Контрольная работа : Інформаційні системи 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Информатика, программирование


Інформаційні системи
ЄУФІМБ

Рівненський відокремлений підрозділ

Контрольна робота

Варіант №1

Назва предмету: “Інформаційні системи”

Спеціальність: “Бухгалтерський облік і аудит”

Курс 3, Група 32 заочне відділення

Прізвище імя по-батькові: Годун Тетяна Петрівна

Домашня адреса: м. Рівне, вул. Струтинської 11, кв 3

Робота поступила:

Дата рецензії:

Прізвище викладача: (Лустюк Т.І.)

Підпис

Рівне-2009

 1. Скопіювати раніше створені фацли у каталоги можна за допомогою команди COPY.

 2. Перейментувати файл “filed txt” на файл з розширенням “dos” можна за допомогою команди dir.

A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1>ren file 01. txt

file 01.dos. ren

 1. За допомогою команди перейменовуємо файли названі будь-яких міст світу.

A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1>ren file 01. dos Канзас. dos

A:\ K-ROB\ZAVDO1\k1>ren file 02.qwl Айова. qwl.

A:\ K-ROB\ZAVDO1\ k1 > ren file 03.err Мароко. err.

Задаємо мітку на диску A: “K3G32BOW

Для того щоб задати мітку диску А: потрібо:

В командній строчці задати наступні параметри:

А:\label A: K3632БО10

 1. Щоб створити каталог “TEMP11 використовують команду MD:

A:\ MD TEMP11

Копіюємо файл “Канзас. dok” використовуючи команду COPY у новостворений каталог.

Щоб знищити каталог TEMP11 використовуємо команду DEL

 1. Щоб створити файли з імям “filed 01.txt” “file.qwl ” “file 03.err” на диску “А” розмістивши їх за шліхом

A:\ K-ROB\ ZAVDO1\K1

Створюємо спочатку каталог з імям K-ROB за допомогою команди MD

A:\ MD K-ROB

Далі у каталозі K-ROB створюємо каталог ZAVDO1md

У підкаталозі ZAVDO1 створюємо каталог К1

A: MD\ K-ROB\ZAVDO1\K1

В каталозі К1 створюємо файли за допомогою команди COPY CON

A: |COPY CON file 01.txt

A: |COPY CON file 02.qwl

A: |COPY CON file 03.err

Розділ 1

Метод називають запасні знаки і він полягає у використанні спеціальних, в іншому місці заборонених, знаків в іменах файлів, які на своєму місці заміщають інші знаки. Це слідуючі знаки та їх значення:

? заміщує будь-який один знак на тій позиції слова, на якій знаходиться,

* заміщує будь-яку групу знаків од місця, де знаходиться зірка, аж до кінця слова/або кінця суфікса/.

Наприклад : скопіюємо файл TEKCTOO.DOK

TEKСT 01 до ТЕКСТ 99DOC

A: \ COPY CON TEKST ??. DOC

Копіюємо файли в каталозі які мають суфікс DBF

A:\COPY *. DBF

DEL A:\ Астероїд\ *

2) Команда ФОРМАТ використовується в кількох параметрах важливі для нас два: обовязкова позначка форматованого диску /А:, В:/ та суттєве значення має ємкість дискети. Синтаксис такий:

ФОРМАТ DISK: / F ємкість

Команда FORMAT зрозуміє, чи є дискета форматована на 3.5” або 5.25” але знає , чи ємкість типу DD або HD. Автоматично передбачається вища ємкість. Якщо ємкість нижча, потрібно це задати. Наведемо приклад:

28\ Проформатуйте 3.5” /малу/ дискету в одиниці В на ємкість 1.44 MB/HD, висока нисиченість/. Рішення:

FORMAT B: /F: 1440

Оскільки форматування триває коротку хвильку, команда зображує поступово проценти форматування.

3) Щоб скопіювати файли нак диск А: використовують команду COPY:

C: \COPY A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1

4) Імена записуються латинськими буквами, цифрами і знаками підкреслення. Розширення в імені необовязкове виключеня для опису типу файлів.

Розділ 2

Щоб активізувати меню NORTON COMMANDER можна за допомогою клавіші F3 меню користувача.

Запустити програму NORTON COMMANDER можна через піктограму що знаходиться на робочому столі. Щоб змінити поточний диск на активній панелі можна за допомогою команди Ctrl +F1 для лівого вікна Ctrl +F2 для правого вікна.

Перехід між лівою і правою панелями здійснюється за допомогою клавіші Tab.

Закрити/відкрити ліву або праву панелі можна за допомогою комб.нац.ї клавіш Crtl + F1  ліва панель

Ctrl +F2  права панель

Закрити/відкрити дві панелі одночасно використовують комбінацію клавіш Ctrl + О

Щоб поміняти панелі місцями використовують команду Ctrl +U.

Скопіювати файли в системі NC використовують клавішу F5 – щоб скопіювати групу файлів необхідно виділити їх за допомогою клавіш “–” і скопіювати F5.

Перемістити/ перейменувати файл використовують клавішу F6. Для того щоб перейменувати необхідно в діалоговому вікні стерти шліх і вказати ім`я файла. Перемістити файл – необхідно в діалоговому вікні вказати шлях.

Знищити файл/каталог можна за допомогою клавіші F8.

Розділ 3

Інформатика та інформаційні технології. Одиниці вимірювання інформації

На сучасному етапі НТП ком ЕОМ застосовуються практично у всіх галузях народного господарства. Особливого значення набувають задачі і методи розробки проектування, створення, оцінки функціонування систем переробки інформації використовуючи ЕОМ.

Під інформацією розуміється люба сукупність сигналів, дій, які деякі система сприймає з навколишнього середовища, видає в навколишнє середовище, або хранить в собі. Все, що робить людина , так чи інакше пов`язано з використанням інформації.

Методи переробки інформації вивчає наука, яка називається інформатикою. В сучасному представлені інформатика – це наука о законах і методах отримання, накопичення, переробки і передачі інформації ЕОМ. З ЕОМ, а значить з народженням нової автоматичної технології збору, обробки і передачі інформації пов`язана поява нової наукової дисципліни – інформатики.

Оволодіння “інформаційним вибухом” в різних сферах людської діяльності потребує створення і використання спеціальних машинно-інформаційних технологій для керування особливо великими потоками інформації.

Структура, технічна основа, програмне забезпечення таких технологій повинні бути пристосовані до виконання спеціальних процедур по оптимальному збору, переробці і видачі великих потоків інформації, ці технології повинні бути розраховані на автоматичну вибірку і переробку даних, а також підготовку рішень в залежності із задачами функціонування і розвитку тих областей соціальної діяльності в яких такі технології застосовуються.

Сучасна інформатика поступово складається як самостійна наукова дисципліна, яка має свою теорію.

Інформатика – це не просто одна із наступних нових технологій. Вона активно перетворює інші технології матеріального і нематеріального виробництв і в кінцевому результаті формує новий стиль роботи і новий уклад життя.

Інформатика диференціює в залежності від конкретних областей застосування – економіки, політики, науки.

Інформація вимірюється в:

 1. Біт – це найменша система вимірювання інформації, найменша одиниця вимірювання ємності пам`яті.

 2. Байт – вісім підрят записаний бітів.

 3. Кілобайт = 1Кб = 210б =1024

 4. Мегабайт = 1Мб = 210 Кб

 5. Гігабайт = 1Гб = 210 Мб.

Розділ 4

Робота з табличним процесором Excel

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

собівартість С

прибуток П

Чистий прибуток ЧП

Рентабельність R

січень

125

162

1000

512

1150

589

1322

1164

1311

1339

776

1225

710

1121

649

1026

594

939

544

859

7

7

7

7

лютий

120

156

960

491

1104

565

1270

1118

1259

1285

745

1176

681

1076

623

985

570

901

522

824

7

7

7

7

березень

145

188

1160

594

1334

683

1534

1351

1521

1553

900

1421

823

1300

753

1190

689

1089

631

996

7

7

7

7

квітень

140

182

1120

573

1288

639

1481

1304

1469

1500

869

1372

795

1250

727

1149

665

1051

609

962

7

7

7

7

травень

149

194

1192

610

1371

702

1570

1388

1563

1596

925

1460

846

1330

774

1223

708

1119

648

1024

7

7

7

7

червень

135

175

1080

553

1242

636

1428

1458

1416

1446

838

1323

766

1211

701

1108

642

1014

587

927

7

7

7

7

липень

158

205

1264

647

1454

744

1672

1472

1657

1693

980

1549

897

1417

821

1297

751

1180

687

1086

7

7

7

7

серпень

159

207

1272

651

1463

749

1683

1481

1668

1701

987

1558

903

1426

826

1305

756

1194

692

1092

7

7

7

7

вересень

151

196

1208

618

1389

711

1598

1407

1384

1618

937

1480

857

1354

784

1239

718

1134

657

1037

7

7

7

7

жовтень

130

169

1040

532

1196

612

1375

1211

1364

1393

807

1274

738

1160

675

1067

618

976

565

893

7

7

7

7

листопад

120

156

960

491

1100

565

1270

1118

1259

1285

745

1176

681

1070

623

985

570

901

522

824

7

7

7

7

грудень

118

153

944

483

1080

556

1248

1099

1238

1264

732

1157

670

1054

613

968

561

886

513

811

7

7

7

7

разом

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

С/в1 = 1550х85.5:100=1410.75

С/в2 = 2143х85.5:100=1832.263

С/в3 = 13200х85.5:100=11286

С/в4 = 6755х85.5:100= 5775.53

С/в5 = 15181х85.5:100=12979.76

С/в6 = 7771х85.5:100=6644.21

С/в7 = 17456х85.5:100=14924.88

С/в8 = 15371х85.5:100=13142.21

С/в9 = 17309х85.5:100=14799.19

С/в10 = 17675х85.5:100=15112.13

С/в11 = 10241х85.5:100=8756.06

С/в12 =16171х85.5:100=13826.21

С/в13 = 9367х85.5:100=8008.79

С/в14 =14797х85.5:100=12651.44

С/в15 =8569х85.5:100=7326.49

С/в16 = 13542х85.5:100=11578.41

С/в17 =7842х85.5:100=6704.91

С/в18 =12384х85.5:100=10588.32

С/в19 =7177х85.5:100=6136.34

С/в20 =11335х85.5:100=9691.46

Найбільше значення при обсязі реалізації 10 один.

Найменше при реалізації 1 один.

Середнє значення собівартості становить 9658.77.

 1. Визначаємо прибуток

= Q-C

1 = 1650-1410.75=239.25

2 =2143-1832.26=310.74

3= 13200- 11286=1914 (найменше)

4= 6755-5775.53=979.47

5= 15181-12979.76=2201.24

6= 7771-6644.21=1126.79

7=17456-14924.88=2531.12

8=15371-13142.21=2228.79

9= 17309-14799.19=2509.81

10=17675-15112.13=2562.87

11=10241-8756.06=14849.94 (найбільше)

12=16171-13826.21=2344.79

13=9367-8008.79=1358.21

14=14797-12651.44=2145.56

15=8569-7326.49=1242.51

16=13542-11578.41=1963.59

17=7842-6704.91=1137.09

18=12384-10588.32=1795.68

19=7177-6136.34=1040.66

20=11335-9691.43=1643.57

2306.28-середнє

 1. Визначаємо чистий прибуток

ЧП=Свпх1100%

ЧП1= 1650х45110=742.5

ЧП2= 2143х45110=964.35

ЧП3= 13200х45110=5940

ЧП4=6755 х45110=3039.75

ЧП5= 15181х45110=6931.45

ЧП6=7771 х45110=3496.95

ЧП7=17456 х45110=7855.2

ЧП8=15371 х45110=6916.95

ЧП9= 17309х45110=7789.05

ЧП10= 17675х45110=7953.75 (найбільше)

ЧП11=10241х45110=4608.45

ЧП12=16171 х45110=7276.95

ЧП13= 9367х45110=4215.15

ЧП14= 14797х45110=6658.65

ЧП15= 8569х45110=3856.05

ЧП16= 13542х45110=6093.9

ЧП17=7842 х45110=3528.9

ЧП18= 12384х45110=5572.8

ЧП19= 7177х45110=3229.65

ЧП20= 11335х45110=5100.75

5083.41- середнє

3. Визначаємо рентабельність

R=П/Сх 100%

R1=239.251/1410 x100=16.96%

R2= 310.74/1832.26x100=16.96%

R3= 1914/11286x100=16.96%

R4= 979.47/5775.53x100=16.96%

R5= 2201.24/12979.76x100=16.96%

R6= 1126.79/6644.21x100=16.96%

R7= 2531.12/14924.88x100=16.96%

R8= 2228.79/13142.88x100=16.96%

R9= 2509.81/14924.88x100=16.96%

R10= 2562.87/15112.13x100=16.96%

R11=14849.94/8756.06 x100=16.96%

R12= 2344.79/13826.21x100=16.96%

R13= 1358.21/8008.79x100=16.96%

R14= 2145.56/12651.44x100=16.96%

R15= 1242.51/7326.49x100=16.96%

R16= 1963.59/11578.41x100=16.96%

R17= 1137.09/6704.91x100=16.96%

R18= 1795.68/10588.32x100=16.96%

R19= 1040.66/6136.34x100=16.96%

R20= 1643.57/9691.43x100=16.96%

4. Визначаємо рентабельність за окремо взяті місяці:

Січень1= 125х85ю5/100=106.87

Псічень1=125-106.87=18.13

Rсічень1= 18/13|106.87х100=16.96

Сквітень2= 182х85.5/100=155.61

Пквітень2= 182-155.61=26.39

Rквітень2= 26.39/155.61х100=16.96%

Сберезень3=1160х85.5/100= 991.8

Пберезень3= 1160-991.8=168.2

Rберезень3= 168.2/991.8х100=16.96

Слютий4= 491х85.5/100=419.81

Плютий4= 491-419.81=71.19

Rлютий4= 71.19/419.81х100=16.96

Сгрудень5= 1086х85.5/100=928.53

Пгрудень5=1086-928.53=157.47

Rгрудень5=157.47/928.53х100=16.96

Слистопад6= 565х85.5/100=485.64

Плистопад6=565-485.64=79.36

Rлистопад6=79.36/485.64-100=16.96

Сжовтень7= 1375х85.5/100=1175.62

Пжовтень7=1375-1175.62=199.38

Rжовтень7=199.38/1175.62=16.96

Свересень8= 1407х85.5/100=1202.98

Пвересень8=1407-1202.98=204.02

Rвересень8=204.02/1202.98=16.96

Ссерпень9=1668х85.5/100=1426.14

Псерпень9=1668-1426.14=241.86

Rсерпень9=241.86/1426.14х10=16.96%

Слипень10=1693х85.5/100=1447.51

Псерпень10=1693-1447.51=245.49

Rсерпень10=245.49/1447.51х100=837.9

Слипень11=980х85.5/100=837.9

Плипень11=980-837.9=142.1

Rлипень11=142.1/837.9х100=16.96

Счервень12=1323х85.5/100=1131.17

Пчервень12=1323-1131.17=191.83

Rчервень12=191.83/1131.17ї100=16.96

Стравень13=846х85.5/100=723.33

Птравень13=846-723.33=122.67

Rтравень13=122.67/723.33=16.96

Сквітень14=1256х85.5/100=1073.88

Пквітень14=1256-1073.88=182.12

Rквітень14= 16.96

Сберезень15=753х85.5/100=643.81

Пберезень15=753-643.81=109.19

Rберезень15=109.19/643.81х100=16.96

Слютий16=985х85.5/100=842.17

Плютий16=958-842.17=142.83

Rлютий16=142.83/842.17х100=16.96

Ссічень17=594х85.5/100=507.87

Псічень17=594-507.87=86.13

Rсічень17=86.13/507.87х100=16.96

Слипень18=1180х85.5/100=1008.9

Плипень18=1180-1008.9=171.1

Rлипень18=171.1/1008.9х100=16.96

Сгрудень19=513х85.5/100=438.62

Пгрудень19=513-438.62=74.38

Rгрудень19=74.39/438.62х100=16.96%

Ссічень20=859х85.5/100=734.44

Псічень20=859-734.44=124.56

Rсічень20=124.56/734.44х100=16.96

Похожие работы:

 • Інформаційні системи в маркетингу

  Учебное пособие >> Маркетинг
  ... і дослідження та прогнозування. Операційні інформаційні системи: комп'ютерно-інтегровані операції, автоматизован ... ї ціни. 2.3 Маркетингові інформаційні системи. Маркетингова інформаційна система - це безперервно діюча система, призначена для збирання ...
 • Інформаційні системи маркетингу

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... рності. 2. Інформаційні системи маркетингу 2.1 Поняття інформаційних систем маркетингу Інформаційна система, як система управління ... свою інтуїцію, ніж на наявну в компанії інформацію, а інформаційні системи використовувалися, головним чином, для забезпечення ...
 • Інформаційні системи в економіці та підприємництві

  Учебное пособие >> Информатика, программирование
  ... ї підготовки. Робочою програмою дисципліни «Інформаційні системи в економіці і підприємництві» передбачено виконання ... . – 1024с. 25. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу. К.: КНЕУ, 1999, - 328 ...
 • Інформаційні системи (20 питань)

  Контрольная работа >> Информатика, программирование
  ... вимагається від медичних інформаційних систем. Комп'ютерні інформаційні системи призначені зберігати ... екранні форми вводяться в базу даних. Інформаційні системи управління (ІСУ) орієнтован ...
 • Інформаційні системи в менеджменті

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... Контрольна робота з дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті” Виконала студентка ... певної згоди. Інформаційні системи – це сукупність інформації, апаратно-програмних і ... день починають займати інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті. Починаючи від ...
 • Інформаційні системи і технології у фінансових установах

  Реферат >> Банковское дело
  ... ІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Інформаційні системи і технології у фінансових установах » Слухач:............................................Сидоркевич ... .01-32; 9. О.Г.Чумаків Інформаційні системи комерційних банків. — Слов’янський ...
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві

  Реферат >> Информатика, программирование
  ... підприємства; - матриця «інформаційні системи-файли даних», яка показує ... пають інформаційні системи; - проблеми, які пов’язані з існуючими інформаційними системами; ... Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І. І., Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. ...
 • Інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства "Сумбуд"

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... даної курсової роботи є: інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства “ ... лу й використовувані в ньому інформаційні технології, зробити аналіз програмного забезпечення ... 3. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, ...
 • Інформаційні системи в маркетингу

  Учебное пособие >> Маркетинг
  ... ї дисципліни "Інформаційні системи в маркетингу" (в середовищі CRM-системи "Парус") для ... дисципліни «Інформаційні системи в маркетингу» (в середовищі CRM-системи «Парус») ... ів компетенцій із використання інформаційної системи Microsoft Dynamics CRM для управл ...
 • Інформаційні системи в управлінні підприємством

  Реферат >> Менеджмент
  ... ПРАКТИКИ КУЛЬТУРИ РЕФЕРАТ на тему: «Інформаційні системи в управлінні підприє ... перспективного планування необхідні такі інформаційні засоби і технології, що дозволили б ... повинні використовуватися відповідні інформаційні технології. Вони повинні дозволяти ...