП. Сировина надходить із будь-якого КСП на будь-яке підприємство. Потреби, запаси і тарифи перевезень наведені у таблиці. Скласти Оптимальний план перевезень (із найменшими витиратами).

Варiант 1

КСП

Харчові підприємства

Запаси

І

ІІ

ІІІ

І

4

1

10

200

ІI

2

3

2

300

ІІІ

1

2

5

100

Потреби

150

250

200

 

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

F(x)=4 x11+x12+10 x13+2 x21+3 x22+2 x23+x31+2 x32+5 x33

x11+x12+x13 = 200

x21+x22+x23 = 300

x31+x32+x33 = 100

x11+x21+x31 = 150

x12+x22+x32 = 250

x13+x23+x33 = 200

Математична модель задачі

Змінні

Значення

x11

x12

x13

 

 

0

0

200

x21

x22

x23

 

 

50

250

0

x31

x32

x33

 

 

100

0

0

Цільова функція

2950

Обмеження

Значення

200

200

300

300

100

100

150

150

250

250

200

200

КСП

Харчові підприємства

Запаси

І

ІІ

ІІІ

І

0

0

200

200

ІI

50

250

0

300

ІІІ

100

0

0

100

Потреби

150

250

200

 

1.ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД РОЗВЯЗКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ:

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

 1. Порядок виконання

 1. 2. Як викликати "Редактор формул"?

Вставка – обьект - microsoft eguation 3.0

 1. 3. Як вибрати необхідну функцію?

Вставка – функція

 1. Яким чином задаються обмеження?

Обмеження задаються за допомогою

“ПОИСК РЕШЕНИЯ” – ОГРАНИЧЕНИЯ - ДОБАВИТЬ

Похожие работы: